Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 30.000 KG ÇAY ALIMI Daha fazla bilgi

THY A.O. ünitelerinin çay ocaklarında kullanılmak üzere “30.000 kg Çay” alımı ihale edilecektir.

  • İhale dokümanları e-posta yolu ile ypelister@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Fiyat teklifleri en geç 25.01.2022 Salı günü saat 17:00’ya kadar e-mail ile ypelister@thy.com mail adresine iletilmeli ve THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na iş günlerinde “Yasin PELİSTER’’ adına notu düşerek teslim edilmelidir.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O.’DAN İHALE DUYURUSU 1.000.000 ADET FFP2 MASKE ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ; “1.000.000 Adet FFP2 Maske” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • İhale dokümanları, balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını ve İdari Şartname’de istenen diğer belgeleri en geç 25.01.2022 Salı günü saat 16:00’da İdari Şartname’de belirtildiği şekilde Yeşilköy Mah. Havalimanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan THY Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
  • İhalede geçici teminat alınmayacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İHALE DUYURUSU 1 ADET MAKASLI PLATFORM YÜKSELTİCİ VE 1 ADET EKLEMLİ PERSONEL YÜKSELTİCİ TEMİNİ Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “1 Adet Makaslı Platform Yükseltici Ve 1 Adet Eklemli Personel Yükseltici Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

- Teknik ve idari şartnamede belirtilen şartlar dahilinde KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektupları en geç 24.01.2022 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine ileteceklerdir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 4.000.000 ADET PRIORITY BAGAJ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan “4.000.000 Adet Priority Bagaj Etiketi” ürünleri kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 18.01.2022 Salı günü saat 16.00’a kadar mcomlek@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na iş günlerinde Melih ÇÖMLEK adına notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 1.500.000 TAKIM BIM 92 BASKILI FORM SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan “1.500.000 Takım BIM 92 Baskılı Form” ürünleri kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 18.01.2022 Salı günü saat 16.00’a kadar mcomlek@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na iş günlerinde Melih ÇÖMLEK adına notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN TEKSTİL ATIKLARI SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRv Daha fazla bilgi

Ortaklık birimlerinin faaliyetleri sonucunda oluşan tekstil atıklarının muhtelif lokasyonlardan alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda çevre izin/lisansına sahip firmalara, 2 (iki) yıl süre ile söz konusu atıkların satışı ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, haticeozdemir@thy.com ve M.CAMLI@THY.COM mail adresinden talep edilmesi durumunda temin edilecektir.

Aşağıda belirtilen evraklar ve fiyat teklifi taratılarak mail vasıtasıyla iletilebileceği gibi kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 21.01.2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Kapalı zarfın üzerine (Hatice Büşra Koçoğlu – Genel Satınalma Başkanlığı) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)

Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; M.CAMLI@THY.COM, HATICEOZDEMIR@THY.COM adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

Teklifinizle birlikte iletmeniz gereken evraklar: Vergi levhası fotokopisi, ticari sicil gazetesi, imza yetkilinize ait imza sirküleri veya imza beyannamesi.

THY A.O. İSTANBUL LOKASYONLARINDA TEHLİKESİZ ATIKLARIN (DEMİR, ÇELİK, KARIŞIK METAL, BAKIR, BRONZ, PİRİNÇ, ALÜMİNYUM, 17 04 10 DIŞINDAKİ KABLOLAR, PLASTİK, CAM VE AHŞAP) SATIŞI İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • THY A.O. İstanbul lokasyonlarında tehlikesiz atıkların(demir, çelik, karışık metal, bakır, bronz, pirinç, alüminyum, 17 04 10 dışındaki kablolar, plastik, cam ve ahşap) satışı işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. (İhale katılım isteklilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda çevre izin/lisansına sahip olmaları gerekmektedir.)
  • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir. 
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.

AKÜ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Akü Bakım ve Onarım Hizmeti” işi ihale edilecektir.

- İhale dokümanları vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir.

- Teklif vermek isteyen firmalar İdari ve Teknik Şartnamede istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 14.01.2022 Cuma günü saat 17:00’e kadar vdede@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- Bu işten dolayı %0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir.

- İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.