Skip to main content

Kurallar ve koşullar

Miles&Smiles üyesi olmak ve ayrıcalıklarından faydalanmak için belirlenmiş kuralları karşılamanız yeterli. Üyelik koşulları, değerlendirilme süreci, üyelik başlangıcı, Miles&Smiles üyelik kartı detayları, Mil ayrıntıları ve ödül sistemi hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

ÜYELİK

Üyelik koşulları Daha fazla bilgi

Miles&Smiles üyeliği, hali hazırda özel yolcu programlarının yasayla serbest olduğu ve Miles&Smiles’ın sunulduğu herhangi bir ülkede mukim 2 yaşın üzerindeki bütün gerçek kişilere bireysel olarak açıktır; bu kişiler kişisel statüleriyle ilgili kurallara uydukları takdirde programa üye olabilirler. Üyelik tüzel kişilere veya diğer grup ya da derneklere açık değildir. 

Birden çok kişinin ortak başvuru yapması ya da aynı kişinin birden fazla başvuruda bulunması yasaktır.

Üyelik başlangıcı Daha fazla bilgi

Program üyeliği; Miles&Smiles üyesi olmak isteyen kişinin üyelik formunu doldurması ve işbu genel kurallar ve koşulları kabul etmesi ya da geçici kartını kullanarak gerçekleştireceği ilk aktiviteyle başlar.

Üyelik değerlendirme süreci Daha fazla bilgi

Miles&Smiles programına katılmak için başvuruda bulunan kişiler, programa nihai olarak kabul edilmeleri şartıyla, başvurularını yapar yapmaz üyelere sunulan imkânlardan faydalanabilirler. Türk Hava Yolları her başvuruyu kabul etmek zorunda olmayıp, sebep göstermeksizin üyelik taleplerini reddedebilir.

Fesih, askıya alınma, program üyeliğinin sona ermesi Daha fazla bilgi

Üyeler istedikleri anda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın yazılı başvuruda bulunarak Miles&Smiles programından ayrılabilirler. Türk Hava Yolları, iki haftalık bir feshi ihbar süresi tanımak suretiyle üyeyle sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin feshedebilir. Haklı bir sebebin varlığı halinde ihbar süresine uyulmaz. Türk Hava Yolları aşağıdaki durumların varlığı halinde sözleşmeyi askıya alabilir. Sözleşmeyi askıya alma hakkı, aşağıdaki hallerin varlığı hususunda kuvvetli şüphelerin olması halinde de mevcut olup, araştırma süresince devam eder. Bu hallerin varlığı durumunda Türk Hava Yolları, her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, sözleşmeyi derhal feshedebilir ve bu durumda üyeye karşı, Miller ve diğer yükümlülükler için sorumlu olmaz.

  • Üyenin Miles&Smiles genel katılım koşullarıyla diğer Miles&Smiles enformasyon dokümanlarında belirtilen program koşullarını ve Türk Hava Yolları’nın Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartları’nı ağır şekilde ihlal etmesi,
  • Üyenin yanlış bilgi vermesi (ör. yapılan uçuşlarla ilgili detaylar) veya Miles&Smiles programından kurallara ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,
  • Üyenin; Miles&Smiles görevlileri, Türk Hava Yolları personeli, diğer yolcu ve üyelere karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunması, sataşması, tacizde bulunması, uçuş esnasında ve özel yolcu salonlarında görevli personelin talimatlarına aykırı davranması, üyenin uçağa ya da uçaktaki yolcu ya da görevlinin malına zarar vermesi.

Fesih halinde Millerin geçerliliği Daha fazla bilgi

Miles&Smiles üyeliğine dair kazanılmış haklar, üyeliğin üye ya da Türk Hava Yolları tarafından ihbar verilmek suretiyle sona erdirilmesi hallerinde, Millerin geçerliliği konusunda kısıtlama getirilen sair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla feshi ihbardan sonra 6 ay süresince geçerli olmaya devam eder. Üye bu süre içerisinde hesabında herhangi bir ödül kullanımına yeterli bulunan Millerini program koşullarına uygun olarak kullanabilir. Üye, herhangi bir ödül almak için yeterli olmayan Miller üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Türk Hava Yolları’nın sözleşmeyi haklı sebeple feshi halinde üyenin kazanılmış Millerini kullanma hakkı da fesihle birlikte sona erer.

Program kayıtlarının geçerliliği Daha fazla bilgi

İşbu genel kurallar ve koşullara bağlı olarak Türk Hava Yolları, kişisel Miles&Smiles hesaplarının idaresi, işlenen Millerin hesaplanması ve ödül bilgilerinin hazırlanmasıyla ödüllerin verilmesi ve icrası konusunda tek yetkili olup, programdaki performans değerlendirmesi konusunda Türk Hava Yolları kayıtları geçerlidir.

