Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU GENEL SARF MALZEME VE HIRDAVAT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “Genel Sarf Malzeme ve Hırdavat Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç 06.11.2020 günü saat 12:00’a kadar kaya.ibrahim@thy.com e-posta adresine göndereceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ONLİNE KANALLAR-TERCÜME HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Online Kanallar-Tercüme Hizmeti” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları o.tuysuz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 06.11.2020 günü saat 14.00’e kadar o.tuysuz@thy.com e-mail adresine gönderilmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ERZURUM İLİ İÇİN PERSONEL / BAGAJ / YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından 2 yıl süreyle “Erzurum Satış Müdürlüğü Personel / Bagaj / Yolcu Taşıma Hizmeti” alımı gerçekleştirilecektir
 • İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.
 • İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 02.11.2020 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar bariscanaydin@thy.com, m.camli@thy.com adreslerine e-posta aracılığı ile ulaştırmanızı rica ederiz.
 • Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.
 • Geçici Teminat alınmayacaktır.
 • İşi yüklenen firmadan İdari Şartname’de belirtilen usullerde Kesin Teminat Mektubu alınacaktır.
 • İşi yüklenen firma toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak %0,948 Damga Vergisini ödeyecektir.
 • İşi yüklenen firmaya yapılacak ödemeler, fatura kabul tarihinden itibaren 30 takvim günü vadeli olacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İHALE DUYURUSU ANADOLU JET KOLTUK BAŞLIĞI TEMİNİ Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “3.780.000 Adet Anadolu Jet Koltuk Başlığı Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Teklif mektupları en geç 04.11.2020 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine ileteceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • İlk tekliflerin teslimi sonrası e-ihale yapılması planlanmakta olup, e-ihale tarihi ve usulüne ilişkin olarak ilk tekliflerin teslimi sonrası değerlendirme yapılıp, teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.