ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Mom and happy passengers playing with toys with child passenger in THY Economy Class cabin

Economy Class meeting all your needs in domestic flights!

Book now

In domestic flights, Turkish Airlines now has flight packages tailored to meet your needs. Select a EcoFly, ExtraFly and PrimeFly seat of your preference and enjoy the privileges of free reissue/refund, award Miles and extra baggage allowance.
Click here to find out more about Economy Class experience.

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงมีการแก้ไขกฎเกี่ยวกับสัมภาระในห้องโดยสารเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและลดการเคลื่อนที่รอบห้องโดยสาร ณ เวลานี้ อนุญาตให้ถือของใช้ส่วนตัวได้หนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารในห้องโดยสารเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 4 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องหนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสาร โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กก. จะขนส่งในส่วนเก็บสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ประเภทของใช้ส่วนตัว>>

EcoFly

ExtraFly

PrimeFly

Business Class

Checked baggage (max. 15 kg) Checked baggage (max. 20 kg) Checked baggage (max. 25 kg) Checked baggage (max. 30 kg)
1 cabin baggage (max. 8 kg) 1 cabin baggage (max. 8 kg) 1 cabin baggage (max. 8 kg) 2 cabin baggage (max. 8 kg)
Economy Class meal (Menu of sandwiches) Economy Class meal (Menu of sandwiches) Economy Class meal (Menu of sandwiches) Business Class dining
Deducted refund (For W, U classes is not allowed.) Deducted refund Full refund (12 hours) Full refund (12 hours)
Paid reissue (For W, U classes is not allowed.) Paid reissue Free reissue (Possible fare difference) Free reissue (Possible fare difference)

Free seat selection (Standard) Free seat selection (Standard) Free seat selection

*Extra 250 Miles *Extra 500 Miles
*The extra Miles you earned are not Status Miles.