Skip to main content

ACENTELER İÇİN REZERVASYON KURALLARI

Türk Hava Yolları debit memo/rezervasyon kuralları

Türk Hava Yolları Rezervasyon Debit Memo Kuralları

Türk Hava Yolları, GDS’lerde rezervasyon ve biletleme kurallarına uygun kullanımın sınırlarını çizerek, seyahat servis sağlayıcıların (acentelerin) havayolları tarafından uygulanan ceza ve yaptırımlardan korunmalarını sağlamayı amaçlamakta olup, IATA akreditasyonu olan ya da olmayan tüm acenteler için bağlayıcıdır.

Acentelerin sorumluluğu Türk Hava Yolları’nın rezervasyon sistemine eriştiği anda başlamaktadır. Acenteler tarafından yapılan rezervasyon ve biletleme işlemlerine ilişkin kurallar IATA’nın 830d, 824, 850m nolu yönergelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda acenteler, “IATA General Rules” kurallarının yanı sıra Türk Hava Yolları’nın yürürlükteki taşıma kurallarına bağlı olarak yayınladığı ücretlere, duyurulara, usul ve yönetmelikleri içeren talimatlara uygun olarak rezervasyon ve biletleme yapmakla yükümlüdürler.

Türk Hava Yolları, acenteler tarafından oluşturulan rezervasyonları ve satış/iade işlemleri yapılan bütün biletleri, rezervasyon ve ücret kurallarına uygunlukları açısından tetkik eder ve havayolu zararının tespiti halinde ADM düzenler. Türk Hava Yolları, yapılan işlemin Ortaklığa verdiği zararın kasıtlı bir şekilde yapıldığının somut şekillerde tespit edildiği durumlarda yasal hakları saklı kalmak kaydı ile ilave yaptırımlar uygulayabilir.

Bu kapsamda acente çalışanlarının Türk Hava Yolları Rezervasyon Debit Memo Kuralları başlığı altında yayınlanan güncel rezervasyon kural ve uygulamaları konusunda bilgili ve eğitimli olma zorunlulukları vardır. Aşağıda bahsi geçen, fakat bunlarla da limitli kalmayan, hatalı rezervasyon olarak kabul edilecek uygulamalarda bulunmamalıdır. Hatalı rezervasyon olarak değerlendirilen tüm işlemlerin aşağıda belirtilen şartlarda ve tutarlarda ADM’e neden olacağını üzülerek bildiririz.

Aşağıda belirtilen kurallara bağlı kalınması, ilgili tüm iş ortakları için fayda sağlayacak olup sonuç olarak yolcular için daha kaliteli bir hizmet üretilmesini mümkün kılacaktır.

1. TANIMLAR

Etkin Olmayan Rezervasyon: PN, HX, UN, NO, SC, TK, UC, US, WK statü kodu ile rezervasyonda kalan segmentler.

Grup Rezervasyon: Bir PNR’da 10 veya üzeri yolcu için oluşturulan rezervasyon.

Mükerrer Rezervasyon: Aynı yolcu için, aynı ya da farklı parkurda, aynı/yakın tarihler için oluşturulan rezervasyon.

Müşteri Takibi ve Test Amaçlı Rezervasyon: Test, çalışan eğitimi, müşteri takibi (itinerary ya da fatura çıktısı almak) için oluşturulan rezervasyon.

No-Show: Konfirme rezervasyonlu yeri veya bileti olduğu halde, yolcu tarafından uçuşun gerçekleştirilmediği rezervasyon. Pasif Rezervasyon: Orijinali havayolu sisteminde bulunan rezervasyonu, GDS sisteminde biletleme amacıyla girilen aktif olmayan rezervasyon.

Seyahat Servis Sağlayıcısı: Seyahat hizmeti sağlayan acente, kuruluş. Spekülatif /Sahte Rezervasyon: Satış kotasının doldurulması gibi farklı amaçlarla, sahte isim kullanılarak, gerçekte var olmayan yolcular için oluşturulan rezervasyon.

Tekrarlayan Rezervasyon: Rezervasyona verilen opsiyonu geciktirmek ya da satış kotasına ulaşmak için sürekli oluşturulup iptal edilen rezervasyon.

2. HATALI REZERVASYON İŞLEMLERİ

2.1 Spekülatif/Sahte Rezervasyon

Aşağıda belirtilen spekülatif/sahte rezervasyonlar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

 • Uçuş sonrası yaratılan rezervasyon.
 • Sahte isimle yaratılan rezervasyon.
 • Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir seyahat planı için oluşturulmuş, bağlantı uçuşu varışından öncesine alınmış ya da birden fazla destinasyon içeren rezervasyon.
 • Kesin yolcu olmadığı halde yer bloke etmek ya da GDS segment kotasına ulaşabilmek için yaratılan rezervasyon.
 • Biletleme amacı dışında yaratılan open segmentler.
 • Rezervasyona verilen opsiyonu geciktirmek için oluşturulan ya da satış kotasına ulaşmak için sürekli yaratılıp iptal edilen rezervasyon.
 • Dikkat çekici iptal oranları.
 • Uçuşa 24 saat kala yapılan ve biletlenmeyen dikkat çekici iptaller. (same day)

2.2 Pasif Rezervasyon

Aşağıda belirtilen pasif rezervasyonlar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

 • Havayolu sisteminde yaratılan rezervasyonun acente tarafından biletlenebilmesi için oluşturulan pasif rezervasyonlar dışında kalan pasif segmentler.
 • Yolcunun itinerary örneği ya da fatura talebi üzerine yaratılan pasif rezervasyon. Itenerary örneği için 2.4 maddesi altında yer alan GDS girişleri kullanılmalıdır.
 • Havayolu tarafından rezervasyonun reddedildiği manasına gelen tüm NO statü kodlu segmentler.
 • Seyahat Servis Sağlayıcının yarattığı pasif rezervasyonlar aşağıda açıklanan durumlarda “NO” mesajı ile geri çevrilir.

