Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 432.000 RULO TUVALET KAĞIDI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “432.000 Rulo Tuvalet Kağıdı Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.  
  • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır. 
  • Kesin Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır. 
  • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir. 
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 20.12.2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır. 
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.