Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU CISCO MARKA SUNUCULARIN 3 YIL SÜRELİ DONANIM BAKIM & DESTEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Cisco Marka Sunucuların 3 Yıl Süreli Donanım Bakım&Destek Hizmeti Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, elifaktas@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 20.05.2021 Perşembe günü saat 13.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan Posta Ofisine teslim edilmeli ve tüm evraklar elifaktas@thy.com e-mail adresine iletilmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 315.000 RULO ÇÖP POŞETİ ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen; “315.000 Rulo Çöp Poşeti” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
Çöp Poşeti 80*110 400 Gr Rulo Mavi 50.000 Rulo
Çöp Poşeti 80*110 800 Gr Rulo Siyah 125.000 Rulo
Çöp Poşeti 80*110 400 Gr Rulo Beyaz 40.000 Rulo
Çöp Poşeti 80*110 400 Gr Rulo Koyu Gri 30.000 Rulo
Çöp Poşeti 80*110 400 Gr Rulo Yeşil 20.000 Rulo
Çöp Poşeti 80*110 400 Gr Rulo Sarı 50.000 Rulo
 • İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • İsteklilerin ihale konusu malzemenin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 18.05.2021 Salı günü saat 17:00’a kadar e-posta yolu ile foztunali@thy.com e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
 • Firmalar ihaleye, her ürün için en az birer rulo çöp poşeti örnekleriyle katılacaklardır. Numunesi bulunmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numune teslimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler idari şartnamede belirtilmiştir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU COMPOSTABLE KULAKLIK VE BATTANİYE POŞETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “Compostable Kulaklık ve Battaniye Poşeti Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç 17.05.2021 günü saat 16:00’a kadar kaya.ibrahim@thy.com e-posta adresine göndereceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O.’DAN İHALE DUYURUSU 2019-2020 YILLARINA AİT SAHİPSİZ BAGAJ VE BULUNTU EŞYALARIN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklık tarafından, “2019-2020 Yıllarına Ait Sahipsiz Bagaj ve Buluntu Eşyaların Satışı” gerçekleştirilecektir.
 • İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.
 • İlgili satışa ilişkin olarak İdari Şartname’de istenen evraklarla birlikte teklifinizi en geç 18.05.2021 Salı günü saat 17.00’a kadar bariscanaydin@thy.com ya da m.camli@thy.com adreslerine e-posta ile teslim etmenizi rica ederiz.
 • Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.
 • İşi yüklenen firma toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak %0,948 Damga Vergisini ödeyecektir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. OC EKİP TERMİNALİ OTO ÇEKİCİ HİZMETİ İŞİ İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “TÜRK HAVA YOLLARI A.O. OC Ekip Terminali Oto Çekici Hizmeti” işi ihale edilecektir.
 • Bu işten dolayı % 0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir.
 • İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.
 • İhale dokümanları vdede@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmalar İdari Şartnamede istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 12.05.2021 Çarşamba günü saat 17:00’e kadar vdede@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir.
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.