Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN NAYLON BRANDA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, 662.548 Kg. Naylon Branda (Katlamalı Kargo Muhafaza Örtüsü) alımı işi planlanmaktadır. 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 29.01.2018 günü saat 10:00’a kadar Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu işi yaptırıp/yaptırmamakta dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

T.H.Y. A.O.’DAN 350 ADET I-PAD 32GB VE 350 ADET KORUYUCU KILIF SATIN ALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın tarafından “350 Adet Apple İpad 32 GB , Wi-Fi + Cellular, Uzay Grisi” ve “350 Adet İpad Smart Cover Kömür Grisi Koruyucu Kılıf” kapalı zarfla teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte en geç 31.01.2018 günü saat: 10:00’a kadar, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adreslerden temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN LEVAZIM EK BİNASI TADİLATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın tarafından “Levazım Ek Binası Tadilatı” işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 08.01.2018 günü saat 10.00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir una ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN YENİ SİMÜLATÖR BİNASI, LEVAZIM DEPO (İLAVE) VE ANTALYA KARGO (İLAVE) BİNALARINA CCTV EKİPMANLARI TEMİNİ VE KURULUMU HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız tarafından; 

 • Türk Hava Yolları A.O. teknik şartnamelerine uygun olarak, “Yeni Simülatör Binası, Levazım Depo (İlave) Ve Antalya Kargo (İlave) Binalarına Cctv Ekipmanları Temini Ve Kurulumu Hizmeti” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli toplam teklif bedelinin %3’üdür. 
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 25.12.2017 günü saat 14:00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 128 ADET EL TERMİNALİ BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olarak; “128 Adet El Terminali Bakım Hizmeti” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır. 

İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir. 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 26.12.2017 Salı günü saat 10.00’a kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

Türk Hava Yolları A.O.’Dan Satılık Adana’da 1 Ofis Ve 1 Dükkan İstanbul Büyükçekmece Pelican Hill’de 2+1 Daire Daha fazla bilgi >>

İrtibat: 0505 849 0849

Adana–Reşatbey Mahallesi (Eski, Stadyum Cad)Prof.Dr. Nusret Fişek Caddesi Tekelioğlu Apt.No:22 Seyhan/Adana adresinde 1 ofis ve 1 dükkanİstanbul-Büyükçekmece-Akçaburgaz Mahallesi Göl Mevkii Alman Lisesi Yolu Üzeri Pelikan Hill Rezidans B-2 Blok D:3 adresinde 2+1 daire