Havayolu tarafından rezervasyonun red edildiği manasına gelen tüm NO statü kodlu segmentler PNR’dan çıkartılmalıdır.

Statü Açıklama
NO Ticketing Authority Bu mesaj biletleme yetkisi olmayan acentelere gönderilir.
NO Matching PNR Found Havayolu sisteminde karşılığı bulunmayan pasif rezervasyonlar için gönderilir.
Spelling Error Correct Name Yolcu isminin, havayolu PNR’ında yer alan yolcu ismi ile birebir uyuşmaması halinde gönderilir.
PNR Is Under Control Of Another Agency Havayolu sistemindeki aktif rezervasyon, başka bir acente tarafından yaratılmıştır. Söz konusu rezervasyon aynı sistemi kullanan acentelerin PNR’ını birbirine (Q’ya) göndermesi ile biletlenmelidir.
Class Mismatch Cancel And Verify Pasif rezervasyon ile aktif rezervasyon arasında sınıf uyuşmazlığı olduğunu gösterir.
Holding Active Booking From You Pasif rezervasyonu yapan acentenin yaratmış olduğu aktif bir rezervasyon da mevcut olup, biletleme aktif rezervasyon üzerinde yapılmalıdır.
PL Segments Are Not Accepted Pasif rezervasyonun amacı biletleme olduğundan, yedek pasif rezervasyon kodları kabul edilmemektedir.
Passive Segment Message Previously Received İlgili rezervasyon için pasif rezervasyon mesajı daha önce alınmıştır.
No Exact Match Pls Verify Türk Hava Yolları sistemindeki rezervasyon kaydındaki yolcu sayısı ile pasif rezervasyondaki yolcu sayısı birbirini tutmamaktadır.
Active Segment In The Airline’s System Is Waitlisted Acente aktif rezervasyon kaydındaki segment konfirme olana kadar biletleme yapamaz, dolayısıyla pasif rezervasyon yaratamaz.
Invalid Airport Code Cancel And Verify Acente pasif rezervasyonu yanlış havaalanı/şehir kodu ile yaratmıştır. Düzeltilmesi talep edilmektedir.
Flight Number Mismatch-Cancel And Verify Pasif rezervasyondaki uçuş numarası ile, havayolu sistemindeki rezervasyon kaydının uçuş numaraları birbirini tutmamaktadır.
There Is An Active Booking On The Same GDS Aktif kayıt başka bir acentenin kontrolü altındadır.
Active PNR Is Cancelled In Airlines System Havayolu sisteminde orjinal PNR iptal edilmiştir. Lütfen orjinal PNR’ı kontrol ediniz.
Name Mismatch-Cancel And Verify Orjinal PNR kaydındaki isimler ile pasif rezervasyondaki isimler birbirini tutmamaktadır.
2.3 Mükerrer Rezervasyonlar

Aşağıda belirtilen aynı yolcuya, aynı ya da farklı parkurda, aynı/yakın tarihlerde aynı acente tarafından yaratılan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan mükerrer rezervasyonlar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

 • Aynı ya da farklı günler için aynı uçuş numarasına yapılan rezervasyonlar.
 • Aynı ya da farklı günler ve aynı destinasyona farklı uçuş numaralarına yapılan rezervasyonlar.
 • Aynı ya da farklı günler için, farklı destinasyonlara yapılan rezervasyonlar.
 • Aynı ya da yakın havalimanına yapılan rezervasyonlar.
 • THY, codeshare ve joint venture anlaşması bulunan diğer bir havayoluna yapılan benzer rezervasyonlar.

2.4 Test Rezervasyonlar

Müşteri takibi, GDS eğitimi, vize takibi için oluşturulan ve test ortam yerine canlı sistemde yaratılan test PNR’lar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

Itinerary kopyası için lütfen aşağıdaki GDS girişlerini kullanınız.


Segment/Status Codes
Sabre YK Status Code 0TK006J01NOVORDISTYK1
Amadeus Ghost Segment SSTK108Y12JULISTESBGK1/08000900/PNR NO Bkz. Yardım Sayfaları: HE SS,MS625
Worldspan Travel Segment (From availability screen) 01Y1@TVL Bkz. Yardım Sayfaları: HELP TVLC
Galileo Tour Segment 0TURTKBK1IST26NOV-FREE FORMAT Bkz. Yardım Sayfaları: H/AUXS
2.5 Etkin Olmayan Rezervasyonlar

Acenteler queue’larını sistematik olarak kontrol etmekle ve tüm etkin olmayan segmentleri PNR’dan çıkarmakla yükümlüdürler. Etkin olmayan segmentlerin iptal işlemi uçuştan en az 24 saat önce yapılmalıdır. Aşağıda belirtilen etkin olmayan rezervasyonlar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

 • PNR’dan çıkarılmayan “HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK statü kodlu segmentler.
 • Öncelikli talep edilen yedek segmentin konfirme olması durumunda, iptal edilmeyen diğer yedek segmentler.

2.6 Sistem Suistimali/Married Segment Kırılarak Oluşturulan Rezervasyonlar

Aşağıda kapsamı belirtilen sistem suistimali ve/veya married segment suistimali içeren rezervasyonlar için işlemi yapan/bileti kesen acenteye,

 • Türkiye’deki acenteler tarafından tamamı iç hat olarak oluşturulan rezervasyonlar için PNR’daki yolcu başına 500.-TRY,
 • Continental (Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika çıkışlı/varışlı) uçuşlar için sistem suistimali ve/veya married segment suistimali içeren rezervasyonlara PNR’daki yolcu başına 500.-EUR,
 • Intercontinental (Amerika, Uzakdoğu çıkışlı/varışlı) uçuşlar için sistem suistimali ve/veya married segment suistimali içeren rezervasyonlara PNR’daki yolcu başına 1.000.-EUR ADM düzenlenir.

Ayrıca sorumlu acentenin Türk Hava Yolları uçuşlarını görüntüleme, rezervasyon yapma ve biletleme fonksiyonları bloke edilebilir. Yaptırımlar ilgili PNR’ı yaratan ve biletleyen acentenin farklı olması durumunda her iki acenteye de uygulanabilecektir.

