Skip to main content

Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulama kullanım şartları

Genel Hükümler

Türk Hava Yolları web sitesini ziyaret ettiğiniz ve/veya mobil uygulamasını (bundan böyle cep telefonları ve tablet cihazlarına atıfta bulunurken kullanılacaktır) kullandığınız için teşekkür ederiz. Merkez ofisi aşağıdaki adreste bulunan Türk Hava Yolları'nın mülkiyetinde olan ve Türk Hava Yolları tarafından işletilen web sitesi ve/veya telefon uygulaması (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır):
Türk Hava Yolları Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, 34149 İstanbul, Türkiye.
Şirket Sicil Numarası: 75184-14968
Telefon: +90 212 463 63 63
Faks: +90 212 465 21 21

WEB SİTESİNDEN YA DA WEB SİTESİNİ KULLANARAK YAPTIĞINIZ TÜM ALIŞVERİŞLER VEYA DİĞER İŞLEMLER YOLUYLA EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLER, BU KULLANIM ŞARTLARINA TABİ OLACAKTIR. WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞARTLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.

Kullanım Şartları çerçevesinde: "Biz" ifadesi Türk Hava Yolları'nı ve "Siz" ifadesi de Web Sitesine erişen kişileri (Web Sitesine diğer kişiler adına erişen kişiler dahil) ifade eder. "Materyal/Materyaller" ise yazılım, program, veri, bilgi ve veritabanlarını ifade eder.

Web Sitesine erişerek ve Web Sitesini kullanarak Kullanım Şartlarını ("Sözleşme") kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olursunuz.

Web Sitesini kullanarak siz ve Web Sitesini kullanımınız için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Sözleşme de dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve Web Sitesini bu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Siz veya oturum açma bilgilerinizi kullanan başka bir kişi tarafından yapılan rezervasyonlarda tarafımıza yapılacak tüm ödemelerden siz sorumlu olursunuz.

REŞİT DEĞİLSENİZ VEYA WEB SİTESİNİ KULLANMAYA YETKİLİ DEĞİLSENİZ YA DA BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN VE DERHAL WEB SİTESİNDEN ÇIKIN.

Bu Sözleşmenin şart ve koşulları, Web Sitesini ya da Web Sitesine kısmen veya tamamen erişim sağlayan diğer internet siteleri aracılığıyla Web sitesinin bazı bölümlerini kullandığınızda da geçerli olacaktır.

Web Sitesinde yapılacak değişiklikler Daha fazla bilgi >>

Web Sitesinin sahibi olarak Web Sitesini ve Web Sitesinde bulunan Materyalleri düzenleme, kullanma ve devretmeye yönelik her türlü hakka sahibiz. Bilgi, hizmet, ürün ve diğer Materyallerde iyileştirme veya değişiklik yapma ya da Web Sitesini önceden bildirimde bulunmaksızın dilediğimiz zaman sonlandırma hakkını saklı tutarız. Ayrıca, Sözleşmeyi de dilediğimiz zaman değiştirebiliriz. Bu değişiklik, tadil edilen Sözleşmenin Web Sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, Web Sitesine erişmeye veya Web Sitesini kullanmaya devam ederek tadil edilen Sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

İzin verilen kullanım Daha fazla bilgi >>

Web Sitesinin online hizmetleri, sadece size Web Sitesi yoluyla sağlanan ürün ve hizmetleri (uçuş durumunu kontrol etme, müşteri geri bildirimi sağlama, üye olarak kaydolma, uçuş rezervasyonu yapma, online olarak check-in yapma vb.) kullanmanızı sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Web Sitesini sadece Sözleşmeye uygun olarak ve yukarıda açıklanan, yasal olarak izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Bilhassa aşağıdakileri kabul ettiğinizi beyan edersiniz:

