Skip to main content

20 Mart 2020 ve öncesinde düzenlenen biletler i̇çin yolculara verilen haklar yayını seyahat tarihi revizesi hakkında (Iç Hat ve Ercan Havalimanı Kapsamı) Daha fazla bilgi

Sayın Acentemiz,

Bu yayın ile sadece yeni alınabilecek seyahat tarihi süresi revize edilmiş olup, diğer maddelerde değişiklik yapılmamıştır.

Bu yayın ile belirtilen uygulamalar "Uçuş ve Hizmet Aksaklıkları Prosedürü"nde tanımlanan aksaklıkların oluşmadığı seferlere kayıtlı bulunan yolcularımız için geçerlidir. Prosedürde belirtilen aksaklıkların oluştuğu seferlere kayıtlı yolcuların rezervasyon değişikliği ve ücret iade talepleri, prosedürde tanımlanan şekilde karşılanacaktır.

20 Mart 2020 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 31 Aralık 2020 (dahil) tarihine kadar olan tüm iç hat ve Ercan Havalimanı için Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

1) Rezervasyon ve parkur değişiklikleri: Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması, talep edilen değişikliğin aynı kabinde olması ve yeni rezervasyonun 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar olan Türk Hava Yolları ve AnadoluJet uçuşlarına alınması kaydıyla aynı ücret sınıfinda yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır. Yapılan değişiklikler, yolcunun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının aynı kabinde ve aynı pakette olması kaydıyla aynı ücret sınıfinda yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır. Bilet stoğunda (TK 235) olup interline uçuş içeren biletler için orijinal ücret kuralları doğrultusunda işlem yapılır.

2) 20 Mart 2020 ve öncesinde biletli veya teminatı alınmış veya "Garanti MCO"su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) değişiklik işlemleri mevcut ücret kurallarında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.

3) İade: Ücret iade talepleri orijinal ücret kuralları çerçevesinde yapılacaktır. Bu yayın iade işlemleri için ilave haklar sunmaz.

4) Bileti açığa alma işlemi: Yolcunun biletini açığa alma hakkı bulunmaktadır. İşlem görecek biletteki uçuşlara ait rezervasyonların, ilgili seferlerin tarifeli kalkış saatinden önce iptal edilmiş olması kaydıyla bilet 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan seferlerde bir ceza alınmaksızın tekrar kullanılabilecektir. İşlem görecek biletteki uçuşlara ait rezervasyonların, ilgili seferlerin tarifeli kalkış zamanından önce iptal edilmemesi durumunda ilgili ücret bölümü No-show durumuna düşecek ve bu yayın ile verilen haklardan yararlanılamayacaktır. Yeni seyahat tarihi için yapılacak olan reissue işlemi için bir işlem süresi olmayıp yolcu tercih edeceği yeni uçuş tarihine (en son 31 Aralık 2021) kadar biletine işlem yaptırarak uçabilecektir.

5) Bu maddede bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve call center tarafindan yapılabilecektir.

Uygulama koşulları

 • 20 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar bilet düzenlenmiş ya da "Garanti MCO" su ödenmiş olmalıdır. Orijinal seyahat tarihi 31 Aralık 2020 (dahil) tarihine kadar olan biletlerde ya da "Garanti MCO"su ödenmiş rezervasyonlarda geçerlidir.
 • Yayın kapsamında alınacak yeni seyahat tarihi 31 Aralık 2021 (dahil) tarihi ile sınırlandırılmıştır.
 • Yayın ile TR ve TR dışında yurtiçi seyahatler için düzenlenen biletler ile iç hat - Ercan Havalimanı ve Ercan Havalimanı - iç hat seyahatleri için iç hat ve Ercan Havalimanı’na düzenlenen biletleri (Mil/ödül biletleri dahil) kapsamaktadır.
 • Ücretsiz değişiklik hakkı grup biletleri için de geçerli olup genel grup kurallarına bağlılık devam edecektir.
 • Rezervasyon ve parkur değişikliğinde bir defaya mahsus olarak tamamen ücretsiz yapılacaktır. Değişiklik hakkı olmayan promosyonel ücretler kapsam dahilindedir.
 • Bilet değişiklik ve açığa alma işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, çagrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir. Yukarıda belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılabilecektir.

