Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU YER İŞLETME BAŞKANLIĞI İHTİYACI MUHTELİF ÇEŞİT VE ADETLERDE ÜRÜN ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Yer İşletme Başkanliğı İhtiyacı Muhtelif Çeşit Ve Adetlerde Ürün Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

  • İhale dokümanı, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya scesur@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir. 
  • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 31.10.2019 Perşembe günü 15.00’e kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir. 
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADET VE EBATLARDA ÇÖP TORBASI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adet ve Ebatlarda Çöp Torbası Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 25.10.2019 Cuma günü 17:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.