1. Web Sitesi başkalarının mülkiyet haklarının ihlaline yol açacak şekilde kullanılamaz.
2. Web Sitesinin çalışmasına engel olabilecek hiçbir cihaz, mekanizma, yazılım veya sair komut dizileri kullanılamaz. Buna virüs bulaşmış dosyaların yüklenmesi de dahildir.
3. Türk Hava Yolları altyapısı üzerinde makul olmayan veya aşırı yük oluşturabilecek hiçbir işlem gerçekleştirilemez.
4. Türk Hava Yolları tarafından oluşturulan içerikler bloke edilemez, üzerine yazılamaz veya değiştirılemez ya da Web Sitesi herhangi bir şekilde engellenemez.
5. Web Sitesindeki bilgiler ticari amaçlarla kopyalanamaz. Buna Türk Hava Yolları'nın uçuş ücretlerinin başka bir web sitesinde veya başka bir online sunucuda verilmesi de dahildir. Özellikle Web Sitesinden çıkarılmış içerikleri "robotlar", diğer arama motoru teknolojileri veya diğer otomatik mekanizmalar yardımıyla/aracılığıyla kopyalanması, dağıtılması ya da başka şekilde kullanılması veya çoğaltılması yasaktır.
6. Her ne şekilde olursa olsun, ağlarımıza izinsiz erişim sağlanması veya buna teşebbüs edılmesı yasaktır.
7. Başta üçüncü şahıslara ait kredi kartı veya banka hesap bilgileri ile bu şahısların muvafakati olmaksızın ödenen rezervasyonlar olmak üzere izinsiz, sahte veya hileli rezervasyon yapılamaz.

Uygunsuz kullanımın doğurabileceği sonuçlar Daha fazla bilgi >>

Kanun veya diğer düzenlemelere dayalı olmasından bağımsız olarak diğer haklarımıza halel getirmeksizin, Sözleşmenin şart ve koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde tarafınıza bildirimde bulunmaksızın rezervasyonunuzu iptal etme ve/veya Web Sitesine erişiminizi engelleme hakkını saklı tutarız.

Diğer sitelere bağlantılar Daha fazla bilgi >>

Web Sitesinde sadece size kolaylık sağlamak amacıyla tarafımızdan kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer internet sitelerine veya web sayfalarına bağlantılar bulunmaktadır. Benzer şekilde, Web Sitesine bağlantılar bulunan ve üçüncü şahıslar tarafından kurulmuş, işletilen veya düzenlenmiş diğer web siteleri veya web sayfaları da olabilir. Bu site veya sayfaların kullanımı, bu web sitesini veya sayfasını kuran, işleten veya düzenleyen ilgili üçüncü şahıslar tarafından belirlenen şart ve koşullara tabidir. Web Sitesi yoluyla bu tür site veya sayfalara bağlantı vermek, bu site veya sayfalar tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik olarak tarafımızdan verilmiş bir garanti teşkil etmez. Bu tür site veya sayfalar tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerden doğan tüm ihtilaflar, siz ve bu tür site veya sayfaları kuran, işleten veya düzenleyen ilgili üçüncü şahıs arasında çözümlenecektir. Bu tür site veya sayfaların kullanılmasına yönelik hiçbir sorumluluk kabul etmediğinizi kabul ediyorsunuz. Böyle bir durumdan dolayı tarafımızdan, iştiraklerimizden veya bağlı kuruluşlarımızdan hak talebinde bulunamazsınız.

Web Sitesine bağlantı vermek isterseniz önce tarafımıza konuya ilişkin bildirimde bulunacaksınız. Web Sitesine bu tür bağlantıların verilmesini reddedebiliriz. Ancak, bu tür bağlantılara izin verdiğimiz takdirde siz veya başka herhangi bir üçüncü şahısla karşılıklı bağlantı verme gibi bir sorumluluk altında olmayacağız. Türk Hava Yolları'nın takdirine bağlı olarak uygunsuz olduğuna kanaat getirilen bağlantılara erişimi engelleme veya bu tür bağlantılara yönelik muvafakatimizi dilediğimiz zaman feshetme hakkını açıkça saklı tutarız. Bu hakkı kullanmamamız, bu tür bağlantılı web siteleri veya bağlantılarına ilişkin sorumluluğu kabul ettiğimiz anlamına gelmez.

Fikri mülkiyet hakları Daha fazla bilgi >>

Web Sitesinin mülkiyeti bize ve/veya tedarikçilerimize aittir ve yine aynı kişiler tarafından işletilmektedir. Web Sitesinde bulunan materyaller ile söz konusu materyalde yer alan ticari markalarımız ve markalarımıza ilişkin olarak telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet hakları, bize ve/veya lisansörlerimize ve/veya tedarikçilerimize aittir.

Web Sitesinden elde edilen hiçbir materyal, bilgi, yazılım, ürün veya hizmet, önceden yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, görüntülenemez, gerçekleştirilemez, lisanslanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, araştırılamaz, iyileştirilemez, izlenemez veya alınamaz. Tüm ilgili telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerine sadık kalmanız şartıyla sadece söz konusu Materyalin bir kopyasını tek bir bilgisayara kişisel ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda indirmenize izin verilmektedir.

