Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O. ANADOLU İŞYERLERİNDE TAŞERON HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Anadolu İşyerlerinde Taşeron Hizmeti temini kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 05.11.2021 Cuma günü saat 12.00’ ye kadar mail yoluyla muhammed.kara@thy.com mail adresine imzalı ve kaşeli olarak iletilmesi gerekmektedir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda muhittinkartal@thy.com adresinden iletişime geçilebilir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 6000 ADET STRAFOR BALIK KUTUSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “6000 adet Strafor Balık Kutusu alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç 25.10.2021 günü saat 16:00’a kadar kaya.ibrahim@thy.com e-posta adresine göndereceklerdir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 1.500 TOP 64x90 1. HAMUR OFSET BASKI KAĞIDI ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ; “1.500 Top 64x90 1. Hamur Ofset Baskı Kağıdı” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

 • İhale dokümanları, balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını ve İdari Şartname’de istenen diğer belgeleri en geç 25.10.2020 Pazartesi günü saat 16:00’da İdari Şartname’de belirtildiği şekilde Yeşilköy Mah. Havalimanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan THY Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
 • İhalede geçici teminat alınmayacaktır. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TURKISH AIRLINES (DOMAIN) ALAN ADI YÖNETİMİ HİZMETİ İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Turkish Airlines (Domain) Alan Adı Yönetimi Hizmeti” işi ihale edilecektir. 
 • İhale dokümanları vdede@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir. 
 • Teklif vermek isteyen firmalar İdari ve Teknik Şartnamede istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 22.10.2021 Cuma günü saat 17.00’e kadar vdede@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir.
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir. 
 • Bu işten dolayı %0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir. 
 • İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.