ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัมภาระที่ลงทะเบียน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหว่างการเดินทาง คุณสามารถตรวจสอบคำเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระที่ลงทะเบียนได้ที่ด้านล่างนี้และในหน้าข้อจำกัดของเรา

เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

คุณสามารถใช้เครื่องมือคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของสัมภาระที่เช็คอินตามจุดหมายปลายทางและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน เงื่อนไขและสิทธิ์บางอย่างอาจแต่งต่างกันไปตามเที่ยวบิน ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถขอรับรายละเอียดที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระได้จากการสำรองที่นั่งและภายในตั๋ว

* กรณียกเว้นใดๆ ที่ไม่สามารถดูผ่านเครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราจะเป็นไปตามนี้

* ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ EcoFly, ExtraFly, PrimeFly, BusinessFly และ BusinessPrime ที่เลือกในขณะที่ซื้อตั๋ว


คำนวณ

เงื่อนไขสัมภาระ

 • สำหรับเส้นทางที่กำหนดจำนวนสัมภาระแบบเป็นชิ้นและน้ำหนัก น้ำหนักสูงสุดของสัมภาระ 1 ชิ้นที่มีขนาดไม่เกิน 158 ซม. คือ 23 กก. สำหรับชั้นประหยัด และ 32 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ
 • On routes with piece concept, the maximum weight per bag for economy class is 23kg* (*charges apply if the bag is overweight) and business class is 32kg.
 • Regardless of the weight and piece concept, a single piece of baggage cannot exceed 32 KG. Baggage that exceeds 32 KG must be divided and carried in two or more pieces.
 • คุณควรตรวจสอบว่าคุณไม่ได้นำอาหารต้องจำกัดหรือต้องห้ามขึ้นเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเข้าประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป
 • Infant passengers are entitled to an 8 kg cabin baggage allowance, as well as a stroller not exceeding 115 cm. The additional baggage allowance for infant passengers is divided into three categories. 1- The Ecofly package does not include free baggage allowance for flights departing and arriving in Europe or Tel Aviv to or from Türkiye. 2- On routes covered by the piece baggage application, there is a free baggage allowance of one piece (23 kg). 3- On other routes, there is a 10 kg free baggage allowance.
 • ซึ่งกฎสัมภาระของสายการบินจะบังคับใช้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการเป็นเที่ยวบินระหว่างสายการบินอื่นจะกำหนดภายในขอบเขตวิธีการของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) ธรรมเนียมปฏิบัติของสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) อาจบังคับใช้กับสิทธิ์สัมภาระที่สามารถพกพาได้ภายในขอบเขตของกฎเหล่านี้ โดยปกติแล้วสายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC) จะเป็นเที่ยวบินที่ยาวที่สุด แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ
 • การบังคับใช้จากกระทรวงคมนาคมสหรัฐ (US Department of Transportation - US DOT) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังสหรัฐอเมริกา และการบังคับใช้จากตัวแทนการขนส่งแคนาดา (Canada Transportation Agency - CTA) นั้นชอบด้วยกฎหมายในเที่ยวบินระหว่างสายการบินจาก/ไปยังแคนาดา ดังนั้น จะมีการบังคับใช้กฎของสายการบินผู้ทำการตลาดรายแรก (First Marketing Carrier) ซึ่งดำเนินการเส้นทางแรกในการเดินทางของคุณไปยังปลายทางที่เกี่ยวข้องในทุกการเดินทาง สายการบินนี้อาจเลือกบังคับใช้กับสายการบินหลักเช่นกันหากมีความประสงค์
 • แพ็คเกจ Ecofly สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่มี "น้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่อง" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบรายชื่อ ภูมิภาคที่ดำเนินการกับแอปพลิเคชัน KG และ and ภูมิภาคที่ดำเนินการกับแอปพลิเคชันสัมภาระแบบเป็นชิ้น
 • ข้อกำหนดสัมภาระแบบเป็นชิ้นจะไม่นำไปใช้กับเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ข้อกำหนดแบบเป็นกิโลกรัมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
 • ผู้ถือบัตร Star Alliance Gold มีสิทธิ์บรรจุสัมภาระเพิ่มเติม +1 ชิ้น ในระบบชิ้นและ +20 กก. ในระบบน้ำหนัก นอกเหนือจากสิทธิ์สัมภาระเช็คอินบนตั๋วของตน
 • ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยหมายเลขการจอง (PNR) ที่แตกต่างกันในเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่สามารถรวมน้ำหนักสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องของตนกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยได้

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ได้รับอนุญาต

 • ของเหลวและกึ่งเหลวในสัมภาระที่จะโหลดใต้เครื่องบินนั้นมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหล หกเลอะ และการปนเปื้อน ดังนั้น ต้องนำของเหลวทุกชนิดใส่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการนำขึ้นเครื่องเท่านั้น (โดยคำนึงถึงวัสดุที่ทนทานต่อการแตกหัก รั่วไหล หกเลอะ และ การปนเปื้อน) 
 • ของเหลวที่จะได้นำผ่านการขนส่งควรบรรจุในถุงสุญญากาศ ถุงที่ปิดสนิท ถุงล็อก หรือถุงแถบกาวเพื่อให้สามารถบรรจุและปกป้องของเหลวได้ ภาชนะใดๆ ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดรั่วไหล หกเลอะ หรือปนเปื้อน เช่น กล่องกระดาษแข็ง/ดีบุก กระสอบ ถุงหรือภาชนะพลาสติกจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นในห้องโดยสารหรือเป็นสัมภาระฟรี 
 • ปริมาณของเหลวที่สามารถนำไปใส่ในสัมภาระใต้ท้องเครื่องของคุณ (ไม่รวมน้ำที่ไม่มีสารเติมแต่ง) จะต้องรวมกันไม่เกิน 5 ลิตร และแต่ละชิ้นควรปิดผนึกไว้ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 ลิตร และมีปริมาณสูงสุด 1 ลิตร 
 • โปรดดูหน้าข้อจำกัดของเราสำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการสัมภาระก่อนการเดินทาง

อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดนตรี และสัมภาระเพิ่มเติม

 • เมื่อผู้โดยสารของเราต้องการพกพาอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์จากบริการพิเศษที่เรานำเสนอ เรารับรองว่าอุปกรณ์ของคุณจะไปถึงทุกจุดหมายปลายทางในราคาที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา โปรดไปที่หน้าอุปกรณ์กีฬาของเรา
 • หากน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องของคุณเกินกว่าที่อนุญาต สัมภาระของคุณจะถือเป็นสัมภาระเพิ่มเติม คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระส่วนเกินของคุณได้ผ่านช่องทางออนไลน์และสำนักงานขายของเรา

ซื้อสัมภาระเพิ่มเติม
Fare rules of AnadoluJet flights may vary. Please visit our page for more detailed information.