Skip to main content

Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Uzmanı:

Eğitim Şartı: 

 • Aşağıdaki bölümlerden lisans derecesinde mezun olmak veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 
  • Endüstri Mühendisliği 
  • Endüstri ve Sistem Mühendisliği 
  • İşletme Mühendisliği 
  • Yönetim Bilişim Sistemleri 

Tecrübe Şartı: 

 • Havacılık sektöründe en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
veya 
 • Farklı bir sektörde aşağıdaki alanlardan birinde 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, 
  • Veri madenciliği 
  • Fiyatlandırma 
  • İstatistiksel analiz 
 • Yukarıdaki iş tecrübelerinden birine sahip olmayan adaylar için; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yöneylem Araştırması, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birinde tez konusu aşağıdaki alanlardan birini içeren yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak, 
  • Büyük Veri Analitiği 
  • Fiyatlandırma Teorisi ve Uygulamaları 
  • Gelir Yönetimi Teorisi ve Uygulamaları 
  • İstatistiksel Tahmin Metodları veya Talep Tahmini 
  • Simülasyon 

NOT: Yukarıdaki şartlardan en az birini sağladığınızı lütfen başuru formunda ayrıntılı bir şekilde yazınız. 

Görev Tanımı: 

 • Geçmiş yolcu talebi, pazar koşulları ve tüketici satınalma davranışlarını analiz ederek sorumluluğunda bulunan hatlara ait gelir hedeflerine ulaşılması amacıyla; sorumlu olunan uçuş hatları için, o hattın tarifesi, yolcu durumu, pazar potansiyeli, yolcu ücret grupları ve potansiyel gelirinin incelenerek verimlilik analizlerini yapmak ve uçuş ağı gelir maksimizasyonu için stratejiler geliştirmek ve uygulamak, 
 • Pazara uygun fiyatlandırma stratejileri oluşturmak ve uygulamak, 
 • Zorlu pazar koşullarında olası ticari risklere karşı önlemler geliştirmek, 
 • İlgili Gelir Yönetimi Sistemi aracılığıyla sorumlu olunan hatların uçak bazında kapasite planlamasını, hat performansının takibini ve yönetimini yapmak, 
 • Pazardaki ürün, bağlantı süresi, fiyatlandırma stratejileri, yolcu segmentleri ve ücret yapıları ile satış promosyon faaliyetlerini incelemek ve pazara uygun ücret seviyelerini sunmak, 
 • İleri seviye model ve araçlar kullanarak yolcu talebi değişimlerinin pazara etkisinin ölçümlemek ve fiyatlandırma stratejilerine yansıtmak. Sorumlu olunan pazarlarda uçuş ağı gelirinin maksimize edilmesi doğrultusunda Gelir Yönetimi Sistemi’ni yönetmek, 
 • Mevcut pazar koşullarını, rezervasyon trendleri ve piyasa koşullarındaki değişimleri, beklenen talebi etkileyecek özel olayları ve mevsimsel talep değişimlerini yansıtacak şekilde yolcu talep tahminlerini izlemek ve belirlenen ticari stratejiyi etkilemek, 
 • Ünitenin faaliyetiyle ilgili sektörel gelişmeleri, bilgi ve yayınları araştırmak, bunları analiz ve takip etmek ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak, 
 • Ünite faaliyetlerini raporlamak, istatistik veri oluşturmak ve iş ilişkisi içinde bulunduğu ünitelerle sürekli iletişim halinde olmak. 

Aranan Nitelikler: 

 • Meraklı ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olan, 
 • Güçlü analitik düşünme ve problem çözme yeteneği ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik innovatif yaklaşıma sahip, 
 • Hızlı öğrenme ve adapte olabilme yeteneği olan, 
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve çözüm odaklı, 
 • İşinin paydaşlarıyla her seviyede etkin iletişim kurabilme yeteneğine sahip, 
 • Planlama ve organizasyon becerisi güçlü, 
 • Belirlenen stratejiyi operasyonel düzeyde iş planına indirgeme becerisi olan, 
 • Zamanı etkin kullanabilen ve detay gerektiren süreçlerde iş önceliklendirme yapabilen, 
 • MS Office programlarına hakim, ileri derecede Excel bilgisine sahip, 
 • Temel seviyede finansal değerleri analiz edebilen, 
 • İngilizce ve Türkçe olarak etkili sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip çalışma arkadaşları arıyoruz.