Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU GENEL SARF MALZEME VE HIRDAVAT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “Genel Sarf Malzeme ve Hırdavat Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç 06.11.2020 günü saat 12:00’a kadar kaya.ibrahim@thy.com e-posta adresine göndereceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ONLİNE KANALLAR-TERCÜME HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Online Kanallar-Tercüme Hizmeti” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları o.tuysuz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 06.11.2020 günü saat 14.00’e kadar o.tuysuz@thy.com e-mail adresine gönderilmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ERZURUM İLİ İÇİN PERSONEL / BAGAJ / YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından 2 yıl süreyle “Erzurum Satış Müdürlüğü Personel / Bagaj / Yolcu Taşıma Hizmeti” alımı gerçekleştirilecektir
 • İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.
 • İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 02.11.2020 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar bariscanaydin@thy.com, m.camli@thy.com adreslerine e-posta aracılığı ile ulaştırmanızı rica ederiz.
 • Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.
 • Geçici Teminat alınmayacaktır.
 • İşi yüklenen firmadan İdari Şartname’de belirtilen usullerde Kesin Teminat Mektubu alınacaktır.
 • İşi yüklenen firma toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak %0,948 Damga Vergisini ödeyecektir.
 • İşi yüklenen firmaya yapılacak ödemeler, fatura kabul tarihinden itibaren 30 takvim günü vadeli olacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İHALE DUYURUSU ANADOLU JET KOLTUK BAŞLIĞI TEMİNİ Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “3.780.000 Adet Anadolu Jet Koltuk Başlığı Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Teklif mektupları en geç 04.11.2020 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine ileteceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • İlk tekliflerin teslimi sonrası e-ihale yapılması planlanmakta olup, e-ihale tarihi ve usulüne ilişkin olarak ilk tekliflerin teslimi sonrası değerlendirme yapılıp, teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU CCTV VE ALTYAPI HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnameye uygun olarak Antalya Havalimanı’nda kullanılmak üzere “CCTV ve Altyapı Sistemi Hizmeti Alımı” gerçekleştirilecektir.
 • İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve HATICEOZDEMIR@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 27.10.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Kapalı zarfın üzerine (Hatice Büşra Koçoğlu – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
 • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; M.CAMLI@THY.COM, HATICEOZDEMIR@THY.COM adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU KAYSERİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL, UÇUCU EKİP VE BAGAJ TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “Kayseri Satış Müdürlüğü Personel, Uçucu Ekip ve Bagaj Taşıma Hizmeti Alımı” gerçekleştirilecektir.
 • İhale dokümanı, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 28.10.2020 Çarşamba günü saat 17:00’e kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları veya e-posta yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar iletmeleri gerekmektedir.
 • Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
 • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; CGUZER@THY.COM M.CAMLI@THY.COM adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU İSTANBUL HAVALİMANI MEGA KARGO CCTV KURULUMU HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından ekli şartnamelere uygun olarak “İstanbul Havalimanı Mega Kargo CCTV Kurulumu Hizmeti Alımı” gerçekleştirilecektir.
 • İhale dokümanı, CGUZER@THY.COM ve M.CAMLI@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 26.10.2020 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları veya e-posta yolu ile (ilgili tüm evraklar ile birlikte) belirtilen tarih ve saate kadar iletmeleri gerekmektedir.
 • Kapalı zarfın üzerine (Coşkun GÜZER – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
 • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; M.CAMLI@THY.COM, BARISCANAYDIN@THY.COM adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU NETWORK ALTYAPI KABLOLAMA HİZMETİ TEMİN EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; Network Altyapı Kablolama Hizmetinin 3 Yıl Süre ile Yenilenmesi Hizmeti kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, g.ayaz@thy.com adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik şartname ve ekinde belirtilen ürünlere ilişkin numuneler en geç 19.10.2020 Pazartesi günü 17:00’a kadar Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı/Altyapı ve Operasyon Başkanlığı Yardımcılığı binasına teslim edilecektir. Ürünleri THY A.O. tarafından onaylanmayan firmalar ihale sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Numunesi onaylanan firmalar teklif mektuplarını ve gerekli evraklarını, en geç 23.10.2020 Cuma günü saat 12.00’e kadar Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1.Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na evrakların asılları imzalı ve kaşeli olacak şekilde teslim edecek ve g.ayaz@thy.com adresine imzalı, kaşeli bir şekilde taratılmış olarak mail yoluyla iletecektir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 1.230.000 ADET CERRAHİ MASKE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “1.230.000 Adet Cerrahi Maske Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.
 • İstekliler ihale konusu malzemenin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 26.10.2020 günü saat 17:00’a kadar kapalı zarf ile THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Posta Ofisi’ne teklif üzerinde ihale adı ve ilgili kişi bilgisi net bir şekilde belirtilerek, teslim etmesi ve e-mail ile kaya.ibrahim@thy.com mail adresine iletmeleri gerekmektedir.
 • Teklif verecek olan firmalar ürün numunelerini 26.10.2020 günü 17:00’a kadar Atatürk Havalimanı B Kapısı’nda bulunan İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı/Uçak İçi Ürünler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. (İdari şartnamede ayrıntıları belirtilmiştir.)
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 1.230.000 ADET CERRAHİ MASKE ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “1.230.000 Adet Cerrahi Maske Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.
 • İstekliler ihale konusu malzemenin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 26.10.2020 günü saat 17:00’a kadar kapalı zarf ile THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Posta Ofisi’ne teklif üzerinde ihale adı ve ilgili kişi bilgisi net bir şekilde belirtilerek, teslim etmesi ve e-mail ile kaya.ibrahim@thy.com mail adresine iletmeleri gerekmektedir.
 • Teklif verecek olan firmalar ürün numunelerini 26.10.2020 günü 17:00’a kadar Atatürk Havalimanı B Kapısı’nda bulunan İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı/Uçak İçi Ürünler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. (İdari şartnamede ayrıntıları belirtilmiştir.)
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Türk Hava Yolları A.O. ve iştirakleri tarafından ekli şartnamelere uygun olarak 2 yıl süreyle “THY A.O. İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Antalya İli / THY Teknik A.Ş. / THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş. İşyerlerine Özel Güvenlik Hizmet Alımı” gerçekleştirilecektir.
 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır. (3 teklif cetveli doldurulacak olup, geçici teminat üç teklif cetveli toplamlarının, toplamı üzerinden hesaplanmalıdır.)
 • İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 26.10.2020 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Giriş Kat Posta Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Kapalı zarfın üzerine (Barışcan Aydın – Genel Satınalma Başkanlığı ) yazılması önem arz etmektedir. (Yazılmaması durumunda Genel Satınalma Başkanlığı’na iletilememe ihtimali oluşacaktır.)
 • Teklifinizi ilettikten sonra 1 saat içerisinde; M.CAMLI@THY.COM, BARISCANAYDIN@THY.COM adreslerine kapalı zarfınızı posta ofisine bıraktığınız bilgisini vermenizi rica ederiz.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.