Skip to main content

Türkiye’ye seyahat

Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince ülkeye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye'ye giriş yapmaları, yeni bir karar alınana dek durdurulmuştur; ancak bu ülkelerden gelen yolcuların Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur ve söz konusu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir. Söz konusu ülkeler dışında bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’da bulunmuş kişilerden, Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmeleri istenecek ve bu kişiler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda, karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkan yolcular ise bu tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinin negatif çıkması halinde tedbir sonlandırılacaktır. Konaklama ve havalimanlarından transfer bedelleri yolcular tarafından karşılanacaktır.

2) Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelen yolcuların Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmeleri gerekmekte olup, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan yolcularımızdan Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son doz üzerinden en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler Türkiye’ye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaktır. Bu durumu belgelemeyen yolcularımız ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10. gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak olup, 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayınlanan güncel pandemi rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

3A) Afganistan’dan gelen veya son 14 gün içinde bu ülkede bulunduğu anlaşılan yolcuların Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu yolcular, valiliklerce belirlenecek yerlerde 10 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Konaklama ve havalimanı transfer bedelleri yolcular tarafından karşılanacaktır. Karantinanın 7. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır.

3B) Türkiye’de oturma ya da çalışma izni olan Afganistan vatandaşları havayolu ile seyahatlerinde Türkiye’deki ikametgâh veya çalışma belgelerini ibraz etmeleri şartıyla uçağa kabul edilecek olup, bu kişiler otel karantinasından muaf tutularak karantina sürelerini ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Türkiye’ye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında bir şehir olan yolcuların ikametlerine yalnızca özel araçla gitmelerine müsaade edilecek olup, yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

3C) Afganistan’dan gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları otel karantinasından muaf tutulacak olup, karantina sürelerini ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Ülkeye ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında bir şehir olanların ikametlerine sadece özel araçla gitmelerine müsaade edilecek, yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

4) 1. ve 3A maddeleri kapsamında karantina altına alınacak yolcularımızın seyahatlerinden önce aşağıdaki bağlantıda yer alan iletişim bilgileri üzerinden otel rezervasyonlarını yaptırmaları, ayrıca karantina süresince konaklayacakları otelin konaklama ücretini yine seyahatlerinden önce ödemeleri gerekmektedir. Yolcularımız, ilk çıkış noktalarında yetkililerimize konaklama ödemesini yaptıklarına dair belgeyi ibraz etmemeleri halinde, ilgili otorite kuralları gereği seferlerimize kabul edilemeyeceklerdir.

5) Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen yolcularımız, Türkiye’ye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmelidirler.

6) Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci maddeler kapsamında olmayıp Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımız, Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson icin tek doz) yaptırdıklarını ve son doz üzerinden en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonuçlarının 28. gününden başlamak üzere hastalığı son altı ay içerisinde geçirdiklerine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri durumunda, kendilerinden ayrıca PCR/hızlı antijen testi raporu talep edilmeyecek olup, bu kişiler için ülkeye girişte bir karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu belgelerden herhangi birinin yolcularımız tarafından ibraz edilememesi durumunda, yolcularımızdan Türkiye’ye girişlerinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu veya Türkiye’ye girişlerinden en fazla 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibrazı talep edilecektir.

7) Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) yöntemiyle PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecektir. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonucu pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler, kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina sonlandırılacaktır. Bu kişilerden Delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantinaları, 14. günün sonunda ibraz edilen negatif PCR testiyle sonlandırılacaktır.

Bu bilgilerin yanı sıra;

  • 12 yaş altı yolcularımız, Türkiye’ye girişlerde PCR/antijen test raporu ve aşı sertifikası uygulamalarından muaftır.
  • Yukarıdaki gereklilikler, dış hattan dış hatta transfer yolcular için geçerli değildir.
  • Yurt dışı seferlerimizi kullanarak 15 Mart 2021 tarihinden itibaren (TSİ) Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımızın (aktarma yapacak yolcular ve 12 yaşın altındaki yolcular hariç) uçuşları öncesi son 72 saat içerisinde bu sayfa üzerinden erişebilecekleri Türkiye’ye Giriş Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan forma ait kağıt çıktı veya doldurulmuş formun mobil görüntüsü, uçuş öncesinde istasyonlarda kontrol edilecektir.
  • Uçak mürettebatı, gemi adamları ve tır şoförleri, SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
  • Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımızın ibraz etmesi gereken PCR testleri kapsamında RNA ve nükleik asit testleri de kabul edilecektir.
  • Havalimanlarında ve uçuş sırasında tüm yolcularımızın maske takması zorunludur.
  • Türkiye içinde yapılacak uçuşlarda HES kodu ibrazı zorunludur. Yabancı yolcularımız için HES kodu zorunluluğu yoktur. Detaylar için Hayat Eve Sığar sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Daha fazla bilgi

Son güncelleme 16.09.2021

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapacak yolcuları kapsayan belirli kararlar alınmıştır. Sağlıklı ve güvenli yolculuklar için tüm misafirlerimizin bu maddelere dikkat etmesi gerekmektedir. 

1. Ülkemize KKTC dışından gelip KKTC’ye giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri doğrultusunda; yolculuk öncesi son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ve adapass.gov.ct.tr adresindeki formu doldurup aldıkları QR kodu ile hızlı geçiş imkânından yararlanarak adaya giriş yapabilirler. Bu işlemi gerçekleştiremeyen kişiler ise gerekli evraklarıyla beraber 27.09.2021 tarihine kadar adaya giriş yapabilecektir.

Siteye giriş yapan: 

KKTC vatandaşları "Adapass'' 

T.C. vatandaşları ''Healthpass'' 

AB vatandaşları ''Greenpass'' 

UK vatandaşları ''NHS QR kodlu evrak'' 

Diğer ülke vatandaşları, geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemelidir. 

Eklenen evraklar ülkeye girişte kontrol edileceği için, yolcuların yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

2. Ülkemize ada dışı giriş kriterleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir. Ülkelerin renk kodlarıyla ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yayımlandıktan sonraki ilk pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır. 

Koyu kırmızı ülkelerden ülkemize giriş şartları: 

a) Son 14 gün içerisinde koyu kırmızı ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin ülkeye girişi yasaktır. 

b) Son 14 gün içerisinde koyu kırmızı ülkelere seyahat geçmişi olan KKTC vatandaşları; son 72 saat içerisinde ve adaya girişte alınmış negatif PCR test sonucunun yanında, 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

c) Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadıklarıa bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covıd-19 testleri uygulanacaktır. 

d) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilen öğrenci belgesini ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yaptıracak olan, koyu kırmızı ülkelerden gelecek kişiler son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucun yanında ve 14 gün süre ile karantinada kalmaları şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir. 

e) Hâlihazırda çalışma izni bulunan (eş ve çocukları dahil) ve ülkemize gelmeyi talep eden çalışanlar 14 gün karantinada kalmaları şartıyla ülkeye giriş yapabilecektir. 

Koyu kırmızı ülkeler: Arjantin, Aruba, Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Benin, Bolivya, Botsvana, Brezilya, İngiliz Virjin Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Şili, Kolombiya, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fiji, Fransız Guyanası, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Guatemala, Gine, Gine Bissau, Honduras, Hindistan, Jameika, Kenya, Madakaskar, Malevi, Meksika, Mozambik, Namibya, Nepal, Yeni Kaledonya, Nijer, Nijerya, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Ruanda, Senegal, Seyseller, Sierra Leone, Somali, Güney Afrika, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Surinam, Tanzanya, Togo, Trinidad ve Tobago, Turks ve Caicos Adaları, Uganda, Uruguay, Zambiya, Zimbabve.

Gri ülkelerden ülkemize giriş şartları: 

Gri ülkelerden gelenler aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın, yolculuk öncesi son 72 saat içerisinde negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir. 

Gri ülkeler: Afganistan, Cezayir, Angola, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Ermenistan, Belize, Bermuda, Kamboçya, Çad, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Curaçao, Ekvador, Esvantini, Falkland Adaları, Grenada, Guadalupe, Guyana, Haiti, Hong Kong, Endonezya, Jersey, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Liberya, Libya, Makao, Maldivler, Mali, Martinik, Moritanya, Karadağ, Fas, Myanmar, Nikaragua, Umman, Pakistan, Filistin, Saint Barthelemy, San Marino, Sao Tome ve Principe, Güney Sudan, St. Kitts ve Nevis, St. Vincent ve Grenadines, Suriye, Tayvan, Tacikistan, Tayland, Timor-Leste, Türkmenistan, Özbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen.

Kırmızı ülkelerden ülkemize giriş şartları: 

a) Kırmızı ülkelerden gelen aşılı veya hastalığı geçirmiş olanlar, yolculuk öncesi son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ve 5 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabileceklerdir.

b) Kırmızı ülkelerden gelen aşısız kişiler, yolculuk öncesi son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ve 7 günlük karantinanın ardından ülkeye giriş yapabileceklerdir.

c) Kırmızı ülkelerden gelen aşısız kişiler yolculuk öncesi son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCT test sonucu ve 7 günlük karantinanın ardından ile ülkeye giriş yapabileceklerdir. 

d) Bu ülkelerden gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanacaktır. 

Kırmızı ülkeler: Andora, Azerbaycan, Mısır, Gürcistan, Cebelitarık, Guernsey, İzlanda, İran, Irak, İrlanda Cumhuriyeti, Men Adası, Kazakistan, Kosova, Malezya, Moğolistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Filipinler, Reunion, Rusya, Sint Maarten, Güney Kıbrıs, İspanya, Tunus, Amerika Birleşik Devletleri.

Turuncu ülkelerden ülkemize giriş şartları: 

a) Turuncu ülkelerden gelen aşılı veya hastalığı geçirmiş olanlar, yolculuk öncesi son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu ile ülkeye karantinasız giriş yapabileceklerdir.

b) Turuncu ülkelerden gelen aşısız kişiler, yolculuk öncesi son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu ve 5 günlük karantina uygulamasının ardından ülkeye giriş yapabileceklerdir.

c) Bu ülkelerden gelecek kişilerden sadece aşısız olanlara tüm giriş kapılarında Covid-19 testi uygulanacaktır.

Turuncu ülkeler: Türkiye, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belarus, Belçika, Butan, Bosna Hersek, Brunei, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Faroe Adaları, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Letonya, Lübnan, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Mauritius, Moldova, Monako, Hollanda, Norveç, Portekiz, Katar, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovenya, Güney Kore, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri.

Yeşil ülkelerden ülkemize giriş şartları: 

a) Yeşil ülkelerden gelen asılı veya hastalığı geçirmiş kişiler herhangi bir kısıtlama olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. 

b) Yeşil ülkelerden gelecek aşısız kişiler yolculuk öncesi son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu ile ülkeye karantinasız giriş yapabileceklerdir. 

c) Bu ülkelerden gelecek kişilere kapıda Covid-19 testi uygulanmayacaktır. 

Yeşil ülkeler: Çekya, Macaristan, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Singapur, Slovakya.

Tüm kategorilerde geçerli genel kurallar: 

1) “Aşılı kişi”, aşı programını tamamlamış ve son dozdan 14 gün geçmiş kişiyi belirtir.

Aşı çeşitleri ve doz sayıları: 

-Sinovac : 2 doz 

-Biontech: 2 doz 

-Sinopharm: 2 doz 

-Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 doz 

-Yaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 doz 

-Covid-19 Vaccine Janssen/Johnson and Johnson: 1 doz 

-Sputnik V: 2 doz 

-Moderna: 2 doz 

-Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde, aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

-Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişiler, 1 doz aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir. 

2) Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucunu ibraz etmesi gereken kişilerdir. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir. 

3) 18 yaş altı çocuklar, aşılı ve yukarıdaki tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar) doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir. 

4) Yolcular, son 10 gün içinde ayak bastıkları/bulundukları ülkeler arasındaki “en yüksek risk grubunda” olan ülkeye göre değerlendirilecektir.

5) Ülkemize girişlerde uygulanan karantina kapsamında aşı yaptırmayan;

-Görev dönüşü KKTC'ye gelecek olan subay, astsubay, uzman erbaş ve askeri memurların görevlendirme belgelerini ibraz etmeleri halinde, 

-KTBKK'lığına yeni atanan personelin ayrılış ve kalış belgelerini ibraz etmeleri halinde, 

-Yükümlü erbaş ve erlerin ise hudut geçiş belgelerini ibraz etmeleri halinde, 

-Ayrıca aile bütünlüğünün bozulmaması amacıyla; görevlendirilen askeri personelin eş ve çocuklarının, tüm sorumluluğun ilgili askeri birlikte olması kaydıyla ülkeye girişlerde negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve geldikleri ülkenin renk kategorisine göre karantina sürelerini birliklerinde geçirmeleri, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.

3.Ülkelerin bulunduğu renk kategorisine göre ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test çıktısını kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine ibraz etmek koşuluyla ile ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak; 

a) Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen yolcuların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonuç belgelerinde QR kodu bulunma şartı aranacaktır. 

b) Belgelerinde QR kodu bulunmayan yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyecek ve geri gönderileceklerdir. 

c) Mağduriyet yaşanmasını engellemek için yolcular uçağa alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolünün havayolu şirketlerince yapılması gerekmektedir. 