MİLES&SMİLES ÜYELİK KARTI

Dijital Kart Daha fazla bilgi

Miles&Smiles dijital üyelik kartınıza, üyeliğinizi oluşturduktan sonra Türk Hava Yolları mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Geçici kart Daha fazla bilgi

Miles&Smiles başvuru formunda, daimi kişisel üyelik numarasını içeren geçici bir üyelik kartı yer alır.

Kartın kullanımı Daha fazla bilgi

Miles&Smiles üyelik kartı kişiye özeldir, başkasına devredilemez.

Kişisel güvenlik kodu (PIN kodu) Daha fazla bilgi

Her üyeye kişisel tanımlanmasını mümkün kılan bir kişisel güvenlik kodu “PIN kodu” verilir. PIN kodu, üyenin online olarak yapacağı tüm işlemlerde kullanacağı özel bir şifredir. PIN kodu kullanılarak program kapsamındaki haklarda tasarruf imkânı doğmakta ve üye tanımlanmaktadır. Doğru PIN koduyla yapılan işlem üye tarafından yapılmış bir işlem sayılır. Bu sebeple, hesaplarının güvenliği ve kötü amaçlı kullanımı engellemek açısından üyeler; PIN kodunun 3. şahıslara verilmesini engellemekten ve PIN kodunun gizliliğini sağlamaktan sorumludurlar. PIN kodu Türk Hava Yolları tarafından sadece üyenin kendisine talebi doğrultusunda bildirilmekte olup Miles&Smiles üyesi dışındaki kişilerce kullanımından Türk Hava Yolları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyenin PIN koduyla ilgili herhangi bir kötüye kullanım, PIN kodunun yetkisiz kişilerce öğrenildiği kuşkusu duyması halinde, vakit kaybetmeksizin en kısa sürede, enformasyon dokümanlarımızda belirtilen Miles&Smiles yetkili birimlerine bilgi vermesi zorunludur. Bu bildirimin zamanında ya da hiç yapılmaması halinde Türk Hava Yolları ancak kasıt ve ağır ihmali halinde sorumlu olacaktır.

MİLLER

Hesaplama birimi Daha fazla bilgi

Miles&Smiles programının hesaplama birimi Mildir. Miles&Smiles program Milleri iki ana grupta değerlendirilir: 

Uçuş Milleri (Statü Mili), kira seferleri (charter) ve ücretsiz uçuşlar hariç olmak üzere, gerçekleştirilen tarifeli Türk Hava Yolları ve anlaşmalı diğer havayollarıyla gerçekleştirilen tarifeli uçuşlardan kazanılabilir. 

Miller anlaşmalı program ortaklarından, Garanti Bankası, QNB Finansbank ve Kuveyt Türk ile ortaklaşa geliştirilen Miles&Smiles kredi kartlarını kullanılarak yapılan harcamalardan kazanılır. Miller, üyelik hesap özetlerindeki toplam Millerin yükselmesini sağlar ve ödül bilet ya da upgrade (bir üst sınıfa yükselme) gibi ödüllere hak kazandırır.

Hesaplamada dikkate alınacak Miller Daha fazla bilgi

Program dâhilinde sunulan bütün avantajlar, üyenin Miles&Smiles programına katılmasından sonra biriktirdiği ve Mil hesabına işlenen Mil sayısına göre verilir.

Kişisel Mil hesabı Daha fazla bilgi

Her üyeye, kazandığı Millerinin kaydedildiği bir kişisel Miles&Smiles “Mil hesabı” verilir. Classic Plus, Elite ve Elite Plus üyelerine özel “Aile Üyeliği” uygulaması hariç olmak üzere, Miller ve Mil hesapları devredilemez, üye olsun ya da olmasın birden çok kişinin Mili aynı hesapta toplanamaz, tek bir ödül alabilmek için diğer Miles&Smiles üyelerinin Milleriyle birleştirilemez. Miller program dâhilinde belirtilen şekilde sarf edilir ve karşılığında nakit eşdeğeri verilmez. Türk Hava Yolları’nın Millerin kullanım koşullarının belirlenmesi konusunda her tür tasarruf hakkı saklıdır. 

Üyenin vefatı halinde ölüm ilamı, verasetname ve diğer varislerin haklarından feragat ettiklerini gösteren noter tasdikli feragatnamenin Türk Hava Yolları’na ibraz edilmesi durumunda varislerden birine vefat eden üyenin Milleri Mil olarak transfer edilir. Transfer edilen Miller ilk kazanıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir.

Mil kazanımı Daha fazla bilgi

Üyenin Mil hesabına işlenen Millerin sayısı, Mil kazanımına esas program etkinliğinin gerçekleştirildiği dönemdeki, program şartlarına göre belirlenir. Bu koşullar üzerinde tasarruf yetkisi Türk Hava Yolları olup, Mil kazanım ve kullanım koşulları Türk Hava Yolları tarafından her zaman değiştirilebilir.

