ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การขยายอายุไมล์สะสม

ขยายอายุไมล์สะสมที่หมดอายุในปีที่ผ่านมาเพื่อซื้อรางวัลบัตรโดยสารและการอัปเกรด หรือเพื่อใช้ซื้อสินค้า ขยายอายุ 1,000 ไมล์ในราคาเพียง USD 20

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สมาชิก Miles&Smiles ทุกคนสามารถขยายอายุไมล์สะสมได้
  • สามารถขยายอายุได้เฉพาะไมล์สะสมที่หมดอายุในปีที่ผ่านมาเท่านั้น
  • ไม่มีการจำกัดจำนวนไมล์สะสมที่สามารถขยายอายุได้
  • ไมล์สะสมที่ขยายอายุแล้วจะถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิกเป็นไมล์สะสม
  • ไมล์สะสมที่ขยายอายุแล้วจะมีอายุการใช้งานสามปีนับจากวันที่ทำธุรกรรม
  • จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม USD 20 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับทุกๆ 1,000 ไมล์
  • ค่าธรรมเนียมที่ชำระเพื่อขยายอายุไมล์สะสมไม่สามารถขอคืนได้
  • สามารถขยายอายุไมล์สะสมผ่านทางเว็บไซต์และแอปมือถือของ Turkish Airlines เท่านั้น
  • การใช้ไมล์สะสมที่ขยายอายุแล้วจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Miles&Smiles
  • อีเมลยืนยันหรือ SMS จะถูกส่งไปเมื่อไมล์สะสมถูกขยายอายุแล้ว