Bagaj Olarak Kabul Edilmeyen Maddeler

1. Bagaj Olarak Kabul Edilmeyen Maddeler

 • Yolcu Bagajına aşağıdakiler konulamaz;
  • (i) Birnci maddede yer alan Bagaj tanımına uymayan maddeler,
  • (ii) Tehlikeli maddelerin Havayolu ile Emniyetli Taşınmaları için Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO' nun Teknik Talimatları ve Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği IATA' nın Tehlikeli Maddeler Kuralları ve Taşıyıcının Kurallarında tanımlanmış olan ve uçağı veya uçaktaki insanları veya malları tehlikeye sokabilecek nitelikteki maddeler (istek üzerine Taşıyıcıdan daha fazla bilgi edinilebilir) ,
  • (iii) Kalkış yapılan veya varılacak veya üstünden geçilecek herhangi bir devletin kanunları, kuralları veya emirleri ile taşınması yasaklanmış maddeler,
  • (iiii) Kırılabilir veya bozulabilir nitelikleri haiz olan veya ağırlığı, boyutu bakımından Taşıyıcının görüşüne göre taşıma için uygun olmayan nitelikteki maddeler,
  • (iiiii) 9. 10. maddesinde yer alan kurallar dışındaki canlı hayvanlar,
 • Avcılık ve spor amaçları dışında kulanılan ateşli silahların ve mühimmatın Bagaj olarak taşıması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat Taşıyıcı Kurallarına uygun olduğu ölçüde Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olacaktır. Mühimmatın taşıması 2' de belirtildiği şekilde ICAO ve IATA Tehlikeli Maddeler Kurallarına tabidir.
 • Yolcu, Kayıtlı Bagajı içinde kırılabilir ve bozulabilir maddeler, elektronik cihazlar, para, mücevher, değerli madenler, gümüş eşya, senetler veya diğer ticari değerli kağıtlar, pasaport ve diğer hüviyet veya örneklerini bulundurmamalıdır.
 • Taşıyıcı Kurallarına uygun olduğu ölçüde antika ateşli silahlar, kılıçlar, kamalar, bıçaklar, ve benzeri nesneler şeklindeki silahlar Kayıtlı Bagaj olarak kabul edilebilir, ancak Yolcu kabinine alınamaz.
 • 1 veya 2 de belirtilen maddelerden herhangi birinin taşıması yapılmışsa, Bagaj olarak taşıması yasaklanmış olsun veya olmasın, buradaki taşıma, taşıma giderlerine, sorumluluk sınırlamasına ve buradaki Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartlarının hükümlerine tabidir.

2. Taşımayı Reddetme Hakkı

 • Taşıyıcı, 9. 1' de Bagaj olarak taşıması yasaklandığı belirtilen ve benzeri maddelerin Bagaj olarak taşımasını reddedebilir ve başta farketmediği ancak ileri taşımalarda bu maddelerin varlığını farkettiği hallerde de taşımayı reddedebilir.
 • Taşıyıcı boyutu, şekli, ağırlığı veya niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi Bagaj olarak taşımayı reddedebilir.
 • Taşıyıcı ile taşımaya ilişkin ön mutabakat ve düzenlemeler yapılmadıkça, uygulanabilir ücretsiz Bagaj hakkını aşan Bagajı, Taşıyıcı daha sonraki uçuşlarda taşıyabilir.
 • Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde, Taşıyıcı Bagajı, Kayıtlı Bagaj olarak kabul etmeyi reddedebilir.

3. Arama Hakkı

Güvenlik ve emniyet nedenleriyle Yolcunun kendisinde ve Bagajında 9. 1. 1.' de yer alan maddelerin veya 9. 1. 2 gereği Taşıyıcıya bildirilmemiş herhangi bir silahın veya mühimmatın bulunup bulunmadığının tesbiti için Taşıyıcı, Yolcudan kendisinin veya Bagajının aranmasına müsaade etmesini isteyebilir ve Yolcunun bulunmadığı hallerde aramayı yapabilir veya yaptırabilir. Yolcu Taşıyıcının bu isteğine uymazsa Taşıyıcı Yolcuyu ve Bagajını taşımayı reddedebilir.

4. Kayıtlı Bagaj

 • Kaydedilecek Bagajın Taşıyıcıya tesliminden itibaren, Taşıyıcı her bir parça için bir Bagaj tanıtma kartı düzenler ve Bagajı muhafazası altına alır.
 • Bagajın üzerinde isim, kısaltmalar veya şahsi tanıtma kayıtları yoksa, Yolcu Bagajını teslim etmeden önce Bagaja şahsi kayıtlarını (isim, soyadı, adres, telefon numarası) içeren bir yazı veya etiket ekler.
 • Taşıyıcı pratik olmadığına karar vermedikçe, (ki bu takdirde müsait yeri olan sonraki uçuş ile Taşıyıcı Bagajın taşımasını yapar) Kayıtlı Bagaj, Yolcuyla aynı uçuşta taşınır.

