Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 200.000 ADET GÜVENLİK TORBASI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “200.000 Adet Güvenlik Torbası Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya toksuz@thy.com e-mail adresi üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 18.11.2019 günü saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • İlk tekliflerin teslimi sonrası e-ihale yapılması planlanmakta olup, e-ihale tarihi ve usulüne ilişkin olarak ilk tekliflerin teslimi sonrası değerlendirme yapılıp, teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 11.809 ADET İSME ÖZEL FORMA İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “11.809 Adet İsme Özel Forma Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 15.11.2019 günü saat 16:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU KALDIRMA EKİPMANLARI BAKIM ONARIM HİZMETİ TEMİNİ Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Kaldırma Ekipmanları Bakım Onarım Hizmeti” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya vdede@thy.com ve m.camli@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 18.11.2019 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 20.000 ADET ÖZEL EBATLARDA PLASTİK PALET İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “20.000 Adet Özel Ebatlarda Plastik Palet Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 12.11.2019 Salı günü saat 15:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.
 • Teknik Şartname ve İdari Şartname için mcomlek@thy.com adresinden bilgi alınabilecektir.