2.6.1 Married Segment Suistimali

Aşağıda tanımlanan aktiviteler “Married (Bağlı) Segment Suistimali” olarak kabul edilecektir.

 • Married segmentler üzerinde rezervasyon manipülasyonları yapılması.
 • Kurallar dışında kısmi iptal yapılması.
 • Daha düşük sınıflarda yer bulabilmek için sahte/rezervasyona dahil olmayan destinasyonlara rezervasyon yapılması.

2.6.2 Sistem Suistimali

Türk Hava Yolları Rezervasyon Talebi Değerlendirme Sisteminin, ücreti düşürerek veya yer olmayan sınflarda yer konfirmesi sağlayacak şekilde acentelerce yapılan her türlü işlem “Sistem Suistimali” kapsamında değerlendirilecektir. Aşağıda sistem suistimaline dair iki örnek verilmiş olup kapsam sadece bu örnekler ile sınırlı değildir.

 • İlk olarak dönüş uçuşunu alarak seyahatin başlangıç noktasına dair yanlış bilgi göndermek,
 • EOT işlemini yapmadan, yapılan işlemleri belli bir sürenin üzerinde tutarak “link down”a sebebiyet vermek.

2.7 Dikkat Çekici Oranda ‘No-Show’ Olan Rezervasyonlar

Acentenin dikkat çekici oranda no-show’a sebebiyet veren tüm biletlemeleri için acenteye no-show olan her bir bilet için, ilgili parkurda uygulanan en yüksek sınıfın ücreti kadar ADM düzenlenir.

 • Farklı ücret kurallarını uygulayarak düşük ücretli bilet kesebilmek için yaratılan segmentlere dair oluşan no-show’lar.
 • Belli bir uçuşta ve/veya birbirini takip eden uçuşlarda dikkat çekici oranda meydana gelen no-show’lar.

2.8 Bloke Edilen Koltuklar

PNR’a dönüştürülmeyen ve uçuş envaterinde yer tutmak ya da herhangi bir suistimale temel oluşturmak amacıylda bloke edilen yerler için acenteye bloke edilen koltuk başına 50.-EUR ADM düzenlenir.

2.9 Grup Rezervasyonları/Saklı Gruplar

Seyahati içerisinde en az bir ortak uçuşu ve/veya destinasyonu olan, 10 kişi ve üzeri yolcu için yapılacak rezervasyonun grup rezervasyonu olarak oluşturulması gerekirken; bu kapsamda olan ve birden fazla PNR altında münferit yolcu olarak oluşturulmuş PNR’lar ”Saklı Grup” olarak değerlendirilir ve acenteye PNR’daki yolcu başına 50.-EUR ADM düzenlenir.

Pasif GrupPNR’ları

Türk Hava Yolları sisteminde yaratılmış olan aktif grup rezervasyonlarındaki yolcuların ayrı ayrı pasif rezervasyon yaratarak biletlenmesi durumunda, herhangi bir red ile karşılaşmamak için, pasif rezervasyona *TCP* (to complete party) bilgisinin girilmesi zorunludur.

*EOT* girişinden önce lütfen aşağıda verilen *TCP* girişini PNR’a giriniz.

3OSI TK TCP30 (grup rezindeki yolcu sayısı ), GROUP ADI

2.10 Özel Opsiyonlu Rezervasyonlar

Özel opsiyon tanımlanmış olan acente tarafından hatalı biletlenmiş rezervasyonlar için bloke edilen her koltuk için 50.-EUR ADM düzenlenir ve acentenin özel opsiyon tanımları iptal edilir.

3. BİLETLEME VE OPSİYON KURALLARI

 • Rezervasyona verilen opsiyonu sürekli geciktirmek ya da satış kotasına ulaşmak için rezervasyonlar sürekli yaratılıp iptal edilmemelidir.
 • No-Show’a sebebiyet verilmemelidir. Seyahat Servis Sağlayıcısının biletleme yapmaması ve/veya biletlenmemiş rezervasyonu iptal etmemesi durumu envanterde kayıplara sebebiyet vermektedir.
 • Dikkat çekici iptallere sebebiyet verilmemelidir.
 • Opsiyon ve ücret kurallarına uyulmalı ve biletleme segment statü koduna uygun olarak yapılmalıdır. TK tarafından konfirme edilmediği durumlarda asla konfirme statü kodu kullanılmamalıdır.
 • Konfirme statü kodu olmayan segmentler için konfirme bilet düzenlenmemelidir.
 • Ücret ya da benzeri bir bilgiyi kontrol etmek amacıyla rezervasyon düzenlenmemelidir.
 • Rezervasyon ile biletin rezervasyon sınıfları aynı olmalıdır.
 • Biletleme orijinal rezervasyonun olduğu GDS’te yapılmalıdır. PNR’lar biletleme amacıyla, aynı GDS sistemini kullanmak koşulu ile aşağıdaki girişler ile transfer edilebilir:
Sabre 6*TA/PCC (see F*SQLRT for details)
Amadeus ES PCC-B
Galileo QEP/PCC
Worldspan QEP/PCC
**PCC GDS tarafından verilen şehir kodudur.

Biletleme prosedürleri

Sayın Acente Yetkilisi,

Sizlere en iyi şekilde hizmet sunabilmek, ADM (Agency Debit Memo) maliyetlerinizi ve iş yükünüzü en makul seviyeye indirebilmek adına Türk Hava Yolları ADM politikaları ile ilgili bilgi ve detayları içeren bu dokümanı istifadenize sunuyoruz.

Belirtmek isteriz ki Türk Hava Yolları olarak acentelerimizin memnuniyeti önceliğimizdir. Bu nedenle hatalı rezervasyon, biletleme ve diğer işlemleriniz nedeniyle karşı karşıya kaldığınız ADM’leri sistemsel geliştirme ve detaylı bilgilendirmelerle en aza indirmeye çalışıyoruz.

