ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก





โปรดใช้เวลาดูข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการขนส่งสัมภาระใน เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ก่อนการเดินทางของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องของคุณและมุมมองด้านอื่นๆ เกี่ยวกับสัมภาระของคุณในหน้านี้

Dear Passengers,

In addition to current standards, we have improved our services to make sure you have a safe and healthy journey during the pandemic. Please visit the travel information page for current applications and measures we have implemented.