ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระที่ลงทะเบียน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างการเดินทาง คุณสามารถตรวจสอบคำเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระที่ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้และในหน้าข้อจำกัดของเรา

เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่ลงทะเบียน

คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระเพื่อตรวจสอบสิทธิ์สัมภาระที่ลงทะเบียนตามจุดหมายปลายทางและดูข้อมูลค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน เงื่อนไขและสิทธิ์บางอย่างอาจแต่งต่างกันไปตามเที่ยวบิน ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถขอรับรายละเอียดที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระได้จากการสำรองที่นั่งและภายในตั๋ว

*กรณียกเว้นใดๆ ที่ไม่สามารถดูผ่านเครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราจะเป็นไปตามนี้

*Excess baggage fees may vary depending on the EcoFly, ExtraFly, PrimeFly, BusinessFly and BusinessPrime packages selected at the time of ticket purchase.


คำนวณ

เงื่อนไขสัมภาระ

 • จำนวนชิ้นที่รวมบนเที่ยวบินภายในแนวทางการคำนวณสัมภาระเป็นชิ้นสูงสุดต้องไม่เกิน 23 กก.
 • คุณควรตรวจสอบว่าคุณไม่ได้นำอาหารต้องจำกัดหรือต้องห้ามขึ้นเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป 
 • ผู้โดยสารเด็กทารกมีสิทธิ์พกพาสัมภาระหนัก 10 กก. ในแต่ละเที่ยวบินและสัมภาระหนัก 23 กก. ในเที่ยวบินที่ใช้การคำนวณสัมภาระเป็นชิ้น นอกจากนี้ รถเข็นเด็กที่ความยาวไม่เกิน 115 ซม. นั้นอนุญาตในทุกเที่ยวบิน ผู้โดยสารเด็กสามารถพกพาจำนวนสัมภาระที่อนุญาตได้เท่ากับผู้โดยสารผู้ใหญ่ 
 • ซึ่งกฎสัมภาระของสายการบินจะบังคับใช้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการเป็นเที่ยวบินระหว่างสายการบินอื่นจะกำหนดภายในขอบเขตวิธีการของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) ธรรมเนียมปฏิบัติของสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) อาจบังคับใช้กับสิทธิ์สัมภาระที่สามารถพกพาได้ภายในขอบเขตของกฎเหล่านี้ โดยปกติแล้วสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) จะเป็นเที่ยวบินที่ยาวที่สุด แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ
 • การบังคับใช้จากกระทรวงคมนาคมสหรัฐ (US Department of Transportation - US DOT) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังสหรัฐอเมริกา และการบังคับใช้จากตัวแทนการขนส่งแคนาดา (Canada Transportation Agency - CTA) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังแคนาดา ดังนั้น จะมีการบังคับใช้กฎของสายการบินผู้ทำการตลาดรายแรก (First Marketing Carrier) ซึ่งดำเนินการเส้นทางแรกในการเดินทางของคุณไปยังปลายทางที่เกี่ยวข้องในทุกการเดินทาง สายการบินนี้อาจเลือกบังคับใช้กับสายการบินหลักเช่นกันหากมีความประสงค์
 • Star Alliance Gold Card holders have the right to carry +1 extra baggage in the Piece System and +20kg in the Weight System in addition to their checked baggage rights on their tickets.
 • Passengers traveling with different reservation (PNR) numbers on international flights cannot combine their checked baggage allowances with the passenger they are traveling with.

เงื่อนไขบรรจุภัณฑ์สำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียน

 • ของเหลวและสสารกึ่งของแข็งในสัมภาระที่ลงทะเบียน (ใต้เครื่องบิน) ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล หกเลอะ และปนเปื้อนนั้นจะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้เมื่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเท่านั้น (โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดการแตกหัก รั่วไหล หกเลอะ และปนเปื้อน) 
 • ของเหลวที่จะได้นำผ่านการขนส่งควรบรรจุในถุงสุญญากาศ ถุงที่ปิดสนิท ถุงล็อก หรือถุงแถบกาวเพื่อให้สามารถบรรจุและปกป้องของเหลวได้ ภาชนะใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดรั่วไหล หกเลอะ หรือปนเปื้อน เช่น กล่องกระดาษแข็ง/ดีบุก กระสอบ ถุงหรือภาชนะพลาสติกจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นในห้องโดยสารหรือเป็นสัมภาระฟรี 
 • ปริมาณของเหลวที่สามารถพกพาในสัมภาระที่ลงทะเบียนของคุณได้ (ยกเว้นน้ำที่ไม่มีสารอื่นผสม) จะต้องมีปริมาณสูงสุดไม่เกิน 5 ลิตรและของเหลวแต่ละชนิดจะต้องปิดผนึกในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตรและบรรจุได้สูงสุดได้ 1 ลิตร 
 • โปรดดูหน้าข้อจำกัดของเราสำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการสัมภาระก่อนการเดินทาง

อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และสัมภาระส่วนเกิน

 • เรารับรองว่าอุปกรณ์กีฬาของท่านจะถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ เรายังละเว้นการเก็บค่าขนส่งอุปกรณ์เซ็ตแรกสำหรับกีฬาหลากหลายประเภท เช่น สกีและกอล์ฟ ในเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา ท่านสามารถดูได้ที่หน้าอุปกรณ์กีฬา 
 • เมื่อน้ำหนักเกินสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะถือว่าเป็นสัมภาระส่วนเกิน คุณสามารถซื้อสัมภาระส่วนเกินที่อนุญาตได้ผ่านช่องทางออนไลน์และสำนักงานขายของเรา

Buy extra baggage
Fare rules of AnadoluJet flights may vary. Please visit our page for more detailed information.