Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İHALE DUYURUSU 20 ADET LİTHİUM İON AKÜLÜ FORKLİFT TEMİNİ Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “20 Adet Lithium İon Akülü Forklift Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
  • İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  • Teklif mektupları en geç 26.04.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine ileteceklerdir.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU Atatürk Havalimanı (AHL) Kargo Terminali’nde Kurulu Olan Ağır Yük Raf Sistemlerinin (bir kısmının) Demonte Edilmesi, İstanbul Havalimanı (IST) SmartIst Kargo Terminali’ne Transfer ve Montajı HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

  • Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “Atatürk Havalimanı (AHL) Kargo Terminali’nde Kurulu Olan Ağır Yük Raf Sistemlerinin (bir kısmının) Demonte Edilmesi, İstanbul Havalimanı (IST) SmartIst Kargo Terminali’ne Transfer ve Montajı” gerçekleştirilecektir.
  • İhale dokümanı, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 19.04.2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları veya e-posta yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar iletmeleri gerekmektedir.
  • Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
  • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; CGUZER@THY.COM M.CAMLI@THY.COM, adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.