Skip to main content

DUYURULAR

İstanbul’da yaşanan olağanüstü havakoşulları sebebiyle Daha fazla bilgi >>

09/01/2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için,ortaklığımızın 06/01/2017 - 10/01/2017 tarihleri arasındaki İstanbul Atatürk Havalimanı / Sabiha Gökçen Havalimanıvarışlı çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinekayıtlı munferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızınaşağıda belirtilen şartlarda yapılacaktır.
1) Rezervasyon ve parkur değişiklikleri:
Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varışnoktasının aynı IATA bölgesinde olması ve aynı kabinde olması durumunda aynıücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın 15/01/2017(dahil) tarihine kadarişlem yapılması ve yeni rezervasyonun 18/01/2017 (dahil) tarihine kadar olan TKoperating uçuşlara alınması kaydıyla ücretsiz yapılacaktır. 18/01/2017tarihinden sonraki uçuşlara yönelik değişiklikler (Orijinal) ücret kurallarıdoğrultusunda yapılacaktır. Ortaklığımızın marketing carrier olduğu İnterlineuçuşlarda orijinal ücret kuralları doğrultusunda işlem yapılır.
2) İade Talepleri:
a) Hiç kullanılmamış bilet:06/02/2017(dahil)tarihine kadar işlem yapılması kaydıyla ücret kurallarınabakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır. ortaklığımızın marketing carrierolduğu İnterlıne uçuşlar da kapsam dahilindedir.
b) Kullanılmış bilet: Involuntary (İstekdışı) kapsamında iade yapılır. Ortaklığımızın marketing carrier olduğuİnterline uçuşlar da kapsam dahilindedir. 3) Bilet süresinin uzatılması:
Herhangi bir ücret farkı ve cezaalınmaksızın biletin geçerliliği 15/01/2017 (dahil) tarihine kadaruzatılabilecektir. ortaklığımızın marketing carrier olduğu İnterline uçuşlar dakapsam dahilindedir.
4) Ödemesi yapılmış veya garanti MCO sualınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) değişiklik / iadeişlemlerinin mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezalarıgözetilmeksizin yapılacaktır.

İade ve değişiklik duyurusu (16.07.2016) Daha fazla bilgi >>

15.07.2016 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, Ortaklığımızın 15.07.2016 – 20.07.2016(Dâhil) tarihleri arasındaki Türkiye varışlı çıkışlı (İç hat seferleri dâhil) ve Türkiye üzerinden aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların, 15.08.2016(Dâhil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, ücret kurallarına bakılmaksızın:

1. Rezervasyon ve Parkur Değişiklikleri

Rezervasyon ve parkur değişiklikleri varış noktasının aynı IATA bölgesinde olması ve aynı kabinde olması kaydıyla aynı ücret sınıfında olmasına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır.

2. İade Talepleri

A. Hiç kullanılmamış Bilet: Ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız iade yapılacaktır.

B. Kullanılmış Bilet: Involuntary(İstek dışı) kapsamında iade yapılır.

3. Bilet Süresinin Uzatılması

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 15.08.2016(Dâhil) tarihine kadar uzatılabilecektir.

4. Ödemesi yapılmış veya garanti MCO’su alınmış grupların rezervasyonlarının(Talep halinde) değişiklik/iade işlemlerinin mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır.

5. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları’nın ve AnadoluJet’İn icra ettiği seferlerde geçerlidir. 

Türk Hava Yolları A.O.

Koltuk Seçminin Biletli Yolculara Sunulması (01.06.2016) Daha fazla bilgi >>

Değerli Acentelerimiz,

Türk Hava Yolları seferlerinde, koltuk seçimi tüm dış hat seferlerde ve iç hat seferlerimizin (IST/SAW-ESB VV. parkurları hariç) business kabinlerinde 100 gün öncesinden yapılmakta olup yolcularımızın koltuk seçimlerinde herhangi bir biletleme ön koşulu bulunmamakta idi.Yapılan yeni düzenleme ile 02 Haziran 2016 tarihinden itibaren biletlenmemiş rezervasyonlarda koltuk seçimine izin verilmeyecektir. Biletleme işlemi tamamlanmamış rezervasyonlarda koltuk seçimi yapılmak istendiğinde ise sistem uyarı verecektir. (RESERVATION SHOULD BE TICKETED FOR SEAT SELECTION) Bahsi geçen uygulama tüm satış kanallarını kapsamaktadır. Koltuk planı görüntüleme ile ilgili mevcuttaki kurallar geçerli olup bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bilgilerinize sunar, işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Hava Yolları