Saygılarımızla.

20 Mart 2020 ve öncesinde düzenlenen biletler i̇çin yolculara verilen haklar yayını seyahat tarihi revizesi hakkında Daha fazla bilgi

Sayın Acentemiz,

Bu yayın ile sadece yeni alınabilecek seyahat tarihi süresi revize edilmiş olup diğer maddelerde değişiklik yapılmamıştır.

Bu yayın ile birlikte COVID-19 nedeniyle dış hat seferleri için yapılmış olan önceki tüm yayınlar uygulamadan kaldırılmış olup, iptal olmayan seferlerde yolcularımıza verilen ilave haklar aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Bu bülten ile belirtilen uygulamalar "Uçuş ve Hizmet Aksaklıkları Prosedürü"nde tanımlanan aksaklıkların oluşmadığı seferlere kayıtlı bulunan yolcularımız için geçerlidir. Prosedürde belirtilen aksaklıkların oluştuğu seferlere kayıtlı yolcuların rezervasyon değişikliği ve ücret iade talepleri, prosedürde tanımlanan şekilde karşılanacaktır.

20 Mart 2020 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 31 Aralık 2020 (dahil) tarihine kadar olan tüm uçuşlarda (iç hat ve Ercan Havalimanı ile Ercan Havalimanı - iç hat biletleri hariç) tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların işlemleri orijinal biletin tarifeli ilk uçuş saatinden önce rezervasyonda bulunan uçuşlarının iptal edilmesi kaydıyla, rezervasyon, parkur değişikliği veya açığa alma işlemleri ücret kurallarına bakılmaksızın aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

1) Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri: Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması, talep edilen değişikliğin aynı kabinde olması ve yeni rezervasyondaki seyahatin tamamlanma tarihi 31 Aralık 2021 (dahil) olan Türk Hava Yolları ve AnadoluJet operating uçuşlara alınması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır. Yapılan değişiklikler, yolcunun seyahat planını etkiliyorsa aynı biletteki diğer uçuşlarının (etkilendiği süre kadar) aynı kabinde olması kaydıyla aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.Bilet stoğunda (TK 235) olup interline uçuş (codeshare veya SPA) içeren biletler için aynı ücret sınıfında yer olması kaydıyla değişiklik cezası alınmaksızın işlem yapılacaktır. Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek işlem yapılacaktır. Ancak; biletteki interline uçuşların Türk Hava Yolları ve AnadoluJet operating seferlere kaydırılması durumunda yayın kapsamında ücretsiz işlem yapılacaktır.

Ücretsiz bilet değişiklik şartları

 • Ücretsiz değişiklik hakkı orijinal biletin tarifeli ilk uçuş saatinden önce rezervasyonda bulunan uçuşların iptal edilmesi kaydıyla uygulanacaktır.
 • Bu kurala uygun iptal edilmiş ve açığa alınmış biletler için talep edilen yeni seyahat değişiklik işlemleri orijinal uçuş saatinden sonra tamamlansa dahi No-show kabul edilmeyecektir.
 • Orijinal biletindeki tarifeli ilk uçuş saatinden önce iptal edilmeyen rezervasyonlar No-show olacağından bu yayın kapsamında işleme alınmayacak ve mevcut ücret kuralları dahilinde işlem yapılacaktır.

İstisna: Daha önce yapılmış tüm dış hat yayınların birleştirilmesi sonrasında söz konusu yayınlarda işlem yapılma tarihi olması nedeniyle seferin kalkış saatine kadar işlem yaptırmayıp No-show duruma duşmuş yolcularımızı mağdur etmemek için:

1) 20 Mart 2020 ve öncesinde biletlenmiş ve seyahat tarihi 31 Mayıs 2020 (dahil) tarihine kadar olan biletlerden, tarifeli ilk uçuşundan önce rezervasyonda bulunan uçuşlarını iptal ettirmemesi nedeniyle No-show durumuna konu olmuş biletler için istisna uygulanacak ve No-show durumu göz ardı edilerek bir defaya mahsus ücretsiz değişiklik yapılacaktır.

