Skip to main content

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı / Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak misyonumuza uygun şekilde ülkeler, kıtalar ve kültürler arasında köprüler kurmaya devam ediyoruz. İnsan, dünya, kalkınma ve yönetim fonksiyonu olmak üzere dört odak noktası etrafında yapılandırılan sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda dokunduğumuz herkes ve ulaştığımız her nokta için değer üretiyor; ürettikçe de büyüyoruz. Sürdürülebilirliği, şirketin tüm kademeleri tarafından içselleştirilmesi gereken bir yolculuk olarak görüyoruz. Bu yolculukta Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber alıyoruz.

Yönetim kurulu başkanımızın mesajının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımımız

Sürdürülebilirliği tüm çalışanlarımız tarafından içselleştirilmiş bir bakış açısı, kurum kültürümüzün doğal bir parçası haline getirmekte kararlıyız. Şirket içi yapılanmamız doğrultusunda, bu alanda belirlediğimiz politikaların yönetim seviyesinden en alt kademelere kadar Ortaklığımızın tüm birimlerine yaygınlaştırılması için çalışıyoruz.

Kurumsal yönetim ve yönetim kurulumuz

Tüm faaliyetlerimizde şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleriyle ilerliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kıldığı tüm kriterleri yerine getiriyor ve zorunlu kılmadığı önerilere uymaya azami özen gösteriyoruz.

Yönetim Kurulumuz , Genel Kurul tarafından seçilen üçü bağımsız olmak üzere dokuz üyeden oluşuyor. Bu kişiler İcra Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı olarak görev yapıyor.

Paydaşlarımızın katılımı

Dokunduğumuz herkes ve ulaştığımız her nokta için değer üretiyor; başarımızı paydaşlarımız için yarattığımız katma değere eş görüyoruz. Çünkü sürdürülebilir kalkınmanın ancak birlikte gerçekleştirilebileceğini biliyoruz.

Daha büyük iş birlikleri geliştirebilmek adına tüm paydaşlarımız ile şeffaf ve yapıcı bir diyalog kurmayı önemsiyoruz.

Paydaşlarımızın katılım sağladığı etkileşim noktalarına ilişkin detaylı tabloya buradan erişebilirsiniz.

İş ahlakı ve etik davranış

İş ahlakı ve etik davranış prensibine yönelik kurumsal yönetim anlayışımızın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde aldığımız aksiyonları gösteren SKA haritasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ödüllerimiz

En iyi seyahat deneyimini yaşatmaya çalışırken iş anlayışımızın merkezinde sürdürülebilirlik yer alıyor. Sürdürülebilirlik, Business Class, Lounge, seyahat setleri, operasyon ve ikram gibi birçok dalda aldığımız ödülleri inceleyebilirsiniz.

Dahil olduğumuz iş birlikleri, projeler ve endeksler