ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Special privileges for Miles&Smiles members by Medicana Healthcare Group

Miles & Smiles cardholders earn 2,000 Miles by taking advantage of extra 500 Miles to the health expenses in the applications of dermo-cosmetic, plastic and reconstructive surgery over 1,500 TRY until December 31, 2020.

For the following services you receive from June 1, 2020 - December 31, 2020;

 • For dermo-cosmetic, plastic and reconstructive surgeries, you can earn 2,000 Miles for your 1,500 TRY and above health expenses
 • Costs of services received within the same day will be valid for mile gains.
 • You should submit your Miles&Smiles card to earn miles for your healthcare expenses.
 • Mile gain is valid only for cash and credit card payments.
 • State social security coverage, bank insurance plans and private health insurance are excluded.
 • Submission of cards is mandatory when services are received.
 • Mile gain is also valid for first degree relatives (mother, father, spouse, and children).

For your comments and suggestions, you can send an e-mail to milesandsmiles@medicana.com.tr or call 0850 460 63 34.

OUR HOSPITALS

 • Medicana International Ankara Hospital
 • Medicana Avcılar Hospital
 • Medicana Bahçelievler Hospital
 • Medicana Bursa Hospital
 • Medicana Haznedar Hospital
 • Medicana International İstanbul Hospital
 • Medicana Çamlıca Hospital
 • Medicana Çamlıca Medical Center
 • Medicana Kadıköy Hospital
 • Medicana Konya Hospital
 • Medicana International Samsun Hospital
 • Medicana Sivas Hospital
 • Medicana International İzmir Hospital (at your service soon)
 • Medicana Ataşehir Hospital (at your service soon)
 • Medicana Ataköy Hospital (at your service soon)