Skip to main content

İHALE DUYURULARI

İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

Ortaklığımız tarafından “İstanbul Yeni Havalimanı (IST), İstanbul Atatürk (ISL), Ankara Esenboğa (ESB), İstanbul Sabiha Gökçen (SAW), İzmir Adnan Menderes (ADB), Antalya (AYT), Adana Şakir Paşa (ADA), Bodrum (BJV) Ve Dalaman (DLM) Havalimanlarına Düzenlediği Seferleri İçin Yer Hizmetleri, İstasyon Satış Hizmetleri ve Ortaklığımız Envanterinde Bulunan Yer Teçhizatlarına Arıza, Bakım, Yedek Parça Temini ve Revizyonu Hizmetleri” kapalı zarfla teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 

İhale Detayları: 

 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 11 Eylül 2018 Saat 10:00‘da Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat Bakırköy / İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adresten temin edilebilir. İsteklilerin, ihaleye konu şartnameleri alabilmesi için Türk Hava Yolları A.O.’nun Finansbank Merkez Şubesi TR920011100000000001918773 hesabına 20.000,00 Türk Lirası (TL) yatırması gerekmektedir. 
 • İsteklilerin, ihaleye konu sekiz havalimanının en az beşinde A grubu çalışma ruhsatına haiz olmaları gerekmektedir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu hizmetleri dilediğinden kısmen ya da tamamen alıp almakta serbesttir.

THY A.O. İŞYERLERİNE TEMİZLİK, OPERASYON KONTROL, DEPO YÜKLEME-BOŞALTMA, YARDIMCI DESTEK VE ÇAY OCAKLARI İŞLETİMİ HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız tarafından; “THY A.O. İşyerlerine Temizlik, Operasyon Kontrol, Depo Yükleme-Boşaltma, Yardımcı Destek ve Çay Ocakları İşletimi Hizmeti” işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranındadır. 
 • Teklif vermek isteyen firmanın, İdari Şartnamede belirtilen evraklarını, teklif mektupları ile beraber 07.09.2018 Cuma günü saat 15:00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu işi yaptırıp/yaptırmamakta dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU MUHTELİF ADETLERDE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; 

 • 35 Adet Etiket Yazıcısı 
 • 24 Adet Apple iMac (21.5” 4K Retina Ekranlı) 
 • 10 adet Tarayıcı 

kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) %3’ü oranındadır. 

İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir. 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 28.08.2018 Salı günü mesai bitimine kadar (17.00’ye kadar) Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

YER PERSONELİ VE KABİN PERSONELİ İÇİN PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız tarafından; “Yer Personeli ve Kabin Personeli İçin Periyodik Sağlık Muayenesi Hizmeti” işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 
 • Alım konusu hizmetin geçici teminatı, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) %3’ü oranındadır. 
 • İstekliler, alım konusu ürünün KDV hariç birim ve toplam fiyatını bildirdikleri teklif mektuplarını, kapalı bir zarfla mühürleyeceklerdir. Bu zarf 2. maddede istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konacaktır. Teklif vermek isteyen firmaların, yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan evraklarını 13.08.2018 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar kapalı zarfla THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir. Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu işi yaptırıp/yaptırmamakta dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ÇEŞİT VE ADETLERDE MOBİLYA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “İstanbul Yeni Havalimanı Türk Hava Yolları ve İştiraklerine Muhtelif Çeşit ve Adetlerde Mobilya Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır. 
 • İhale dokümanlarını olduğu 1 adet CD, Havaalanı cad. No:3/1 THY A.O. Genel Yönetim Binası Genel Satınalma Başkanlığı 1. kat Yeşilköy Bakırköy/İSTANBUL adresinde ücretsiz temin edilebilir. 
 • Teklif vermek isteyen firmalar İhale evrakları çerçevesinde hazırlayacak kapalı zarflı teklif mektuplarını talep edilen dökümanlar ile birlikte 13.08.2018 günü saat 16:00’ya kadar THY Genel Müdürlük Binası, Genel Satınalma Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.