ADM’e konu olan işlemler hakkında sizlere kapsamlı bir çerçeve ve detaylı açıklamalar sunarak muhtemel hatalı işlemlerin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Bu kitapçıkta yer alan konuları incelemeniz işlemlerinizin sorunsuz ve eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. İlave sorularınızın olması durumunda ya da teknik desteğe ihtiyaç duymanız halinde Türk Hava Yolları, acenteleri için gerekli desteği sağlamaktan memnuniyet duyacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

Biletleme prosedürleri kitapçığı - Genel kurallar Daha fazla bilgi >>

1.1 İletişim

ADM ile ilgili problemlerinizde ADMDISPUTE@THY.COM ile iletişime geçebilirsiniz.

1.2 ADM Düzenleme Süreleri

Türk Hava Yolları minimum ADM tutarı belirleyerek bu tutar altına ADM çıkarmayabilir. Minimum ADM tutarını suistimal ederek çok sayıda limit altı uygunsuzluk üreten acente için bu limit dikkate alınmayabilir. Aynı raporlama dönemi içerisinde aynı gerekçe ile birden fazla ADM tespit edilmesi durumunda toplam tutarlar birleştirilerek tek bir ADM düzenlenebilir. Eksik vergi ve komisyon neticesinde tespit edilen uygunsuzluk durumlarında minimum ADM tutarı dikkate alınmadan işlem yapılabilir.

Suistimal ve sahtecilik tespitlerinde ADM düzenleme süreleri tetkik ünitelerinin tetkiklerini tamamlaması için tayin edilmiş süreler olup bu sürelerin varlığı, başka bir engel (hukuki, idari, ticari vb) yoksa, Ortaklığın herhangi bir süre kısıtına bağlı olmaksızın (IATA, ARC ve benzeri kuruluşların belirlemiş olduğu kısıtlar ) ADM çıkarma/tahsil etme hakkını ortadan kaldırmaz.

1.3 ADM İtiraz Süreci

Tespit edilen ADM’ler BSP üyesi acentelere BSPLINK, ARC üyesi acentelere Memo Manager, NON-IATA acentelere e-posta aracılığı ile bildirilir.

ADM itirazlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

 • İtirazlar, ADM’in acentelere bildirimini takip eden 14 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre içerisinde itiraz edilmeyen uygunsuzluklar kesinleşir ve tahsilat süreci başlatılır.
 • İtirazlar gerekli bilgi ve belge temin edilerek yapılmalı, itiraz gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

BSPLINK sisteminde açılmış bir ADM’in geçerliliği hususunda itiraz süreci sonrasında da havayolu ile mutabık kalınmaması durumunda hesaplaşma sisteminin acente lehine kredilendirme yaptığı SPCR uygulamasına başvurmadan önce mutlaka satış ofisi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

1.4 Minimum ADM Tutarı

Türk Hava Yolları minimum ADM tutarı belirleyerek bu tutar altına ADM çıkarmayabilir. Minimum ADM tutarını suistimal ederek çok sayıda limit altı uygunsuzluk üreten acente için bu limit dikkate alınmayabilir. Aynı raporlama dönemi içerisinde aynı gerekçe ile birden fazla ADM tespit edilmesi durumunda toplam tutarlar birleştirilerek tek bir ADM düzenlenebilir. Eksik vergi ve komisyon neticesinde tespit edilen uygunsuzluk durumlarında minimum ADM tutarı dikkate alınmadan işlem yapılabilir.

1.5 İşlem Bedeli

Acente ve iş ortaklarının mutabakat ve itiraz süreci sonucunda kesinleşen uygunsuz işlemleri için her bir kıymetli doküman başına 15 EUR hizmet bedeli uygulanacaktır. Hizmet bedelinin uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır:

Minimum ADM tutarını aşmadığı halde tekrar eden limit altı uygunsuzluklar nedeniyle düzenlenen ADM’ ler için ADM tutarının %50’si kadar hizmet bedeli alınır. Hizmet bedeli, tespit esnasında uygunsuzluk tutarına eklenir ve tespitin geçersiz olması halinde ADM ile birlikte iptal edilir.

Ortaklık kusuru olmaksızın acenteye düzenlenmesi gereken ACM’ler için de 15 EUR hizmet bedeli uygulanır. Bu gibi durumlarda hizmet bedeli ACM tutarından düşülür. Hizmet bedeli ACM tutarını aşamaz.

Chargeback kaynaklı ADM’lerde banka komisyonu tutarı kadar hizmet bedeli uygulanır.

1.6 Belgeye Dayalı İşlemler

Yapılan işlemin geçerliliğinin bir belgeye dayandığı durumlarda işlemin niteliğine uygun belgenin (vefat/uçuşa kabul edilmeme, M&S Ödül talep) 1 yıl boyunca saklanması ve tetkik ünitesinin talep etmesi halinde 20 gün içerisinde iletmesi acente ve iş ortağının sorumluluğundadır. İndirimli bilet düzenlenebilmesi için indirime konu belgenin bir kopyasının 5 ay süre ile saklanması ve tetkik ünitesince talep edilmesi halinde 20 gün içerisinde iletilmesi acente ve iş ortağının sorumluluğundadır. Talep edilen belgelerin gönderilmemesi veya belgenin geçersiz olması halinde belgesiz işlem yapıldığı kabul edilir. Bu durumda belgesiz işlem ile belgeli işlem arasındaki fark ADM olarak tahsil edilir.

