Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 69.651 ADET İKİNCİ EL 1. KALİTE TAHTA PALET (ORTA TAKOZ) ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ekli teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, ‘’69.651 adet İkinci El, 1.Kalite Tahta Palet (Orta Takoz)’’ e-posta ile teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları e-posta yolu ile iarpaci@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 27.09.2021 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar iarpaci@thy.com e-posta adresine göndermeleri, ihale numunelerini ise yine 27.09.2021 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar idari şartnamede belirtilen adrese ve kişiye teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN KIŞLA MÜCADELE HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. olarak, Ortaklığımızın ihtiyacı olan “KIŞLA MÜCADELE HİZMETİ ALIMI” işi, kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

 • İhale dokümanı, m.cetin@thy.com mail adresinden talep edilmesi durumunda temin edilecektir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 22.09.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine gönderilecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

T.H.Y. A.O.’DAN 9.600.000 ADET HİJYENİK KLOZET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “9.600.000 Adet Hijyenik Klozet Kağıdı” kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 
 • Kesin Teminat bedeli KDV Hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını, 22.09.2021 Çarşamba günü 14.00’a kadar A.OZGUN@THY.COM adresine elektronik posta yolu ile veya THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 
 • Şartnameler yukarıda belirtilen elektronik posta adresi ile irtibata geçilerek temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İHALE DUYURUSU 20’Lİ PAKETLERDE TPE PUDRASIZ ELDİVEN TEMİNİ Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “20’li Paketlerde TPE Pudrasız Eldiven Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Teklif mektupları en geç 23.09.2021 Perşembe günü saat 17:00a kadar yukarıda belirtilen mail adresine ileteceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A. O. İŞYERLERİNE 335 PERSONEL İLE OFİS HİZMETLERİ ALIMI İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “THY A.O. İşyerlerine 335 Personel İle Ofis Hizmetleri Alımı” işi ihale edilecektir. 
 • İhale dokümanları vdede@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir. 
 • Teklif vermek isteyen firmalar İdari ve Teknik Şartnamede istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 27.09.2021 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar vdede@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir. 
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir. 
 • Bu işten dolayı % 0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir. 
 • İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.

14 ADET BİNEK ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “14 Adet Binek Araç Kiralama Hizmeti” işi ihale edilecektir. 
 • İhale dokümanları vdede@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir. 
 • Teklif vermek isteyen firmalar İdari ve Teknik Şartnamede istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 21.09.2021 Salı günü saat 17.00’e kadar vdede@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir. 
 • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir. 
 • Bu işten dolayı %0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir. 
 • İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 21.600.000 ADET ŞEFFAF SERVİS ELDİVENİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “21.600.000 adet Şeffaf Servis Eldiveni alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • İhale dokümanı, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç 21.09.2021 günü saat 16:00’a kadar kaya.ibrahim@thy.com e-posta adresine göndereceklerdir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O.’DAN İHALE DUYURUSU DİYARBAKIR İLİ İÇİN PERSONEL / BAGAJ / UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Türk Hava Yolları A.O. tarafından 2 yıl süreyle “Diyarbakır Personel / Bagaj / Uçucu Ekip Taşıma Hizmeti” alımı gerçekleştirilecektir

İhale dokümanı, M.CAMLI@THY.COM ve BARISCANAYDIN@THY.COM e-posta adresleri üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İhale dökümanı, yalnızca e-posta aracılığı ile temin edilebilir.

İlgili hizmet alımına ilişkin olarak ekli şartnamelere uygun olarak hazırlamış olduğunuz fiyat teklifinizi ve idari şartnamede istenen evrakların tamamını 18.09.2021 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar bariscanaydin@thy.com, m.camli@thy.com adreslerine e-posta aracılığı ile ulaştırmanızı rica ederiz.

Fiyat Teklifinizi yetkili imza/kaşeli olarak taratarak e-posta ile iletmeniz gerekmektedir.

Geçici Teminat alınmayacaktır.

İşi yüklenen firmadan İdari Şartname’de belirtilen usullerde Kesin Teminat Mektubu alınacaktır.

İşi yüklenen firma toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak %0,948 Damga Vergisini ödeyecektir.

İşi yüklenen firmaya yapılacak ödemeler, fatura kabul tarihinden itibaren 30 gün vadeli olacaktır.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmetleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU KABİN İÇİ ÇÖP TOPLAMA TORBASI ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen; “Kabin İçi Çöp Toplama Torbası” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
Kabin İçi Çöp Toplama Torbası 720.000 Adet

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemenin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 20.09.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar e-posta yolu ile foztunali@thy.com e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Firmalar ihaleye, en az bir rulo numune ile katılacaklardır. Numunesi bulunmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numune teslimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler idari şartnamede belirtilmiştir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU PC/NOTEBOOK CİHAZLARI İÇİN ONARIM HİZMETİ VE OPSİYONEL LAPTOP BATARYASI SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “PC/Notebook Cihazları İçin Onarım Hizmeti ve Opsiyonel Laptop Bataryası Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

İhale dokümanları, b.tok@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir. 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 28.09.2021 Perşembe günü saat 15.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Posta Ofisi’ne teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında b.tok@thy.com mail adresine iletilmelidir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.