Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU AUTODESK AEC COLLECTION LİSANS PAKETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Autodesk AEC Collection Lisans Paketi Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
  • İhale dokümanları, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya b.tok@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 12.12.2019 günü saat 15.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.