1.7 Sahtecilik ve Suistimal Vakaları

Sahtecilik ve suistimal işlemlerinin acente ve iş ortağından kaynaklandığının tespiti halinde sahtecilik ile elde edilen menfaatin 10 katına kadar Usulsüz İşlem Cezası uygulanır. Biletleme işlemleri ile ilgili suiistimal durumunda uygulanacak usulsüz işlem cezaları aşağıda tarif edildiği şekilde uygulanacaktır:

 • Belgeye dayalı işlemlerde, işlemin niteliğine uygun belgelerin ibraz edilmemesi durumunda belgesiz işlem ile belgeli işlem arasındaki farkın 2 katı,
 • Belgeye dayalı işlemlerde, ibraz edilen belgelerin sahte/geçersiz olması durumunda belgesiz işlem ile belgeli işlem arasındaki farkın 3 katı,
 • Rezervasyon ve biletleme sistemleri manipüle ederek Ortaklık zararına neden olunması durumlarında uygunsuzluk tutarının 2 katı,
 • Kullanım süresi dolan/uçulan kıymetli doküman üzerinde işlem yapılarak Ortaklık zaraına neden olunması durumunda uygunsuzluk tutarının 2 katı,
 • Sahte ve geçersiz ücret notu ve onay kodlarıyla işlem yapılması durumunda oluşan Ortaklık zararının 3 katı olarak usulsüz işlem cezası uygulanır.
 • Sahtecilik ve suistimal vakalarının tekrarı halinde cezalar 10 kata kadar artırılabilir.

Usulsüz işlem cezaları ADM tutarına eklenir.

Biletleme prosedürleri kitapçığı - Satış işlemleri ile ilgili kurallar Daha fazla bilgi >>

2.1 Biletin Geçerliliği

Ücretin notunda aksine bir ifade yok ise, hiç kullanılmamış biletler ilk düzenleme tarihi itibariyle; kısmen kullanılmış biletler ilk uçuş tarihinden itibaren,1 yıl geçerlidir.

Geçerliliği dahilinde hiç kullanılmamış bir bilete karşılık, yeni bilet düzenlenmesi durumunda, yeni düzenlenen biletin geçerliliği, yeni bilet üzerindeki ilk uçuş tarihinden itibaren; tamamen açık düzenleniyorsa, yeni düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacaktır. Bu yeni düzenlenen bilete karşılık, hiç kullanılmadan, yeni bir bilet daha düzenlenmesi durumunda, yeni biletin geçerliliği de aynı şekilde, yeni biletin üzerindeki ilk uçuş tarihinden itibaren; tamamen açık düzenleniyorsa, yeni düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl olacaktır.

Örnek: 08 JUN 12’ de düzenlenmiş ve hiç kullanılmamış bilet,

06 JUN 13’ de, 07 JUN 13’ de başlayan bir seyahat için işlem gördüğünde bu bilet;

07 JUN 14’ e kadar geçerlidir.

Örnek: 08 JUN 12’ de düzenlenmiş ve hiç kullanılmamış bilet,

08 JUN 13’ de, 12 OCT 13’ de başlayan bir seyahat için işlem gördüğünde bu bilet;

12 OCT14’ e kadar geçerlidir.

2.2 Rebooking / Rerouting İle İlgili Uygulamalar

2.2.1 Dış hat Biletlerde İç Hat Parkurların Değişikliği

Dış hat biletine iç hat eklenmesi veya çıkarılması halinde, parkurun tümünü kapsayan ücretin notunda;

Dış hat biletinin mevcut iç hatında, rebooking* ya da rerouting* yapılması halinde, kısıtlı ücretin notunda;

 • Değişikliğe cezasız izin veriyor ise ücretsiz olarak, cezası var ise ücret ve vergi farkı tahsil edilerek işlem yapılacaktır.
 • Değişikliğe cezalı izin veriyor ise, iç hat kısmı için ceza tahsil edilmeyerek, cezası var ise ücret ve vergi farkı tahsil edilerek işlem yapılacaktır.
 • Değişikliğe izin vermiyor ise, değişiklik yapılmayacaktır.

Dış hat biletlerin iç hat kısımlarında “no-show” var ise, “no-show” cezası her durumda uygulanır.

 • Ekonomi ve comfort ücretlerle düzenlenmiş bir bilet ile yolcu aynı tarih ve uçuşta business kabinde seyahat etmek isterse, business kabinin farkını ödemesi halinde, orijinal biletine ait değişiklik cezası var ise alınmayacaktır. Diğer tüm değişikliklerde mevcut uygulamalar takip edilecektir. (Çeşitli dönemlerde comfort veya business upgrade için yapılan özel upgrade promosyonları kapsam dışıdır.) (TRY ile düzenlenmiş sadece iç hat segmentleri içeren biletler, Miles and Smiles ödül biletleri ve tüm pass biletleri kapsam dışıdır)
 • Ücretin notunda aksine bir ifade yok ise, yetişkin yolcu için uygulanan ceza miktarı, çocuk yolcu için de aynıdır. Koltuk tutmayan bebek yolcunun ücretinin notunda ceza olsa bile, değişiklik işlemlerinde ceza tahsil edilmez. (TRY ile düzenlenmiş sadece iç hat segmentleri içeren biletler, Miles and Smiles ödül biletleri ve tüm pass biletleri kapsam dışıdır)

(*)O&D sisteminin married segmentlerde kısmi iptale izin vermemesi durumunda, dış hat uçuşunu da etkileyen bir iptal söz konusu olur ise ve yeniden alınan uçuşlarda dış hat segmentinin tarihi ve saati değişmesi halinde, ilgili ceza, artık yapılan değişiklik bir iç hat değişikliğinden çıktığı için, ceza var ise alınacaktır.

Yeniden alınan uçuşlarda tarih ve saat değişmediği sürece sınıfı değişse dahi ceza alınmayacaktır.

Örnek: Orijinal uçuş

1 TK2159 Y TU 25JUN ESBIST HS1 X 1700 1805 Y M01.1E

2 TK1029 W TU 25JUN ISTSOF HK1 1935 2055 Y M01.2E

X1 ile iç hat iptal edilmek istendiğinde;

PARTIAL CANCELLATION IS NOT ALLOWED FOR THIS MARRY GROUP

.1/TK2117 ile iç hat uçuşu başka bir sefere alınmak istendiğinde;

REQUESTED CLASS IS NOT AVAILABLE FOR THIS MARKET, uyarıları ile sistem iptali geri çevirdiğinde, son alternatif olarak;

.1OX

0TK2117Y25JUNESBISTNN1, girişleri ile yeni uçuşu RTDP verir ise eski uçuşun iptali istendiğinde de, aşağıdaki yanıtı veriyor ise;

RTDP DENIED - OX CONDITIONAL MARRIAGE CANCEL

O&D sistemi tarafından iç hat segmetin tek başına iptali uygun bulunmamış anlamına gelir, married segmentlerin beraber iptal edilip yeniden alınması gerekmektedir. Bunun sonucunda dış hat uçuşunda aynı sınıfta yer yok ise, daha farklı bir sınıfa yer alındığı durumda, ceza alınmayacaktır.

