Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN AKÜ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Akü Bakım ve Onarım Hizmeti” işi ihale edilecektir.
  • İhale dokümanları cguzer@thy.com ve camli@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir.
  • Teklif vermek isteyen firmalar İdari ve Teknik Şartnamede istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 04.2024 günü saat 17:00’e kadar cguzer@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir.
  • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.
  • Bu işten dolayı %0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir.
  • İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN KAHRAMANMARAŞ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan “Kahramanmaraş Personel Taşıma Hizmeti” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanları, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.

- İhale dokümanlarına uygun teklif mektubunun ve talep edilen tüm dokümanların belirtilen şekliyle 26.04.2024 Cuma günü saat 14:00’a kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresine iletilmesi ve THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN MUHTELİF AYAKKABI ÜRÜNLERİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ‘Muhtelif Ayakkabı Ürünleri Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları mcomlek@thy.com ve kaya.ibrahim@thy.com e-mail adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

 Teklif vermek isteyen firmaların  ihale konusu işin ekli idari ve teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektupları, her bir kalem için ekli teknik şartnameler doğrultusunda hazırladıkları numuneleri ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgeleri ile birlikte 06.05.2024 Pazartesi günü, saat 09:30’da Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN IBM MQ ON LINUX MESAJLAŞMA PLATFORMU İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

IBM MQ on Linux Mesajlaşma Platformu, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanı, elifaktas@thy.com mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 30.04.2024 Salı günü 11.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 12.000 Adet Permethrin ve 10.000 Adet D-phenotrin Haşerat Öldürücü Sprey İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

‘’12.000 Adet Permethrin ve 10.000 Adet D-phenotrin Haşerat Öldürücü Sprey” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale dokümanları KUBRA.KAYA@THY.COM e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 02.05.2024 Perşembe günü saat 14.00’a kadar elden veya posta yolu ile teslim edilecektir. 

 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.