Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MOBİL TELEFON SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

mobil telefon cihazları ve bunlara ait 2 yıllık garanti hizmetleri, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanı, eenginer@thy.com mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 03.06.2022 Cuma günü 14.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN 75.000 KG KURU BUZ SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ’75.000 Kg Kuru Buz Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları o.eroglu@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan belgelerini en geç 09.06.2022 Perşembe günü saat 16.00’a kadar o.eroglu@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na iş günlerinde Özge EROĞLU adına notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 600.000 ADET ER YC KULAKLIK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “600.000 Adet ER YC Kulaklık” kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli KDV Hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını, 31.05.2022 Salı günü 14.00’a kadar SBATI@THY.COM adresine elektronik posta yolu ile veya THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen elektronik posta adresi ile irtibata geçilerek temin edilebilir.
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN BAGAJ VE BOARDİNG YAZICISI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

 • 54 Adet EPSON TM500L Termal Bagaj ve Boarding Yazıcısı

Cihazları ve bunlara ait 2 yıllık garanti hizmetleri kapsamında, kapalı zarfla teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

İhale dokümanı, eenginer@thy.com mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 02.06.2022 Perşembe günü 13.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. DAN 11 FARKLI EBATTA TOPLAM 220 ADET FORKLİFT LASTİĞİ ALIMI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- “11 Farklı Ebatta Toplam 220 Adet Avrupa Menşeili Forklift Lastiği Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek olan teklif mektupları en geç 30.05.2022 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı adresine teslim edilmelidir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Belgelerin asılları, teklifle birlikte fotokopilerinin de getirilmesi durumunda Ortaklık tarafından “aslı görülmüştür” yapılarak, talep edilen firmalara iade edilebilir. Ortaklık gerekli görmesi halinde asıllarını da ihale süresince tutma hakkına sahiptir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRABZON PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Trabzon Personel Taşıma Hizmeti temini kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • İhaleye teklif vermek isteyen firma toplam teklif bedelinin %3’ ü oranında Geçici Teminat verecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 31.05.2021 Salı günü saat 12:00’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına yahut Trabzon Satış Müdürlüğü’ ne kapalı zarf ile teslim edecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.