Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN YER PERSONELİ VE KABİN PERSONELİ İÇİN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENE HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımız tarafından 3 yıl süreyle “Yer Personeline ve Kabin Personeline Periyodik Sağlık Muayene Hizmeti” alımı ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, skaragoz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz olarak talep edilebilir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve şartnamelerde istenen evrakların tamamı en geç 04.02.2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar skaragoz@thy.com ve m.camli@thy.com e-mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir. 

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF IT DONANIM ÜRÜNLERİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı doğrultusunda; “Muhtelif IT Donanım Ürünleri” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları, guneshakan@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir. 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 01.02.2022 günü saat 16.00’ya kadar Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası, Genel Satınalma Başkanlığı, Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Yeşilköy, Bakırköy/İstanbul adresine teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında guneshakan@thy.com mail adresine iletilmelidir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN KAPI VE RAMPA BAKIM ONARIM HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklık Kargo Tesislerinde Bulunan Kapı ve Rampalar için (seksiyonel kapılar, yüksek hızlı kapılar, yangın kapıları, seviye belirleyici rampalar ve soğuk oda kapıları) 2 yıl süreyle Onarım Hizmeti Alımı gerçekleştirilecektir.

- İhale dokümanı, haticeozdemir@thy.com ve M.CAMLI@THY.COM mail adresinden talep edilmesi durumunda temin edilecektir.

Aşağıda belirtilen evraklar ve fiyat teklifi taratılarak mail vasıtasıyla iletilebileceği gibi kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 28.01.2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Kapalı zarfın üzerine (Hatice Büşra Koçoğlu – Genel Satınalma Başkanlığı) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)

Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; M.CAMLI@THY.COM, HATICEOZDEMIR@THY.COM adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir. 

Teklifinizle birlikte iletmeniz gereken evraklar: Vergi levhası fotokopisi, ticari sicil gazetesi, imza yetkilinize ait imza sirküleri veya imza beyannamesi.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME(TARAMA) SİSTEMİ HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • THY A.O. araç altı görüntüleme(tarama) sistemi hizmeti temini kapalı zarf usulü ihale edilecektir.
  • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN GAZİANTEP SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Gaziantep Havalimanı Personel ve Uçucu Ekip Taşıma Hizmeti” işi ihale edilecektir.

- İhale dokümanları vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir.

- Teklif vermek isteyen firmalar İdari ve Teknik Şartnamelerde istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 27.01.2022 Perşembe günü saat 17:00’e kadar vdede@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- Bu işten dolayı %0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir.

- İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.