ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Welcome to a unique travel experience!

Welcome to a unique travel experience!

Let's begin

Business Class
The chance to transform your trip into an incomparable experience is at your fingertips. Choose Business Class if you want to experience the ultimate in luxury travel and savor the pleasure of a comfortable, preferential, and delicious journey.


Learn more

Economy Class
Discover the privileges of Turkish Airlines at an affordable price. With Economy Class, we take your plans to travel at the price most suited to your budget one step further.


Learn more
Special flavors in the skies

DINING ON BOARD

Special flavors in the skies

We transform your journey into a feast with the greatest dishes from Turkish and world cuisines prepared by Turkish DO & CO and our Flying Chefs.

Explore

DINING ON BOARD

Special flavors in the skies

Special flavors in the skies

We transform your journey into a feast with the greatest dishes from Turkish and world cuisines prepared by Turkish DO & CO and our Flying Chefs.

Explore

Unforgettable cinema classics

From romantic lovers and adventurers in a fantasy world to brave and villainous cowboys of the Wild West, you can choose your favorite travel companion! Allow us to transform your flight into an entertainment extravaganza with the latest films, documentaries, current affairs programs, and much on our inflight entertainment system.

Explore our film archive

Turkish Airlines Film Archive
Turkish Airlines Music Archive

A music collection to lift you to the skies

Classical, rock, pop, jazz, and indie will all add variety to your journey, as we have included a wide selection of musical genres and countless artists in our inflight entertainment system. Choose your favorite genre or album, watch live shows by famous artists, and let the rhythm carry you away.

Explore our music archive

Stay in touch with the world

You won’t notice the time passing with our inflight entertainment system. What’s more, you won’t have to worry about missing important emails while you are traveling. You can use our internet connection to send email and SMS throughout the flight and enjoy uninterrupted communication with the outside world.

Keep in touch with our entertainment system

Enjoy reading in the clouds

You can catch up world news and read about your favorite interests with PressReader when you are in the air. All you have to do is download the PressReader app. Click below for more information.

PressReader

Turkish Airlines Lounge

We have given entertainment and comfort a new name at Turkish Airlines Lounge! With exceptional food, fun games, and interesting activities, you will find much more than a lounge at Turkish Airlines Lounge.

Learn more

OUR OUTSTANDING SERVICES

Traveling with children

Regardless of whether they are unaccompanied or traveling with friends or relatives, our young passengers can make ample use of our preferential services.

Infants and children

Traveling with Children
Traveling with Pets

An opportunity to take pets with you

You can take domestic pets such as cats, dogs, and birds along with you on the flight and enjoy your trip without worrying about their safety.

Traveling with pets

Sports equipment services

We have some good news for passengers who want to take their sports equipment with them on holiday! We carry your first set of golf or skiing equipment free of charge.

Sports equipment

Sports Equipment Services

OUR OUTSTANDING SERVICES


Fly Good Feel Good

Fly Good Feel Good

We have gathered together expert tips on topics like nutrition, exercise, sleep and hygiene on our Feel Good Fly Good page to help you have the healthiest flight possible.

More information

Fly Good Feel Good

Fly Good Feel Good

We have gathered together expert tips on topics like nutrition, exercise, sleep and hygiene on our Feel Good Fly Good page to help you have the healthiest flight possible.

