Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O. İZMİR PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. İzmir Personel Taşıma Hizmeti işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranında ve süresiz olacaktır.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 11.07.2019 Perşembe günü saat 12.00’ ye kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na veya THY A.O. İzmir İdari ve Mali İşler Şefliği Özgür Özkarslıoğlu Bey’e kapalı zarfla teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com / cguzer@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda oozkarslioglu@thy.com adresinden iletişime geçilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 1 ADET KOMBİNE TEMİZLİK MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın Yeni Havalimanı Uydu Kargo Terminalinde kullanılmak üzere,“1 adet Kombine Temizlik Makinası” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • hale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 03.07.2019 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU JUNOS SPACE ÜRÜNÜNÜN BAKIM DESTEK HİZMETİNİN 3 YIL SÜRE İLE UZATILMASI SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Junos Space Ürününün Bakım ve Destek Hizmetinin 3 Yıl Süre İle Uzatılması Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya guneshakan@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 01.07.2019 günü saat 12.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU KARGO EL TERMİNALİ VE AKSESUARLARI SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; Kargo El Terminali Ve Aksesuarları kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 09.07.2019 Salı günü 17.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU MUHTELİF ADETLERDE 2 FARKLI TASARIMDA KULAKLIK KILIFI ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olanaşağıdaki tabloda detayları belirtilen; “Muhtelif Adetlerde 2 Farklı Tasarımda Kulaklık Kılıfı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.ÜRÜNLER ADET
Int Bc Kulaklık Kılıfı Tek Pin 1.800.000
Int Bc Kulaklık Kılıfı Çift Pin 2.700.000
 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 01.07.2019 Pazartesi günü 16.00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU MUHTELİF ADETLERDE 3 KALEM TAŞIMA ÇANTASI ALIMI Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan ; “Muhtelif Adetlerde 3 Kalem Taşıma Çantası” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 01.07.2019 Pazartesi günü 16.00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU NETWORK CİHAZLARI İÇİN BAKIM VE DESTEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Network Cihazları İçin Bakım ve Destek Hizmeti Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya b.tok@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 28.06.2019 Cuma günü saat 15.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.