5. Ücretsiz Bagaj Hakkı

Taşıyıcı Kurallarında belirtilen şartlarda ve sınırlamalar içinde Yolcular Ücretsiz Bagaj Hakkına sahiptir.

6. Fazla Bagaj

Yolcu, Taşıyıcı Kurallarında belirtilen şekilde ve oranda Ücretsiz Bagaj Hakkını aşan Bagaj taşıması için bir ücret ödeyecektir. Taşıyıcı Ücretsiz Bagaj Hakkını aşan ve/veya ücreti ödenmemiş bir fazla Bagajı taşımayı reddedebilir.

7. Aşan Değer Bildirimi Ve Ücreti

 • Taşıyıcı Kurallarında Yolcuya, Bagajı için ek değer bildirme olanağı tanınmakta ise, Yolcu Kayıtlı Bagaj için uygulanabilir sorumluluk sınırlarını aşan bir Değer Bildirimi yapabilir. Yolcu böyle bir bildirim yaptığı takdirde, yürürlükteki Taşıyıcı Kurallarına uygun bir ücret ödeyecektir.
 • Taşımanın bir kısmını icra edecek başka bir Taşıyıcı tarafından böyle bir olanak tanınmadığı hallerde, Taşıyıcı Kayıtlı Bagaja ilişkin bir Aşan Değer Bildirimini kabul etmeyi reddedebilir.

8. Kayıtsız Bagaj

 • Yolcunun beraberinde uçağa alacağı Kayıtsız Bagaj, Yolcunun önündeki koltuğun altına veya uçağın Yolcu kabininde kapalı bir yere konulmaya uygun olmalıdır. Taşıyıcı tarafından aşırı ağır veya boyutlu olduğu tespit edilen maddeler Yolcu kabinine alınmaz.
 • Kargo bölümünde taşınması uygun olmayan nesneler (örneğin müzik aleti gibi hassas olanlar ve benzerleri) önceden bildirilmesi ve Taşıyıcının da müsaade etmesi kaydıyla Yolcu kabininde taşınabilir. Bu şekildeki nesnelerin taşıması için ayrı bir ücret uygulanabilir.

9. Bagajın Teslim Alınması

 • Varış ve Duraklama Noktalarında Bagaj teslime hazır hale gelir gelmez Yolcu Bagajını alacaktır.
 • Sadece Bagajın kayıt edildiği anda Yolcuya teslim edilen Bagaj Kuponu ve Bagaj Tanıtım Etiketi hamili, Bagajı teslim almaya yetkilidir. Bagaj Kuponu düzenlenmiş ve Bagaj diğer usüllerle tanımlanmış ise Bagaj Tanıtım Etiketinin ibraz edilmemesi, Bagajın teslimini engellemez.
 • Bagajı talep eden kişi Bagaj Kuponunu gösteremiyor ve Bagaj Tanıtım Etiketi ile Bagajını tanımlayamıyorsa, Bagajın üzerindeki hakkını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde ispatlayabildiği takdirde, Taşıyıcı Bagajı Yolcuya teslim eder; şu şartla ki, Taşıyıcı tarafından istendiği takdirde, bu kişi Bagajın teslimi nedeniyle Taşıyıcının uğrayacağı zarar, ziyan veya giderleri tazmin edeceğine dair Taşıyıcıya yeterli güvence verecektir.
 • Şikayette bulunmadan Bagajın teslim anında kabulü, Bagajın iyi şartlarda, eksiksiz ve taşıma akdine uygun olarak teslim alındığına karine teşkil eder.

10. Hayvanlar

 • Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve varış veya transit ülkelerince istenen diğer belgelere haiz olan köpek (amerikan pitbull terrier, amerikan staffordshire terrier, bul terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, pincher doberman, rottweiller gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve  kedi gibi hayvanlar, Taşıyıcı ile önceden mutabık kalmak kaydıyla Taşıyıcı Kurallarına tabi olarak taşıma için kabul edilebilir.
 • Hayvan, kafesi ve yiyeceği ile birlikte Bagaj olarak kabul edilmişse, ücretsiz Bagaj Hakkı içinde mütaala edilmez ve Yolcu tarafından ücreti ödenecek bir fazla bagajı oluşturur.
 • Görme/duyma özürlü Yolculara refakat eden kılavuz köpekleri kafesleri ve yiyecekleriyle birlikte Taşıyıcı Kurallarına tabi olarak, Ücretsiz Bagaj Hakkına ilaveten ücretsiz olarak taşınır.
 • Hayvan taşımasının kabulü, Yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın herhangi bir ülkeye veya devlete veya herhangi bir mahale girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından veya yaralanmasından veya bu sebeple ortaya çıkabilecek masraf ve sair zararlardan Taşıyıcı sorumlu olmayacaktır.