Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O.’DAN İHALE DUYURUSU İÇ VE DIŞ MÜŞTERİ TRANSFER (TAŞIMA) HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • THY Uçuş Eğitim Başkanlığı’na eğitim, denetim, inceleme, tedarik, vb. amaçlı gelen yurtiçi veya yurtdışı müşteri ve misafirlerin transfer hizmeti temin edilecektir.
 • İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.
 • İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 27.07.2021 Salı günü saat 17.00’a kadar bariscanaydin@thy.com, m.camli@thy.com adreslerine e-posta aracılığı ile ulaştırmanızı rica ederiz.
 • Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.
 • Geçici Teminat alınmayacaktır.
 • İşi yüklenen firmadan %5 oranında ve belirtilen usullerde Kesin Teminat Mektubu alınacaktır.
 • İşi yüklenen firma, imzalanacak olan Sözleşme’den doğan Damga Vergisini ödeyecektir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ve ÖZEL TRANSFER HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Araç Kiralama Hizmeti ve Özel Transfer Hizmeti” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları EKOYUNCU@THY.COM e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 10.08.2021 günü saat 10.00’a kadar EKOYUNCU@THY.COM e-mail adresine gönderilmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.