Türk Hava Yolları özel yolcu programımızda diğer pek çok havayolu uygulamalarında olduğu gibi, Mil kazanım esası olarak IATA TPM Mil değerleri kullanılmaktadır. IATA TPM Mil değerleri, IATA tarafından yayınlanan Ticketed Point Mileage kitabında yayınlanmakta ve bu kitap belirli periyotlarda güncellenmektedir. IATA üyesi bir havayolu özel yolcu programı olarak Mil kazanım tablolarımızı söz konusu IATA kitabında yer verilen değerleri referans almak suretiyle güncellemektedir.

Türk Hava Yolları uçuşlarında: Türk Hava Yolları uçuşlarında ne kadar mil kazanacağınızı buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AnadoluJet uçuşlarında: Miles&Smiles üyelerimiz AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen uçuşlardan Statü Mili kazanırlar.

Star Alliance üyesi diğer havayolları uçuşlarında: Mil kazanımı uçuşu icra eden havayolunun belirlediği sınıflar üzerinden gerçekleşir. Uçuş sınıfına göre mil kazanımını gösteren tablolara program ortakları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Hoş geldin Mili Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, AnadoluJet veya Star Alliance üyesi diğer havayolları ile gerçekleştirilen ilk uçuşun veya Miles&Smiles kredi kartı harcamasının üyelik hesabına ilave edilmesinden sonra, 1000 hoş geldiniz Mili sistem tarafından otomatik olarak üye hesabına işlenecektir.

Millerin işlenmesi Daha fazla bilgi

Kazanılan Millerin Mil hesabına otomatik olarak işlenmesi ancak, Mil kazanımına esas olan rezervasyonun yaptırılması esnasında Miles&Smiles üye numarasının belirtilmesi ve check-in yaptırılırken Miles&Smiles üyelik kartının ibraz edilmesiyle mümkün olur. Üyenin Miles&Smiles programına kayıt edilmiş olan Milleri başka bir özel yolcu programında kayıtlı üyelik hesabına ya da başka bir özel yolcu programına kayıtlı olan Milleri Miles&Smiles programındaki hesabına aktarılamaz.

Millerin uçuş sonrası işlenmesi Daha fazla bilgi

Mil kazanımıyla ilgili geriye dönük talepler, uçuşun, hizmetin ve sair Mil kazanımına esas olan faaliyetin/program etkinliğinin gerçekleşmesini müteakip, 12 ay içinde yapılmadığı takdirde üyenin, Millerini hesabına kaydedilmesinin talep hakkı son bulur ve bu Millerin hesabına kaydedilmesi amacıyla Türk Hava Yolları’na sunduğu belgelerin iadesi de yapılamaz. 

Bazı Star Alliance üyesi havayollarında geriye dönük eksik uçuş işleme süreleri ve prosedürleri farklılık göstermektedir. Söz konusu havayollarıyla gerçekleştirilen uçuşlarda ilgili havayolunun uygulaması dikkate alınacaktır. Miles&Smiles programı kapsamında, anlaşma yapılan program ortaklarıyla gerçekleştirilen aktiviteler anlaşma tarihi itibariyle üye hesabına kaydedilmekte olup, anlaşma tarihinden önce gerçekleştirilen aktivitelerden Mil kazanımı mümkün değildir.

Millerin geçerlilik süresi Daha fazla bilgi

Miles&Smiles enformasyon dokümanlarında aksi bildirilmedikçe, kazanılan Miller, Mil kazanımına esas program etkinliğini (uçuş, otel konaklaması, araç kiralama) takip eden 3. takvim yılının sonunda Türkiye yerel saatiyle 23.59’da geçerliliğini kaybeder.

Geçerliliğini yitirecek her 1.000 Mil için 20 dolar ödeyerek, Millerinizin süresini 3 takvim yılı uzatabilirsiniz. Hesap özetindeki uyarıya rağmen kullanılmayan Miller geçerliliğini yitirir ve bu Millerin yeniden geçerlilik kazanması söz konu olmaz. İstenilen tarih ve parkur için Millerin kullanılmaması da dâhil diğer hiçbir sebeple bu süre uzatılmaz. Azami süre mutlaktır. Türk Hava Yolları bu süre içerisinde üyenin istediği tarih ve parkurda her zaman seyahat edebileceğini garanti etmez.

Geçerliliğini yitirecek Millerle ilgili bilgiler, hesap özetlerinde üyelere bildirilecek ve bu Milleri harcamaları talep edilecektir. Geçerliliğini yitirecek olan Millerin geçerliliğini yitirme süresinden önce mutlaka biletlenmiş olması gerekmekte olup rezervasyon yapılması yeterli değildir.

*2020 yılı sonunda geçerliliğini yitirecek olan Millerinizin süresi 6 ay daha uzatılmıştır.

Mil kazandırmayan uçuşlar Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, makul bir süre öncesinden bildirmek kaydıyla, belli fiyat, ödeme ve/veya yolcu kategorilerini kısmen veya tamamen Miles&Smiles programının dışında tutma hakkını saklı tutar.

