Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN ADANA SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL, UÇUCU EKİP, BAGAJ VE YOLCU TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- THY A.O. “Adana Satış Müdürlüğü Personel, Uçucu Ekip, Bagaj ve Yolcu Taşıma Hizmeti”nin 5 adet minibüs (16+1 koltuklu olmak üzere) ile 2 yıl süreyle yaptırılması işi, kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

- İhaleye katılım sağlayacak firmalardan, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında Geçici Teminat talep edilecektir.

- Uhdesinde ihale kalan firmadan, sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat talep edilecektir.

- İhale dokümanı, skaragoz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz olarak talep edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 16.12.2022 Cuma günü saat 16:00’a kadar Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası, 1. Kat Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Yeşilköy, Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim edilmelidir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. Belgelerin asılları, teklifle birlikte fotokopilerinin de getirilmesi durumunda Ortaklık tarafından “aslı görülmüştür” yapılarak, talep edilen firmalara iade edilebilir. Ortaklık gerekli görmesi halinde asıllarını da ihale süresince tutma hakkına sahiptir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan hizmeti yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 2 YIL SÜREYLE MALATYA PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • 2 yıl süreli; personel, uçucu ekip, bagaj ve yolcu taşıma hizmeti işi, Malatya ili için Türk Hava Yolları A.O. tarafından kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • İşi yüklenen firmanın ilk istihkakından, toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanacak binde 9,48 Damga Vergisi kesilecektir.
 • Şartnameler bariscanaydin@thy.com veya m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN WEB SERVİS ERİŞİM YÖNETİMİ(API GATEWAY) SİSTEMİNE AİT YAZILIM, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

Web Servis Erişim Yönetimi(API Gateway) Sistemine Ait Yazılım, Bakım ve Destek Hizmeti, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanı, eenginer@thy.com mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 05.12.2022 Pazartesi günü 10.00’a kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 1 ADET FORFKLİFT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan “1 Adet Forklift” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanları, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 07.12.2022 günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına teslim edilecektir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN DENİZLİ SATIŞ ŞEFLİĞİ PERSONEL VE BAGAJ TAŞIMA İHALESİ Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartname ve dokümanlara uygun olarak “THY A.O. DENİZLİ SATIŞ ŞEFLİĞİ PERSONEL VE BAGAJ TAŞIMA İHALESİ” işine ilişkin ihale gerçekleştirilecektir.

İhale dokümanları, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 06.12.2022 Salı günü saat 17:00’ye kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığına veya Denizli Satış Şefliğine elden teslim etmeleri gereklidir. Posta/Kargo yolu ile teklif verecek isteklilerin (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilmek kaydıyla iletmeleri gerekmektedir.

Kargo ile gönderimde bulunanların zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN ADOBE UYGULAMALARI LİSANS YENİLEME TEMİNİ SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı doğrultusunda; “Adobe Uygulamaları Lisans Yenileme Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları, mehmethankaraoglu@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 05.12.2022 günü saat 14.00’e kadar Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası, Genel Satınalma Başkanlığı, Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Yeşilköy, Bakırköy/İstanbul adresine teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında mehmethankaraoglu@thy.com mail adresine iletilmelidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 1(BİR) ADET 100*100 X-RAY CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • İlgili cihazın alımına ilişkin olarak şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 06.12.2022 Salı günü saat 15.00’a kadar kapalı zarf ile Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmanızı rica ederiz.
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.
 • İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.
 • İhale dokümanları ocakaloglu@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edilecektir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN KAYSERİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL, UÇUCU EKİP, BAGAJ VE YOLCU TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Yukarıda zikredilen hizmet alımları kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

- Geçici Teminat bedeli fiyat teklifinin % 3’ü kadardır.

- Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.

- İhale dokümanları, h.akkaya@thy.com e-mail adresinden talep edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 07.12.2022 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar h.akkaya@thy.com m.camli@thy.com e-mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 4(DÖRT) ADET 60*40 X-RAY CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • İlgili cihazın alımına ilişkin olarak şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 06.12.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar kapalı zarf ile Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmanızı rica ederiz.
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
 • İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.
 • İhale uhdesinde kalan firma toplam sözleşme bedelinin; %6’sı oranında süresiz kesin teminat verecek ve binde 948’i oranında damga vergisi bedelini ödeyecektir.
 • İhale dokümanları bariscanaydin@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edilecektir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN, BAGAJ BOARDİNG VE DOT-MATRİX YAZICI TEMİNİ SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı doğrultusunda; “Bagaj Boarding ve Dot-Matrix Yazıcı Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları, guneshakan@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 05.12.2022 günü saat 12.00’e kadar Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası, Genel Satınalma Başkanlığı, Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 34149 Yeşilköy, Bakırköy/İstanbul adresine teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında guneshakan@thy.com mail adresine iletilmelidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN THY TEKNİK A.Ş. VE TGS’NİN İSTANBUL PERSONEL VE OTEL YOLCUSU TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “THY A.O., THY TEKNİK A.Ş. ve TGS'nin İstanbul Personel ve Otel Yolcusu Taşıma Hizmeti” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 05.12.2022 Pazartesi günü saat 16:00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.