Skip to main content

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, farklı kültürleri ve coğrafyaları birbirine bağlıyor; sürdürülebilir kalkınmaya güçlü bir destek sağlıyoruz. Yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunarken iş anlayışımızın merkezine sürdürülebilirliği de alıyoruz.

Tomorrow On-Board

En çok ülkeye uçan hava yolu olarak dünyayı birbirine güçlü şekilde bağlıyor, sektörümüzde öncü adımlar atıyoruz. Ulaştığımız her noktada toplum ve doğa için değer üretiyor, sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz. Keşfetme arzusuyla çıktığımız bu yolda gelişime katkı sağlayacak unsurlara odaklanırken, geleceği biçimlendirmenin heyecanını yaşıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz

Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızda Ortaklığımız tarafından benimsenen strateji, ortaya çıkan tüm çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin bütüncül olarak ele alınması ve etkin bir risk yönetimi ile çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, iştiraklerin, tüm iş ortaklarının ve hissedarların beklentileri ve küresel trendler ışığında iş mükemmelliği ve yenilikçilik anlayışıyla bugünkü kazanımların ötesine geçerek gelecekte de değer oluşturmaktır.

Sürdürülebilirlik politikamız

Kurumsal yönetim kültürünün benimsenmesi

İklim değişikliği ile mücadele

Büyürken insanı ve çevreyi düşünmek

Sürdürülebilirlik politikamız


Paydaşlarına değer katmak

Kadın - erkek çalışan dengesini geliştirmek

İnovasyona destek


Topluma değer katmak

Etik davranış ilkelerine uyum

Sürdürülebilir büyüme ve kârlılık


Sürekli iyileştirme


Sürdürülebilirlik politikamızın detaylarına ve diğer politikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Öncelikli sürdürülebilirlik konularımız

Sürdürülebilirlik Stratejimizin odağını faaliyetlerimiz üzerinde etkisi olan ya da faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek sosyal, ekonomik ve çevresel konular oluşturuyor. Bu konuları temel değerlerimiz, küresel trendler ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak önceliklendiriyoruz.

Çok yüksek öncelikli konular

 
 

Yüksek öncelikli konular

 
 

Önemli konular

 
 

Sayılarla Türk Hava Yolları 2022