Mil Ekstresi Daha fazla bilgi

Üyelere, cari Mil bakiyelerini ve Miles&Smiles programıyla ilgili ek bilgileri içeren düzenli dokümanlar ve ekstreler e-postayla gönderilir. Ekstre gönderimi dönem içerisinde Mil kazanımı veya harcanması halinde her ay; aksi takdirde yılda iki kez üyelerin sistemimizde kayıtlı e-posta adresine gönderilir. Ayrıca postayla ekstre gönderimi yapılmamaktadır. Bir seneyi aşkın süredir program Mili toplamamış bir üyeye, bu dokümanlar veya Miles&Smiles programıyla ilgili diğer bilgilerin gönderimi durdurulabilir. Üyeler PIN kodu ve üye kart numaralarını girmek suretiyle internet üzerinden de Mil bakiyelerini öğrenebilir ya da SMS göndererek Mil bilgilerini SMS kanalıyla alabilirler. Türk Hava Yolları, programla ilgili bildirim ve duyuruları üyelerin başvuru formunda belirttiği e-posta adreslerine gönderir. E-posta adresleri Miles&Smiles hesaplarında kayıtlı olmayan üyeler için Mil bildirimini içeren gönderim yapılamaz.

Söz konusu duyurular www.milesandsmiles.com web adresinden de duyurulur.Üyeler bu duyuruları takip etmekle, posta ve e-posta bilgileriyle ilgili değişiklikleri Türk Hava Yolları’na bildirmekle yükümlüdür. Üyelerin kişisel bilgilerini güncellememeleri nedeniyle bildirim ve duyurulardan haberdar olmamalarından Türk Hava Yolları sorumlu değildir.

Türk Hava Yolları Mil bakiyesi ve program duyuruları da dâhil olmak üzere, her tür enformasyonu sadece elektronik ortamdan duyurma ve yazılı formatta duyuru yapmama hakkını saklı tutar. Üyeler Mil bakiyesi ve programa katılımlarına ilişkin yazılı bildirimlere, bildirimin yapılmasından itibaren 3 hafta içinde itiraz etmezlerse, bildirimin içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Üyeler, bildirimlerin her ne sebeple olursa olsun kendilerine ulaşmaması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamazlar.

İtirazların değerlendirilmesi ve kayıtlarda düzeltme yapılması Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, yolcunun Mil bakiyesi ve program katılımı konusundaki itirazların değerlendirilmesiyle Mile hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkili olup, Milin üyenin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varırsa kaydedilen Mili iptal etme veya Milin kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar. Türk Hava Yolları’nın hesabına yanlış kaydedilen Mili kullanarak ödül kullanmış üyenin hesabını borçlandırmak veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

ÖDÜLLER

Ödül çeşitleri Daha fazla bilgi

Miles&Smiles programında kazanılabilecek ödüller, ödül biletler, upgrade (bir üst sınıfa yükselme) ve Türk Hava Yolları tarafından belirlenen diğer düzenlemelerden oluşmaktadır. Sadece ödül biletler internet üzerinden talep edilebilir. İnternet üzerinden Türk Hava Yolları uçuşlarında upgrade için düzenleme yapılmaz. Online upgrade imkânı Star Alliance havayollarının uçuşlarıyla Türk Hava Yolları uçuşları için belli ücret sınıfları ve Star Alliance Mil tablosuna göre mümkündür.

Ödül tabloları Daha fazla bilgi

Miles&Smiles programı kapsamında uygulanan ödüllere ait Mil değerlerini gösteren tablolara ve detaylı bilgiye çağrı merkezimizden ya da web sitemizden ulaşılabilir. Türk Hava Yolları makul bir süre öncesinden bildirmek kaydıyla bu tablolarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ödül kullanımı Daha fazla bilgi

Ödül kullanırken, üyelerin ilgili rezervasyon işlemlerini Türk Hava Yolları çağrı merkezinden, web sitesinden, satış ofislerinden yaptırmaları gereklidir. Üye istediği uçuş veya hizmetle ilgili rezervasyonu, bu rezervasyonun Miles&Smiles ödülü niteliği taşıdığını açık bir şekilde belirtmeden yapmışsa, Türk Hava Yolları ödülü vermeyi reddedebilir.

Ödül kullanımında sınırlama Daha fazla bilgi

Ödüller, Türk Hava Yolları tarafından belirlenen tarih, belli kontenjan ve parkur sınırlamalarıyla diğer kısıtlamalara tabi olabilir. Belli ödüllerin kazanılması ve kullanımı konusunda ekstra düzenlemelere ve değişikliklere gidilebilir. 

Miles&Smiles programı dâhilinde Star Alliance üyesi diğer havayolları uçuşlarında ve Türk Hava Yolları ile kombine düzenlenen ödül biletlerde aksine düzenleme bulunmadıkça Miles&Smiles program kurallar ve koşulları geçerlidir.

