Skip to main content

İHALE DUYURULARI

T.H.Y. A.O.’DAN OTOMASYON İZLEME EKRANI SATINALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın tarafından “8 Adet Otomasyon İzleme Ekranı” kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları ve ekli İdari Şartnamenin 2. Teklif Verebilme Koşulları maddesi ve alt bentlerinde belirtilen evrakların 24.10.2018 günü saat 17.00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adreslerden temin edilebilir.
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN VAN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olarak; 

 • Van Satış Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti’nin 1 adet araç (minibüs ve 9 koltuklu) ile 2 yıl süreyle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli toplam teklif bedelinin %3’üdür. 
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 26.10.2018 günü saat 14:00’e kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin kapalı zarf içerisinde ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste veya Van Satış Müdürlüğü’nde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN KABİN PERSONELİ İÇİN MUHTELİF ADETLERDE AYAKKABI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Kabin Personeli İçin Muhtelif Adetlerde Ayakkabı Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının % 3’ü oranındadır. 
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 19.10.2018 günü saat 16:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 50 ADET SLAVE PALET TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “50 Adet Slave Palet Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır. 
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir. 
 • Teklif verecek olan firmalar; teklif vermeden önce 17.10.2018 günü mesai bitimine kadar AHL Kargo Terminalinde hali hazırda kullanılmakta olan slave paletlerini yerinde görmelidir. Keşifte bulunmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 22.10.2018 günü saat 12:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

MUHTELİF ADETLERDE KABİN MEMURU İÇ YATI VALİZİ VE KABİN MEMURU OMUZ ÇANTASI ALIMI İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacına istinaden; “Muhtelif Adetlerde Kabin Memuru İç Yatı Valizi ve Kabin Memuru Omuz Çantası Temini” kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacaktır.
 • Geçici Teminat tutarı teklif edilen toplam fiyatın %3’üdür.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç numuneler ile birlikte 18.10.2018 Perşembe günü saat 10.00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerinin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıdaki adreste görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir veya y.uzun@thy.com e-posta adresinden talep edilebilir.
 • Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, söz konusu işi dilediğine kısmen veya tamamen yaptırıp yaptırmamakta serbesttir.

T.H.Y. A.O.’DAN 14.000.000 ADET HİJYENİK KLOZET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan “14.000.000 Adet Hijyenik Klozet Kağıdı” kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 
 • Kesin Teminat bedeli KDV Hariç toplam teklif tutarının % 6’sı oranındadır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını, 22.10.2018 Pazartesi günü 14.00’a kadar A.OZGUN@THY.COM adresine elektronik posta yolu ile veya THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir. Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. Ayrıca yukarıda belirtilen elektronik posta adresi ile irtibata geçilerek temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.