ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระที่ลงทะเบียน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างการเดินทาง คุณสามารถตรวจสอบคำเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระที่ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้และในหน้าข้อจำกัดของเรา

เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของสัมภาระที่เช็คอินตามจุดหมายปลายทางและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน เงื่อนไขและสิทธิ์บางอย่างอาจแต่งต่างกันไปตามเที่ยวบิน ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถขอรับรายละเอียดที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระได้จากการสำรองที่นั่งและภายในตั๋ว

* กรณียกเว้นใดๆ ที่ไม่สามารถดูผ่านเครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราจะเป็นไปตามนี้

* ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ EcoFly, ExtraFly, PrimeFly, BusinessFly และ BusinessPrime ที่เลือกในขณะที่ซื้อตั๋ว


คำนวณ

เงื่อนไขสัมภาระ

 • สำหรับเส้นทางที่กำหนดจำนวนสัมภาระแบบเป็นชิ้นและน้ำหนัก น้ำหนักสูงสุดของสัมภาระ 1 ชิ้นที่มีขนาดไม่เกิน 158 ซม. คือ 23 กก. สำหรับชั้นประหยัด และ 32 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ
 • On routes with piece concept, the maximum weight per bag for economy class is 23kg* (*charges apply if the bag is overweight) and business class is 32kg.
 • Regardless of the weight and piece concept, a single piece of baggage cannot exceed 32 KG. Baggage that exceeds 32 KG must be divided and carried in two or more pieces.
 • คุณควรตรวจสอบว่าคุณไม่ได้นำอาหารต้องจำกัดหรือต้องห้ามขึ้นเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป
 • Infant passengers are entitled to an 8 kg cabin baggage allowance, as well as a stroller not exceeding 115 cm. The additional baggage allowance for infant passengers is divided into three categories. 1- The Ecofly package does not include free baggage allowance for flights departing and arriving in Europe or Tel Aviv to or from Türkiye. 2- On routes covered by the piece baggage application, there is a free baggage allowance of one piece (23 kg). 3- On other routes, there is a 10 kg free baggage allowance.
 • ซึ่งกฎสัมภาระของสายการบินจะบังคับใช้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการเป็นเที่ยวบินระหว่างสายการบินอื่นจะกำหนดภายในขอบเขตวิธีการของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) ธรรมเนียมปฏิบัติของสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) อาจบังคับใช้กับสิทธิ์สัมภาระที่สามารถพกพาได้ภายในขอบเขตของกฎเหล่านี้ โดยปกติแล้วสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) จะเป็นเที่ยวบินที่ยาวที่สุด แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ
 • การบังคับใช้จากกระทรวงคมนาคมสหรัฐ (US Department of Transportation - US DOT) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังสหรัฐอเมริกา และการบังคับใช้จากตัวแทนการขนส่งแคนาดา (Canada Transportation Agency - CTA) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังแคนาดา ดังนั้น จะมีการบังคับใช้กฎของสายการบินผู้ทำการตลาดรายแรก (First Marketing Carrier) ซึ่งดำเนินการเส้นทางแรกในการเดินทางของคุณไปยังปลายทางที่เกี่ยวข้องในทุกการเดินทาง สายการบินนี้อาจเลือกบังคับใช้กับสายการบินหลักเช่นกันหากมีความประสงค์
 • แพ็คเกจ Ecofly สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่มี "น้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบรายชื่อ ภูมิภาคที่ดำเนินการกับแอปพลิเคชัน KG และ and ภูมิภาคที่ดำเนินการกับแอปพลิเคชันสัมภาระแบบเป็นชิ้น
 • ข้อกำหนดสัมภาระแบบเป็นชิ้นจะไม่นำไปใช้กับเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ข้อกำหนดแบบเป็นกิโลกรัมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
 • ผู้ถือบัตร Star Alliance Gold มีสิทธิ์บรรจุสัมภาระเพิ่มเติม +1 ชิ้น ในระบบชิ้นและ +20 กก. ในระบบน้ำหนัก นอกเหนือจากสิทธิ์สัมภาระเช็คอินบนตั๋วของตน
 • ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยหมายเลขการจอง (PNR) ที่แตกต่างกันในเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่สามารถรวมน้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องของตนกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยได้
 • Depending on the flight status, in order to facilitate passenger seating in the aircraft and to increase flight comfort, the cabin crew may request the passenger's cabin baggage to be delivered at check-in and carried under the aircraft free of charge.

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ได้รับอนุญาต

 • ของเหลวและกึ่งเหลวในสัมภาระที่จะโหลดใต้เครื่องบินนั้นมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหล หกเลอะ และการปนเปื้อน ดังนั้น ต้องนำของเหลวทุกชนิดใส่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการนำขึ้นเครื่องเท่านั้น (โดยคำนึงถึงวัสดุที่ทนทานต่อการแตกหัก รั่วไหล หกเลอะ และ การปนเปื้อน) 
 • ของเหลวที่จะได้นำผ่านการขนส่งควรบรรจุในถุงสุญญากาศ ถุงที่ปิดสนิท ถุงล็อก หรือถุงแถบกาวเพื่อให้สามารถบรรจุและปกป้องของเหลวได้ ภาชนะใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดรั่วไหล หกเลอะ หรือปนเปื้อน เช่น กล่องกระดาษแข็ง/ดีบุก กระสอบ ถุงหรือภาชนะพลาสติกจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นในห้องโดยสารหรือเป็นสัมภาระฟรี 
 • ปริมาณของเหลวที่สามารถนำไปใส่ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องของคุณ (ไม่รวมน้ำที่ไม่มีสารเติมแต่ง) จะต้องรวมกันไม่เกิน 5 ลิตร และแต่ละชิ้นควรปิดผนึกไว้ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตร และมีปริมาณสูงสุด 1 ลิตร 
 • โปรดดูหน้าข้อจำกัดของเราสำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการสัมภาระก่อนการเดินทาง

อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดนตรี และสัมภาระเพิ่มเติม

 • เมื่อผู้โดยสารของเราต้องการพกพาอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์จากบริการพิเศษที่เรานำเสนอ เรารับรองว่าอุปกรณ์ของคุณจะไปถึงทุกจุดหมายปลายทางในราคาที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา โปรดไปที่หน้าอุปกรณ์กีฬาของเรา
 • หากน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องของคุณเกินกว่าที่อนุญาต สัมภาระของคุณจะถือเป็นสัมภาระเพิ่มเติม คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระส่วนเกินของคุณได้ผ่านช่องทางออนไลน์และสำนักงานขายของเรา

ซื้อสัมภาระเพิ่มเติม
Fare rules of AnadoluJet flights may vary. Please visit our page for more detailed information.