1 TK2117 Y TU 25JUN ESBIST HS1 X 0800 0905 Y M01.1E

2 TK1029 S TU 25JUN ISTSOF HK1 1935 2055 Y M01.2E

2.3 Exchange İşlemleri İle İlgili Uygulamalar

Exchange hiç kullanılmamış bir bilette yolcu isteği ile yapılan uçuş numarası, tarih, parkur, sınıf veya kabin değişiklikleri sonucunda biletin işleminin yapıldığı gün geçerli olan IROE ile yeni bir bilete, ilk uçuş tarihinde geçerli olan ücretlerle değiştirilmesi işlemidir.

 • Hiç kullanılmamış bir bilet değişikliğe geldiğinde; ücret notunda ‘New fare may be equal or higher’ yazıyor ise, yeni uluslararası seyahatin ücreti düşük olsa bile, kural gereği exchange de ücret düşürülerek yolcuya iade yapılamayacağından, yeni ücret eşit ya da daha yüksek ücretlerle işlem yapılacaktır. (Mevcut biletin kuralına uygun iade edilip, yeni bir bilet düzenlemesi yolcu menfaatine ise bu şeklide yönlendirilebilir.)
 • Exchange, yapılacak bir biletin ücretinin notunda ‘New fare may be lower, equal or higher’ yazıyor ise, düşük ücret sınıfının müsaitliğine göre ücret düşürülerek yolcuya iade amaçlı EMD düzenlenebilir. İade için orijinal para biriminden hesaplanan miktar, günlük satış kuru ile (FZS) işlemin yapıldığı ofisin para birimine çevrildikten sonra düzenlenen EMD nun iadesi yapılabilecektir.
 • Exchange sonucunda hem iade, hem de ADC (additional collection) oluşması durumunda, alacak verecek arasında mahsuplaşma yapılmadan, iade için EMD düzenlenecek, ADC için de yolcunun tercih ettiği bir ödeme biçimi ile tahsilat yapılacaktır.
 • Exchange sonucunda iade edilecek tutar bulunuyorsa, orijinal biletin TK/Acente bileti olmasına bakılmaksızın, EMD düzenlenebilecektir. Düzenlenen bu EMD, sadece iade için geçerli olacaktır ve orijinal biletin düzenlenme tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde iade edilebilecektir.
 • Exchange işlemleri esnasında, “eski bilet ile yeni biletin lokal ücreti aynı olsa bile karşılığı para birimi söz konusu ise + veya – kur farklılıkları çıkabilmektedir. Her iki biletin lokal ücreti aynı olup karşılığı para birimi kur farklılığından dolayı farklı olduğunda, fark artı ise alınacak, eksi ise iade edilecektir. Aynı durum aynı seviye ve kodlu vergiler için de geçerli olmaktadır, mevcut uygulamada bu kur farklılıkları vergiler için de artı ise tahsilat, eksi ise iade şeklinde uygulanacaktır.

Örnek: 15.00 USD TR vergisi ilk biletin düzenlendiği tarih olan 11 Nisan’da TRY 26.80 ve exchange işleminin yapıldığı tarih olan 12 Haziran’da TRY 28.47 dir.

Eski ücret ile yeni ücret arasındaki fark ile, eski vergi ile yeni vergi arasında fark artı (+) çıkıyor ise tahsil edilip, eksi (–) çıkıyor ise iade edilmek üzere EMD düzenlenecektir.

 • Exchange işleminde değişiklik ücreti, işlemin yapıldığı günün kuru ile işlem yapılan ülkenin lokal para birimine çevrilir. DU; Biletleme servis ücreti, Pazarlama Satış Başkanlığının bölgesel uygulaması doğrultusunda işlemin yapıldığı ofise ait değerlerle, ve işlemin yapıldığı güne ait kurla lokal ücrete çevrilir.

2.4 Reissue İşlemleri İle İlgili Uygulamalar

Reissue bir kısmı kullanılmış bilette (seyahat başladıktan sonra), yolcu isteği ile yapılan uçuş numarası, tarih, parkur, sınıf, kabin değişikliği sonucunda biletin yeni bir bilete, orijinal biletin düzenlediği tarihte geçerli olan ücretlerle değiştirilmesi işlemidir. Bir bilet seyahat başladıktan sonra, hangi para birimi ile düzenlenmiş olur ise olsun, orijinal ülkesinin dışında reissue işlemine tabi tutulabilir, ücretlendirme komutunda mutlaka orijinal biletleme tarihi ve biletlemenin yapıldığı şehrin kodu bulunmalıdır.