2) Bileti Açığa Alma İşlemi: İşlem görecek biletteki uçuşlara ait rezervasyonların, ilgili seferlerin tarifeli kalkış saatinden önce iptal edilmiş olması kaydıyla yolcunun biletini açıkta bekletme hakkı bulunmaktadır.

3) 20 Mart 2020 ve öncesinde ödemesi yapılmış veya "Garanti MCO"su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) değişiklik işlemleri mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.

4) İade talepleri: İade ve iptal talepleri orijinal ücret kuralları doğrultusunda yapılacak olup bu yayın kapsamında iade uygulaması yapılmayacaktır. Bu madde ile daha önceki COVID-19 kapsamında iptal edilmemiş dış hat seferler için yapılmış yayınlardaki iade hakları kaldırılmıştır.

5) Yeni seyahat i̇çin i̇şlem yaptırma tarihi: Yeni seyahat tarihi için kısıtlı bir işlem yaptırma süresi olmayıp yolcu tercih edeceği yeni seyahat tarihine kadar biletine işlem yaptırabilecektir. Yolcunun biletini yeni belirleyeceği uçuş tarihine kadar açıkta bekletme hakkı bulunmaktadır.

6) Bilet süresinin uzatılması talebi: Herhangi bir ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Aralık 2021 (dahil) tarihine kadar uzatılabılecektır.

7) Bilet değişiklik işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler, Türk Hava Yolları online kanallar ve call center tarafından yapılabilecektir.

8) Bilet açığa alma işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler, call center tarafından yapılabilecektir.

Uygulama koşulları:

 • Biletlemesi 20 Mart 2020 (dahil) tarihine kadar yapılmış olmalıdır.
 • Orijinal seyahat tamamlanma tarihi 31 Aralık 2020 (dahil) tarihine kadar olan uçuşlarda geçerlidir.
 • Yayın kapsamında alınacak yeni seyahat tamamlanma tarihi 31 Aralık 2021 (dahil) tarihi ile sınırlandırılmıştır.
 • Değişiklik yapılan uçuş için Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği operating seferler kapsam dahilindedir.
 • Ücretsiz değişiklik hakkı grup biletleri için de geçerli olup genel grup kurallarına bağlılık devam edecektir.
 • Rezervasyon ve parkur değişikliğinde bir defaya mahsus olarak tamamen ücretsiz yapılacaktır.
 • Değişiklik hakkı olmayan promosyonel ücretler kapsam dahilindedir.
 • Bu uygulama mil biletleri için (iç hat ve Ercan Havalimanı ile Ercan Havalimanı iç hat biletleri hariç) geçerlidir.

Yukarıda belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılabilecektir.

Saygılarımızla.

Websagent faturalarının düzenlenmesinin ertelenmesi hakkında Daha fazla bilgi

Sayın Acentemiz,

Covid-19 salgını nedeniyle mağduriyet yaşamamanız adına Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerinde düzenlenmesi gereken tüm Websagent faturaları Haziran ayı sonuna kadar ertelenmiştir.

Saygılarımızla.

15 Nisan 2020 tarihli DIG-65105 sayılı bülten hakkında Daha fazla bilgi

Sayın Acentemiz,

21 Mart - 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan biletlemelerde geçerli ve yolculara değişiklik cezası uygulanmaksızın rezervasyon tarih ve parkur değişikliği yapmalarına hak tanıyan yayın, biletleme tarihi 20 Haziran 2020 (dahil) olacak şekilde revize edilmiştir. Yayında belirtilen diğer haklar aynı şekilde uygulanacak olup herhangi bir revize yapılmamıştır.

21 Mart 2020 - 20 Haziran 2020 (dahil) tarihleri arasında düzenlenecek biletler için, 31 Aralık 2020 (dahil) tarihine kadar olan tüm uçuşlar için Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların işlemleri (bilet stoğunda (TK 235) olup İnterline uçuş (Codeshare veya SPA) içeren biletler dahil) orijinal biletin tarifeli ilk uçuş saatinden önce rezervasyonda bulunan uçuşlarının iptal edilmesi kaydıyla, rezervasyon, parkur değişikliği veya açığa alma işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

 • Biletteki ilk aktif uçuşun tarifeli kalkış saatinden önce rezervasyonunu iptal ettirmeyen yolcuların işlemleri ise NO SHOW kabul edilecektir.

1) Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri: Rezervasyon ve parkur değişiklikleri yeni rezervasyondaki seyahatin tamamlanma tarihi 31 Aralık 2021(dahil) olan Türk Hava Yolları ve AnadoluJet uçuşlara alınması kaydıyla ilk rezervasyon ve/veya parkur değişikliği işlemleri, değişiklik ceza bedeli tahsil edilmeksizin yapılacaktır. Değişiklikten ortaya çıkabilecek diğer ücret farkları (işlem bedeli, kur farkları, sınıf, tarih ve parkur değişikliğinden doğan farklar, vergi farkları vb.) yolcudan tahsil edilecektir.

2) Bileti açığa alma işlemi: İşlem görecek biletteki uçuşlara ait rezervasyonların, ilgili seferlerin tarifeli kalkış saatinden önce iptal edilmiş olması kaydıyla yolcunun biletini açıkta bekletme hakkı bulunmaktadır. Yolcu seyahat tarihine karar verip yeni seferine rezervasyon yaptırdığı durumda, yeni rezervasyonda ortaya çıkabilecek ücret farkları (işlem bedeli, kur farkları, sınıf, tarih ve parkur değişikliğinden doğan farklar, vergi farkları) yolcudan tahsil edilecektir.

3) Yeni seyahat için işlem yaptırma tarihi: Yeni seyahat tarihi için kısıtlı bir işlem yaptırma süresi olmayıp yolcu tercih edeceği yeni seyahat tarihine kadar biletine işlem yaptırabilecektir. Yolcunun biletini yeni belirleyecegi uçuş tarihine kadar açıkta bekletme hakkı bulunmaktadır.

4) Bilet açığa alma işlemleri: Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Call Center tarafından yapılabilecektir.

5) 21 Mart 2020 - tarihine kadar ödemesi 20 Haziran 2020 (dahil) yapılmış/yapılacak veya garanti MCO’su alınmış/alınacak grupların rezervasyonlarının (talep halinde) değişiklik işlemleri mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.

Yeni seyahat tarihi için aynı ücret seviyesi garanti edilmemektedir.

6) İade talepleri: İade ve iptal talepleri orijinal ücret kuralları doğrultusunda yapılacak olup bu bülten kapsamında iade uygulaması yapılmayacaktır.

7) Bilet süresinin uzatılması talebi: Biletin geçerliliği 31 Aralık 2021(dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

8) Bilet değişiklik işlemleri: Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler, Türk Hava Yolları online kanallar ve Call Center tarafından yapılabilecektir.

Uygulama koşulları

 • Biletleme 21 Mart 2020 - 20 Haziran 2020 (dahil) tarihleri arasında yapılmış olmalıdır.
 • Orijinal seyahat tamamlanma tarihi 31 Aralık 2020(dahil) tarihine kadar olan uçuşlarda geçerlidir.
 • Bülten kapsamında alınacak yeni seyahat tamamlanma tarihi 31 Aralık 2021(dahil) tarihi ile sınırlandırılmıştır. Değişiklik yapılan uçuş için Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği Operating ve Marketing seferler kapsam dahilindedir.
 • NO SHOW biletler kapsam dışında olup bülten kapsamında sadece değişiklik cezası (rebooking/rerouting charge) alınmayacaktır.
 • Cezasız değişiklik hakkı grup biletleri için de geçerli olup genel grup kurallarına bağlılık devam edecektir.
 • Rezervasyon ve parkur değişikliğinde bir defaya mahsus olarak değişiklik cezası alınmayarak işlem yapılacaktır.
 • Değişiklik hakkı olmayan promosyonel ücretler kapsam dahilindedir. Bu uygulama Mil biletleri için geçerlidir.
 • NO SHOW ve upgrade cezaları kapsam dışında degerlendirilecektir.
 • Değişiklikten ortaya çıkabilecek diğer ücret farkları (işlem bedeli, kur farkları, sınıf, tarih ve parkur değişikliğinden doğan farklar, vergi farkları) yolcudan tahsil edilecektir. Yukarıdaki belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılabilecektir.

Saygılarımızla.