Rezervasyon sistemindeki geliştirmeler (27.04.2015) Daha fazla bilgi >>

Değerli Acentelerimiz, 

21 Nisan 2015 tarihi itibari ile Troya kaynaklı olmayan GDS(Genel Dağıtım Sistemleri) veya yabancı havayolu kaynaklı rezervasyonlardaki eksik veya yanlış bilgilerin iletimini önleyebilmek amacıyla Rezervasyon Sisteminde geliştirmeler yapılmıştır. Geliştirmelerin detayları aşağıda verilmektedir:

  • DOCS Sahasında İsim Kontrolü:

GDS veya Yabancı havayolu tarafından işlem gören rezervasyonlarda rezervasyondaki DOCS sahasında yer alan isim ve soy isim bilgileri ile rezervasyonun isim sahasındaki bilgilerin örtüşüp örtüşmediği kontrol edilerek uygunsuz girilen DOCS bilgileri rezervasyondan otomatik olarak çıkarılacaktır.

  • Yolcu İletişim Bilgileri:

GDS veya Yabancı havayolu tarafından işlem gören rezervasyonlarda SSR (Special Service Requests) alanında CTCE (Yolcu E-Posta Bilgisi) ve CTCM (Yolcu Cep Telefonu Bilgisi) olup olmadığı kontrol edilecek ve ilgili iletişim bilgilerinin bulunmaması durumunda aşağıdaki şekilde rezervasyona uyarı notu girilecektir. Acenteler kullandıkları rezervasyon sisteminde SSR sahasına CTCE ve CTCM ile yolcu irtibat bilgilerini uygun formatta girmelidirler. Tarife Değişikliği, Uçak İptali gibi uçuş aksaklıklarında yolcuyla iletişime geçilebilmesi için rezervasyonda irtibat bilgilerinin bulunması büyük önem taşımaktadır. 

Uyarı notu:

PLS ADV PSGR MOBILE AND/OR EMAIL AS SSR CTCM/CTCE

  • FFP Üye Bilgisi:

GDS veya Yabancı havayolu tarafından işlem gören rezervasyonlarda yolcunun frequent flyer kart numarası bulunmuyorsa sistem tarafından otomatik olarak aşağıdaki mesaj rezervasyona işlenecektir. 

Uyarı Notu:

PLEASE ADVISE FQTV NUMBER IF AVAILABLE

İstenilen bilgilerin GDS PNR ına girilmesi büyük önem taşımaktadır. GDS girişleri için lokal GDS ofislerinize başvurabilirsiniz. 

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Türk Hava Yolları

VMPD / VMCO uygulaması (09.12.2013) Daha fazla bilgi >>

Değerli Acentelerimiz,

IATA BSP de VMCO işlemleri 12 Ocak 2014 tarihinden itibaren durdurulacaktır.

VMPD işlemlerine ise Türkiye’de İkinci bir yayına kadar devam edilecektir.

VMCO için;

VMCO kaldırılmasından sonra ve GDS acentelerine PEN EMD düzenleme yetkisi verilene kadar çözüm olarak ; hali hazirda TK tarafından uygulanmakta olan ve CP kodu ile biletin vergi satırında gösterilen “penalty fee” işlemi GDS acenteleri tarafından da uygulanabilecektir. Uygulamanın yapılamadığı durumlarda acente biletlerindeki cezayi PEN EMD ile TK ofisleri tahsil edecektir . 

VMCO kaldırılmasından sonra, GDS’ler GRP EMD düzenlemeye başlayana kadar çözüm olarak; GRP EMD’ yi TK ofisleri düzenleyecektir. 

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
Türk Hava Yolları

ADM uygulaması (02.11.2012) Daha fazla bilgi >>

Sayın Acentelerimiz,

Türk Hava Yolları rezervasyon kuralları gereğince Ortaklığımızın yüksek ve gereksiz GDS maliyetlerini minimize etmek amacıyla Ortaklığımız hatalı acente rezervasyonlarını tespit etmekte ve gerekli yaptırımları uygulamaktadır.

Hatalı aktivelerin en aza indirgenmesi ve ADM’e maruz kalmamak için acentelerimizin de gerekli özeni gösterdiğinin bilincindeyiz. 

Ancak Türk Hava Yollarının yürürlükte olan kurallarına uymamayı alışkanlık haline getiren bazı acentelerin rezervasyon yapmaları black liste alınmak suretiyle engellenmiştir. 

