Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU LOKAL UYGULAMA DAĞITIM KONTROLÖRÜ SİSTEMİNE AİT DONANIM VE YAZILIM BAKIM DESTEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Lokal Uygulama Dağıtım Kontrolörü Sistemine Ait Donanım ve Yazılım Bakım Destek Hizmeti Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanları, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya b.tok@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarının, en geç 07.02.2020 Cuma günü saat 15.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 2 YIL SÜREYLE ANTALYA PERSONEL, UÇUCU EKİP, YOLCU ve BAGAJ TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • 2 yıl süreli; personel, uçucu ekip, bagaj ve yolcu taşıma hizmeti işi, Antalya ili için Türk Hava Yolları A.O. tarafından kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • İşi yüklenen firmanın ilk istihkakından, toplam ürün bedeli üzerinden hesaplanacak binde 9,48 Damga Vergisi kesilecektir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 12.02.2020 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na (İlgili Kişi: Barışcan AYDIN, Mehmet Ali ÇAMLI) veya Antalya İstasyon Müdürlüğü’ne (İlgili Kişi: Fisun KARYAĞDI) kapalı zarfla teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreslerden veya bariscanaydin@thy.com veya m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir. >

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU AĞIR YÜK RAF SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Ağır Yük Raf Sistemi” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır. 

İhale dokümanı, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir. 

Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 05.02.2020 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.