 • Bir kısmı kullanılmış biletin ücret notunda “New fare may be equal or higher” yazıyor ise, yeni uluslararası seyahatin ücreti düşük olsa bile, kural gereği reissue esnasında ücret düşürülerek yolcuya iade yapılamayacağından, eşit ya da daha yüksek ücretlerle işlem yapılacaktır. (Mevcut biletin kuralına uygun iade edilip, yeni bir bilet düzenlemesi yolcu menfaatine ise bu şeklide yönlendirilebilir.)
 • Reissue yapılacak bir biletin ücretinin notunda “New fare may be lower, equal or higher” yazıyor ise, düşük ücret sınıfının müsaitliğine göre ücret düşürülerek yolcuya iade amaçlı EMD düzenlenebilir. İade için orijinal para biriminden hesaplanan miktar, günlük satış kuru ile (FZS) işlemin yapıldığı ofisin para birimine çevrildikten sonra düzenlenen EMD nin iadesi yapılabilecektir.
 • Reissue sonucunda hem iade, hem de ADC (additional collection) oluşması durumunda, alacak verecek arasında mahsuplaşma yapılmadan, iade için EMD düzenlenecek, ADC için de yolcunun tercih ettiği bir ödeme biçimi ile tahsilat yapılacaktır.
 • Reissue sonucunda iade edilecek tutar bulunuyorsa, orijinal biletin TK/Acente bileti olmasına bakılmaksızın, EMD düzenlenebilecektir. İade amaçlı düzenlenen bu dokümanlar, sadece iade için geçerli olacak olup, orijinal biletin düzenlenme tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde iade edilebilecektir.
 • Reissue işlemi esnasında lokal ücrette farkı oluşması ve işlemin yapıldığı ülkenin para biriminin lokal ücretten farklı olması halinde fark, işlemin yapıldığı ülkenin para birimine işlem yapılan güne ait kurla (FZS) çevrilir.
 • Reissue işleminde, değişiklik ücreti, işlemin yapıldığı günün kuru ile işlem yapılan ülkenin lokal para birimine çevrilir. DU, biletleme servis ücreti, Pazarlama Satış Başkanlığının bölgesel uygulaması doğrultusunda işlemin yapıldığı ofise ait değerlerle, ve işlemin yapıldığı günkü kurla lokal ücrete çevrilir.

02 Aralık 2013 tarihi itibari ile yapılacak biletlemeler de RE-ISSUE cezaları aşağıda açıklandığı gibi uygulanacaktır.

RT, OJ, Side Trip ve End on End kombinasyonu ile düzenlenmiş biletlerin re-issue işlemlerinde sadece tek “fare component” da değişiklik yapılıyorsa, ilgili fare component ücret notunda yer alan “reissue & no-show” kuralı, birden fazla “fare component” da değişiklik yapılıyorsa, ücret notlarında yer alan “reissue&no-show” kurallarından en kısıtlı olan ücret notu geçerli olacaktır.

Reval işlemi (mil / pass biletler, VIP / ücretsiz upgrade işlemleri ve involuntary durumlar hariç) artık kullanılmayacaktır. Rezervasyon (uçuş, tarih, saat) değişikliğine konu olan tüm biletler reissue / exchange yapılmak sureti ile yeniden biletlenecektir.

Biletleme prosedürleri kitapçığı - İade işlemleri ile ilgili kurallar Daha fazla bilgi >>

3.1.İade Geçerliliği ve İade Kuralları

İade işlemi orijinal (ilk) biletin düzenlenme tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir. Bir bilet orijinal düzenleme tarihinden 2 yıl sonra gördüğü exchange işlemleri neticesinde uçuş için geçerli olsa bile iade için geçerliliğini yitirmiş olacaktır.

Orijinal düzenlenme tarihinden itibaren, 2 yıl içerisinde yapılacak olan iade işlemlerinde, exchange / reissue işlemi görmüş biletlerin, orijinal biletten başlayarak geriye dönük ücret notları tek tek kontrol edilip, iade kısıtlamaları dikkate alınarak işlem yapılmalıdır.

İç hat bağlantılı dış hat bir biletin, iç hatta ait kuponların kullanılması sonrasında iade talep edilmesi halinde, yolcu biletine ait dış hat kuponlar kullanmamış olsa bile, “After Departure” kuralına uygun hesaplama yapılacak ve kullanılan iç hat parkuru için, iç hat EUR değerleri ile hesaplama yapılacaktır.

İç hat bağlantılı dış hat bir biletin, iç hat kuponlarından birin de ‘No-show’ olması durumunda, ücret notunda ‘No-show’ için bulunan tüm kısıtlamalar, yolcunun değişiklik ve iade talep etmesi halinde uygulanacaktır.

Orijinal biletin düzenlendiği para birimi karşılığı ile işlem yapılması halinde, (Örnek Türkiye’de EUR karşılığı TRY düzenlenmiş biletler gibi) iade işlemi orijinal biletin düzenlenme tarihinde geçerli olan kurlarla hesaplanır.

Hiç kullanılmamış ve bir kısmı kullanılmış, biletlerin ücret notunda belirtilen kısıtlamalara göre iadesi mümkün değil ise, kullanılmayan YR vergisi de iade edilmeyecektir. Sadece kullanılmayan alan vergilerinin iadesi mümkündür.

Biletin iade hesaplaması sonucu, lokal ücrete iade edilecek bakiyesi kalmadığı gibi eksi bakiye vermesi halinde, eksi bakiye iadesi olan vergilerden (YR dahil) mahsup edilmeyecek vergilerinin iadesi tam olarak yapılacaktır.

Ücret notlarında bulunan, bilet kuponlarının sıralı kullanılması ile ilgili kuralın, yolcu talebi üzerine, acente, çağrı merkezi, satış, check-in personelinden herhangi biri tarafından ihlal edilmesi (sistem izin veriyor olsa bile) durumunda, kullanılmayan kuponların iadesi var ise, kullanılmış kuponların ücreti ve kullanılan vergiler hesaplanarak kalan miktarın iadesi yolcuya yapılacaktır.

Yurtdışı ofislerimizden biri tarafından düzenlenen bir bilet, bir başka yurtdışı ofisimiz tarafından, biletin total sahasında yazan para birimi ile aynı para birimini kullanılıyor ise iade edilebilir. Yine yurtdışı ofislerimiz ödeme para birimi USD, EUR, GBP, CHF, JPY, KWD, SEK, NOK, AUD, CAD, DKK olan biletleri, karşı ofisten onay alarak iade edebilirler. İlgili para birimine ait günlük banka alış kuru mevcut değil ise IATA Clearing House kurları ile işlem yapılabilir.

Yurtdışı ofislerimizde tüm para birimleri ile düzenlenen biletler, İran ve Sudan da düzenlenenler hariç, Türkiye’de karşı ofisten onay alınarak iade edilebilir. İlgili para birimine ait günlük banka alış kuru mevcut değil ise IATA Clearing House kurları ile işlem yapılabilir.

