ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เค้กเพื่อการเฉลิมฉลอง

ของขวัญพิเศษของเราสำหรับคุณ: เค้กเพื่อการเฉลิมฉลองแสนอร่อยที่เสิร์ฟบนท้องฟ้า!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถขอเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองได้เฉพาะในเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น ไม่มีบริการเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองบนเที่ยวบินภายในประเทศ
 • เค้กเพื่อการเฉลิมฉลองมีให้บริการเฉพาะในเที่ยวบินของ Turkish Airlines เท่านั้น (สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน Turkish Airlines จะต้องเป็นสายการบินที่ให้บริการ)
 • สมาชิก Miles&Smiles สามารถขอเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองสำหรับตนเองได้ หากขอเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองให้กับบุคคลอื่น บุคคลนั้นจะต้องเป็นสมาชิก Miles&Smiles ด้วย และต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกด้วย Turkish Airlines อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการร้องขอ หากไม่สามารถระบุข้อมูลได้ คำขอจะไม่ได้รับการดำเนินการ
 • เค้กเพื่อการเฉลิมฉลองสามารถให้บริการได้สำหรับวันเกิดหรือวันครบรอบแต่งงานของสมาชิก Miles&Smiles
 • เค้กเพื่อการเฉลิมฉลองสามารถให้บริการได้ภายในสามวันก่อนหรือหลังวันพิเศษ (เช่น สำหรับผู้โดยสารที่มีวันเกิดคือวันที่ 14 พฤษภาคม สามารถให้บริการเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองในวันใดก็ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมถึง 17 พฤษภาคม)
 • เค้กเพื่อการเฉลิมฉลองจะให้บริการเพียงครั้งเดียวต่อเที่ยวบินแบบไปกลับ เช่น ในเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขากลับ
 • ต้องส่งคำขอเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน
 • สามารถขอเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองได้ผ่านทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Turkish Airlines หรือสำนักงานขายของ Turkish Airlines
 • เนื่องจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นก่อนเที่ยวบิน Turkish Airlines อาจไม่สามารถตอบสนองคำขอของเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองได้ สิ่งนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้โดยสารในการเรียกร้องค่าชดเชยจาก Turkish Airlines
 • จะต้องส่งคำขอเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงการจอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ทำโดย Turkish Airlines
 • Turkish Airlines อาจยกเลิกบริการเค้กเพื่อการเฉลิมฉลองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลา เงื่อนไขในเวลาที่ Turkish Airlines ปฏิบัติตามคำร้องขอบริการเค้กจะถือว่าใช้ได้