Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN 20.000.000 ADET YURTDIŞI YEŞİL TRANSFER BAGAJ ETİKETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ‘''20.000.000 Adet Yurtdışı Yeşil Transfer Bagaj Etiketi Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanları vdede@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını 04.03.2024 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na Enes DEDE adına notu düşerek teslim etmesi gerekmektedir.

Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

Bu işten dolayı %0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir.

İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

İhale uhdesinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIK SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Elektrikli ve Elektronik Atık Satışı” işi ihale edilecektir.
  • İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 28.02.2024 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.
  • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.
  • Fiyat teklifi, KDV hariç olacak şekilde verilecektir.

İhale uhdesinde kalan İstekli’den 100.000 TL tutarında kesin teminat alınacaktır

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 20.000.000 ADET KABİN BAGAJ ETİKETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan “20.000.000 Adet Kabin Bagaj Etiketi” alımı işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

- İhale dokümanları, kaya.ibrahim@thy.com e-mail adresinden temin edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 04.03.2024 günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına teslim edilecektir.

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’ DAN TURUNCU HAT ÇAĞRI KARŞILAMA, ÇÖZÜM İLE SAHA DESTEK HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

Turuncu Hat Çağrı Karşılama, Çözüm İle Saha Destek Hizmeti, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanı, byesil@thy.com mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 01.03.2024 Cuma günü 15.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O'DAN YAZLIK MELBUSAT ALIMI İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • THY Destek Hizmetleri A.Ş. Yazlık Melbusat Alımı İşi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
  • İhaleye teklif vermek isteyen firma toplam teklif bedelinin %3’ ü oranında Geçici Teminat Mektubu
  • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
  • Şartnamelere uygun ihale dosyaları, teklif mektupları ve numunelerin en geç; 06.03.2024 günü saat 09:30’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı Evrak Teslimi Bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN TÜRK KAHVESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

16.02.2024 tarihinde duyurusu yapılan “10.000 Adet (500GR’lık) Paketlerde Türk Kahvesi Alımı” İhale dokümanları, toksuz@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemenin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 28.02.2024 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi ve toksuz@thy.com e-posta adresine iletip bilgi vermeleri gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN HAFIZ BOY KUR’AN-I KERİM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan 82.000 adet  “Hafız Boy Kur’an-ı Kerim Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanı, tulken@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemelerin idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini ve numunelerini 01.03.2024 Cuma günü saat 15:00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.