Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 75.000 TOP A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “75.000 Top A4 Fotokopi Kağıdı(210x297 mm) Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır. 
 • İhale dokümanı, Havaalanı cad. No:3/1 THY A.O. Genel Yönetim Binası Genel Satınalma Başkanlığı 1. kat Yeşilköy Bakırköy/İSTANBUL adresinde ücretsiz temin edilebilir. 
 • Teklif vermek isteyen firmalar 5 top fotokopi kağıdı numunelerini 25.07.2018 günü saat 14:00’a kadar Havaalanı cad. No:3/1 THY A.O. Genel Yönetim Binası Genel Satınalma Başkanlığı 1. kat Yeşilköy Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 
 • Numuneler üzerinde yapılacak test sonucunun akabinde, ihale tarihi, katılımcı firmalara bilahare bildirilerek, ihaleye davet edilecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN TRABZON SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olarak; 

 • Trabzon Satış Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti’nin 13+1 kişilik 2 adet araç ile (minibüs), 2018 Temmuz- 2019 Ocak Dönem aralığında (7 ay) süreyle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli toplam teklif bedelinin %3’üdür. 
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 17.07.2018 günü saat 17:00’ye kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin kapalı zarf içerisinde ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste veya Trabzon Satış Müdürlüğü’nde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

T.H.Y. A.O.’DAN ANKARA İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ BAGAJ TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “ANKARA İSTASYON MÜDÜRLÜĞÜ BAGAJ TAŞIMA HİZMETİ” e-posta yolu ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
 • Kesin Teminat bedeli 20.000 TL’dir. 
 • 12/07/2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar e-posta ile teklif mektuplarının cguzer@thy.com adresine iletmesi gerekmektedir. Bu tarih sonrası gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 
 • Teknik Şartnameler, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında ve Ankara Satış Müdürlüğünde görülüp alınabilir, ayrıca yukarıda belirtilen e-mail adresinden iletişime geçmek sureti ile de temin edilebelir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

T.H.Y. A.O.’DAN DİYARBAKIR SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “DİYARBAKIR SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ” e-posta yolu ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
 • Kesin Teminat bedeli KDV Hariç toplam teklif tutarının %6’sı oranındadır. 
 • 11.07.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar e-posta ile teklif mektuplarının cguzer@thy.com adresine iletmesi gerekmektedir. Bu tarih sonrası gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 
 • Teknik Şartnameler, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında ve Diyarbakır Satış Müdürlüğünde görülüp alınabilir, ayrıca yukarıda belirtilen e-mail adresinden iletişime geçmek sureti ile de temin edilebelir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.