Taşımanın Reddi ve Sınırlandırılması

Taşıyıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde Yolcu veya Yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir;

 • Kalkış yapılacak, varılacak veya üzerinden geçilecek ülke veya devletlerin uygulanabilir herhangi bir yasasına, kuralına veya emirlerine uymak için böyle bir ret gerekli ise,
 • Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu
  • (i)Taşıyıcının özel yardımını gerektirmekteyse veya,
  • (ii) Rahatsızlığa ve diğer Yolcuların itirazlarına neden olursa veya
  • (iii)Diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa veya
 • Yolcunun Taşıyıcı talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,
 • Yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse veya
  • (i) Yolcu uygulanabilir ücreti veya giderleri veya ödenmesi gereken vergileri ödememişse veya Taşıyıcı ve Yolcu ( veya Bilet için ödeme yapan kişinin ) arasında mutabık kalınan kredi düzenlemeleri gerçekleşmemişse veya
  • (ii)Yolcu gerekli vesaike sahip değilse, veya
  • (iii)Yolcunun transit geçiş yapacağı bir ülkeye giriş yapmaya çalışabileceği, veya
  • (iiii)Yolcunun uçuş esnasında vesaikini imha edebileceği, veya
  • (iiiii)Taşıyıcı tarafından talep edildiği zaman yolcunun uçuş ekibine teslim etmesi gereken yolculuk vesaikini teslim etmemesi veya
 • Yolcu tarafından ibraz edilen Biletin;
  • (i) Yasa dışı elde edilmiş olması veya düzenleyici Taşıyıcı veya yetkili Acentesi dışında başka bir şahıstan satın alınmış olması veya
  • (ii) Çalınmış veya kayıp edilmiş olduğunun rapor edilmesi, veya
  • (iii) Sahte Bilet olması veya      
  • (iiii) Taşıyıcı veya yetkili acentesi dışında herhangi bir şahıs tarafından üzerinde değişiklik yapılmış veya koparılmış olması ( ki bu durumda Taşıyıcı böyle bir Bilete el koyma hakkını saklı tutar ) veya
 • Bileti ibraz eden şahsın, Bilette "Yolcu İsmi" hanesindeki şahıs olduğunu ispat edememesi ( ki bu durumda Taşıyıcı böyle bir Bilete el koyma hakkını saklı tutar ).

Taşımada Sınırlama

Taşıyıcı kurallarına göre, refakatsiz çocukların, yardıma muhtaç Yolcuların, hamile kadınların veya hastalıklı kişilerin, taşıma için kabulü, Taşıyıcı ile önceden yapılacak mutabakat ve düzenlemelere tabi olabilir. Böyle bir Yolcu taşıması esnasında Yolcunun sıhhi durumunun bozulması nedeni ile Taşıyıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.