Skip to main content

Ar-Ge

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu firması olarak seyahat standartlarını yükseltmek için yenilikçi bakış açısının önemine inanıyoruz. 12 bin metrekare alanda kurulmuş olan Bilgi Teknolojileri Merkezi’nde 500’ün üzerinde çalışanla araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı yürütüyoruz.


STRATEJİLER

  • Hizmet odaklı BT dönüşümü
  • İki hızlı BT modeli
  • Bilgi yönetimi ve güvenliği
  • Dijitalleşme
  • Sadeleştirilmiş BT süreçleri
  • Çalışan odaklılık

Neler yapıyoruz?

Niteliği geliştiren etkinlikler Daha fazla bilgi >>

Ar-Ge personelimizin niteliğini geliştirmek üzere ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer gibi etkinliklere katılıyoruz. Kurumumuzdan çıkan bilimsel yayın ve makalelerin artırılmasını hedefliyoruz. Personelimizin akademik danışmanlarla çalışabilmesi için gerekli işbirliklerini sağlıyoruz. Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması için kurum içi etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Yüksek eğitime teşvik Daha fazla bilgi >>

Ar-Ge personelimizi yüksek lisans ve doktora eğitimi almaya teşvik ediyoruz. Personelimizin tez hazırlama süreçlerinde akademik danışmanlarla işbirliği yapmasını sağlıyoruz.

Akademik işbirlikleri Daha fazla bilgi >>

Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik faaliyetleri destekliyoruz. Bu amaçla üniversitelerdeki Teknoloji Transfer Ofisleri ile iletişimimizi sürdürüyoruz.

Teşvik edici sistemler Daha fazla bilgi >>

Ar-Ge personelimizin teşvik edilmesine yönelik sistemler oluşturuyoruz. Genel Müdür Yardımcılığı'nda önerilerin incelenerek iyi fikirlerin ödüllendirildiği Öneri Sistemi’ni hayata geçirdik.

AR-Ge projeleri Daha fazla bilgi >>

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerine başvuruların artmasını amaçlıyoruz. TEYDEB ve Horizon 2020 gibi programlar için çeşitli işbirliklerini hayata geçiriyoruz.