REZERVASYON İŞLEMLERİ VE BAĞLAYICI KURALLAR

Türk Hava Yolları debit memo/rezervasyon kuralları

Türk Hava Yolları Rezervasyon Debit Memo Kuralları

Türk Hava Yolları, GDS’lerde rezervasyon ve biletleme kurallarına uygun kullanımın sınırlarını çizerek, seyahat servis sağlayıcıların (acentelerin) havayolları tarafından uygulanan ceza ve yaptırımlardan korunmalarını sağlamayı amaçlamakta olup, IATA akreditasyonu olan ya da olmayan tüm acenteler için bağlayıcıdır.

Acentelerin sorumluluğu Türk Hava Yolları’nın rezervasyon sistemine eriştiği anda başlamaktadır. Acenteler tarafından yapılan rezervasyon ve biletleme işlemlerine ilişkin kurallar IATA’nın 830d, 824, 850m nolu yönergelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu doğrultuda acenteler, “IATA General Rules” kurallarının yanı sıra Türk Hava Yolları’nın yürürlükteki taşıma kurallarına bağlı olarak yayınladığı ücretlere, duyurulara, usul ve yönetmelikleri içeren talimatlara uygun olarak rezervasyon ve biletleme yapmakla yükümlüdürler.

Türk Hava Yolları, acenteler tarafından oluşturulan rezervasyonları ve satış/iade işlemleri yapılan bütün biletleri, rezervasyon ve ücret kurallarına uygunlukları açısından tetkik eder ve havayolu zararının tespiti halinde ADM düzenler. Türk Hava Yolları, yapılan işlemin Ortaklığa verdiği zararın kasıtlı bir şekilde yapıldığının somut şekillerde tespit edildiği durumlarda yasal hakları saklı kalmak kaydı ile ilave yaptırımlar uygulayabilir.

Bu kapsamda acente çalışanlarının Türk Hava Yolları Rezervasyon Debit Memo Kuralları başlığı altında yayınlanan güncel rezervasyon kural ve uygulamaları konusunda bilgili ve eğitimli olma zorunlulukları vardır. Aşağıda bahsi geçen, fakat bunlarla da limitli kalmayan, hatalı rezervasyon olarak kabul edilecek uygulamalarda bulunmamalıdır. Hatalı rezervasyon olarak değerlendirilen tüm işlemlerin aşağıda belirtilen şartlarda ve tutarlarda ADM’e neden olacağını üzülerek bildiririz.

Aşağıda belirtilen kurallara bağlı kalınması, ilgili tüm iş ortakları için fayda sağlayacak olup sonuç olarak yolcular için daha kaliteli bir hizmet üretilmesini mümkün kılacaktır.

1. TANIMLAR

Etkin Olmayan Rezervasyon: PN, HX, UN, NO, SC, TK, UC, US, WK statü kodu ile rezervasyonda kalan segmentler.

Grup Rezervasyon: Bir PNR’da 10 veya üzeri yolcu için oluşturulan rezervasyon.

Mükerrer Rezervasyon: Aynı yolcu için, aynı ya da farklı parkurda, aynı/yakın tarihler için oluşturulan rezervasyon.

Müşteri Takibi ve Test Amaçlı Rezervasyon: Test, çalışan eğitimi, müşteri takibi (itinerary ya da fatura çıktısı almak) için oluşturulan rezervasyon.

No-Show: Konfirme rezervasyonlu yeri veya bileti olduğu halde, yolcu tarafından uçuşun gerçekleştirilmediği rezervasyon. Pasif Rezervasyon: Orijinali havayolu sisteminde bulunan rezervasyonu, GDS sisteminde biletleme amacıyla girilen aktif olmayan rezervasyon.

Seyahat Servis Sağlayıcısı: Seyahat hizmeti sağlayan acente, kuruluş. Spekülatif /Sahte Rezervasyon: Satış kotasının doldurulması gibi farklı amaçlarla, sahte isim kullanılarak, gerçekte var olmayan yolcular için oluşturulan rezervasyon.

Tekrarlayan Rezervasyon: Rezervasyona verilen opsiyonu geciktirmek ya da satış kotasına ulaşmak için sürekli oluşturulup iptal edilen rezervasyon.

