Air China Blackout Dates of 2012

INTERNATIONAL ROUTES
Hong Kong, Taiwan Routes:
From Mainland China to Hong Kong/Taiwan
18 January - 25 January,
8 April - 9 April,
28 September - 3 October
From Hong Kong/Taiwan to Mainland China
27 January - 29 January,
04 April - 07 April,
05 October - 10 October
European Routes:
From China to Europe
06 January - 10 January,
09April - 15 April,
24 September - 30 September
From Europe to China
26 March - 06 April,
25 June - 15 July,
5 October - 10 October,
16 December - 23 December
American Routes:
From China to USA
01 January - 15 January
11 August - 3 September
24 September - 30 September

From USA to China
11 June - 30 June
05 October - 10 October
10 December - 23 December
Australian Routes:
From China to Australia
14 January - 31 January
9 July - 23 July
24 September - 1 October

From Australia to China
28 January - 30 January, 20 June - 4 July,
6 October - 8 October,
10 December - 31 December
Japanese Routes:
From China to Japan
01 January - 3 January,
18 January - 25 January,
4 May - 6 May,
28 September - 3 October

From Japan to China
27 January - 29 January
28 April - 02 May
05 October - 10 October
25 December - 31 December
Southeast Asian Routes:
From China to Southeast Asian
18 January - 25 January,
28 September - 03 October
From Southeast Asian to China
27 January - 29 January
05 October - 10 October
Korean Routes:
From China to South Korea
18 January - 25 January
28 September - 03 October

From South Korea to China
20 January - 23 January,
27 January - 29 January
28 September - 01 October
05 October - 10 October
DOMESITIC ROUTES
13 January - 23 January
28 January - 5 February
29 September - 01 October
07 October - 09 October