Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O. MALATYA PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Malatya Personel Taşıma Hizmeti işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 12.03.2021 Cuma günü saat 12.00’ ye kadar mail yoluyla muhammed.kara@thy.com mail adresine imzalı ve kaşeli olarak iletilmesi gerekmektedir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda dyilmaz@thy.com adresinden iletişime geçilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 19.665 ADET 135X100 KOLİ BANDI SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “19.665 Adet 135x100 Koli Bandı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 05.03.2021 Cuma günü saat 16.00’a kadar mcomlek@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve idari şartnamede açıklanan tarzda hazırlanan teklif mektuplarını 05.03.2021 Cuma günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan posta odasına iş günlerinde saat 12:00’a kadar Melih ÇÖMLEK ve Genel Satınalma Başkanlığı’na notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU HATAY - PERSONEL, UÇUCU EKİP VE BAGAJ TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak üzere “Personel-Uçucu Ekip ve Bagaj Taşıma Hizmeti Alımı” gerçekleştirilecektir.
 • İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve HATICEOZDEMIR@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 08.03.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Kapalı zarfın üzerine (Hatice Büşra Koçoğlu – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
 • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; M.CAMLI@THY.COM, HATICEOZDEMIR@THY.COM adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ONLINE SAĞLIK HİZMETİ SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “Online Sağlık Hizmeti Satış İşi” e-mail yolu ile teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Yüklenici firma, küresel çapta sağlık hizmeti sağlayıcıları ile hastaları görüştürmek için entegre bir online sağlık çözümü ve kullanıcının kendi evinde, ofisinde veya seyahat ederken, tıbbi sorunlarını gerçek zamanlı olarak çözebilecek yetenekte, istediği sağlık hizmeti sağlayıcısına bağlayan bir telekomünikasyon platformu sağlayacaktır.
 • Teklif mektuplarının, 04.03.2021 Perşembe günü 14.00’a kadar LOZYAKALI@THY.COM adresine elektronik posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir. Anılan saatten sonra gelen teklifler kabul edilmeyecek ve gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen elektronik posta adresi ile irtibata geçilerek temin edilebilir.
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

THY A.O. UÇAK İÇERİSİNDE KULLANILAN KULAKLIKLAR İÇİN TEMİZLİK HİZMETİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Uçak İçerisinde Kullanılan Kulaklıklar için Temizlik Hizmeti işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 05.03.2021 Perşembe günü saat 12.00’ ye kadar mail yoluyla muhammed.kara@thy.com mail adresine imzalı ve kaşeli olarak iletilmesi gerekmektedir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda emre.ozmen@thy.com adresinden iletişime geçilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN TURKISH CARGO VE TGS TAŞINMA HİZMETİ ALIMI Daha fazla bilgi

 • Ortaklık, “Turkish Cargo ve TGS Taşınma Hizmeti” alımı ihale edecektir. Alış noktası Atatürk Havalimanı, teslim noktası İstanbul Havalimanı olacaktır.
 • İhale dokümanı, mdemir4@thy.com ve m.camli@thy.com e-mail adreslerinden ücretsiz olarak talep edilebilir.
 • Kapalı zarf ile verilecek teklif mektupları, en geç 05.03.2021 Cuma saat 13.00’e kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.
 • İhaleyi kazanan İstekli’den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat ve binde 948 oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.
 • Ortaklık, bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklık, ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

NOT: Teklif çalışmanızı, Teknik Şartname’nin 6. Maddesinde belirtildiği şekilde hazırlamanız gerekmektedir.

THY A.O.’DAN İHALE DUYURUSU ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİ İÇİN BİNEK OTO KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından 3 yıl süreyle THY A.O. için 181 adet, İştirakler için 166 adet olmak üzere; toplamda 347 adet 2021 model sıfır kilometre binek oto kiralanacaktır.
 • İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.
 • İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve şartnamelerde istenen evrakların tamamını 04.03.2021 Perşembe günü saat 17.00’a kadar bariscanaydin@thy.com, m.camli@thy.com adreslerine e-posta aracılığı ile ulaştırmanızı rica ederiz.
 • Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.
 • Geçici Teminat alınmayacaktır.
 • İşi yüklenen firmadan İdari Şartname’de belirtilen usullerde Kesin Teminat Mektubu/Mektupları alınacaktır.
 • İşi yüklenen firma toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak %0,948 Damga Vergisini ödeyecektir. İmza edilecek her bir sözleşme için Damga Vergisi doğacak ve Yüklenici tarafından ödenecektir.
 • İşi yüklenen firmaya yapılacak ödemeler, Ortaklık Muhasebe usullerine göre 60 (Altmış) iş günü içerisinde yapılacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O.’DAN İHALE DUYURUSU TERCÜME HİZMETİ ALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız tarafından ekli şartnamelere uygun olarak 2 yıl süreyle “Tercüme Hizmeti” alımı ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, skaragoz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz olarak talep edilebilir.
 • E-mail ile verilecek teklif mektupları, en geç 09.02.2021 Salı günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen e-mail adresine gönderilecektir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

NOT: Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle fiziki dosya alımı ve teslimi yapılmayacak olup, belirtilen e-mail adresi üzerinden alım ve gönderim yapılacaktır.