Skip to main content

RESOLUTİON 830D DEĞİŞİKLİĞİ

Sayın Acentemiz, 

Havayolları için olağanüstü durumlarda, yolculara uçuşları ile ilgili değişiklikleri önceden haber verebilmek ve yolcu mağduriyeti yaratmamak önem arz etmektedir. Bunun için tek yol, yolcu iletişim bilgilerinin erişebilir olmasıdır. Aksi durumda, yolculara ulaşılamadığı için kritik bilgilerden yolcular haberdar edilememektedir. 

Acenteler tarafından yapılan birçok rezervasyonda, yolcu iletişim bilgileri standartlara uygun olarak havayolları ile paylaşılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, IATA akredite acentelerin uyması gereken rezervasyon prosedürlerini içeren Karar 830d (Resolution 830d)'de, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılacaktır. 

Yapılacak değişikliğe göre; 

1.Öncelikle acentelerin yolcuya, operasyonel aksamalarda iletişim kurulması amacıyla, uçuş segmentinde bulunan taşıyıcı havayolları ile iletişim bilgilerini paylaşıp paylaşmak istemediğini sorması gerekmektedir. 
2.Yolcunun, havayolları ile iletişim bilgilerini paylaşmak istemesi durumunda; yolcu iletişim bilgilerinin acente tarafından PNR'a girişinin yapılması gerekmektedir. 
 1. Acentelerin, yolcu bilgilerinin girişini PNR'a yaparken kullanacakları İletişim Bilgisi Formatları aşağıda görüldüğü üzeredir: 

  • SSR CTCM (Mobil Telefon Numarası) 
  • SSR CTCE (E-posta adresi) 
  • SSR CTCR (Yolcunun iletişim bilgisini paylaşmayı reddettiğini beyan eder) 
3.Yolcunun, havayolları ile iletişim bilgilerini paylaşmak istememesi durumunda; acentenin, uçuş iptali ya da program değişikliklerine ilişkin havayolundan bilgi alamayacağına dair yolcuyu bilgilendirmesi gerekmektedir.
 1. Değişiklik Karar 830d'de aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 

  Resolution 830d, Paragraph 4: 

  "... 

  4. To be able to advise passengers of irregular flight operations and disruptions Members and BSP Airlines need to have sufficient contact details available to proactively contact the passengers. Consequently the Agent should provide contact details on behalf of the passenger by entering in the Passenger Name Record (PNR) the passenger?s mobile phone number and email address, while maintaining compliance with all applicable data protection directives and regulations. Contact details should be entered in the PNR in compliance with the Resolutions governing reservations procedures. Members and BSP Airlines shall use these contact details exclusively for the purpose of operational notifications, e.g. flight cancellation, schedule change, etc. and shall not use the contact details for sales & marketing purposes. 

  In the event the passenger exercises his or her right not to provide contact details it is incumbent on the Agent to indicate that the passenger has declined to provide such details, and to enter the refusal in the PNR to limit any statutory liability. In such a case, the passenger shall not be provided information relating to flight cancellation or schedule changes (including delay in departure). 

  ..." 

  Saygılarımızla.