ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระที่ลงทะเบียน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างการเดินทาง คุณสามารถตรวจสอบคำเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระที่ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้และในหน้าข้อจำกัดของเรา

เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของสัมภาระที่เช็คอินตามจุดหมายปลายทางและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน เงื่อนไขและสิทธิ์บางอย่างอาจแต่งต่างกันไปตามเที่ยวบิน ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถขอรับรายละเอียดที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระได้จากการสำรองที่นั่งและภายในตั๋ว

* กรณียกเว้นใดๆ ที่ไม่สามารถดูผ่านเครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราจะเป็นไปตามนี้

* ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ EcoFly, ExtraFly, PrimeFly, BusinessFly และ BusinessPrime ที่เลือกในขณะที่ซื้อตั๋ว


คำนวณ

เงื่อนไขสัมภาระ

 • สำหรับเส้นทางที่กำหนดจำนวนสัมภาระแบบเป็นชิ้นและน้ำหนัก น้ำหนักสูงสุดของสัมภาระ 1 ชิ้นที่มีขนาดไม่เกิน 158 ซม. คือ 23 กก. สำหรับชั้นประหยัด และ 32 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ
 • คุณควรตรวจสอบว่าคุณไม่ได้นำอาหารต้องจำกัดหรือต้องห้ามขึ้นเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป
 • Infant passengers are entitled to a piece of baggage weighing 10 kg on each flight excluding the Ecofly package and up to 23 kg on flights under the piece baggage application. Additionally, strollers that do not exceed 115 cm are permitted on all flights. Adult and child passengers have the same baggage allowance.
 • ซึ่งกฎสัมภาระของสายการบินจะบังคับใช้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการเป็นเที่ยวบินระหว่างสายการบินอื่นจะกำหนดภายในขอบเขตวิธีการของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) ธรรมเนียมปฏิบัติของสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) อาจบังคับใช้กับสิทธิ์สัมภาระที่สามารถพกพาได้ภายในขอบเขตของกฎเหล่านี้ โดยปกติแล้วสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) จะเป็นเที่ยวบินที่ยาวที่สุด แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ
 • การบังคับใช้จากกระทรวงคมนาคมสหรัฐ (US Department of Transportation - US DOT) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังสหรัฐอเมริกา และการบังคับใช้จากตัวแทนการขนส่งแคนาดา (Canada Transportation Agency - CTA) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังแคนาดา ดังนั้น จะมีการบังคับใช้กฎของสายการบินผู้ทำการตลาดรายแรก (First Marketing Carrier) ซึ่งดำเนินการเส้นทางแรกในการเดินทางของคุณไปยังปลายทางที่เกี่ยวข้องในทุกการเดินทาง สายการบินนี้อาจเลือกบังคับใช้กับสายการบินหลักเช่นกันหากมีความประสงค์
 • แพ็คเกจ Ecofly สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่มี "น้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบรายชื่อ ภูมิภาคที่ดำเนินการกับแอปพลิเคชัน KG และ and ภูมิภาคที่ดำเนินการกับแอปพลิเคชันสัมภาระแบบเป็นชิ้น
 • ข้อกำหนดสัมภาระแบบเป็นชิ้นจะไม่นำไปใช้กับเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ข้อกำหนดแบบเป็นกิโลกรัมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
 • ผู้ถือบัตร Star Alliance Gold มีสิทธิ์บรรจุสัมภาระเพิ่มเติม +1 ชิ้น ในระบบชิ้นและ +20 กก. ในระบบน้ำหนัก นอกเหนือจากสิทธิ์สัมภาระเช็คอินบนตั๋วของตน
 • ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยหมายเลขการจอง (PNR) ที่แตกต่างกันในเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่สามารถรวมน้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องของตนกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยได้

เงื่อนไขบรรจุภัณฑ์สำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียน

 • ของเหลวและสสารกึ่งของแข็งในสัมภาระที่ลงทะเบียน (ใต้เครื่องบิน) ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล หกเลอะ และปนเปื้อนนั้นจะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้เมื่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเท่านั้น (โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการแตกหัก รั่วไหล หกเลอะ และปนเปื้อน) 
 • ของเหลวที่จะได้นำผ่านการขนส่งควรบรรจุในถุงสุญญากาศ ถุงที่ปิดสนิท ถุงล็อก หรือถุงแถบกาวเพื่อให้สามารถบรรจุและปกป้องของเหลวได้ ภาชนะใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดรั่วไหล หกเลอะ หรือปนเปื้อน เช่น กล่องกระดาษแข็ง/ดีบุก กระสอบ ถุงหรือภาชนะพลาสติกจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นในห้องโดยสารหรือเป็นสัมภาระฟรี 
 • ปริมาณของเหลวที่สามารถพกพาในสัมภาระที่ลงทะเบียนของคุณได้ (ยกเว้นน้ำที่ไม่มีสารอื่นผสม) จะต้องมีปริมาณสูงสุดไม่เกิน 5 ลิตรและของเหลวแต่ละชนิดจะต้องปิดผนึกในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตรและบรรจุได้สูงสุดได้ 1 ลิตร 
 • โปรดดูหน้าข้อจำกัดของเราสำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการสัมภาระก่อนการเดินทาง

อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และสัมภาระส่วนเกิน

 • เรารับรองว่าอุปกรณ์กีฬาของท่านจะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ เรายังละเว้นการเก็บค่าขนส่งอุปกรณ์เซ็ตแรกสำหรับกีฬาหลากหลายประเภท เช่น สกีและกอล์ฟ ในเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา ท่านสามารถดูได้ที่หน้าอุปกรณ์กีฬา 
 • เมื่อน้ำหนักเกินสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะถือว่าเป็นสัมภาระส่วนเกิน คุณสามารถซื้อสัมภาระส่วนเกินที่อนุญาตได้ผ่านช่องทางออนไลน์และสำนักงานขายของเรา

Buy extra baggage
Fare rules of AnadoluJet flights may vary. Please visit our page for more detailed information.