More information

Tour Schedules & Details ตารางทัวร์และรายละเอียด

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

พระราชวัง Dolmabahçe

อาหารเช้าสไตล์ตุรกี

Taksim Square

Aqueduct of Valens

YeniKapı Harbour

City Walls

ย่าน Eminonu

พักถ่ายรูปบน Galata Bridge เพื่อเก็บภาพทิวทัศน์ของ Historical Peninsula

โกลเด้นฮอร์น

Balat ที่มีบ้านโบราณ

Fener Greek Orthodox College

Bulgarian St. Stephen Church

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

พระราชวัง Dolmabahçe

อาหารเช้าสไตล์ตุรกี

Taksim Square

Aqueduct of Valens

YeniKapı Harbour

City Walls

ย่าน Eminonu

พักถ่ายรูปบน Galata Bridge เพื่อเก็บภาพทิวทัศน์ของ Historical Peninsula

โกลเด้นฮอร์น

Balat ที่มีบ้านโบราณ

Fener Greek Orthodox College

Bulgarian St. Stephen Church

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

พระราชวัง Dolmabahçe

อาหารเช้าสไตล์ตุรกี

Taksim Square

Aqueduct of Valens

YeniKapı Harbour

City Walls

ย่าน Eminonu

พักถ่ายรูปบน Galata Bridge เพื่อเก็บภาพทิวทัศน์ของ Historical Peninsula

โกลเด้นฮอร์น

Balat ที่มีบ้านโบราณ

Fener Greek Orthodox College

Bulgarian St. Stephen Church

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

พระราชวัง Dolmabahçe

อาหารเช้าสไตล์ตุรกี

Taksim Square

Aqueduct of Valens

YeniKapı Harbour

City Walls

ย่าน Eminonu

พักถ่ายรูปบน Galata Bridge เพื่อเก็บภาพทิวทัศน์ของ Historical Peninsula

โกลเด้นฮอร์น

Balat ที่มีบ้านโบราณ

Fener Greek Orthodox College

Bulgarian St. Stephen Church

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

พระราชวัง Dolmabahçe

อาหารเช้าสไตล์ตุรกี

Taksim Square

Aqueduct of Valens

YeniKapı Harbour

City Walls

ย่าน Eminonu

พักถ่ายรูปบน Galata Bridge เพื่อเก็บภาพทิวทัศน์ของ Historical Peninsula

โกลเด้นฮอร์น

Balat ที่มีบ้านโบราณ

Fener Greek Orthodox College

Bulgarian St. Stephen Church

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

พระราชวัง Dolmabahçe

อาหารเช้าสไตล์ตุรกี

Taksim Square

Aqueduct of Valens

YeniKapı Harbour

City Walls

ย่าน Eminonu

พักถ่ายรูปบน Galata Bridge เพื่อเก็บภาพทิวทัศน์ของ Historical Peninsula

โกลเด้นฮอร์น

Balat ที่มีบ้านโบราณ

Fener Greek Orthodox College

Bulgarian St. Stephen Church

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

พระราชวัง Dolmabahçe

อาหารเช้าสไตล์ตุรกี

Taksim Square

Aqueduct of Valens

YeniKapı Harbour

City Walls

ย่าน Eminonu

พักถ่ายรูปบน Galata Bridge เพื่อเก็บภาพทิวทัศน์ของ Historical Peninsula

โกลเด้นฮอร์น

Balat ที่มีบ้านโบราณ

Fener Greek Orthodox College

Bulgarian St. Stephen Church

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศาสนาอิสลามแห่งอิสตันบูล

อาหารกลางวัน

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Pierre Loti Hill & Coffe house

มัสยิดอียุปสุลต่าน

กำแพง Byzantine City

Ayvansaray Sahaba Tombs

Church of St Mary (Panagia-Blachemae)

Balat ที่มีบ้านโบราณ

Bulgarian St Stephen Church (เยี่ยมชมภายนอก)

Ahrida Synagogue

Fener Greek Orthodox College (เยี่ยมชมภายนอก)

Patriarchate of İstanbul

อาหารกลางวัน

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

พระราชวัง Dolmabahçe

Ortaköy Square

อาหารกลางวัน

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Taksim Square

The Statue of Liberty

Consulate General of France

โบสถ์ Aya Triada

Aga Mosque

Saint Antonine Church

Galata Mevlevihane

Galata Tower (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารกลางวัน

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

ล่องเรือชม Golden Horn และ Bosphorus

Dolmabahçe Palace (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารกลางวัน

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

พระราชวังทอปกาปิ

อาหารกลางวัน

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

พระราชวังทอปกาปิ

อาหารกลางวัน

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

พระราชวังทอปกาปิ

อาหารกลางวัน

แกรนด์บาซาร์

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารกลางวัน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศาสนาอิสลามแห่งอิสตันบูล

มัสยิดใหม่

สไปซ์บาซาร์

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

พระราชวังทอปกาปิ

อาหารกลางวัน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศาสนาอิสลามแห่งอิสตันบูล

มัสยิดใหม่

สไปซ์บาซาร์

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

พระราชวังทอปกาปิ

อาหารกลางวัน

แกรนด์บาซาร์

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

ล่องเรือชม Golden Horn และ Bosphorus

พระราชวัง Dolmabahçe

มื้อกลางวัน

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

Caferaga Medrese

พระราชวังทอปกาปิ

อาหารกลางวัน

แกรนด์บาซาร์

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารเช้า

Blue Mosque

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

พระราชวังทอปกาปิ

อาหารกลางวัน

มัสยิดใหม่

สไปซ์บาซาร์

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารกลางวัน

เยี่ยมชมปราสาทประวัติศาสตร์และฉากพระราชวัง

กิจกรรมการตีขึ้นรูปโลหะ

กิจกรรมการยิงธนู

พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เวิร์กช็อปงานศิลปะกระจกแบบดั้งเดิม

การแสดงโชว์ (การเดินทางของชาวตุรกีในประวัติศาสตร์)

