メインコンテンツにスキップ

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN YENİ SİMÜLATÖR BİNASI İÇİN MOBİLYA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi >>

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Yeni Simülatör Binası için Mobilya” alımı planlanmaktadır.

- Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 14.02.2018 günü saat 10:00’a kadar Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 

- Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 

- Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu işi yaptırıp/yaptırmamakta dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU LENOVO NOTEBOOK İÇİN 600 ADET SSD SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi >>

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Lenovo Notebook İçin 600 Adet SSD Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.

İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 12.02.2018 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

Türk Hava Yolları A.O.’Dan Muhtelif Akünün Bakım-Onarım Hizmeti Alımı İşine İlişkin İhale Duyurusudur. Daha fazla bilgi >>

Ortaklığımız tarafından; 

38 adet 80V, 

63 adet 48V, 

135 adet 24V Akü 

için 1 yıl süreyle bakım-onarım hizmeti işi, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

Geçici Teminat bedeli 5.000,00 TL dir. 

Kesin Teminat bedeli 20.000,00 TL dir. 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte en geç; 23.08.2017 günü saat 10:00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 

Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

Türk Hava Yolları A.O.’Dan Kulaklık Temizleme Ve Paketleme Hizmeti Alımı İşine İlişkin İhale Duyurusudur. Daha fazla bilgi >>

 • Ortaklığımız ihtiyacı olarak; 1 Yıllı Kesin, 2. Ve 3. Yılı opsiyonel olmak üzere, “Kulaklık Temizleme ve Paketleme Hizmeti işi”, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır. 
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte en geç; 21.08.2017 günü saat 14:00’e kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

Türk Hava Yolları A.O.’Dan Satılık Adana’da 1 Ofis Ve 1 Dükkan İstanbul Büyükçekmece Pelican Hill’de 2+1 Daire Daha fazla bilgi >>

İrtibat: 0505 849 0849

Adana–Reşatbey Mahallesi (Eski, Stadyum Cad)Prof.Dr. Nusret Fişek Caddesi Tekelioğlu Apt.No:22 Seyhan/Adana adresinde 1 ofis ve 1 dükkanİstanbul-Büyükçekmece-Akçaburgaz Mahallesi Göl Mevkii Alman Lisesi Yolu Üzeri Pelikan Hill Rezidans B-2 Blok D:3 adresinde 2+1 daire

T.H.Y. A.O.’DAN MUHTELİF ADETLERDE BATTANİYE VE KULAKLIK POŞETİ SATIN ALINACAKTIR. Daha fazla bilgi >>

 • Ortaklığımız tarafından “Muhtelif Adetlerde Battaniye ve Kulaklık Poşeti” kapalı zarfla teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte en geç 26.09.2017 günü saat: 10:00’a kadar, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adreslerden temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 20 ADET (14 KESİN, 6 OPSİYONEL) TRANSFER ALANI DİL SEÇENEKLERİ TABELASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi >>

Ortaklığımız tarafından; 

 • Türk Hava Yolları A.O. teknik şartnamesine uygun olarak, 20 Adet(14 Kesin, 6 Opsiyonel) Transfer Alanı Dil Seçenekleri Tabelası Alımı işi kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli toplam teklif bedelinin %3’üdür. 
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 04.10.2017 günü saat 10:00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.