Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN BASKI KAĞIDI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen “Baskı Kâğıdı Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
1.Hamur 80gr 64x90 cm Baskı Kâğıdı 1.000 Top
CFB Otokopi 59x84 cm Baskı Kâğıdı 1.000 Top

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemelerin ekli idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 12.10.2022 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ORDU GİRESUN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Yukarıda zikredilen hizmet alımları kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

- Geçici Teminat bedeli fiyat teklifinin % 3’ü kadardır.

- Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.

- İhale dokümanları, h.akkaya@thy.com e-mail adresinden talep edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 13.10.2022 Perşembe günü saat 17:00’a kadar h.akkaya@thy.com m.camli@thy.com e-mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 7 KALEM ETİKET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen “7 Kalem Etiket Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
Container Palet Etiketi 200.000 Adet
DGR Palet Etiketi 100.000 Adet
Bozulacak Eşya Etiketi 250.000 Adet
ULD Etiketi 1.150.000 Adet
Baskısız Kargo Yapıştırma Etiketi 1.000.000 Adet
Turkish Cargo VIC Etiketi 20.000 Adet
Yolcu İsim Adres Etiketi 2.500.000 Adet

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemenin ekli idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 07.10.2022 Cuma günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN YERLEŞKELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “THY A.O. YERLEŞKELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ” ne ilişkin ihale gerçekleştirilecektir.

İhale dokümanları, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 03.10.2022 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığına elden teslim etmeleri veya kargo yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilmek kaydıyla iletmeleri gerekmektedir.

Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN JENERATÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “1 Adet Jeneratör Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • İhale dokümanları balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Teklif vermek isteyen firmaların, İdari Şartname’de tarif edilen şekilde hazırlanmış tekliflerini en geç 03.10.2022 Pazartesi günü saat 16:00’da Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’a teslim etmiş olmaları gerekmektedir.
  • İhalede ilk teklifin %3’ü oranında Geçici Teminat alınacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.