Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU SÜRESİ DOLAN ADOBE LİSANSLARI 1 YIL SÜREYLE YENİLENECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Adobe Lisanslarının 1 Yıl Süreyle Yenilenmesi” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları, b.tok@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 15.12.2021 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Posta Ofisi’ne teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında b.tok@thy.com mail adresine iletilmelidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İHALE DUYURUSU 2 ADET ETD CİHAZ TEMİNİ Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “2 Adet ETD Cihaz Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

- Teklif mektupları en geç 13.12.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine ileteceklerdir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU MUHTELİF ADETLERDE YOLCU VE EKİP YASTIĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan “Muhtelif Adetlerde Yolcu ve Ekip Yastığı” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 10.12.2021 günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına teslim edilecektir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 3.000.000 ADET CERRAHİ MASKE ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ; “3.000.000 Adet Cerrahi Maske” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • İhale dokümanları, balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını ve İdari Şartname’de istenen diğer belgeleri en geç 09.12.2021 Perşembe günü saat 16:00’da İdari Şartname’de belirtildiği şekilde Yeşilköy Mah. Havalimanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan THY Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
  • İhalede geçici teminat alınmayacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 2 YIL SÜRELİ ÇERÇEVE ANLAŞMA KAPSAMINDA PC VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı doğrultusunda; “PC ve Çevre Birimlerinin 2 Yıl Süreli Çerçeve Anlaşma Kapsamında Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları, b.tok@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir. Talep edilen demo cihazların en geç 06.12.2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 07.12.2021 Salı günü saat 15.00’e kadar aynı adrese teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında b.tok@thy.com mail adresine iletilmelidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 350.000 PAKET Z KATLAMALI KAĞIT HAVLU ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ; “350.000 Paket Z Katlamalı Kağıt Havlu” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  •  İhale dokümanları, balcimuhammed@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını ve İdari Şartname’de istenen diğer belgeleri en geç 06.12.2021 Pazartesi günü saat 16:00’da İdari Şartname’de belirtildiği şekilde Yeşilköy Mah. Havalimanı Cad. No:3/1 34149 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan THY Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
  • İhalede ilk teklifin %3’ü oranında Geçici Teminat alınacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.