2. HATALI REZERVASYON İŞLEMLERİ

2.1 Spekülatif/Sahte Rezervasyon

Aşağıda belirtilen spekülatif/sahte rezervasyonlar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

 • Uçuş sonrası yaratılan rezervasyon.
 • Sahte isimle yaratılan rezervasyon.
 • Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir seyahat planı için oluşturulmuş, bağlantı uçuşu varışından öncesine alınmış ya da birden fazla destinasyon içeren rezervasyon.
 • Kesin yolcu olmadığı halde yer bloke etmek ya da GDS segment kotasına ulaşabilmek için yaratılan rezervasyon.
 • Biletleme amacı dışında yaratılan open segmentler.
 • Rezervasyona verilen opsiyonu geciktirmek için oluşturulan ya da satış kotasına ulaşmak için sürekli yaratılıp iptal edilen rezervasyon.
 • Dikkat çekici iptal oranları.
 • Uçuşa 24 saat kala yapılan ve biletlenmeyen dikkat çekici iptaller. (same day)

2.2 Pasif Rezervasyon

Aşağıda belirtilen pasif rezervasyonlar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

 • Havayolu sisteminde yaratılan rezervasyonun acente tarafından biletlenebilmesi için oluşturulan pasif rezervasyonlar dışında kalan pasif segmentler.
 • Yolcunun itinerary örneği ya da fatura talebi üzerine yaratılan pasif rezervasyon. Itenerary örneği için 2.4 maddesi altında yer alan GDS girişleri kullanılmalıdır.
 • Havayolu tarafından rezervasyonun reddedildiği manasına gelen tüm NO statü kodlu segmentler.
 • Seyahat Servis Sağlayıcının yarattığı pasif rezervasyonlar aşağıda açıklanan durumlarda “NO” mesajı ile geri çevrilir.

Havayolu tarafından rezervasyonun red edildiği manasına gelen tüm NO statü kodlu segmentler PNR’dan çıkartılmalıdır.

Statü Açıklama
NO Ticketing Authority Bu mesaj biletleme yetkisi olmayan acentelere gönderilir.
NO Matching PNR Found Havayolu sisteminde karşılığı bulunmayan pasif rezervasyonlar için gönderilir.
Spelling Error Correct Name Yolcu isminin, havayolu PNR’ında yer alan yolcu ismi ile birebir uyuşmaması halinde gönderilir.
PNR Is Under Control Of Another Agency Havayolu sistemindeki aktif rezervasyon, başka bir acente tarafından yaratılmıştır. Söz konusu rezervasyon aynı sistemi kullanan acentelerin PNR’ını birbirine (Q’ya) göndermesi ile biletlenmelidir.
Class Mismatch Cancel And Verify Pasif rezervasyon ile aktif rezervasyon arasında sınıf uyuşmazlığı olduğunu gösterir.
Holding Active Booking From You Pasif rezervasyonu yapan acentenin yaratmış olduğu aktif bir rezervasyon da mevcut olup, biletleme aktif rezervasyon üzerinde yapılmalıdır.
PL Segments Are Not Accepted Pasif rezervasyonun amacı biletleme olduğundan, yedek pasif rezervasyon kodları kabul edilmemektedir.
Passive Segment Message Previously Received İlgili rezervasyon için pasif rezervasyon mesajı daha önce alınmıştır.
No Exact Match Pls Verify Türk Hava Yolları sistemindeki rezervasyon kaydındaki yolcu sayısı ile pasif rezervasyondaki yolcu sayısı birbirini tutmamaktadır.
Active Segment In The Airline’s System Is Waitlisted Acente aktif rezervasyon kaydındaki segment konfirme olana kadar biletleme yapamaz, dolayısıyla pasif rezervasyon yaratamaz.
Invalid Airport Code Cancel And Verify Acente pasif rezervasyonu yanlış havaalanı/şehir kodu ile yaratmıştır. Düzeltilmesi talep edilmektedir.
Flight Number Mismatch-Cancel And Verify Pasif rezervasyondaki uçuş numarası ile, havayolu sistemindeki rezervasyon kaydının uçuş numaraları birbirini tutmamaktadır.
There Is An Active Booking On The Same GDS Aktif kayıt başka bir acentenin kontrolü altındadır.
Active PNR Is Cancelled In Airlines System Havayolu sisteminde orjinal PNR iptal edilmiştir. Lütfen orjinal PNR’ı kontrol ediniz.
Name Mismatch-Cancel And Verify Orjinal PNR kaydındaki isimler ile pasif rezervasyondaki isimler birbirini tutmamaktadır.
2.3 Mükerrer Rezervasyonlar

Aşağıda belirtilen aynı yolcuya, aynı ya da farklı parkurda, aynı/yakın tarihlerde aynı acente tarafından yaratılan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan mükerrer rezervasyonlar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

 • Aynı ya da farklı günler için aynı uçuş numarasına yapılan rezervasyonlar.
 • Aynı ya da farklı günler ve aynı destinasyona farklı uçuş numaralarına yapılan rezervasyonlar.
 • Aynı ya da farklı günler için, farklı destinasyonlara yapılan rezervasyonlar.
 • Aynı ya da yakın havalimanına yapılan rezervasyonlar.
 • THY, codeshare ve joint venture anlaşması bulunan diğer bir havayoluna yapılan benzer rezervasyonlar.