Güvenlik Daha fazla bilgi >>

Web Sitesini kullanarak tarafımıza aktardığınız gizli bilgileri saklı tutmak ve bu bilgileri izinsiz erişimden korumak için tüm makul tedbirler alınmaktadır. Alınan tedbirlere rağmen bu bilgilere izinsiz erişimin asla gerçekleşmeyeceği garanti edilmemektedir. Sadece ağır kusurumuz neticesinde gerçekleşmedikçe bu tür izinsiz erişimlerden Türk Hava Yolları sorumlu olmayacaktır. Ciddi ihmalimiz olması durumunda en fazla satın alınan hizmetler değerinde tazminata hak kazanılır.

Online ödemenin ve kişisel verilerle yapılan diğer tüm işlemlerin güvenli olmasını sağlamak için Web Sitesinde en güncel sektör güvenlik standartları kullanılmaktadır.

Garanti reddi Daha fazla bilgi >>

Yazılıma ve Materyallere Web Sitesi üzerinden ve aracılığıyla erişiminiz ve bunları kullanımınıza ilişkin risk sadece size aittir. Bu tür yazılımların güvenilirliği, istikrarı veya virüssüz olması konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmayız.

Web Sitesindeki bilgilerin mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasını sağlamak için Web Sitesini düzenli olarak denetliyoruz. Ancak, tüm gayretlerimize rağmen zaman zaman Web Sitesindeki bilgilerin gerçek olaylar nedeniyle güncelliğini yitirdiği durumlar olabilir. İlgili hizmetlere ilişkin mevcut bilgiler, Web Sitesinde görünen bilgilerden farklı olabilir. Bağlantılı olsun ya da olmasın, Web Sitesinde görünenler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Materyallere ya da Materyallerin durum, kalite, performans, ticarete elverişlilik, güncellik veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin garantiler de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi, hizmet veya ürünler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak sarih veya zımni hiçbir garanti veya taahhütte bulunulmamaktadır. Bu tür garanti veya taahhütleri kanunların izin verdiği azami ölçüde açıkça reddederiz.

Tazminat Daha fazla bilgi >>

Web Sitesinin kullanılmasının bir koşulu olarak Web Sitesini kullanmanızdan kaynaklanan hak taleplerinden doğan tüm sorumluluk, masraf (yasal ücret ve giderler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve hasarlara karşı bizi tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz.

Hiçbir durumda Web Sitesine veya Web Sitesinde bulunan Materyallere erişiminiz veya bunları kullanmanız ile ilgili olarak sözleşme ihlali, haksız fiil veya diğer nedenlerle doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu olmayacağız. Sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal veya başka nedenlerle meydana gelebilecek aktarım kesintisi, aksaklık veya arızaya yönelik hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz. Web Sitesine veya diğer bağlantılı web sitelerine erişerek veya bunları kullanarak mahkeme masrafları ve Web Sitesini kullanımınızdan/ziyaret etmenizden kaynaklanabilecek diğer harcamalar dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bizi hasar, hak talebi ve sorumluluklardan muaf tutmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz.

Yargı yetkisi Daha fazla bilgi >>

Bu Sözleşme, Web Sitesini veya Web Sitesinde bulunan ya da Web Sitesinden indirilen/erişilen Materyalleri kullanımınız ve bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı ihtilaflar veya hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve yine aynı kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Bu tür ihtilaf ve hak taleplerini İstanbul Bakırköy Mahkemelerinin yargı yetkisine tevdi etmeyi kabul ediyorsunuz. Yasal davaları ikamet ettiğiniz veya Web Sitesini kullandığınız ülkenin mahkemelerine taşıma hakkını saklı tutarız.

Sözleşmenin Türkçeden başka dillere tercüme edildiği durumlarda Türkçe sürüm ile Sözleşmenin herhangi bir dildeki tercümesi arasında herhangi bir uyumsuzluk veya tutarsızlık olması durumunda Sözleşmenin Türkçe sürümü geçerli olacaktır.

