Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN BAGAJ VE BOARDİNG YAZICISI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

 • 54 Adet EPSON TM500L Termal Bagaj ve Boarding Yazıcısı90 adet iPhone 13 Pro 256 GB

Cihazları ve bunlara ait 2 yıllık garanti hizmetleri kapsamında, kapalı zarfla teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

İhale dokümanı, eenginer@thy.com mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 02.06.2022 Perşembe günü 13.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. DAN 11 FARKLI EBATTA TOPLAM 220 ADET FORKLİFT LASTİĞİ ALIMI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- “11 Farklı Ebatta Toplam 220 Adet Avrupa Menşeili Forklift Lastiği Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek olan teklif mektupları en geç 30.05.2022 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı adresine teslim edilmelidir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Belgelerin asılları, teklifle birlikte fotokopilerinin de getirilmesi durumunda Ortaklık tarafından “aslı görülmüştür” yapılarak, talep edilen firmalara iade edilebilir. Ortaklık gerekli görmesi halinde asıllarını da ihale süresince tutma hakkına sahiptir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRABZON PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Trabzon Personel Taşıma Hizmeti temini kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • İhaleye teklif vermek isteyen firma toplam teklif bedelinin %3’ ü oranında Geçici Teminat verecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 31.05.2021 Salı günü saat 12:00’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına yahut Trabzon Satış Müdürlüğü’ ne kapalı zarf ile teslim edecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADETLERDE 13 KALEM İSG MALZEMESİ (İŞ AYAKKABISI, KABAN, FOSFORLU YELEK VE DİĞERLERİ) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Muhtelif Adetlerde 13 Kalem İsg Malzemeleri Ayakkabı ve Fosforlu Yelek Alımı” ihale edilecektir.

ÜRÜN MİKTAR BİRİM/ADET
İpli Kulak Tıkacı Çeşit 1 779 Adet
Gözlük 120 Adet
Maske 120 Adet
Baret 120 Adet
Çok Kullanımlık Eldiven Çeşit 1 316 Çift
Çok Kullanımlık Eldiven Çeşit 2 24 Çift
İş Ayakkabısı Çeşit 1 Kışlık 551 Çift
İş Ayakkabısı Çeşit 1 Yazlık 551 Çift
İş Ayakkabısı Çeşit 2 Kışlık 24 Çift
İş Ayakkabısı Çeşit 2 Yazlık 24 Çift
Apron Kaban 779 Adet
Fosforlu Yelek 779 Adet
Fosforlu Yelek Kokpit 6.000 Adet

İhale dokümanları, toksuz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları ve ürün numuneleri en geç 27.05.2022 Cuma günü saat 16.00’a kadar toksuz@thy.com e-mail adresine ve şartnamelerde belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN ŞANLIURFA SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Şanlıurfa Satış Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti temini kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • İhaleye katılım gösterecek firmalardan %3 geçici teminat talep edilecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler ocakaloglu@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir. Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç 25.04.2022 17:00’ ye kadar THY Genel Yönetim Binası – Genel Satınalma Başkanlığı’ na kapalı zarf içerisinde iletilmesi gerekmektedir.

  Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI PİLOT ADAYLARI TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “THY A.O. Aydın Çıldır Havalimanı Pilot Adayları Taşıma Hizmeti” işi ihale edilecektir.

- İhale dokümanları vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir.

- Teklif vermek isteyen firmalar İdari ve Teknik Şartnamelerde istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini en geç 24.05.2022 Salı günü saat 17:00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- Bu işten dolayı %0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ’DAN OTO ÇEKİCİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. “Oto Çekici Hizmeti” alımı gerçekleştirilecektir

İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.

İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 24.05.2022 Salı günü saat 17.00’a kadar kapalı zarf ile Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmanızı rica ederiz.

Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 9 ADET EL DEDEKTÖRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. “9 ADET EL DEDEKTÖRÜ” alımı gerçekleştirilecektir

İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.

İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 24.05.2022 Salı günü saat 17.00’a kadar kapalı zarf ile Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmanızı rica ederiz.

Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLAR A.O’DAN İSTANBUL HAVALİMANI OC BİNASINA RÜZGARLIK YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “THY A.O. İSTANBUL HAVALİMANI OPERASYON MERKEZİ BİNASI RÜZGARLIK YAPILMASI”na ilişkin ihale gerçekleştirilecektir.

İhale dokümanları, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 23.05.2022 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığına elden teslim etmeleri veya kargo yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilmek kaydıyla iletmeleri gerekmektedir.

Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.