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารกลางวัน

เยี่ยมชมปราสาทประวัติศาสตร์และฉากพระราชวัง

กิจกรรมการตีขึ้นรูปโลหะ

กิจกรรมการยิงธนู

พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เวิร์กช็อปงานศิลปะกระจกแบบดั้งเดิม

การแสดงโชว์ (การเดินทางของชาวตุรกีในประวัติศาสตร์)

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารกลางวัน

เยี่ยมชมปราสาทประวัติศาสตร์และฉากพระราชวัง

กิจกรรมการตีขึ้นรูปโลหะ

กิจกรรมการยิงธนู

พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เวิร์กช็อปงานศิลปะกระจกแบบดั้งเดิม

การแสดงโชว์ (การเดินทางของชาวตุรกีในประวัติศาสตร์)

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารกลางวัน

เยี่ยมชมปราสาทประวัติศาสตร์และฉากพระราชวัง

กิจกรรมการตีขึ้นรูปโลหะ

กิจกรรมการยิงธนู

พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เวิร์กช็อปงานศิลปะกระจกแบบดั้งเดิม

การแสดงโชว์ (การเดินทางของชาวตุรกีในประวัติศาสตร์)

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารกลางวัน

เยี่ยมชมปราสาทประวัติศาสตร์และฉากพระราชวัง

กิจกรรมการตีขึ้นรูปโลหะ

กิจกรรมการยิงธนู

พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เวิร์กช็อปงานศิลปะกระจกแบบดั้งเดิม

การแสดงโชว์ (การเดินทางของชาวตุรกีในประวัติศาสตร์)

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารกลางวัน

เยี่ยมชมปราสาทประวัติศาสตร์และฉากพระราชวัง

กิจกรรมการตีขึ้นรูปโลหะ

กิจกรรมการยิงธนู

พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เวิร์กช็อปงานศิลปะกระจกแบบดั้งเดิม

การแสดงโชว์ (การเดินทางของชาวตุรกีในประวัติศาสตร์)

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

อาหารกลางวัน

เยี่ยมชมปราสาทประวัติศาสตร์และฉากพระราชวัง

กิจกรรมการตีขึ้นรูปโลหะ

กิจกรรมการยิงธนู

พิพิธภัณฑ์ของเล่น

เวิร์กช็อปงานศิลปะกระจกแบบดั้งเดิม

การแสดงโชว์ (การเดินทางของชาวตุรกีในประวัติศาสตร์)

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

Column of Constantine

มัสยิดนูโรสมานิเย

แกรนด์บาซาร์

Tomb of Mahmud the 2nd

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารเย็น

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

Column of Constantine

มัสยิดนูโรสมานิเย

แกรนด์บาซาร์

Tomb of Mahmud the 2nd

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารเย็น

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

Column of Constantine

มัสยิดนูโรสมานิเย

แกรนด์บาซาร์

Tomb of Mahmud the 2nd

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารเย็น

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

Column of Constantine

มัสยิดนูโรสมานิเย

แกรนด์บาซาร์

Tomb of Mahmud the 2nd

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารเย็น

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

Column of Constantine

มัสยิดนูโรสมานิเย

แกรนด์บาซาร์

Tomb of Mahmud the 2nd

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารเย็น

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

Column of Constantine

มัสยิดนูโรสมานิเย

แกรนด์บาซาร์

Tomb of Mahmud the 2nd

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารเย็น

เดินทางถึง İstanbul Airport

ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

Column of Constantine

มัสยิดนูโรสมานิเย

แกรนด์บาซาร์

Tomb of Mahmud the 2nd

Hippodrome: น้ำพุเยอรมัน

Egyptian Obelisk

Serpentine Column

Walled Obelisk

Blue Mosque

Ayasofya Mosque (เยี่ยมชมภายนอก)

อาหารเย็น

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ล่องเรือชม Bosphorus

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ล่องเรือชม Bosphorus

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ล่องเรือชม Bosphorus

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ล่องเรือชม Bosphorus

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ล่องเรือชม Bosphorus

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ล่องเรือชม Bosphorus

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ล่องเรือชม Bosphorus

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ชอปปิงที่ Galataport

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ชอปปิงที่ Galataport

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ชอปปิงที่ Galataport

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ชอปปิงที่ Galataport

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ชอปปิงที่ Galataport

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ชอปปิงที่ Galataport

เดินทางถึง İstanbul Airport


ออกเดินทางจาก İstanbul Airport

รับประทานอาหารเย็นที่ลานภายใน Dolmabahçe Palace

ชอปปิงที่ Galataport

เดินทางถึง İstanbul Airport