Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 20.000 Paket Sargılı Küp Şeker Satın Alınacaktır Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “20.000 Paket Sargılı Küp Şeker Alımı” ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları, toksuz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 26.01.2021 Salı günü saat 13.00’e kadar toksuz@thy.com e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN SAMSUN PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ İHALESİ Daha fazla bilgi

 • Ortaklık, “Samsun Personel ve Uçucu Ekip Taşıma Hizmeti” alımı ihale edecektir.
 • İhale dokümanı, mdemir4@thy.com ve m.camli@thy.com e-mail adreslerinden ücretsiz olarak talep edilebilir.
 • E-mail ile verilecek teklif mektupları, en geç 29.01.2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar yukarıda belirtilen e-mail adreslerine gönderilecektir.
 • İhaleyi kazanan İstekli’den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat ve %0,948’i oranında Damga Vergisi bedeli alınacaktır.
 • Ortaklık, bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklık, ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

NOT: Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle fiziki dosya alımı ve teslimi yapılmayacak olup, belirtilen e-mail adresleri üzerinden alım ve gönderim yapılacaktır.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU HAVA-KARA KOMBİNE KARGO TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “Hava-Kara Kombine Kargo Taşıma Hizmeti Alımı” gerçekleştirilecektir.
 • İhale dokümanı, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 01.02.2021 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları veya e-posta yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar iletmeleri gerekmektedir.
 • Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
 • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; CGUZER@THY.COM M.CAMLI@THY.COM, adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 312.780 ADET ŞEFFAF KOLİ BANDI SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “312.780 Adet Şeffaf Koli Bandı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 27.01.2021 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar mcomlek@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve idari şartnamede açıklanan tarzda hazırlanan teklif mektuplarını 27.01.2021 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan posta odasına iş günlerinde saat 12:00’a kadar Melih ÇÖMLEK ve Genel Satınalma Başkanlığı’na notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İHALE DUYURUSU INT BC ve ER BC KULAKLIK TAŞIMA ÇANTASI TEMİNİ Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “7.500 Adet INT BC ve ER BC Kulaklık Taşıma Çantası Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Teklif mektupları en geç 25.01.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine ileteceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • İlk tekliflerin teslimi sonrası e-ihale yapılması planlanmakta olup, e-ihale tarihi ve usulüne ilişkin olarak ilk tekliflerin teslimi sonrası değerlendirme yapılıp, teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.