21 Mart 2020 - 20 Mayıs 2020 (dahil) tarihleri arasında düzenlenecek biletler için Daha fazla bilgi

Sayın Acentemiz,

21 Mart 2020 - 20 Mayıs 2020 (dahil) tarihleri arasında düzenlenecek biletler için, Ortaklığımızın 31 Aralık 2020 (dahil) tarihine kadar olan tüm network varışlı ve çıkışlı Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların işlemleri (Ortaklığımızın bilet stoğunda (TK 235) olup Interline uçuş (Codeshare veya SPA) içeren biletler dahil) orijinal biletin tarifeli ilk uçuş saatinden önce rezervasyonda bulunan uçuşlarının iptal edilmesi kaydıyla, rezervasyon, parkur değişikligi veya açıga alma işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır; biletteki ilk aktif uçuşun tarifeli kalkış saatinden önce rezervasyonunu iptal ettirmeyen yolcuların işlemleri ise NO SHOW kabul edilecektir.

 1. Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri: Rezervasyon ve parkur değişiklikleri yeni rezervasyondaki seyahatin tamamlanma tarihi 31 Aralık 2021(dahil) olan TK ve AJ Operating uçuşlara alınması kaydıyla ilk rezervasyon ve/veya parkur değişikliği işlemleri, değişiklik ceza bedeli tahsil edilmeksizin yapılacaktır. Değişiklikten ortaya çıkabilecek diğer ücret farkları (işlem bedeli, kur farkları, sınıf, tarih ve parkur değişikliğinden doğan farklar, vergi farkları vb.) yolcudan tahsil edilecektir.
 2. Bileti Açığa Alma İşlemi: işlem görecek biletteki uçuşlara ait rezervasyonların, ilgili seferlerin tarifeli kalkış saatinden önce iptal edilmiş olması kaydıyla yolcunun biletini açıkta bekletme hakkı bulunmaktadır. Yolcu seyahat tarihine karar verip yeni seferine rezervasyon yaptırdığı durumda, yeni rezervasyonda ortaya çıkabilecek ücret farkları (işlem bedeli, kur farkları, sınıf, tarih ve parkur değişikliğinden doğan farklar, vergi farkları) yolcudan tahsil edilecektir.
 3. Yeni Seyahat için İşlem Yaptırma Tarihi: Yeni seyahat tarihi için kısıtlı bir işlem yaptırma süresi olmayıp yolcu tercih edeceği yeni seyahat tarihine kadar biletine işlem yaptırabilecektir. Yolcunun biletini yeni belirleyeceği uçuş tarihine kadar açıkta bekletme hakkı bulunmaktadır.
 4. Bilet Açığa Alma İşlemleri: Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Call Center tarafından yapılabilecektir.
 5. 21 Mart 2020 - 20 Mayıs 2020 (dahil) tarihine kadar ödemesi yapılmış/yapılacak veya garanti MCO su alınmış/alınacak grupların rezervasyonlarının (talep halinde) değişiklik işlemleri mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır. Yeni seyahat tarihi için aynı ücret seviyesi garanti edilmemektedir.
 6. İade Talepleri: İade ve iptal talepleri orijinal ücret kuralları doğrultusunda yapılacak olup bu bülten kapsamında iade uygulaması yapılmayacaktır.
 7. Bilet Süresinin Uzatılması Talebi: Biletin geçerliliği 31 Aralık 2021(dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
 8. Bilet değişiklik işlemleri Türk Havayolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler, Türk Hava Yolları online kanallar ve Call Center tarafından yapılabilecektir.

Uygulama Koşulları:

 • Biletleme 21 Mart 2020 - 20 Mayıs 2020 (dahil) tarihleri arasında yapılmış olmalıdır. Orijinal seyahat tamamlanma tarihi 31 Aralık 2020(dahil) tarihine kadar olan uçuşlarda geçerlidir.
 • Bülten kapsamında alınacak yeni seyahat tamamlanma tarihi 31 Aralık 2021(dahil) tarihi ile sınırlandırılmıştır.
 • Değişiklik yapılan uçuş için Türk Hava Yolları ve AnadoluJet `in icra ettiği
 • Operating ve Marketing seferler kapsam dahilindedir.
 • NO SHOW biletler kapsam dışında olup bülten kapsamında sadece değişiklik cezası (rebooking/rerouting charge) alınmayacaktır.
 • Cezasız değişiklik hakkı grup biletleri için de geçerli olup genel grup kurallarına bağlılık devam edecektir.
 • Rezervasyon ve parkur değişikliğinde bir defaya mahsus olarak değişiklik cezası alınmayarak işlem yapılacaktır.
 • Değişiklik hakkı olmayan promosyonel ücretler kapsam dahilindedir. Bu uygulama mil biletleri için geçerlidir.
 • NO SHOW ve upgrade cezaları kapsam dışında değerlendirilecektir.
 • Değişiklikten ortaya çıkabilecek diğer ücret farkları (işlem bedeli, kur farkları, sınıf, tarih ve parkur değişikliğinden doğan farklar, vergi farkları) yolcudan tahsil edilecektir.
 • Yukarıdaki belirtilen uygulamalar çerçevesinde yapılacak değişiklikler bir defa ile sınırlandırılacak olup yolcunun sonraki değişiklik talepleri için ücret kuralları dahilinde oluşacak ceza ve farklar tahsil edilerek yapılabilecektir.

Saygılarımızla.

RESOLUTİON 830D DEĞİŞİKLİĞİ Daha fazla bilgi

Sayın Acentemiz, 

Havayolları için olağanüstü durumlarda, yolculara uçuşları ile ilgili değişiklikleri önceden haber verebilmek ve yolcu mağduriyeti yaratmamak önem arz etmektedir. Bunun için tek yol, yolcu iletişim bilgilerinin erişebilir olmasıdır. Aksi durumda, yolculara ulaşılamadığı için kritik bilgilerden yolcular haberdar edilememektedir. 

Acenteler tarafından yapılan birçok rezervasyonda, yolcu iletişim bilgileri standartlara uygun olarak havayolları ile paylaşılmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, IATA akredite acentelerin uyması gereken rezervasyon prosedürlerini içeren Karar 830d (Resolution 830d)'de, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılacaktır. 

Yapılacak değişikliğe göre; 

1.Öncelikle acentelerin yolcuya, operasyonel aksamalarda iletişim kurulması amacıyla, uçuş segmentinde bulunan taşıyıcı havayolları ile iletişim bilgilerini paylaşıp paylaşmak istemediğini sorması gerekmektedir. 
2.Yolcunun, havayolları ile iletişim bilgilerini paylaşmak istemesi durumunda; yolcu iletişim bilgilerinin acente tarafından PNR'a girişinin yapılması gerekmektedir. 
 1. Acentelerin, yolcu bilgilerinin girişini PNR'a yaparken kullanacakları İletişim Bilgisi Formatları aşağıda görüldüğü üzeredir: 

  • SSR CTCM (Mobil Telefon Numarası) 
  • SSR CTCE (E-posta adresi) 
  • SSR CTCR (Yolcunun iletişim bilgisini paylaşmayı reddettiğini beyan eder) 
3.Yolcunun, havayolları ile iletişim bilgilerini paylaşmak istememesi durumunda; acentenin, uçuş iptali ya da program değişikliklerine ilişkin havayolundan bilgi alamayacağına dair yolcuyu bilgilendirmesi gerekmektedir.
 1. Değişiklik Karar 830d'de aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 

  Resolution 830d, Paragraph 4: 

  "... 

  4. To be able to advise passengers of irregular flight operations and disruptions Members and BSP Airlines need to have sufficient contact details available to proactively contact the passengers. Consequently the Agent should provide contact details on behalf of the passenger by entering in the Passenger Name Record (PNR) the passenger?s mobile phone number and email address, while maintaining compliance with all applicable data protection directives and regulations. Contact details should be entered in the PNR in compliance with the Resolutions governing reservations procedures. Members and BSP Airlines shall use these contact details exclusively for the purpose of operational notifications, e.g. flight cancellation, schedule change, etc. and shall not use the contact details for sales & marketing purposes. 

  In the event the passenger exercises his or her right not to provide contact details it is incumbent on the Agent to indicate that the passenger has declined to provide such details, and to enter the refusal in the PNR to limit any statutory liability. In such a case, the passenger shall not be provided information relating to flight cancellation or schedule changes (including delay in departure). 

  ..." 

  Saygılarımızla.