ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Choose your seat, feel good throughout your journey

Regardless of how high above the ground you are, a special experience is what you deserve. Large seats, personal monitors, battery charging facilities and more awaits the Economy Class passengers in long distance flights.

Extra legroom seats, a more comfortable flight experience

If you would like larger movement space during a flight, seats with extra knee room are just right for you.

A calm journey with your baby

Seats suitable for use with baby bassinet may ease the sweet load of journey with your baby. Do not forget to request help from our staffs at the airport for seats for baby bassinet.

Emergency exit seat or any point on the plane

If you need extra distance, emergency exit seat may be suitable for you. In addition, it only takes a minute to travel in the front side or back side of the plane, on the wings or in one of the other seats that you have selected.


*Due to the aviation regulations, if you accept and meet the emergency exit seat conditions, you can select these seats.

On Turkish Airlines international and domestic flights, the Business Class seat selection is free of charge until the check-in duration is finished. If a passenger who has purchased a seat selection upgrades to Business Class, the seat selection fee is refunded. Payment is made automatically for seat selection refunds if the payment made is via online POS from the website, mobile application, the call center and sales offices. If seat selection refund is not made automatically, the call center and sales offices can be contacted for information and performing the transaction.

Seat properties

Thanks to numerous properties of the Economy Class seats, a comfortable and cosy flight awaits you.

What is included?

  • Seats with 79 cm knee room for larger movement area, and seats that can be inclined for 15 cm
  • 46 cm seat width on long distance flights
  • Middle seats that can be turned into a bed thanks to erectable arm support
  • Four-direction head support
  • Personal monitors in sizes 12 or 13.3 inches
  • Adjustable foot support
  • Battery charging facility with the universal sockets located under the seats
  • USB inputs between seats


*The properties mentioned on this page about our seats may vary depending on the type of the airplane

ราคาที่นั่ง

เส้นทาง ชั้นโดยสาร ประเภทที่นั่ง ค่าธรรมเนียม ช่วงเวลาการเลือก
*ทุกเที่ยวบิน Business Class ที่นั่งทั้งหมด ฟรี 355 วันก่อนออกเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศของ THY และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ Economy Class มาตรฐาน 75.00 TRY - 165.00 TRY 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศของ THY และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ Economy Class ที่นั่งแบบมีพื้นที่พักขากว้างพิเศษ 155.00 TRY - 325.00 TRY 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศของ THY และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ Economy Class ที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน 145.00 TRY - 295.00 TRY 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ THY Economy Class มาตรฐาน 9.00 USD - 39.00 USD 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ THY Economy Class ที่นั่งพร้อมพื้นที่พักขาเพิ่มเติม 19.00 USD - 249.00 USD 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ THY Economy Class ที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน 19.00 USD - 179.00 USD 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศของ AnadoluJet และสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ Economy Class ที่นั่งทั้งหมด 59.00 TRY - 249.00 TRY 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ที่นั่งระหว่างประเทศของ AnadoluJet (ยกเว้นสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ) Economy Class ที่นั่งทั้งหมด 9.00 USD - 21.00 USD 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของตุรกี สมาชิก Elite และ Elite Plus ของ Miles&Smiles และญาติของสมาชิกใช้หมายเลข PNR เดียวกันกับสมาชิก Economy Class มาตรฐาน ฟรี 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

*เนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติงาน การเลือกที่นั่งจึงไม่สามารถใช้ได้ในห้องโดยสารชั้นธุรกิจในเที่ยวบินของเราที่ออกเดินทางจาก และ/หรือมาถึง Ankara

ตารางค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดา

เส้นทาง ชั้นโดยสาร ประเภทที่นั่ง ราคา ช่วงเวลาการเลือก

แคนาดา - อิสตันบูล

Economy Class

มาตรฐาน

55 CAD

355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

แคนาดา - อิสตันบูล

Economy Class

ที่นั่งพร้อมพื้นที่พักขาเพิ่มเติม

216 CAD

355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

แคนาดา - อิสตันบูล

Economy Class

ที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน

216 CAD

355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

Information about seat selection

Make your flight more enjoyable by choosing from our seats designed for a comfortable journey. Please click here for detailed information about the general terms and conditions before you select your seat.