Skip to main content

Türkiye Seyahat Kuralları

Koronavirüs (COVID-19) küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince ülkeye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye'ye giriş yapmaları, yeni bir karar alınana dek durdurulmuştur; ancak bu ülkelerden gelen yolcuların Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur ve söz konusu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir. Söz konusu ülkeler dışında bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’da bulunmuş kişilerden, Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmeleri istenecek ve bu kişiler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda, karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkan yolcular ise bu tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinin negatif çıkması halinde tedbir sonlandırılacaktır. Konaklama ve havalimanlarından transfer bedelleri yolcular tarafından karşılanacaktır.

2) Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelen yolcuların Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmeleri gerekmekte olup, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan yolcularımızdan Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son doz üzerinden en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler Türkiye’ye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaktır. Bu durumu belgelemeyen yolcularımız ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak olup, 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayınlanan güncel pandemi rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

3A) Afganistan’dan gelen veya son 14 gün içinde bu ülkede bulunduğu anlaşılan yolcuların Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu yolcular, valiliklerce belirlenecek yerlerde 10 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Konaklama ve havalimanı transfer bedelleri yolcular tarafından karşılanacaktır. Karantinanın 7. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır.

3B) Türkiye’de oturma ya da çalışma izni olan Afganistan vatandaşları havayolu ile seyahatlerinde Türkiye’deki ikametgâh veya çalışma belgelerini ibraz etmeleri şartıyla uçağa kabul edilecek olup, bu kişiler otel karantinasından muaf tutularak karantina sürelerini ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Türkiye’ye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında bir şehir olan yolcuların ikametlerine yalnızca özel araçla gitmelerine müsaade edilecek olup, yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

3C) Afganistan’dan gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları otel karantinasından muaf tutulacak olup, karantina sürelerini ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Ülkeye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında bir şehir olanların ikametlerine sadece özel araçla gitmelerine müsaade edilecek, yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

4) 1. ve 3A maddeleri kapsamında karantina altına alınacak yolcularımızın seyahatlerinden önce aşağıdaki bağlantıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden otel rezervasyonlarını yaptırmaları, ayrıca karantina süresince konaklayacakları otelin konaklama ücretini yine seyahatlerinden önce ödemeleri gerekmektedir. Yolcularımız, ilk çıkış noktalarında yetkililerimize konaklama ödemesini yaptıklarına dair belgeyi ibraz etmemeleri halinde, ilgili otorite kuralları gereği seferlerimize kabul edilemeyeceklerdir.

5) İran ve Mısır'dan gelen yolcularımız, Türkiye’ye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmelidirler.

6) Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci maddeler kapsamında olmayıp Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımız, Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson icin tek doz) yaptırdıklarını ve son doz üzerinden en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonuçlarının 28. gününden başlamak üzere hastalığı son altı ay içerisinde geçirdiklerine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri durumunda, kendilerinden ayrıca PCR/hızlı antijen testi raporu talep edilmeyecek olup, bu kişiler için ülkeye girişte bir karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu belgelerden herhangi birinin yolcularımız tarafından ibraz edilememesi durumunda, yolcularımızdan Türkiye’ye girişlerinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu veya Türkiye’ye girişlerinden en fazla 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibrazı talep edilecektir.

7) Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) yöntemiyle PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecektir. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonucu pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler, kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantinaları, 14. günün sonunda ibraz edilen negatif PCR testiyle sonlandırılacaktır.

Bu bilgilerin yanı sıra;

  • 12 yaş altı yolcularımız, Türkiye’ye girişlerde PCR/antijen test raporu ve aşı sertifikası uygulamalarından muaftır.
  • Yukarıdaki gereklilikler, dış hattan dış hatta transfer yolcular için geçerli değildir.
  • Yurt dışı seferlerimizi kullanarak 15 Mart 2021 tarihinden itibaren (TSİ) Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımızın (aktarma yapacak yolcular ve 6 yaşın altındaki yolcular hariç) uçuşları öncesi son 72 saat içerisinde bu sayfa üzerinden erişebilecekleri Türkiye’ye Giriş Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan forma ait kağıt çıktı veya doldurulmuş formun mobil görüntüsü, uçuş öncesinde istasyonlarda kontrol edilecektir.
  • Uçak mürettebatı, gemi adamları ve tır şoförleri, SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
  • Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımızın ibraz etmesi gereken PCR testleri kapsamında RNA ve nükleik asit testleri de kabul edilecektir.
  • Havalimanlarında ve uçuş sırasında tüm yolcularımızın maske takması zorunludur.
  • Türkiye içinde yapılacak uçuşlarda HES kodu ibrazı zorunludur. Yabancı yolcularımız için HES kodu zorunluluğu yoktur. Detaylar için Hayat Eve Sığar sayfamızı inceleyebilirsiniz.