Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 75.000 TOP A/4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “75.000 Top A/4 Fotokopi Kağıdı Alımı” işi önceden numune çalışması yapılarak, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • İhaleye katılmak isteyen firmalar değerlendirme için teknik şartnameye uygun olarak getirecekleri 5 top A4 Fotokopi Kağıdı numunelerini 17.04.2019 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulunduracaktır.
 • Numuneler üzerinde yapılacak test sonucunun akabinde, ihale tarihi, katılımcı firmalara bilahare bildirilerek, ihaleye davet edilecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.
 • Teknik Şartname ve İdari Şartname için mcomlek@thy.com adresinden bilgi alınabilecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ANTALYA VE İZMİR KARGO BİNALARI YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ KURULUMU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O., İzmir ve Antalya Kargo binalarında yangın algılama ve söndürme sistemleri kurulumu işini kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 23.04.2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na veya İzmir / Antalya Havalimanları Kargo Müdürlüklerine kapalı zarfta teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreslerden veya bariscanaydin@thy.com cguzer@thy.com m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN İZMİR KARGO BİNASI SOĞUK DEPO YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. İzmir Adnan Menderes Havalimanı Kargo Binasında Soğuk Hava Deposu Kurulumu İşi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 23.04.2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na veya İzmir Adnan Menderes Havalimanı Kargo Müdürlüğüne kapalı zarfta teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreslerden veya bariscanaydin@thy.com cguzer@thy.com m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ERP DIŞ KAYNAK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “ERP Dış Kaynak Hizmeti” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya elifaktas@thy.com e-posta adresi ile iletişime geçilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 19.04.2019 Cuma günü saat 15.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YOLCULARINA AİT SEYAHAT ESNASINDA ÇIKMAYAN BAGAJLARIN KARGO YOLUYLA, YOLCU ADRESLERİNE TESLİM HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız tarafından; “Ortaklığımız uçaklarıyla İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir ve Antalya İstasyonlarına seyahat eden yolcuların, seyahat esnasında çıkmayan bagajlarının, daha sonra yolcumuzun talep ettiği (otel, ev, iş, vb.) adresine 1 yıl süreli teslim hizmeti” işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Alım konusu hizmetin geçici teminatı, 30.000,00 TL + KDV ‘dir.
 • İstekliler, alım konusu ürünün KDV Hariç birim ve toplam fiyatını bildirdikleri teklif mektuplarını, kapalı bir zarfla mühürleyeceklerdir. Bu zarf İdari Şartnamenin 2. Maddesinde istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konacaktır
 • Teklif vermek isteyen firmaların, yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan evraklarını 29.03.2019 Cuma günü saat 15:00’e kadar kapalı zarfla THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu işi yaptırıp/yaptırmamakta dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.