Uçuş bildirimleri Daha fazla bilgi >>

Bizden e-posta yoluyla cep telefonunuza veya bu tür diğer mobil cihazlara bildirim almayı (rezervasyon teyidi, uçuş durumu bildirimleri dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) seçtiğiniz takdirde bunlar için Sözleşmenin şart ve koşulları geçerli olacaktır. Yukarıda bahsi geçenlerin genel geçerliğini sınırlandırmaksızın, herhangi bir bildirimin veya mesajın iletilmemesinden sorumlu olmayacağız. Alacağınız bildirim veya mesajların güncel, güvenilir veya doğru olacağını garanti edemeyiz. Güncel ve doğru bilgi alabilmeniz için makul gayret sarf edeceğiz. Bu bildirimleri zamanından göndermememizden, bu tür bildirimlerde bulunan bilgilere güvenmenizden veya bu tür bildirimleri alıp almamanız sonucunda maruz kalabileceğiniz doğrudan veya dolaylı hiçbir hasar veya zarardan sorumlu olmayacağız. Bu bildirim hizmetini dilediğimiz zaman bildirimde bulunmaksızın sonlandırabileceğimizi lütfen unutmayın.

IP adreslerinin saklanması Daha fazla bilgi >>

Web Sitesini ziyaret ettiğinizde web sunucumuz; internete eriştiğiniz cihazın IP adresini, bizi ziyaret ettiğiniz Web Sitesini, Web Sitesinde ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve ziyaretinizin tarihini ve süresini otomatik olarak kaydeder. Dolayısıyla, bu tür bilgileri pazarlama veya ihtilafların çözülmesi de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal amaçlar doğrultusunda kullanabileceğimizi kabul edersiniz.

Para birimi dönüştürme Daha fazla bilgi >>

Döviz kurları, birçok kamuya açık kaynağa dayanmaktadır. Bu kurların doğruluğu doğrulanmamıştır, dolayısıyla gerçek kurlar değişkenlik gösterebilir. Belirli bir para biriminde verilen fiyat teklifleri her gün güncellenemeyebilir. Bu uygulama ile sağlanan bilgilerin doğruluğuna inanıyoruz ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmiyoruz. Bu bilgileri finansal amaçlarla kullanıyorsanız döviz kurlarını doğrulamak üzere yetkin bir profesyonele danışmanızı tavsiye ederiz.

Tavsiyeler, yorumlar ve geri bildirimler Daha fazla bilgi >>

Dokümanlarımızın içeriğine ilişkin soru, yorum, tavsiye gibi geri bildirim verileri de dahil olmak üzere bazı bilgileri içerecek şekilde, yayınladığımız bir dokümana yanıt veriyorsanız bu bilgiler, gizli bilgi kabul edilmez. Bu bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülük kabul etmiyoruz. Bu bilgileri sınırlandırma olmaksızın çoğaltabilir, kullanabilir, ifşa edebilir ve başkalarına dağıtabiliriz.

Web Sitesine veya başka şekilde bize e-posta yoluyla gönderdiğiniz iletişimler de gizli bilgi kabul edilmez. Bunları herhangi bir amaçla çoğaltabilir, yayınlayabilir veya başka şekilde kullanabiliriz. Herhangi bir fikir, icat, konsept, teknik veya uzmanlık bilgisi de dahil olmak üzere bu iletişimlerin içindekileri ürün ve/veya hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve/veya pazarlanması da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanabiliriz. Ayrıca, bu bilgilerde bulunan herhangi bir fikir, konsept, uzmanlık bilgisi veya tekniği bu bilgileri içeren hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanabiliriz.

Değerli yolcumuz; uçaklarımızda görüntü ve ses kaydı alınması ile fotoğraf çekimi yasak olmamakla birlikte; kişisel verilerin korunmasını ve gizliliğini, özel hayatın mahremiyetini ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde yasal sınırlar dahilinde gerçekleştirilebilir.

Uçuş deneyiminizi kaydederek platformlarda paylaşırken gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

*Profesyonel veya ticari amaçla yapılacak çekimler için BASINORTAK@THY.COM adresi ile iletişime geçilerek onay alınması gerekmektedir.

Web Sitesi, Sözleşme veya bizimle ilgili başka bir hususta herhangi bir yorumunuz, sorunuz, şikayetiniz veya talebiniz varsa Bize Ulaşın sayfamızdan iletişime geçebilirsiniz.
Ayrıca, Web Sitesine erişerek ve Web Sitesini kullanarak Gizlilik Politikası'nı, Yolcu ve Bagaj Taşıma Şartları'nı ve Online Kanallar Kullanım Şartları'nı okuyup kabul ettiğinizi kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu olarak belirtmiş olursunuz.