Türk Hava Yolları’nın yolcu ve bagaj taşıma genel şartlarının geçerliliği Daha fazla bilgi

Miles&Smiles programı neticesinde yolcunun bilete hak kazanması halinde, kazanılan bilet Türk Hava Yolları taşıma genel şartlarına tabi tutulacak ve işbu program ve diğer Miles&Smiles enformasyon dokümanlarıyla sürekli iletişim kaynaklarında aksi belirtilmedikçe üye, diğer yolcularla eşit haklara sahip olacaktır. 

Ödül biletin diğer anlaşmalı havayollarında kullanılması halinde ilgili havayolunun taşıma genel şartları geçerlidir.

Ödüllerin başka kişilere kullandırılması Daha fazla bilgi

Miles&Smiles ödülleri, ödül sahibi üyeye herhangi bir menfaat sağlamaması koşuluyla (nakdi veya ayni olarak) herhangi bir kişiye kullandırılabilir.

Ödüllerin düzenlenmesi Daha fazla bilgi

Talep edilen ödüle hak kazanılması ve ödülün mevcut olması halinde, ödül düzenlenir. Ödüller, düzenlenme tarihlerini takip eden 1 sene sonunda geçerliliklerini yitirir. Ödüller devredilemez ve/veya süresi uzatılamaz, herhangi bir diğer ödeme türüyle birleştirilemez.

Millerin aktarımı Daha fazla bilgi

Miles&Smiles programında kazanılan Miller başka bir özel yolcu programına aktarılamaz, devredilemez ve birleştirilemez. 

Mil satışı: Mil satışı uygulamasından tüm Miles&Smiles üyelerimiz faydalanabilmektedirler. Mil satışı uygulamasında satın alınan Millerin iadesi ve satın alınan Miller için ödenen ücretin iadesi yapılmamaktadır. Üye, kendi hesabı veya dilediği üye/üyelerin hesapları için her bir takvim yılı içerisinde ve her bir üye için en fazla 50.000 Mil olmak üzere Mil satın alabilmektedir. Satın alınan Miller, Miles&Smiles program kurallar ve koşullarına tabidir. Minimum 1000 Mil satın alınabilecektir. Web üzerinden yapılan Mil satışlarında satın alınan Miller anında üye hesabına yansımaktadır. Web sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi ve satış ofisleri aracılığı ile yapılan Mil satışlarında, Mil satın alacak üyelik hesabında son 1 yıl içerisinde otomatik olarak (check-in sırasında veya rezervasyonda) kayıt edilmiş en az 1 uçuş olması gerekmektedir. (Uçuş: Mil kazandıran Star Alliance Hava Yolları ve Türk Hava Yolları uçuşudur)

Mil transferi: Mil transferi uygulamasından tüm Miles&Smiles üyelerimiz faydalanabilmektedir. Transfer edilecek Mil miktarında minimum ve maksimum limit bulunmamaktadır. Üyeler, istediği sayıda kişi için Mil transferi yapabilirler. Kullanılmamış tüm Miller transfer edilebilir. Üyelerin kart seviyeleri Mil transferinden etkilenmez. Miller, transfer edildiği tarih itibariyle 3 takvim yılı geçerlilik kazanır. Transfer edilen Miller, tekrar transfer edilebilir. Mil transferi uygulamasında satış değeri; ilk 1000 Mil için 20 dolardır. Ücretlere KDV dahildir. Mil transferi işlemi için ödenen ücretin ve transfer edilen Millerin iadesi yapılmamaktadır. Mil transferi işlemleri sadece web sitesi üzerinden uygulanmaktadır. Transfer edilen Millerin kullanımı Miles&Smiles program kurallar ve koşullarına tabidir. Mil transferi işlemlerinde, transfer edilen Miller anında diğer üyenin hesabına yansımaktadır. Transfer işlemi sonucunda üyeye SMS ve e-postayla bilgi mesajı gönderilmektedir.

ÖDÜL BİLETLERE İLİŞKİN UYGULAMA KURALLARI

Ödül biletin düzenlenmesi Daha fazla bilgi

Ödül biletinizi internet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezimizden ya da geçerli bir kimlik göstererek satış ofislerimiz aracılığıyla düzenleyebilirsiniz.

Ödül biletlerin Mil hesabına esas alınamayacağı durumlar Daha fazla bilgi

Ödül biletlerle yapılan seyahatlerden ve diğer ödül hizmetlerinden Mil kazanılamaz.

Ödül bilet düzenlemek için gerekli Mil miktarı Daha fazla bilgi

Ödül bilet kullanımı için gerekli olan Mil miktarı, Miles&Smiles üyesinin hesabında mevcut olmalıdır. Hesabında yeterli Mil miktarı bulunmayan üyeler için ödül bilet düzenlenmez. Ödül biletler için gerekli Mil toplamı, yetişkinler ve çocuklar için eşdeğerdir. 2 yaşından küçük bebekler için yetişkin Mil değerlerinin %10’u karşılığında ödül bilet düzenlenir.

