Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 350 ADET TOTEM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan “350 Adet Totem” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları ve ürün numuneleri en geç 04.07.2022 günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına teslim edilecektir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.