Skip to main content

Gelir Yönetimi Operasyon Uzmanı:

Eğitim Şartı: 

 • Üniversitelerin Mühendislik veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden lisans mezunu olmak; veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 

Tecrübe Şartı: 

 • Havacılık sektöründe en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
veya 
 • Amadeus, Galileo, Sabre, Troya sistemlerinden en az birinin sertifikasına sahip olmak, 

NOT: Yukarıdaki şartlardan en az birini sağladığınızı lütfen başuru formunda ayrıntılı bir şekilde yazınız. 

Görev Tanımı: 

 • Geçmiş yolcu talebi, pazar koşulları ve tüketici satınalma davranışlarını analiz ederek, uçuş ağı gelir maksimizasyonu için stratejiler geliştirmek ve sorumlu olunan hatlarda uygulamak, 
 • Sorumlu olunan sistemleri kullanarak uçuş ağı gelir maksimizasyonuna hizmet edecek şekilde tamamlayıcı operasyonel faaliyetlerini yürütmek, 
 • Ücret seviye ve kurallarının ATPCO (Airline Tariff Publishing Company) aracılığıyla CRS`lere (Kompüterize Rezervasyon Sistemleri) tanıtımını ve dağıtımını yapmak, 
 • Ünitenin faaliyetiyle ilgili sektörel gelişmeleri, bilgi ve yayınları araştırmak, bunları analiz ve takip etmek ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, 
 • Ünite faaliyetlerini raporlamak, istatistik veri oluşturmak ve iş ilişkisi içinde bulunduğu ünitelerle sürekli iletişim halinde olmak. 

Aranan Nitelikler: 

 • Meraklı ve araştırmacı bir kişiliğe sahip, 
 • Güçlü analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik innovatif yaklaşım sahibi, 
 • Hızlı öğrenen ve adapte olabilen, 
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve çözüm odaklı, 
 • İşinin paydaşlarıyla her seviyede etkin iletişim kurabilme yeteneğine sahip, 
 • Planlama ve organizasyon becerisi güçlü, 
 • Belirlenen stratejiyi operasyonel düzeyde iş planına indirgeme becerisi olan, 
 • MS Office programlarına hakim, 
 • Temel seviyede finansal değerleri analiz edebilen, 
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, 
 • İngilizce ve Türkçe olarak etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip çalışma arkadaşları arıyoruz.