Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 180.000 ADET(ÇİFT) ÇOK KULLANIMLI ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “180.000 Adet(Çift) Çok Kullanımlı Eldiven” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
  • İhale dokümanları, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya y.uzun@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 17.02.2020 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADET VE EBATLARDA ÇÖP TORBASI VE BOHÇA POŞETİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adet Ve Ebatlarda Çöp Torbası Ve Bohça Poşeti Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
  • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 21.02.2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Belgelerin asılları, teklifle birlikte fotokopilerinin de getirilmesi durumunda Ortaklık tarafından “aslı görülmüştür” yapılarak, talep edilen firmalara iade edilebilir. Ortaklık gerekli görmesi halinde asıllarını da ihale süresince tutma hakkına sahiptir.
  • İlk tekliflerin teslimi sonrası e-ihale yapılması planlanmakta olup, e-ihale tarihi ve usulüne ilişkin olarak ilk tekliflerin teslimi sonrası değerlendirme yapılıp, teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.