Ödül biletin geçerlilik süresi Daha fazla bilgi

Ödül biletlerin ilk düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıl sonunda geçerliliklerini yitirir. Bu biletler devredilemez ve/veya süresi uzatılamaz, herhangi bir ödeme türüyle ve promosyon/indirimli biletlerle birleştirilemez. Ödül bilet kullanmak için Miles&Smiles programı Milleri diğer üyelere aktarılamaz ya da tek bir ödül alabilmek için diğer üyelerin Milleriyle birleştirilemez.

Ödül biletin düzenleneceği rezervasyon sınıfı Daha fazla bilgi

Ödül biletlerin düzenlenebilmesi için rezervasyonların ödül bilet sınıfından yapılıp onaylanması şarttır. Ödül biletler, gidiş dönüş rezervasyonunun onaylanmadığı durumlarda düzenlenemez. Ücretli biletlerde kullanılan opsiyon (rezervasyonu yapılan biletin satın alınma/düzenlenme süre limiti) kuralları, Miles&Smiles ödül biletleri için de geçerlidir ancak ödül biletler için havalimanı opsiyonu verilemez.

Ödül bilet düzenlenirken esas alınacak Mil türü Daha fazla bilgi

Miles&Smiles programında düzenlenen Türk Hava Yolları uçuşlarındaki ödül biletleri ödül bilet ve promosyon ödül bilet olmak üzere ikiye ayrılır.

Promosyon ödül bilet Daha fazla bilgi

İlgili kontenjanda yer ayrılması halinde sınırlı sayıda rezervasyon yaptırabilen, rezervasyon sınıfı Economy Class için “X”, Business Class içinse “I” olan ve Mil değerleri, ödül bilet Mil değerlerine göre daha düşük olan ödül bilettir. Bu sınıflarda ödül bilet kullanımı, yeterli kapasite ayrılmasına ve yer bulunmasına bağlı olup, dönemsel olarak ve belli parkurlarda kullanılması mümkün olmayabilir. 

Türk Hava Yolları’nın Star Alliance üyesi diğer havayollarıyla kombine düzenlenecek ödül biletleri sadece promosyon ödül bilet sınıflarında kullanılabilir. Kombine düzenlenecek ödül biletlerde Star Alliance ödül bilet tablosu ve tabloya bağlı uygulama kurallar ve koşulları ve mevcut Miles&Smiles ödül bilet kuralları geçerlidir. 

Türk Hava Yolları bu kontenjanda ödül bilet kullanımını dönemsel olarak askıya alma hakkını saklı tutar.

Ayrıca bazı Star Alliance üyesi havayollarında blackout date uygulaması bulunmaktadır.

Ödül biletlerde kontenjan kısıtlaması Daha fazla bilgi

Ödül biletlerde herhangi bir kontenjan kısıtlaması yoktur. Ücretli biletle seyahat eden yolcularımız gibi uçakta yer olduğu sürece ödül bilet düzenlenebilir. 

Türk Hava Yolları uçuşlarında ödül biletler için rezervasyon sınıfı Economy Class için X, Business Class içinse I‘dır. 

Yukarıda yer alan ödül bilet sınıfları (X,Z,I) değişiklik gösterebilir. Türk Hava Yolları bu sınıflarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ödül bilet uygulamasında değişiklik yapma hakkı ve ödüllerin Mil kazanımı için esas alınmaması ve diğer kısıtlamalar: Daha fazla bilgi

• Türk Hava Yolları ödül bilet ve upgrade tablolarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

• Ödül biletlerle yapılan seyahatler üzerinden ya da diğer ödül hizmetleri üzerinden tekrar Mil kazanılmaz. 

• Ödül biletler, Türk Hava Yolları tarafından belirlenen tarih, kontenjan, parkur sınırlamalarına ve diğer kısıtlamalara tabi olabilir. Ödül biletler, rezervasyonları onaylandıktan sonra derhal biletlenmelidir. 

• İnternet üzerinden yapılan ödül bilet rezervasyonlarında en fazla 6 uçuş segmentine izin verilir. 

• Bir havalimanı, gidişte veya dönüşte, parkur üzerinde bir kereden fazla bulunamaz. 

• 24 saati aşkın duraklama (stopover): Türk Hava Yolları ödül biletlerinde, yalnızca 1 kez duraklamaya izin verilir. Ancak, internet üzerinden düzenlenen ödül biletlerde duraklama (stopover) yapma imkânı bulunmamaktadır. 

• Star Alliance ödül bilet tablosunda, stopover uygulaması havayollarına göre değişiklik arz etmektedir. 

• Türk Hava Yolları’nın sadece tarifeli uçuşlarında ödül bilet kullanımına izin verilir. 

• İnternet üzerinden yapılan ödül bilet rezervasyonları sadece Türk Hava Yolları uçuşları için geçerli olup, program ortağı havayollarıyla kombine bilete izin verilmez. 

