ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระที่ลงทะเบียน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างการเดินทาง คุณสามารถตรวจสอบคำเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระที่ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้และในหน้าข้อจำกัดของเรา

เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของสัมภาระที่เช็คอินตามจุดหมายปลายทางและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน เงื่อนไขและสิทธิ์บางอย่างอาจแต่งต่างกันไปตามเที่ยวบิน ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถขอรับรายละเอียดที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระได้จากการสำรองที่นั่งและภายในตั๋ว

* กรณียกเว้นใดๆ ที่ไม่สามารถดูผ่านเครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราจะเป็นไปตามนี้

* ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ EcoFly, ExtraFly, PrimeFly, BusinessFly และ BusinessPrime ที่เลือกในขณะที่ซื้อตั๋ว


คำนวณ

เงื่อนไขสัมภาระ

 • สำหรับเส้นทางที่กำหนดจำนวนสัมภาระแบบเป็นชิ้นและน้ำหนัก น้ำหนักสูงสุดของสัมภาระ 1 ชิ้นที่มีขนาดไม่เกิน 158 ซม. คือ 23 กก. สำหรับชั้นประหยัด และ 32 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ
 • คุณควรตรวจสอบว่าคุณไม่ได้นำอาหารต้องจำกัดหรือต้องห้ามขึ้นเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป
 • ผู้โดยสารเด็กทารกมีสิทธิ์พกพาสัมภาระหนัก 10 กก. ในแต่ละเที่ยวบินและสัมภาระหนัก 23 กก. ในเที่ยวบินที่ใช้การคำนวณสัมภาระเป็นชิ้น นอกจากนี้ รถเข็นเด็กที่ความยาวไม่เกิน 115 ซม. นั้นอนุญาตในทุกเที่ยวบิน ผู้โดยสารเด็กสามารถพกพาจำนวนสัมภาระที่อนุญาตได้เท่ากับผู้โดยสารผู้ใหญ่
 • ซึ่งกฎสัมภาระของสายการบินจะบังคับใช้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการเป็นเที่ยวบินระหว่างสายการบินอื่นจะกำหนดภายในขอบเขตวิธีการของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) ธรรมเนียมปฏิบัติของสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) อาจบังคับใช้กับสิทธิ์สัมภาระที่สามารถพกพาได้ภายในขอบเขตของกฎเหล่านี้ โดยปกติแล้วสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) จะเป็นเที่ยวบินที่ยาวที่สุด แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ
 • การบังคับใช้จากกระทรวงคมนาคมสหรัฐ (US Department of Transportation - US DOT) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังสหรัฐอเมริกา และการบังคับใช้จากตัวแทนการขนส่งแคนาดา (Canada Transportation Agency - CTA) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังแคนาดา ดังนั้น จะมีการบังคับใช้กฎของสายการบินผู้ทำการตลาดรายแรก (First Marketing Carrier) ซึ่งดำเนินการเส้นทางแรกในการเดินทางของคุณไปยังปลายทางที่เกี่ยวข้องในทุกการเดินทาง สายการบินนี้อาจเลือกบังคับใช้กับสายการบินหลักเช่นกันหากมีความประสงค์
 • แพ็คเกจ Ecofly สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่มี "น้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบรายชื่อ ภูมิภาคที่ดำเนินการกับแอปพลิเคชัน KG และ ภูมิภาคที่ดำเนินการกับแอปพลิเคชันสัมภาระแบบเป็นชิ้น
 • ข้อกำหนดสัมภาระแบบเป็นชิ้นจะไม่นำไปใช้กับเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ข้อกำหนดแบบเป็นกิโลกรัมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
 • ผู้ถือบัตร Star Alliance Gold มีสิทธิ์บรรจุสัมภาระเพิ่มเติม +1 ชิ้น ในระบบชิ้นและ +20 กก. ในระบบน้ำหนัก นอกเหนือจากสิทธิ์สัมภาระเช็คอินบนตั๋วของตน
 • ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยหมายเลขการจอง (PNR) ที่แตกต่างกันในเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่สามารถรวมน้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องของตนกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยได้

เงื่อนไขบรรจุภัณฑ์สำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียน

 • ของเหลวและสสารกึ่งของแข็งในสัมภาระที่ลงทะเบียน (ใต้เครื่องบิน) ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล หกเลอะ และปนเปื้อนนั้นจะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้เมื่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเท่านั้น (โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการแตกหัก รั่วไหล หกเลอะ และปนเปื้อน) 
 • ของเหลวที่จะได้นำผ่านการขนส่งควรบรรจุในถุงสุญญากาศ ถุงที่ปิดสนิท ถุงล็อก หรือถุงแถบกาวเพื่อให้สามารถบรรจุและปกป้องของเหลวได้ ภาชนะใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดรั่วไหล หกเลอะ หรือปนเปื้อน เช่น กล่องกระดาษแข็ง/ดีบุก กระสอบ ถุงหรือภาชนะพลาสติกจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นในห้องโดยสารหรือเป็นสัมภาระฟรี 
 • ปริมาณของเหลวที่สามารถพกพาในสัมภาระที่ลงทะเบียนของคุณได้ (ยกเว้นน้ำที่ไม่มีสารอื่นผสม) จะต้องมีปริมาณสูงสุดไม่เกิน 5 ลิตรและของเหลวแต่ละชนิดจะต้องปิดผนึกในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตรและบรรจุได้สูงสุดได้ 1 ลิตร 
 • โปรดดูหน้าข้อจำกัดของเราสำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการสัมภาระก่อนการเดินทาง

อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และสัมภาระส่วนเกิน

 • เรารับรองว่าอุปกรณ์กีฬาของท่านจะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ เรายังละเว้นการเก็บค่าขนส่งอุปกรณ์เซ็ตแรกสำหรับกีฬาหลากหลายประเภท เช่น สกีและกอล์ฟ ในเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา ท่านสามารถดูได้ที่หน้าอุปกรณ์กีฬา 
 • เมื่อน้ำหนักเกินสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะถือว่าเป็นสัมภาระส่วนเกิน คุณสามารถซื้อสัมภาระส่วนเกินที่อนุญาตได้ผ่านช่องทางออนไลน์และสำนักงานขายของเรา

Buy extra baggage
Fare rules of AnadoluJet flights may vary. Please visit our page for more detailed information.