Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 250.000 ADET GÜVENLİK TORBASI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “250.000 Adet Güvenlik Torbası Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 27.03.2019 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • İlk tekliflerin teslimi sonrası e-ihale yapılması planlanmakta olup, e-ihale tarihi ve usulüne ilişkin olarak ilk tekliflerin teslimi sonrası değerlendirme yapılıp, teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YOLCULARINA AİT SEYAHAT ESNASINDA ÇIKMAYAN BAGAJLARIN KARGO YOLUYLA, YOLCU ADRESLERİNE TESLİM HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız tarafından; “Ortaklığımız uçaklarıyla İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir ve Antalya İstasyonlarına seyahat eden yolcuların, seyahat esnasında çıkmayan bagajlarının, daha sonra yolcumuzun talep ettiği (otel, ev, iş, vb.) adresine 1 yıl süreli teslim hizmeti” işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Alım konusu hizmetin geçici teminatı, 30.000,00 TL + KDV ‘dir.
 • İstekliler, alım konusu ürünün KDV Hariç birim ve toplam fiyatını bildirdikleri teklif mektuplarını, kapalı bir zarfla mühürleyeceklerdir. Bu zarf İdari Şartnamenin 2. Maddesinde istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konacaktır
 • Teklif vermek isteyen firmaların, yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan evraklarını 29.03.2019 Cuma günü saat 15:00’e kadar kapalı zarfla THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu işi yaptırıp/yaptırmamakta dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 20.000 ADET ÖZEL EBATLARDA PLASTİK PALET İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü deposunda bulunan;

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “20.000 Adet Özel Ebatlarda Plastik Palet Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 27.03.2019 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.
 • Teknik Şartname ve İdari Şartname için mcomlek@thy.com adresinden bilgi alınabilecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ORDU-GİRESUN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olarak;

 • Ordu-Giresun Satış Müdürlüğü Personel ve Uçucu Ekip Taşıma Hizmeti’nin 3 adet 16 kişilik araç ile, 2 yıl süreyle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat bedeli toplam teklif bedelinin %3’üdür.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 01.03.2019 günü saat 10:00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin kapalı zarf içerisinde ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste veya Ordu-Giresun Satış Müdürlüğü’nde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.