Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 780.000 ADET BOHÇA POŞETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “780.000 Adet Bohça Poşeti Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır. 
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 27.06.2018 günü saat 16:00’ya kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN SAMSUN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olarak; 

 • Samsun Satış Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti’nin 1 adet 9+1 kişilik araç ile, uçucu ekibin taşınması için 2 adet 13+1 kişilik araç, toplamda 3 araç ile 2 yıl süreyle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli toplam teklif bedelinin %3’üdür. 
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 25.06.2018 günü saat 10:00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin kapalı zarf içerisinde ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste veya Samsun Satış Müdürlüğü’nde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.