Ücret notlarında iade cezası söz konusu ise;

Cezanın para birimi biletin lokal ücreti ile aynı ise, lokal ücretten çıkarılır.

Örnek: Ücret: 269. 00 EUR - Ceza 100. 00 EUR = İade 169. 00 EUR

Ceza, biletin lokal ücreti ile aynı para biriminde, fakat orijinal bilette farklı bir para birimine çevrildiği ise ceza biletin düzenlendiği günkü kurla ilgili para birimine çevrilir.

Örnek: Ücret: 269. 00 EUR EQU TRY 636. 00 (15 FEB)

Ceza: 100 EUR, FZSEUR100.00TRY.15FEB = TRY237.00

İade: TRY636.00-TRY237.00= TRY399.00

Cezanın para birimi biletin lokal ücretinden ve karşılığı para biriminden farklı ise, ceza direkt olarak karşılığı para birimine, biletin düzenlendiği tarihteki kurla çevrilir.

Örnek: Ücret: 7200MAD EQUTRY1522.00 (15 FEB)

Ceza: 100 EUR FZSEUR100.00TRY.15FEB = TRY237.00

İade: TRY1522.00-TRY237.00 = TRY 1285. 00

IATA kuralı gereği kredi kartı ile satışı yapılan bir biletin iadesi, ilgili kredi kartı kimin adına ise o kişi adına yapılır.

IATA kuralı gereği kredi kartı ile satışı gerçekleştirilmiş bir biletin, iadesi nakit olarak yapılır ise iade edilen tutar kadar ADM düzenlenir.

Ücretin notunda aksine bir ifade yok ise, yetişkin yolcu için uygulanan ceza miktarı, çocuk yolcu için de aynıdır. Koltuk tutmayan bebek yolcunun ücretinin notunda iade cezası olsa bile bu ceza tahsil edilmez (TRY ile düzenlenmiş sadece iç hat segmentleri içeren biletler, Miles and Smiles ödül biletleri ve tüm pass biletleri kapsam dışıdır).

Re-issue ve iade işlemlerine başlamadan önce;

 • Hiç kullanılmamış biletlerin iadesinde “original issue” (2 yıl),
 • Hiç kullanılmamış biletin exchange işleminde “exchange ticket”ın düzenlenme tarihini (1 yıl),
 • Bir kısmı kullanılmış biletlerde de ilk uçuş kuponunun tarihinin kontrol edilerek işlem yapılması gerekir. (1 yıl + ücretin notuna bağlı kalarak)

Biletleme prosedürleri kitapçığı - Diğer önemli kurallar Daha fazla bilgi >>

4.1 Kupon Statüleri

Elektronik biletin iade veya reissue işlemine başlamadan önce, elektronik biletin statüsünün kontrol edilerek işleme başlanması önem arz etmektedir. Elektronik bilet statüsü “flown (uçulmuş)”, “checked-in” ise değişiklik / iade / void işlemi ADM düzenlenmesine neden olacaktır.

4.2 YR Vergisinin İadesi

Ücret notunda yer alan “Cancellations” paragrafında;

 • Ücret iadesi olmadığı belirtilmiş ise kural gereği YR vergisi de iade edilmeyecektir.
 • Yapılan işlem ‘Exchange’ ya da ‘Reissue’ ise, ücret notunun ‘Changes’ paragrafına göre işlem yapılacaktır. Örneğin; reissue ya da exchange sonucu, herhangi bir durumda non-refundable olan eski biletin YR vergi miktarı, yeni biletin YR vergi miktarından yüksek ise, YR deki seviye farkının iadesi için yolcuya EMD / MCO düzenlenecektir.

4.3.No Show

Konfirme rezervasyonlu yeri ve bileti olduğu halde, uçuşa kalkış saatinden önce müracaat etmeyen yolcunun, ilgili uçuş kuponu ‘No-show’ kabul edilir.

Yolcunun, PNR kaydında (rezervasyonunda) yeni bir uçuşu ya da opsiyonu olsa dahi, biletine işlem yapılmamış ise, sadece biletin üzerindeki uçuşların kalkış saatine göre no-show olup olmadığı kontrol edilir. Tamamı iç hat uçuşlarından oluşan biletler bu kapsamın dışındadır.

Ayrıca, ücret notlarında bulunan “CHANGE IS BEFORE ORIGINAL SCHEDULED FLIGHT” kuralına istinaden, yolcu tarafından talep edilen, diğer bir değiş ile yolcu isteği ile gerçekleşen değişiklik biletine, orijinal uçuşun tarifeli kalkış saatinden önce yansıtılmaz ise, yolcu “no-show” kabul edilip, Cat16’ daki no-show kuralları doğrultusunda hareket edilecektir.

Özetle, uçuşun ne zaman iptal edildiği / iptal edilmediği değil, bilete işlemin ne zaman yapıldığı “no-show” belirleyicisidir.

4.4 Sınıf Farkı

Sınıf, uçulacak olan kabin ve aynı kabin içerisinde sunulan hizmette ve oturulan koltukta hiç bir farklılık olmaksızın, gidilen yerde kalınacak süre, biletin uçuştan ne kadar önce satın alındığı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, çeşitlendirilmiş ücretler için ayırılan kapasite gruplarını temsil etmektedir.

Bazı durumda acentelerin rezervasyon yaptıkları sınıfla biletleme yaptıkları sınıf farklılık göstermektedir ve rezervasyon yapılan sınıfın üzerinden ücretlendirme yaptıkları tespit edilmektedir. Bu tür bir durumda biletleme yapılan sınıfın ücreti tahsil edilmelidir.

Rezervasyon sınıfı ile biletleme sınıfının farklı olduğu durumlarda, ücret farkı oluşmuş ve tahsil edilmemiş ise fark kadar ADM düzenlenir.

4.5 Void İşlemleri

Void işlemlerinin usulsüz kullanımının tespit edildiği durumlarda Türk Hava Yolları usulsüz işlem cezası uygular.