• İnternet üzerinden upgrade rezervasyonlarına izin verilmemektedir (Star Alliance upgrade ödülleri hariç). 

• Miles&Smiles üyeleri, herhangi bir kişi için kendi hesaplarından Mil harcayıp internet üzerinden ödül bilet düzenletebilirler. Bu uygulama internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda üye dâhil en fazla 5 kişiyle sınırlıdır.

Ödül bilette open-jaw Daha fazla bilgi

Kalkış noktasına geri dönmek kaydıyla varış noktasından farklı bir noktadan dönüş yapmaya, ya da aynı varış noktasından geri dönmek kaydıyla farklı bir noktaya dönüş yapılmasına (open-jaw) yalnızca 1 kez izin verilir. İnternet üzerinden düzenlenen ödül biletlerde open-jaw yapma imkânı bulunmamaktadır. Star Alliance üyesi diğer havayollarıyla düzenlenmiş ödül biletlerde open-jaw uygulaması havayollarına göre değişiklik arz etmektedir.

Üyenin bilet düzenlettiği uçuşa gelmemesi ya da gerekli belgeleri ibraz edememesi Daha fazla bilgi

Üyenin rezervasyon yaptırarak bilet düzenlettiği uçuşa her ne sebeple olursa olsun müracaat saatinde başvurmaması (no-show) ya da uçuş için gerekli belgeleri ibraz edememesi durumunda no-show ücreti alınır.

Elektronik ödül bilet Daha fazla bilgi

Miles&Smiles elektronik ödül biletlerinin web sitemiz aracılığıyla alınması uygulamasıdır ve bu uygulamayla yolcular doğrudan check-in kontuarına müracaat ederek uçuşlarını gerçekleştirebilirler. Check-in aşamasında ödeme yapılan kredi kartı ve geçerli kimlik kartının ibraz edilmesi zorunludur. Rezervasyon onaylanır onaylanmaz üye hesabından Mil düşülür.

İşlem ücretleri Daha fazla bilgi

Ödül bilet seyahat tarihlerinin ya da uçuş saatinin değiştirilmesi, parkur değişikliği (aynı ödül bölgesi ve aynı rezervasyon sınıfında olmak şartıyla sadece Türk Hava Yolları uçuşlarında geçerlidir. Star Alliance üyesi diğer havayollarıyla gerçekleştirilen ödül uçuşlarda parkur değişikliğine izin verilmez.) ve kullanılmayan (yani ne gidiş ne de dönüş kuponun kullanılmadığı) ödül bilet veya upgrade Millerinin tekrar hesaba iadesi/kaydedilmesi, ilave bir ücrete tabidir. 

Miles&Smiles programı kapsamında düzenlenen tüm ödüllerde değişiklik işlemlerinde Türk Hava Yolları satış ofisleri yetkilidir. Türk Hava Yolları yetkili satış ofisinin bulunmadığı ülke ve şehirlerde rezervasyon, parkur değişikliği ve Mil iadesi işlemlerinin yapılması mümkün değildir.

CLASSİC PLUS, ELİTE VE ELİTE PLUS / MİLES&SMİLES ÜYELİKLERİ

Classic Plus, Elite ve Elite Plus üyelik Daha fazla bilgi

4. bölümde adı geçen ödüllere ilave olarak Miles&Smiles programı içinde üyeler Classic Plus, Elite veya Elite Plus / Miles&Smiles üyesi olabilir ve bu şekilde Türk Hava Yolları’nın sunduğu diğer avantajlardan da (avantajlar kart tiplerine göre farklılık göstermektedir) yararlanabilirler.

Üyeliğe esas alınacak Miller Daha fazla bilgi

Classic Plus, Elite ve Elite Plus / Miles&Smiles üyeliğine kabul edilmek için yapılacak hesaplamalarda, Türk Hava Yolları tarifeli iç dış hat uçuşlarından ve anlaşmalı diğer havayolları uçuşlarından kazanılan Miller geçerli olacaktır. Bu Miller Miles&Smiles üyelerine gönderilen Mil hesap dökümünde “Statü Milleri” adı altında ayrı bir bölümde gösterilecektir. (Statü Milleri hem Classic Plus, Elite ve Elite Plus / Miles&Smiles üyeliği hem de 4. bölümde sözü edilen ödül sistemi için geçerli olacaktır; diğer taraftan Bonus Milleri ödül kazanmak için kullanabilir; ancak Classic Plus, Elite ve Elite Plus / Miles&Smiles üyeliğine hak kazanmak ya da bu seviyeyi korumak için geçerli değildir.)

