Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 2’Lİ AMBALAJLANMIŞ TUVALET KAĞIDI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “2’li Ambalajlanmış Tuvalet Kağıdı” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • İhale dokümanları, balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Detayları idari şartnamede belirtilmiş olmakla birlikte ihalede iki alternatif teklif alınacak ve gelen tekliflere göre değerlendirme yapılarak alım adetine ve teslimat şekline karar verilecektir.
  • Teklif vermek isteyen firmaların, teklif mektuplarını, teklif verebilme koşullarındaki diğer belgeleri Kapalı Zarf içerisinde 18.07.2022 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.
  • İhalede ilk teklifin %3’ü oranında Geçici Teminat alınacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN KABİN BAGAJ ÖLÇÜM ÜNİTESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen “Kabin Bagaj Kontrol Ünitesi Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
Kadran Tartılı Kabin Bagaj Kontrol Ünitesi 460 Adet
Manuel Tartılı Kabin Bagaj Kontrol Ünitesi 130 Adet

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemenin ekli idari ve teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 19.07.2022 Salı günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN KURU TEMİZLEME HİZMETİ TEMİNİ İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • THY A.O. 1 yıl süre ile Kuru Temizleme Hizmeti Temini işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
  • Uhdesinde ihale kalan firma binde 9,48 oranındaki Damga Vergisini ödemekle mükelleftir.
  • Şartname, teklif cetveli ve detaylar hususunda muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden bilgi edinilebilir.
  • Son teklif iletme tarihi 20.07.2022’ dir.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin ibrazı gereklidir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN COVID-19 PCR, ANTİKOR VE HIZLI ANTİJEN TEST İŞLEMLERİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- “Covid-19 PCR, Antikor ve Hızlı Antijen Test İşlemleri Hizmeti” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, skaragoz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz talep edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 25.07.2022 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası, 1. Kat Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Yeşilköy, Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim edilmelidir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Belgelerin asılları, teklifle birlikte fotokopilerinin de getirilmesi durumunda Ortaklık tarafından “aslı görülmüştür” yapılarak, talep edilen firmalara iade edilebilir. Ortaklık gerekli görmesi halinde asıllarını da ihale süresince tutma hakkına sahiptir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 350 ADET TOTEM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan “350 Adet Totem” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları ve ürün numuneleri en geç 04.07.2022 günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına teslim edilecektir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.