Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN İHALE DUYURUSU EL TERMİNALİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “El Terminali Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, elifaktas@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 12.03.2020 günü saat 14:00’e kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU MUHTELİF ADETLERDE 2 KALEM OTOMATİK TERMAL BİNİŞ KARTI (CEPSİZ) ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ; “Muhtelif Adetlerde 2 Kalem Otomatik Termal Biniş Kartı (Cepsiz)” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanları, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 10.03.2020 Salı günü saat 16:00’da Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU MUHTELİF EBATLARDA 199.680 ADET SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Muhtelif Ebatlarda 199.680 Adet Yolcu Valizi” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanları, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya y.uzun@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları , en geç 11.03.2020 Çarşamba günü saat 10.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.