2.4 Test Rezervasyonlar

Müşteri takibi, GDS eğitimi, vize takibi için oluşturulan ve test ortam yerine canlı sistemde yaratılan test PNR’lar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

Itinerary kopyası için lütfen aşağıdaki GDS girişlerini kullanınız.


Segment/Status Codes
Sabre YK Status Code 0TK006J01NOVORDISTYK1
Amadeus Ghost Segment SSTK108Y12JULISTESBGK1/08000900/PNR NO Bkz. Yardım Sayfaları: HE SS,MS625
Worldspan Travel Segment (From availability screen) 01Y1@TVL Bkz. Yardım Sayfaları: HELP TVLC
Galileo Tour Segment 0TURTKBK1IST26NOV-FREE FORMAT Bkz. Yardım Sayfaları: H/AUXS
2.5 Etkin Olmayan Rezervasyonlar

Acenteler queue’larını sistematik olarak kontrol etmekle ve tüm etkin olmayan segmentleri PNR’dan çıkarmakla yükümlüdürler. Etkin olmayan segmentlerin iptal işlemi uçuştan en az 24 saat önce yapılmalıdır. Aşağıda belirtilen etkin olmayan rezervasyonlar için acenteye PNR başına 35.-EUR ADM düzenlenir.

 • PNR’dan çıkarılmayan “HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK statü kodlu segmentler.
 • Öncelikli talep edilen yedek segmentin konfirme olması durumunda, iptal edilmeyen diğer yedek segmentler.

2.6 Sistem Suistimali/Married Segment Kırılarak Oluşturulan Rezervasyonlar

Aşağıda kapsamı belirtilen sistem suistimali ve/veya married segment suistimali içeren rezervasyonlar için işlemi yapan/bileti kesen acenteye,

 • Türkiye’deki acenteler tarafından tamamı iç hat olarak oluşturulan rezervasyonlar için PNR’daki yolcu başına 500.-TRY,
 • Continental (Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika çıkışlı/varışlı) uçuşlar için sistem suistimali ve/veya married segment suistimali içeren rezervasyonlara PNR’daki yolcu başına 500.-EUR,
 • Intercontinental (Amerika, Uzakdoğu çıkışlı/varışlı) uçuşlar için sistem suistimali ve/veya married segment suistimali içeren rezervasyonlara PNR’daki yolcu başına 1.000.-EUR AMD düzenlenir.

Ayrıca sorumlu acentenin Türk Hava Yolları uçuşlarını görüntüleme, rezervasyon yapma ve biletleme fonksiyonları bloke edilebilir. Yaptırımlar ilgili PNR’ı yaratan ve biletleyen acentenin farklı olması durumunda her iki acenteye de uygulanabilecektir.

2.6.1 Married Segment Suistimali

Aşağıda tanımlanan aktiviteler “Married (Bağlı) Segment Suistimali” olarak kabul edilecektir.

 • Married segmentler üzerinde rezervasyon manipülasyonları yapılması.
 • Kurallar dışında kısmi iptal yapılması.
 • Daha düşük sınıflarda yer bulabilmek için sahte/rezervasyona dahil olmayan destinasyonlara rezervasyon yapılması.

2.6.2 Sistem Suistimali

Türk Hava Yolları Rezervasyon Talebi Değerlendirme Sisteminin, ücreti düşürerek veya yer olmayan sınflarda yer konfirmesi sağlayacak şekilde acentelerce yapılan her türlü işlem “Sistem Suistimali” kapsamında değerlendirilecektir. Aşağıda sistem suistimaline dair iki örnek verilmiş olup kapsam sadece bu örnekler ile sınırlı değildir.

 • İlk olarak dönüş uçuşunu alarak seyahatin başlangıç noktasına dair yanlış bilgi göndermek,
 • EOT işlemini yapmadan, yapılan işlemleri belli bir sürenin üzerinde tutarak “link down”a sebebiyet vermek.

2.7 Dikkat Çekici Oranda ‘No-Show’ Olan Rezervasyonlar

Acentenin dikkat çekici oranda no-show’a sebebiyet veren tüm biletlemeleri için acenteye no-show olan her bir bilet için, ilgili parkurda uygulanan en yüksek sınıfın ücreti kadar ADM düzenlenir.

 • Farklı ücret kurallarını uygulayarak düşük ücretli bilet kesebilmek için yaratılan segmentlere dair oluşan no-show’lar.
 • Belli bir uçuşta ve/veya birbirini takip eden uçuşlarda dikkat çekici oranda meydana gelen no-show’lar.

