Rezervasyon

1. Rezervasyon İstekleri

  • Taşıyıcı veya yetkili Acentesince "kabul edilmiş" olarak kaydedilmedikçe, rezervasyon istekleri teyit olunmaz.
  • Bazı ücretler, Taşıyıcı Kurallarında belirtildiği üzere, Yolcunun rezervasyon değiştirme veya iptal etme hakkını kaldıran veya sınırlayan şartlar içerebilir.

2. Biletleme Süre Sınırlaması

Yolcu, tayin edilmiş Biletleme süresi içinde Bilet ücretini ödemezse (veya Taşıyıcı ile kredili bilet alış işlemini yapmazsa) Taşıyıcı rezervasyonu iptal edebilir.

3. Şahsi Bilgiler

Yolcu, şahsına ilişkin bilgilerin taşımaya ilişkin rezervasyon yapılması ve yardımcı hizmetlerden yararlanılması, muhaceret ve giriş gereklerinin kolaylaştırılması ve hükümet mercilerine bu bilgilerin hazır bulundurulması gayesiyle Taşıyıcıya verildiğini kabul eder. Bu amaçla, Yolcu, Taşıyıcıya hangi ülkede olursa olsun bu bilgileri muhafaza etme ve bunları kendi bürolarına veya başka Taşıyıcılara veya bu hizmetleri temin edenlere aktarma yetkisini verir.

4. Uçakta Oturma Yeri

Taşıyıcı uçakta belirli bir oturma yerini tahsis etmeyi taahhüt etmez ve Yolcu, biletinin düzenlendiği hizmet sınıfına göre uçuşta kendisine tahsis edilebilen bir oturma yerini kabul eder.

5. Ayrılmış Yerin Kullanılmaması

Rezervasyonu yapılmış yerin kullanılmaması halinde Yolcudan Taşıyıcı Kurallarına uygun bir hizmet gideri istenebilir.

6. Rezervasyon Teyidi

Taşıyıcı Kurallarında yer alan sürelerde ve bu kurallara uygun olarak gidiş ve dönüş rezervasyonlarının Yolcu tarafından teyit edilmesi istenebilir. Böyle bir istemin yerine getirilmemesi çıkış veya dönüş rezervasyonlarının iptali sonucunu doğurabilir.

7. Taşıyıcı Tarafından Yapılan Çıkış Rezervasyonu İptali

Yolcu bir rezervasyonu kullanmaz ve Taşıyıcıya bilgi vermezse, Taşıyıcı takibeden parkura ilişkin herhangi bir gidiş veya dönüş rezervasyonunu iptal edebilir veya iptalini isteyebilir.