ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โปรดใช้เวลาดูข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระใน เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ก่อนการเดินทางของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องของคุณและมุมมองด้านอื่นๆ เกี่ยวกับสัมภาระของคุณในหน้านี้