Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADET VE EBATLARDA ÇÖP POŞETİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adet ve Ebatlarda Çöp Poşeti Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
  • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 20.08.2019 Salı günü 15:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU MESAJLAŞMA ALTYAPISI VE 3 YIL SÜRE İLE LİSANSLARININ TEMİNİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Mesajlaşma Altyapısı ve 3 Yıl Süre ile Lisanslarının Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır. 

İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya guneshakan@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir. 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 22.08.2019 Cuma günü saat 15.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

T.H.Y. A.O.’DAN 13.000.000 ADET TK HASTA TORBASI ve 1.520.000 ADET AJ HASTA TORBASI SATIN ALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

• Ortaklığımızın ihtiyacı olan “13.000.000 Adet TK Hasta Torbası” ve “1.520.000 Adet AJ Hasta Torbası” kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

• Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 

• Kesin Teminat bedeli KDV Hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır. 

• Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını, 21.08.2019 Çarşamba günü 14.00’a kadar A.OZGUN@THY.COM adresine elektronik posta yolu ile veya THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 

• Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. Ayrıca yukarıda belirtilen elektronik posta adresi ile irtibata geçilerek temin edilebilir. 

• Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.