Üyelik şartları Daha fazla bilgi

Üyelerin Classic Plus, Elite ve Elite Plus / Miles&Smiles üyesi olmaları ve üyeliklerini sürdürebilmeleri için yıl bazında her üyelik dönemi içinde belli sayıda asgari Statü Mili biriktirmeleri gerekmektedir. Söz konusu üyeliklerin yenilenmesindeyse üyeliğin ilk yılında ya da 2 yılın toplamında kazanılan Statü Milleri dikkate alınır. Ek olarak, ilgili dönemler içerisinde belirli sayıda uçuş yapılarak Classic Plus statüsü kazanılabilir veya Classic Plus statüsü sürdürülebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Vergi ve harçlar Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları, üyelerinin ve üçüncü tarafların Miles&Smiles programından kazandıkları ödül biletlere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bilgilerin gizliliği Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. program katılımı kapsamında erişilen ve programın işletimi için gerekli üyenin bilgilerini, özel yolcu programı kapsamında kullanabilir, program ortakları ve ilgili kuruluşlara gönderebilir. Üyeliğin başlamasıyla kişisel bilgilerin belirtilen kapsamda kullanılmasına muvafakat edilmiş olunmaktadır.

Kişisel verilerimin bana özel ürün ve hizmetler oluşturulması ve tanıtılması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasını kabul ediyorum. Miles&Smiles faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgi almak için Türk Hava Yolları Miles&Smiles Programı Veri Koruma Aydınlatma Metni ve *Turkish Airlines GDPR Privacy Notice For Miles&Smiles metnini okumanızı rica ederiz.

*GDPR’a tâbi iseniz

Bilgilendirme sorumluluğu Daha fazla bilgi

Miles&Smiles programında sunulan avantajlarla ilgili program Millerinin kazanıldığı bilet veya diğer hizmetlerin bedelini karşılayan üçüncü taraf ve şirketleri (işverenlerini) bilgilendirmek, tamamen üyelerin sorumluluğu altındadır.

Millî mevzuat Daha fazla bilgi

Bazı ülkelerde yerel kanunlar, Miles&Smiles programının genel kurallar ve koşulları üzerinde bazı kısıtlamalar getirebilir. Türk Hava Yolları, bu türden kısıtlamalara uyulmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Üyeler, söz konusu işlemlerden dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamaz.

Kötüye kullanım Daha fazla bilgi

Miles&Smiles Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus kart üyeliğinin genel kurallar ve koşullarını ihlal eden, ödüllerini kötüye kullanan veya özellikle uçuş bilgileriyle ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan üyeler için, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme Türk Hava Yolları tarafından Miles&Smiles üyeliklerine son verilmesi ve o zamana kadar toplamış oldukları Mil ve/veya ödüllerin geçersiz sayılması müeyyideleriyle karşılaşabilir. Üyelerin haksız ödül bilet kullanmaları halinde ödeyecekleri asgari tazminat miktarı, kullandıkları ödül biletin muadili olan paralı biletin tabi olduğu ücret sınıfındaki en yüksek ücrettir. Türk Hava Yolları’nın bakiye zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

Kurallara aykırılık Daha fazla bilgi

Yasal olmayan veya bu genel kurallar ve koşullara aykırı yollardan elde edilmiş ödül belgeleri kabul edilemez.

Program değişiklik hakkı ve haklardan feragat edilmeyeceği sorumluluğun sınırlandırılması Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları makul bir süre öncesinden bildirmek koşuluyla Miles&Smiles programını ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla olan işbirliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Çağrı merkezinde, web sitesinde, üyelere e-posta gönderilen Mil hesap ekstrelerinde veya Türk Hava Yolları satış ofislerinde duyurulduktan sonra bu kurallar bütün üyeler için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, üyenin Mil veya ödül kazanması, üye için kazanılmış bir hak anlamına gelmez. Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programı çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağı, her zaman aynı miktar Mile karşılık ödül kazanılacağı ve üyenin ödülünü mutlaka talep ettiği uçuşta kullanacağı hususlarını garanti etmez. Miles&Smiles programı üzerindeki her tür tasarruf yetkisi münhasıran Türk Hava Yolları’nındır. Türk Hava Yolları’nın bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya üyeden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanılmasındaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalarla program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamalarıyla üyelere tanınmış dönemsel ek haklar, Türk Hava Yolları’nın programdaki tasarruf hakkından veya üyenin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, üye bakımından istisnai uygulamanın üyeye ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez. Türk Hava Yolları’nın yolcu ve bagaj taşıma genel şartlarındaki sorumluluğu sınırlandırılmasına ilişkin hükümler işbu program bakımından da geçerlidir. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlarla sınırlı olup, dolaylı maddi zararlarla manevi zararlar bakımından Türk Hava Yolları hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Programı devir hakkı Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları Miles&Smiles programının işletilmesini selefi olan firmalara ya da diğer üçüncü kişilere verme ve buna bağlı olarak, program üyeleriyle yapılan anlaşmaları da bu firmalara devretme hakkını saklı tutar. Üyeler böyle bir gelişme hakkında makul bir süre öncesinden bilgilendirilecektir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme Daha fazla bilgi

İşbu Miles&Smiles özel yolcu programının yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak Türk Hava Yolları’nın kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.