Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN YERLEŞKELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “THY A.O. YERLEŞKELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ” ne ilişkin ihale gerçekleştirilecektir.

İhale dokümanları, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 03.10.2022 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığına elden teslim etmeleri veya kargo yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilmek kaydıyla iletmeleri gerekmektedir.

Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN JENERATÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “1 Adet Jeneratör Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların, İdari Şartname’de tarif edilen şekilde hazırlanmış tekliflerini en geç 03.10.2022 Pazartesi günü saat 16:00’da Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’a teslim etmiş olmaları gerekmektedir.
 • İhalede ilk teklifin %3’ü oranında Geçici Teminat alınacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN KULAKLIK TEMİZLEME HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. “KULAKLIK TEMİZLEME HİZMETİ” alımı gerçekleştirilecektir

İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.

İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 29.09.2022 Perşembe günü saat 17.00’a kadar kapalı zarf ile Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmanızı rica ederiz.

Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADETLERDE ÇÖP, MALZEME TORBASI ve UYKU SETİ POŞETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ekli teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, ‘’Muhtelif adet ve ebatlarda Çöp, Malzeme Torbası ve Uyku Seti Poşeti’’ kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
Pls. Şeffaf Malzeme Torbası 80*80 225.000 Adet
Pls Şeffaf Çöp Torbası 35*50 1.265.000 Adet
Pls. Şeffaf Çöp Torbası 75*75 2.500.000 Adet
Pls. Şeffaf Çöp Torbası 110x120 1.200.000 Adet
Pls. Şeffaf Çöp Torbası 110x150 100.000 Adet
Uyku Seti Poşeti 750.000 Adet
Siyah Logo Uyku Seti Poşeti 300.000 Adet
 • İhale dokümanları e-posta yolu ile iarpaci@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 29.09.2022 Perşembe günü saat 16:00’ya kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi,Havaalanı Caddesi No:3/1 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 4 KALEM KAHVALTILIK ÜRÜN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

THY A.O. Kargo Tesislerinde görevli personele dağıtılmak üzere; “1 yıl süre ile 4 Kalem Kahvaltılık Ürün (Açma, Simit, Poğaça ve Krem Peynir(Karper)” alımı ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları e-posta yolu ile toksuz@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Fiyat teklifleri en geç 27.09.2022 Salı günü saat 16:00’ya kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na iş günlerinde teslim edilmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF LOKASYONLARINDA KIŞ İLE MÜCADELE HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Muhtelif Lokasyonlarında Kış ile Mücadele Hizmeti temini kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • İhaleye teklif vermek isteyen firma toplam teklif bedelinin %3’ ü oranında Geçici Teminat verecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %15’i oranında Kesin Teminat verecektir.
 • İhaleye katılımda benzer iş tecrübesi şartı aranmaktadır.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 27.09.2022 Salı günü saat 14:00’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına kapalı zarf ile teslim edecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN BODRUM SATIŞ OFİSLERİ TADİLAT HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Bodrum Satış Ofisleri Tadilat Hizmeti temini kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • İhaleye teklif vermek isteyen firma toplam teklif bedelinin %3’ ü oranında Geçici Teminat verecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • İhaleye katılımda benzer iş tecrübesi şartı aranmaktadır.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 28.09.2022 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına kapalı zarf ile teslim edecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.