Yapılan incelemeler neticesinde blacklist alınan acentelerden bazılarının, uygulanan engellemeyi aşabilmek amacıyla IATA ve Non IATA acentelerle işbirliği yaparak Türk Hava Yolları uçuşlarına rezervasyon yapmaya devam ettiği tespit edilmiştir.

Türk Hava Yolları ile çalışması engelenmiş acenteler adına rezervasyon/işlem yapan ve müdahil olan tüm IATA ve Non-IATA acenteler mesul kabul edilecek olup gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

Saygılarımızla,

Pasif rezervasyonlar (09.02.2012) Daha fazla bilgi >>

Sayın acentemiz,

Türk Hava Yolları rezervasyon kurallarına istinaden pasif rezervasyonlar sadece biletleme amacıyla kullanılmalıdır. Kriterlere uymayan pasif rezervasyonlar No Statu kodu ile geri çevrilir. Türk Hava Yolları, CRS PNR’ının ön yüzünden çıkartılmayan no’lu segmentler için ADM düzenlemektedir.

ADM cezasına maruz kalmamak için

biletleme yetkisi olmayan non-IATA acenteler pasif rezervasyon yaratmamalıdır. “Queue”lar düzenli olarak takip edilmeli ve No Statu kodlu segmentler rezervasyondan silinmelidir. 

http://www.turkishairlines.com/agencyinfo sayfası altında yer alan Debit Memo/Rezervasyon kuralları başlıklı yazıyı dikkatle okumanızı, tüm personelinize duyurmanızı, "queue"larınızı zamanında ve düzenli olarak temizlemenizi ve rezervasyon kurallarımıza uyulması hususunda özen göstermenizi rica ederiz.

Ortaklığımız adına işbirliğiniz için teşekkür eder, bol kazançlar dileriz.

CRS kaynaklı PNR (14.11.2011) Daha fazla bilgi >>

Sayın Acentemiz,

Ortaklığımız, acentelerce yaratılıp silinmeyen inaktif segmentler (HX, NO,UC, UN ), spekülatif rezervasyonlar v.b. için CRS’lere segment başına ücret ödemektedir. Bunun 2010 yılında Ortaklığımıza getirdiği maliyet, yaklaşık 10 Milyon USD’dir.

Bu nedenle 1998’den beri yürürlükte olan Türk Hava Yolları’nın “Hatalı CRS rezervasyonlarının acentelerden tahsili” konulu genelgesi uyarınca, hatalı rezervasyon yapmak suretiyle dağıtım masraflarımızı gereksiz yere artıran ve spekülatif rezervasyon yaparak uçuşlarımızın tam kapasite ile doldurulabilmesini engelleyen acentelere ADM uygulanmasına başlanmıştır. Bu uygulama sadece Ortaklığımıza has bir uygulama olmayıp, diğer büyük havayollarının da benzer uygulamaları bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, bu uygulama kapsamında inaktif segmentleri (HX, NO, UC, UN) CRS PNR’nın önyüzünden çıkartmayan acentelere, PNR başına 35 Eur ceza gönderileceği, CRS’ler ve Satış Ofislerimiz yolu ile daha önce duyurulmuştu.

Ayrıca, Ortaklığımız Rezervasyon kuralları www.turkishairlines.com/agency-info adresinde de yayınlanmaktadır. Sizlerle kurmuş olduğumuz iyi ilişkileri devam ettirebilmek bizim en büyük temennimizdir. Bu nedenle Türk Hava Yolları A.O’yu söz konusu rezervasyonlarla zarara uğratmamak ve bu nedenle de cezaya maruz kalmamak için, Ortaklığımız Rezervasyon Kurallarına bağlı kalarak işlem yapmanızı önemle rica eder, bunun aksine hareket etmeye devam eden acentelerimiz ile ilişkilerimizi ise yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağımızı bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla.

Spekülatif rezervasyon (14.11.2011) Daha fazla bilgi >>

Sayın Acentemiz, 

Türk Hava Yolları, yolcunun bilet talebine dayanmayan, hayali veya spekülatif isimler kullanılarak yaratılan rezervasyonlar için 35 EUR/PNR ADM cezası tahsil etmektedir. 

ADM cezasına maruz kalmamak için; 

http://www.turkishairlines.com/agencyinfo/tr/booking_rules sayfası altında yer alan Debit Memo/Rezervasyon kuralları başlıklı yazının dikkatle okunması, tüm personelinize duyurulması, test amaçlı rezervasyonların yalnızca test ortamlarında oluşturulması ve rezervasyon kurallarımıza uyulması hususlarında özen gösterilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla.