ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายละเอียดการเลือกที่นั่ง

ที่นั่งของเราออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด เลือกที่นั่งก่อนเที่ยวบินของคุณเพื่อเสริมประสบการณ์การบินของคุณ อ่านและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเราเกี่ยวกับการเลือกที่นั่งก่อนเที่ยวบินของคุณเพื่อให้มั่นใจถึงการเดินทางที่ราบลื่น


การเลือกที่นั่งและการซื้อที่นั่ง

 • On Turkish Airlines international Economy Class flights, emergency exit seat selection can be made for a fee 355 days before the flight until up to 26 hours before departure. All seats can be selected free of charge within the last 26 hours of boarding, but passengers who have not previously purchased an emergency exit seat will not be able to check-in their emergency exit seats during this process.
 • ในเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศของ Turkish Airlines สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ทำการซื้อที่นั่งสำหรับเส้นทางภายในประเทศสูงสุดจนถึง 24 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทาง จะมีการกำหนดที่นั่งโดยการสุ่มระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน
 • ในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Turkish Airlines ที่นั่งมาตรฐานในห้องโดยสารชั้นประหยัดสำหรับการเลือกแพ็กเกจ ExtraFly และ PremiumFly สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึง 1.5 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และที่นั่งมาตรฐานในการเลือกแพ็กเกจ EcoFly สามารถใช้งานได้โดยมีค่าใช้จ่ายสูงสุดจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ที่นั่งแบบมีพื้นที่พักขากว้างพิเศษและที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินพร้อมให้บริการสำหรับทุกแพ็กเกจโดยมีค่าใช้จ่ายจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ทำการซื้อเที่ยวบินแพ็กเกจ EcoFly และยังไม่ได้ทำการซื้อที่นั่งจนเหลือเวลาเพียง 6 ชั่วโมง จะมีการกำหนดที่นั่งแบบสุ่มระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน ในเที่ยวบินภายในประเทศของ Turkish Airlines และ AnadoluJet การเลือกที่นั่งแพ็กเกจ PremiumFly และ ExtraFly นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยธุรกรรมผ่านเว็บไซต์และมือถือ มีการเลือกที่นั่งมาตรฐานแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับแพ็กเกจ EcoFly
 • สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของ Turkish Airlines สมาชิก Miles & Smiles “Elite” และ “Elite Plus” สามารเลือกที่นั่งมาตรฐานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับทุกแพ็กเกจภายในช่วงเวลาที่กำหนด การใช้งานนี้ไม่ได้ใช้งานกับรางวัลบัตรโดยสารและเที่ยวบินของ AnadoluJet ได้
 • ในการเลือกที่นั่งมาตรฐานแพ็กเกจ ExtraFly (ExtraJet) และ PremiumFly (ComfortJet) ในเที่ยวบินภายในประเทศและนอร์เทิร์นไซปรัส (เออร์กัน) ของ AnadoluJet พร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดจนถึง 90 นาทีก่อนการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ของ Turkish Airlines และการเลือกที่นั่งแพ็กเกจ EcoFly (มาตรฐาน) พร้อมให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายสูงสุดจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ที่นั่งแบบมีพื้นที่พักขากว้างพิเศษและที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินพร้อมให้บริการสำหรับทุกแพ็กเกจโดยมีค่าใช้จ่ายสูงสุดจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ทำการซื้อเที่ยวบินแพ็กเกจ EcoFly (มาตรฐาน) และยังไม่ได้ทำการซื้อที่นั่งเป็นเวลาสูงสุด 6 ชั่วโมง จะมีการกำหนดที่นั่งแบบสุ่มระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน
 • สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ AnadoluJet (ยกเว้น นอร์เทิร์นไซปรัส) สามารถเลือกที่นั่งได้สูงสุดถึง 26 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ในเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศของ Turkish Airlines การเลือกที่นั่งชั้นธุรกิจจะไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าช่วงเวลาการเช็คอินเสร็จสิ้นแล้ว
 • การเลือกที่นั่งแบบมีค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานได้สำหรับผู้โดยสายที่มีบัตรโดยสารอยู่เท่านั้น การเลือกที่นั่งฟรีสามารถดำเนินการได้สำหรับเที่ยวบินที่มีการจองไว้แล้ว
 • ผู้โดยสารที่เจ็บป่วยและมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนที่สามารถเลือกที่นั่งริมทางเดินหรือที่นั่งติดหน้าต่าง เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นทางออกฉุกเฉินภายในห้องโดยสารของทุกเที่ยวบิน การเลือกที่นั่งแบบมีค่าใช้จ่ายสามารถใช้งานได้สำหรับผู้โดยสารแบบกลุ่มเท่านั้น (การสำรองที่นั่งพร้อมผู้โดยสารมากกว่า 9 ท่าน) ที่ทำการสำรองที่นั่งโดยตรงกับระบบการสำรองที่นั่งของ Turkish Airlines
 • ธรรมเนียมปฏิบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับเที่ยวบินร่วม (พันธมิตร) ที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • เฉพาะผู้โดยสารที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในกรณีที่เกิดการอพยพที่ไม่คาดคิด จะได้รับอนุญาตให้นั่งตรงที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉิน กล่าวคือ ผู้โดยสารต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ชำนาญภาษาตุรกีหรือภาษาอังกฤษและสามารถเข้าใจคำแนะนำจากการเขียนหรือการพูดที่กล่าวในทั้งสองภาษา เช่นเดียวกับความพร้อมของร่างกายและมีสุขภาพแข็งแรง
 • ผู้โดยสารที่ต้องการนั่งที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินจะต้องยืนยันว่าตนตรงตามเกณฑ์เมื่อยื่นคำขอ
 • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กทารก สัตว์เลี้ยง หรือสุนัขสนับสนุนภาวะทางอารมณ์ ผู้โดยสารที่มีการเคลื่อนที่จำกัดในบางส่วนหรือโดยสมบูรณ์ และผู้โดยสารที่มีน้ำหนักมากที่ต้องการที่นั่งอีกหนึ่งที่จะไม่สามารถเดินทางโดยนั่งที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินได้
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการนั่งตรงทางออกฉุกเฉิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเปลี่ยนที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดได้
 • สำหรับเหตุผลทางเทคนิคและการดำเนินการ การเลือกที่นั่งมี/ไม่มีค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถใช้งานได้บนบางเที่ยวบิน

Extra Seat processes

Please visit the Extra Seat terms and conditions page for details.

การเปลี่ยนแปลงที่นั่ง

 • อันเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการดำเนินการ ไม่สามารถรับประกันการเลือกที่นั่งได้ ในกรณีดังกล่าว Turkish Airlines จะมอบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
 • หากที่นั่งที่ซื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระบบของ Turkish Airlines หรือเหตุผลด้านการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมที่นั่งอาจขอคืนเงินได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถชำระเงินคืนค่าธรรมเนียมใดๆ รวมถึงค่าบัตรโดยสารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้
 • ผู้โดยสารที่ซื้อการเลือกที่นั่งจะใช้สิทธิ์นี้ได้บนเที่ยวบินที่ทำการซื้อที่นั่งในนามของตนเท่านั้น การเลือกไม่อาจส่งต่อให้กับเที่ยวบินหรือผู้โดยสารอื่นได้
 • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนที่นั่งแบบไม่มีค่าใช้จ่ายภายในช่วงเวลาที่กำหนดได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่นั่งที่มีค่าใช้จ่ายได้

ขั้นตอนการยกเลิกการเลือกที่นั่งและการคืนเงิน

 • ที่นั่งที่เลือกแล้วจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกันหากทำการเปลี่ยนแปลงต่อเที่ยวบินใดๆ หรือหากมีการยกเลิกเที่ยวบินใดๆ ค่าธรรมเนียมที่นั่งจะไม่สามารถขอคืนเงินได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกที่ดำเนินการตามคำขอของผู้โดยสาร
 • ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้กับผู้โดยสารที่ทำการยกเลิกที่นั่งที่มีค่าธรรมเนียมได้ หากผู้โดยสารเปลี่ยนที่นั่งเป็นที่นั่งที่ราคาแพงกว่า จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ หากผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงที่นั่งของตนเป็นที่นั่งที่ราคาถูกกว่าเดิม จะไม่มีการดำเนินการคืนเงินให้ หากผู้โดยสารถูกกำหนดให้นั่งที่นั่งอื่นหลังจากขึ้นเครื่องด้วยเหตุผลด้านการดำเนินการ ผู้โดยสารอาจขอคืนเงินได้ Turkish Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวว่าผู้โดยสารมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการนั่งตรงที่นั่งทางออกฉุกเฉินหรือไม่ ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขจะได้รับการเสนอที่นั่งอื่นแทน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่จ่ายสำหรับที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินไม่สามารถขอคืนเงินได้ ผู้โดยสารที่ซื้อการเลือกที่นั่งและจากนั้นอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งได้
 • If a passenger is assigned an alternative seat after boarding due to operational reasons, they may apply for a refund.
 • การขอรับเงินคืนจะต้องดำเนินการภายใน 1 ปีของเที่ยวบินนั้นๆ

ขั้นตอนการเช็คอินที่นั่งที่เลือกและชำระเงินแล้ว

 • การเช็คอินออนไลน์และผ่านมือถือสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศของ Turkish Airlines เริ่มที่ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง คุณสามารถไปที่หน้าการเช็คอินของเราสำหรับขั้นตอนการเช็คอินสำหรับที่นั่งที่คุณทำการเลือกหรือซื้อแล้ว

ราคาที่นั่ง


เส้นทาง ชั้นโดยสาร ประเภทที่นั่ง ค่าธรรมเนียม ช่วงเวลาการเลือก
เที่ยวบินทั้งหมด ชั้นธุรกิจ ที่นั่งทั้งหมด ฟรี 355 วันก่อนออกเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศ ประหยัด มาตรฐาน 40.00 ลีราตุรกี 355 วันก่อนออกเดินทาง
International flights Economy Class Standard 9.00 USD - 39.00 USD 355 days before the flight
เที่ยวบินระหว่างประเทศ ประหยัด ที่นั่งพร้อมพื้นที่พักขาเพิ่มเติม 19.00 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 119.00 ดอลลาร์สหรัฐ 355 วันก่อนออกเดินทาง
เที่ยวบินภายในประเทศและนอร์เทิร์นไซปรัส (เออร์กัน) ของ AnadoluJet ประหยัด ที่นั่งทั้งหมด 20.00 ลีราตุรกี ถึง 75.00 ลีราตุรกี 355 วัน ถึง 6 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
ที่นั่งในเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ยกเว้น นอร์เทิร์นไซปรัส) ของ AnadoluJet ประหยัด ที่นั่งทั้งหมด 6.00 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง - 21.00 ดอลลาร์สหรัฐ 355 วัน ถึง 26 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง