Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU KAĞIT TEMİZLİK GRUBU ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Kağıt Temizlik Grubu Ürünleri” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 12.08.2021 Perşembe günü saat 16.00’a kadar mcomlek@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve idari şartnamede açıklanan tarzda hazırlanan teklif mektuplarını 18.08.2021 Perşembe günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan posta odasına iş günlerinde saat 12:00’a kadar Melih ÇÖMLEK ve Genel Satınalma Başkanlığı’na notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 400.000 ADET BEBEK ARABASI VE TEKERLEKLİ SANDALYE MUHAFAZASI ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen; “400.000 Adet Bebek Arabası ve Tekerlekli Sandalye Muhafazası Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürün Miktar Birim
Bebek Arabası ve Tekerlekli Sandalye Muhafazası 400.000 Adet

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemenin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 13.08.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar e-posta yolu ile foztunali@thy.com e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 2 KALEM BAGAJ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “2 Kalem Bagaj Etiketi Ürünleri” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 11.08.2021 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar mcomlek@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve idari şartnamede açıklanan tarzda hazırlanan teklif mektuplarını 11.08.2021 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan posta odasına iş günlerinde saat 12:00’a kadar Melih ÇÖMLEK ve Genel Satınalma Başkanlığı’na notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU İstanbul Havalimanı (IST) ASG Prefabrik Binası İnce, Elektrik ve Mekanik İşleri İhalesi Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “İstanbul Havalimanı (IST) ) ASG Prefabrik Binası İnce, Elektrik ve Mekanik İşleri İhalesi” gerçekleştirilecektir.
 • İhale dokümanları, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 16.08.2021 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları veya e-posta yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar iletmeleri gerekmektedir.
 • Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
 • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; CGUZER@THY.COM M.CAMLI@THY.COM, adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O. BAY-BAYAN KABİN MEMURLARI İÇİN MUHTELİF ADETLERDE AYAKKABI, BABET VE BOT ALIMI ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Kabin Memurları için Muhtelif Adetlerde Ayakkabı, Babet ve Bot Alımı” ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları, toksuz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları ve ürün numuneleri en geç 18.08.2021 Cuma günü saat 13.00’e kadar toksuz@thy.com e-mail adresine ve şartnamelerde belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ve ÖZEL TRANSFER HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Araç Kiralama Hizmeti ve Özel Transfer Hizmeti” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları EKOYUNCU@THY.COM e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 10.08.2021 günü saat 10.00’a kadar EKOYUNCU@THY.COM e-mail adresine gönderilmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.