ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูลอัปเดต Coronavirus: ธุรกรรมที่สามารถทำได้บนช่องทางออนไลน์ของเรา

คำขอเปลี่ยน

  • If you have unused tickets for suspended international flights, you can change your tickets for a flight within one year in the same region as the original destination.
  • If you have tickets for non-suspended international flights purchased before or on March 20, 2020, you can change your tickets for free if you cancel them before the hour of flight. For detailed information regarding the changing rights, please contact the call center.
  • Passengers may change their tickets for a new travel until 31 August 2022 (inclusive) as the last flight date, for tickets bought between 21 March 2020 – 30 June 2022 (inclusive). Please review our Flexible Changing Rights page for more details on unlimited changes.
  • Please perform your change requests for non-suspended domestic flights by contacting our call center and sales offices.
    • For your flights ticketed before or on March 19, 2020, a Free Change Right will apply, provided that the new ticket is purchased for the same fare class. To obtain information regarding the free changing rights, please contact the call center.

บัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง

หากคุณมีบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้ถูกระงับ คุณสามารถเปลี่ยนบัตรโดยสารของคุณไปเป็นบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทางได้ หากคุณยกเลิกก่อนชั่วโมงของเที่ยวบิน สามารถขอเปลี่ยนบัตรโดยสารไปเป็นบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทางได้โดยติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์และสำนักงานขายของเรา

  • สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศก่อนหรือในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020 จะไม่มีการคิดส่วนต่างค่าโดยสาร โดยจะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ในชั้นโดยสารเดียวกัน
  • สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อสำหรับเที่ยวบินที่บินระหว่างตุรกีและสาธารณรัฐตุรกีแห่งนอร์เทิร์นไซปรัสก่อนหรือในวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 จะไม่มีการคิดส่วนต่างค่าโดยสาร โดยต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ในชั้นค่าโดยสารเดียวกัน (สิทธิ์ในการเปลี่ยนไปเป็นบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง)
  • สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2020 และเที่ยวบินภายในประเทศหลังวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020 จะไม่มีการคิดส่วนต่างค่าโดยสารเมื่อเปลี่ยนไปเป็นบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง ส่วนต่างค่าโดยสารที่เกิดขึ้นตามชั้นโดยสาร หรือส่วนต่างของชั้นโดยสารจะมีผลเมื่อทำการออกบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง (สิทธิ์ในการเปลี่ยนไปเป็นบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทาง)

อัปเดตล่าสุดวันที่ 31.05.2022