Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ORDU-GİRESUN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olarak;

 • Ordu-Giresun Satış Müdürlüğü Personel ve Uçucu Ekip Taşıma Hizmeti’nin 3 adet 16 kişilik araç ile, 2 yıl süreyle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat bedeli toplam teklif bedelinin %3’üdür.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 01.03.2019 günü saat 10:00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin kapalı zarf içerisinde ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste veya Ordu-Giresun Satış Müdürlüğü’nde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU JUNIPER MARKA CİHAZLAR İÇİN BAKIM VE DESTEK HİZMETİ TEMİN EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; Juniper Marka Cihazlar için Alınan Bakım ve Destek Hizmetinin 3 Yıl Süreli Uzatım Temini kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.

İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya g.ayaz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 22.02.2019 Cuma günü 12.00’ye kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADET VE EBATLARDA 190 ADET GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTESİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adet ve Ebatlarda Geri Dönüşüm Ünitesi Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 22.02.2019 Cuma günü 17:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Geçici Teminat toplam teklif tutarının %3’üdür.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.