Skip to main content

İHALE DUYURULARI

T.H.Y. A.O.’DAN MUHTELİF ADETLERDE PC VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATINALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın tarafından “Çerçeve Anlaşma Kapsamında aşağıdaki PC ve Çevre Birimleri” kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
  • 2.800 Adet Masaüstü Kişisel Bilgisayar Sistem Ünitesi Seti (Desktop-Standart) 
  • 250 Adet Masaüstü Kişisel Bilgisayar Sistem Ünitesi Seti (Desktop-Workstation) 
  • 2.361 Adet Dizüstü Kişisel Bilgisayar (Notebook – Standart)
  • 10 Adet Dizüstü Kişisel Bilgisayar (Notebook – Workstation) 
  • 50 Adet Dizüstü Kişisel Bilgisayar (Notebook – Yönetici) 
  • 50 Adet Dizüstü Kişisel Bilgisayar (Notebook- Yönetici) için Docking Station 
  • 580 Adet 24’’ Monitör 
  • 100 Adet Kablolu Fare( Desktop için) 
  • 100 Adet USB Fare( Notebook için) 
  • 200 Adet Kablolu Klavye ve Fare Seti( Desktop İçin) 
  • 250 Adet Kablosuz Klavye ve Fare Set( Desktop İçin) 
  • 100 Adet Bluetooth Fare (Notebook için) 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte en geç 07.05.2018 günü saat: 10:00’a kadar, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 
 • İhaleye teklif vereceklerin, teklif ettikleri Notebook modellerini; en geç 27.04.2018 tarihine kadar THY A.O. Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Başkanlığı Altyapı ve Operasyon Başkan Yrd. Binası 
 • B Kapısı / Atatürk Havalimanı adresine teslim etmeleri şarttır. 
 • İdari Şartnamede bahsi geçen evrakları (teklif ve Geçici Teminat hariç) en geç 27.04.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kapalı zarfla ile THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeleri şarttır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adreslerden temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

THY A.O. YENİ İSTANBUL HAVALİMANI LOUNGE ALANLARI İNŞAATI YÜKLENİCİ ÖN YETERLİK DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • “THY A.O. Yeni İstanbul Havalimanı Özel Yolcu Salonları (CIP Lounge Alanları) Yapımı İhalesi” ne katılacak firnaların belirlenmesi maksadıyla “Ön Yeterlik İhalesi” yapılacaktır. 
 • Ön Yeterliliğe katılacak istekli firmalar gerekli dökümanların temini için İnşaat ve Yapı İşleri Müdürlüğünün aşağıdaki maillerinden talepte bulunacaktır. 

M. Muzaffer İzgi    Mimar    mizgi@thy.com 

Bayram Temel    İnşaat ve Yapı İşleri Müdürü    btemel@thy.com 

 • Ön Yeterliliğe katılacak istekli firma Türkiye’de inşaat taahhüt hizmeti vermek üzere Ticaret Odası nezdinde tescil edilmiş olmalıdır. 
 • İstekli firmanın müteahhitlik hizmetlerine ilişkin iş hacminin (cirosunun) son beş (5) yılın ortalamasında veya son yılda minimum 50 milyon Türk Lirası (ElliMilyon TL ) tutarında Üst Yapı İşleri olması gerekmektedir. 
 • Kapalı zarfla verilecek ön yeterlilik mektupları en geç; 01.05.2018 günü saat 17.00’a kadar mizgi@thy.com ve btemel@thy.com adreslerine e-posta ile ve 04.05.2018 günü saat 17.00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 12. Kat adresindeki Sosyal ve İdari İşler Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatlerden sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Ön Yeterlik başvurusu için aşağıdaki tarihler dikkate alınacaktır:
Proje Aksiyonu Tarih
Ön Yeterlik Talebi Yayın Tarihi 19.04.2018
Soru Sorma Süresi Sonu 24.04.2018
Ön Yeterlik Döküman Teslim Tarihi 01.05.2018
 • Ön Yeterlik başvurusu için istenilen tüm belgelerin imzalı ve orijinal basılı suretlerinin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız Ön Yeterlik konusu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir. 
 • Ön Yeterlik sürecine sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı) yapan yerli isteklilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.