4. Ev karantinası uygulaması ve uyulması gereken kurallar: 

a) Kişilerin, ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal” uygulamasını indirmeleri koşuluyla el bilekliği ile gösterilen ve geldikleri ülkeye göre belirlenen karantina sürelerini, belirttikleri ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde ya da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs gibi izinli araçlar ile gideceklerdir.

-65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeniyle kurul ile yurtdışına giden kişiler “Güvende Kal” uygulamasını ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir. 12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır. 

- Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkenin renk kategorisine göre 5-14 günlük karantinada kalacaklardır.

- Ev karantinası kurallarına uymayan kişiler, merkezi karantinaya gönderilecek ve karantina ücretlerini kendileri ödeyecektir.

b) Elektronik bileklik, mobil uygulamayla birlikte kullanılacak olup akıllı telefon olmadan kullanılamayacaktır. Yolcuların uçağa binmeden önce “Güvende Kal” uygulamasını Apple Store veya Google Playstore’dan akıllı telefonlarına indirerek talep edilen belge ve bilgileri mobil uygulamaya girmeleri gerekir. Ardından ise oluşan kare kodu telefonu üzerinden görevliye göstermeleri yeterli olacaktır.

c) Bileklik uygulaması yanı sıra yurt dışından gelen ve karantina otellerinde kalacak olanların ödeyeceği karantina, test ücret tutarları ve banka hesap numaraları NOTAM’ın 13. maddesinde düzenlenmiştir. 

d) Bileklik uygulaması yoluyla ev karantinası ve otel karantinası ücretlerinin ödendiğine ilişkin belgeyi ibraz etmeyenler uçağa alınmayacaktır. Böyle bir durumda tüm sorumluluk ilgili havayolu şirketine ait olacaktır.

e) Covid-19 salgın tedbirleri neticesinde karantinaya girecek olanlara getirilen ücretlerle ilgili muafiyetlerin elektronik bileklik uygulamasına geçilmiş olmasından dolayı kaldırılmasına, sadece sağlık kurulu ile sevk edilen hasta ve refakatçilerinin karantina ve PCR test ücretlerinden muaf tutulmasına bakanlar kurulunca karar verilmiştir. 

f) Ercan Havalimanı’ndan eve veya otellere yapılacak tüm transferlerin ücretleri ilgili yolcular tarafından ödenecektir. 

g) Süreç ile ilgili detaylı bilgi almak için www.kktckarantına.com adresi ziyaret edilebilir. 

5. Charter seferleriyle ülkemize gelecek kişiler ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem görecektir. Ancak bu kişiler kapalı otel turizm otellerine girmeyi talep etmeleri halinde kişilerin aşılı veya aşısız olduklarına bakılmaksızın el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebilirler. Kapalı otel turizmine gelecek olan aşılı/aşısız kişiler, tarifeli veya charter sefer ile gelebilirler. 

-Kapalı otel turizmine girecek aşısız kişilerin 5 günden fazla konaklamaları halinde 5. gün testlerini yinelemeleri gerekmektedir. 

-Kapalı otel turizmi ile otellere KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kuralları uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır. 

-Kapalı otel turizmine devam etmek isteyen oteller, konaklama veya otel içerisinde bulunan restoran, kafe, plaj,v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışarıdan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir. Kapalı turizm uygulaması, 30.09.2021 tarihinde son bulacaktır.

6. Hava yolu ile ülkemize gelmek isteyenlere biletleme yapacak kişilerin, ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilmesini sağlamaları; sonrasında ise geliş biletlemelerini yapmaları gerekmektedir. HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere biletleme yapılmaması gerekmektedir. Ülkeye girişte yapılan ikinci PCR sonucu Covid-19 pozitif çıkan kişilere ve HES kodunda Covid-19 pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet düzenleyen şirketlere, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.

7.0-5 yaş grubu çocuklardan ülkeye girişlerde PCR testi istenmeyecektir. 

8. PCR testleri yalnızca Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde kabul edilecektir. 

9. Yukarıda belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki 3 günlük süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir. Gün hesabı yapılırken yolcuların test sonuç belgelerinde yazan tarih ile seyahat edecekleri tarih arasındaki gün hesabının yapılması yeterli olup, spesifik saat hesabı yapılmasına gerek yoktur.

10. Seyahat başlangıç tarihinden 4 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaklardır. Seyahat başlangıç tarihi bağlantılı uçuşlarda ilk uçağa biniş tarihidir. 

11. Birleşik Krallık'tan gelecek yolcuların NHS testleri girişte kabul edilecektir. Test sonucunun çıktısını alamayan yolcular için NHS’nin göndermiş olduğu SMS de geçerli kabul edilecektir. Ayrıca Birleşik Krallık’ta eğitim gören KKTC uyruklu öğrencilerin kendi üniversiteleri tarafından yapılan tüm Covid-19 testleri geçerlidir. Bu uygulama sadece Birleşik Krallık ile sınırlıdır.

12. Türkiye’ye kısa süreli ziyaret gerçekleştiren KKTC vatandaşlarının KKTC’ye dönerken KKTC’den alınan son 3 gün içerisindeki PCR testleri geçerlidir. Bu kişiler KKTC’ye girişlerinde 5 günlük karantina uygulamasına tabidir.

13. Merkezi karantina (otel karantinası) test ve karantina ücretlerinin yatırılacağı banka hesap numaraları ve ücret miktarları aşağıdadır.

IBAN numaraları ve miktarları:

Alıcı adı: KKTC Maliye Bakanlığı 

Alıcı adresi: KKTC Maliye Bakanlığı Lefkoşa-KKTC 

Banka adresi: Şht. Mustafa Ahmet Ruso Sokak No: 11 Küçük Kaymaklı Lefkoşa KKTC 

T.C. Ziraat Bankası 

TL 

Hesap No: 40298710-5001 

IBAN: TR290001000860402987105001 

USD 

Hesap No: 40300032-5001 

IBAN: TR470001000860403000325001 

Euro 

Hesap No: 40298710-5002 

IBAN: TR020001000860402987105002 

GBP 

Hesap No: 40298710-5004 

IBAN: TR450001000860402987105004 

tczbtr2a 

TL US EURO STG 

10 güne kadar olan karantina için 4.000 TL 

10 güne kadar olan karantinada 1'inci kişi ile aynı odada kalacak 1.800 TL (5 yaş üzeri her bir kişi için) 

14 günlük karantina için 5.400 TL 

14 günlük karantinada birinci kişi ile aynı odada kalacak 2.500 TL (5 yaş üzeri her bir kişi için) 

**Üzerinde ‘’YURT DIŞI ÇIKIŞ AMAÇLI BELGE OLARAK KULLANILAMAZ’’ ibaresi yer alan PCR test sonucu ile müracaat eden yolcular 29.04.2021 tarihinden itibaren Ercan’a giriş yapamayacaktır. 

***İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ekteki genelgesine istinaden, Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Kimlik kartlarıyla seyahat edilebilen ülkelere (Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan), ICAO kuralları gereği yaşa bakılmaksızın fotoğraflı kimlik kartı ile seyahat edilmesi gerekmektedir. 

NOT: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahatlerinde 15 yaş altı fotoğrafsız kimlik kartı hamili vatandaşlarımızın seyahatlerini kısıtlayan uygulama 01 Ekim 2021 tarihine kadar ertelenmiş olup, bu tarihe kadar yeni tip kimlik kartları ile fotoğraf şartı aranmaksızın işlemleri tamamlanacaktır. 

Belirtilen koşullara uymayanlara Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahat izin düzenlemeleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için http://saglik.gov.ct.tr/Haberler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Dünyaya seyahat

Yurt dışına yapacağınız seyahatleri planlarken gideceğiniz ülkelerdeki seyahat kurallarını incelemenizi öneriyoruz. Ülkeler tarafından uygulanan kurallar için IATA tarafından İngilizce olarak sağlanan seyahat haberleri sayfasını inceleyin. Şartlarınızın gitmek istediğiniz ülkenin kurallarına uygun olup olmadığını incelemek için pasaport, vize ve sağlık bilgileri sayfasını ziyaret edin.

Seyahat edeceğiniz ülke seyahatinizden önce PCR testi istiyor olabilir. PCR testi hakkında sıkça sorulan soruları pandemi sürecinde bilmeniz gerekenler sayfamızda inceleyebilirsiniz.

Türk vatandaşları için

Dünyayla yeniden buluşmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Sizi sevdiklerinizle ve çok özlediğiniz gökyüzü ile buluşturmak için yurt dışı seferlerimizi artırıyor ve özenle çalışmaya devam ediyoruz. Uluslararası otoritelerle iş birliği yaparak geliştirdiğimiz hijyen önlemleri ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat edebilirsiniz. 

Yurt dışı seyahatlerinizi planlamadan önce Türk vatandaşlarını kabul kurallarına Seyahat Yasağı Kalkan Ülkeler sayfası üzerinden erişebilirsiniz.