Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 1 YIL SÜRE İLE GENEL SARF MALZEME VE HIRDAVAT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan “1 Yıl Süre İle Genel Sarf Malzeme ve Hırdavat Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç 26.08.2020 günü saat 12:00’a kadar kaya.ibrahim@thy.com e-posta adresine göndereceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

İSTANBUL HAVALİMANI THY A.O. EKİP TERMİNALİ YEMEK HİZMETİ İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • İstanbul Havalimanı Thy A.O. Ekip Terminali Yemek Hizmeti İşi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 25.08.2020 Perşembe günü saat 12.00’ ye kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok Posta Odası adresine kapalı zarf ile teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda zakboynuz@thy.com adresi ile iletişime geçilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 115.000 ADET 2. EL 1. KALİTE TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “115.000 Adet 2. El 1. Kalite Tahta Palet Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların, idari şartnamede belirtilen dökümanlarla birlikte teklif mektuplarını 21.08.2020 Cuma günü saat 16:00’a kadar mcomlek@thy.com e-mail adresine gönderecek ve idari şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan teklif mektuplarını 21.08.2020 Cuma günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan posta odasına iş günlerinde saat 12:00’a kadar Melih ÇÖMLEK ve Genel Satınalma Başkanlığı’na notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU UÇUCU EKİPLER İÇİN 100.000 ADET HİJYEN KİTİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Uçucu Ekipler İçin 100.000 Adet Hijyen Kiti ” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları y.uzun@thy.com e-mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Firmalar teklif mektuplarını talep edilen belgeler ile birlikte , en geç 17.08.2020 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar y.uzun@thy.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Firmaların teklif mektuplarını ileteceklerini tarihe kadar numunelerini Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Zemin Kattaki Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.