2.8 Bloke Edilen Koltuklar

PNR’a dönüştürülmeyen ve uçuş envaterinde yer tutmak ya da herhangi bir suistimale temel oluşturmak amacıylda bloke edilen yerler için acenteye bloke edilen koltuk başına 50.-EUR ADM düzenlenir.

2.9 Grup Rezervasyonları/Saklı Gruplar

Seyahati içerisinde en az bir ortak uçuşu ve/veya destinasyonu olan, 10 kişi ve üzeri yolcu için yapılacak rezervasyonun grup rezervasyonu olarak oluşturulması gerekirken; bu kapsamda olan ve birden fazla PNR altında münferit yolcu olarak oluşturulmuş PNR’lar ”Saklı Grup” olarak değerlendirilir ve acenteye PNR’daki yolcu başına 50.-EUR ADM düzenlenir.

Pasif GrupPNR’ları

Türk Hava Yolları sisteminde yaratılmış olan aktif grup rezervasyonlarındaki yolcuların ayrı ayrı pasif rezervasyon yaratarak biletlenmesi durumunda, herhangi bir red ile karşılaşmamak için, pasif rezervasyona *TCP* (to complete party) bilgisinin girilmesi zorunludur.

*EOT* girişinden önce lütfen aşağıda verilen *TCP* girişini PNR’a giriniz.

3OSI TK TCP30 (grup rezindeki yolcu sayısı ), GROUP ADI

2.10 Özel Opsiyonlu Rezervasyonlar

Özel opsiyon tanımlanmış olan acente tarafından hatalı biletlenmiş rezervasyonlar için bloke edilen her koltuk için 50.-EUR ADM düzenlenir ve acentenin özel opsiyon tanımları iptal edilir.

3. BİLETLEME VE OPSİYON KURALLARI

 • Rezervasyona verilen opsiyonu sürekli geciktirmek ya da satış kotasına ulaşmak için rezervasyonlar sürekli yaratılıp iptal edilmemelidir.
 • No-Show’a sebebiyet verilmemelidir. Seyahat Servis Sağlayıcısının biletleme yapmaması ve/veya biletlenmemiş rezervasyonu iptal etmemesi durumu envanterde kayıplara sebebiyet vermektedir.
 • Dikkat çekici iptallere sebebiyet verilmemelidir.
 • Opsiyon ve ücret kurallarına uyulmalı ve biletleme segment statü koduna uygun olarak yapılmalıdır. TK tarafından konfirme edilmediği durumlarda asla konfirme statü kodu kullanılmamalıdır.
 • Konfirme statü kodu olmayan segmentler için konfirme bilet düzenlenmemelidir.
 • Ücret ya da benzeri bir bilgiyi kontrol etmek amacıyla rezervasyon düzenlenmemelidir.
 • Rezervasyon ile biletin rezervasyon sınıfları aynı olmalıdır.
 • Biletleme orijinal rezervasyonun olduğu GDS’te yapılmalıdır. PNR’lar biletleme amacıyla, aynı GDS sistemini kullanmak koşulu ile aşağıdaki girişler ile transfer edilebilir:
Sabre 6*TA/PCC (see F*SQLRT for details)
Amadeus ES PCC-B
Galileo QEP/PCC
Worldspan QEP/PCC
**PCC GDS tarafından verilen şehir kodudur.

Biletleme prosedürleri

Sayın Acente Yetkilisi,

Sizlere en iyi şekilde hizmet sunabilmek, ADM (Agency Debit Memo) maliyetlerinizi ve iş yükünüzü en makul seviyeye indirebilmek adına Türk Hava Yolları ADM politikaları ile ilgili bilgi ve detayları içeren bu dokümanı istifadenize sunuyoruz.

Belirtmek isteriz ki Türk Hava Yolları olarak acentelerimizin memnuniyeti önceliğimizdir. Bu nedenle hatalı rezervasyon, biletleme ve diğer işlemleriniz nedeniyle karşı karşıya kaldığınız ADM’leri sistemsel geliştirme ve detaylı bilgilendirmelerle en aza indirmeye çalışıyoruz.

ADM’e konu olan işlemler hakkında sizlere kapsamlı bir çerçeve ve detaylı açıklamalar sunarak muhtemel hatalı işlemlerin önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

Bu kitapçıkta yer alan konuları incelemeniz işlemlerinizin sorunsuz ve eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. İlave sorularınızın olması durumunda ya da teknik desteğe ihtiyaç duymanız halinde Türk Hava Yolları, acenteleri için gerekli desteği sağlamaktan memnuniyet duyacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı