Skip to main content

İHALE DUYURULARI

3 ADET X-RAY CİHAZI VE 9 ADET KAPI TİPİ METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ ALIMI İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “1 Adet Kargo Tipi (180cm*180cm), 2 Adet Personel Tipi (60-65cm*40-45cm) X-Ray Cihazlarının ve 7 Adet Ateş Ölçersiz, 2 Adet Ateş Ölçerli Olmak Üzere Toplam 9 Adet Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü” işi ihale edilecektir.
 • Bu işten dolayı % 0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir.
 • İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.
 • İhale dokümanları vdede@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmalar İdari Şartnamede istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 05.02.2021 Cuma günü saat 17:00’e kadar vdede@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir.
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN SAMSUN PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ İHALESİ Daha fazla bilgi

 • Ortaklık, “Samsun Personel ve Uçucu Ekip Taşıma Hizmeti” alımı ihale edecektir.
 • İhale dokümanı, mdemir4@thy.com ve m.camli@thy.com e-mail adreslerinden ücretsiz olarak talep edilebilir.
 • E-mail ile verilecek teklif mektupları, en geç 29.01.2021 Cuma günü saat 14:00’e kadar yukarıda belirtilen e-mail adreslerine gönderilecektir.
 • İhaleyi kazanan İstekli’den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat ve %0,948’i oranında Damga Vergisi bedeli alınacaktır.
 • Ortaklık, bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklık, ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

NOT: Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle fiziki dosya alımı ve teslimi yapılmayacak olup, belirtilen e-mail adresleri üzerinden alım ve gönderim yapılacaktır.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU HAVA-KARA KOMBİNE KARGO TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “Hava-Kara Kombine Kargo Taşıma Hizmeti Alımı” gerçekleştirilecektir.
 • İhale dokümanı, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 01.02.2021 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları veya e-posta yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar iletmeleri gerekmektedir.
 • Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
 • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; CGUZER@THY.COM M.CAMLI@THY.COM, adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.