Skip to main content

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, farklı kültürleri ve coğrafyaları birbirine bağlıyor; sürdürülebilir kalkınmaya güçlü bir destek sağlıyoruz. Yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunarken iş anlayışımızın merkezine sürdürülebilirliği de alıyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimiz

Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızda Ortaklığımız tarafından benimsenen strateji, ortaya çıkan tüm çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin bütüncül olarak ele alınması ve etkin bir risk yönetimi ile çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, iştiraklerin, tüm iş ortaklarının ve hissedarların beklentileri ve küresel trendler ışığında iş mükemmelliği ve yenilikçilik anlayışıyla bugünkü kazanımların ötesine geçerek gelecekte de değer oluşturmaktır.

Sürdürülebilirlik politikamız

Kurumsal yönetim kültürünün benimsenmesi

İklim değişikliği ile mücadele

Büyürken insanı ve çevreyi düşünmek

Sürdürülebilirlik politikamız


Paydaşlarına değer katmak

Kadın - erkek çalışan dengesini geliştirmek

İnovasyona destek


Topluma değer katmak

Etik davranış ilkelerine uyum

Sürdürülebilir büyüme ve karlılık


Sürekli İyileştirme


Sürdürülebilirlik politikamızın detaylarına ve diğer politikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Öncelikli sürdürülebilirlik konularımız

Sürdürülebilirlik Stratejimizin odağını faaliyetlerimiz üzerinde etkisi olan ya da faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek sosyal, ekonomik ve çevresel konular oluşturuyor. Bu konuları temel değerlerimiz, küresel trendler ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurarak önceliklendiriyoruz.

Sayılarla Türk Hava Yolları 2022

Performans göstergeleri tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sayılarla Türk Hava Yolları 2022