Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF İLLERDE KULLANILAN KALDIRMA EKİPMANLARININ BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Yukarıda zikredilen hizmet alımları kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

- Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.

- İhale dokümanları, h.akkaya@thy.com e-mail adresinden talep edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 02.09.2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar h.akkaya@thy.com m.camli@thy.com e-mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN İHALE DUYURUSU 12 KALEM GÜVENLİK MELBUSAT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “12 Kalem Güvenlik Melbusat” alımı kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları, thaslak@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların, teklif vermeye yetkili temsilcisi ve/veya temsilcileri İdari Şartname’de tarif edilen şekilde hazırlanmış tekliflerini 29.08.2022 Pazartesi günü saat 16:00’da Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Havalimanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN DEPO RAFI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan “Depo Rafı Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemenin ekli idari ve teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 22.08.2022 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 20.000 ADET 2. EL 1. KALİTE TAHTA PALET (ORTA TAKOZ) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ekli teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, ‘’20.000 adet 2. El 1. Kalite Tahta Palet (Orta Takoz)’’ kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanları e-posta yolu ile iarpaci@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 19.08.2022 Cuma günü saat 17:00’ye kadar iarpaci@thy.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ORDU GİRESUN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Yukarıda zikredilen hizmet alımları kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

- Geçici Teminat bedeli fiyat teklifinin % 3’ü kadardır.

- Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.

- İhale dokümanları, h.akkaya@thy.com e-mail adresinden talep edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 26.08.2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar h.akkaya@thy.com m.camli@thy.com e-mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN MERZİFON SATIŞ ŞEFLİĞİ ENVANTERİNDE BULUNAN BİR ADET APRON PLAKALI ARACIN HURDA SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Merzifon satış şefliği envanterinde bulunan bir adet Isuzu Midibüsün hurda olarak satışı kapalı zarf usulü ihale edilecektir.
 • İhale uhdesinde kalan firmadan kesin teminat talep edilmeyecektir.
 • İhaleye katılımcı firmalardan geçici teminat talep edilmeyecektir.
 • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 18.08.2022 Perşembe günü saat 17.00’ ye kadar mail yoluyla ocakaloglu@thy.com ve m.camli@thy.com mail adresine imzalı ve kaşeli olarak iletilmesi gerekmektedir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler ocakaloglu@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’DAN DERGİ BASIMI İŞİNE UYGUN 749.037 KG KAĞIT SATIŞI İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Dergi Basımı İşine Uygun 749.037 Kg Kağıt Satışı işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • İhaleye teklif vermek isteyen firma toplam 35.000 EUR tutarında Geçici Teminat verecektir.
 • Uhdesinde ihale kalan firma toplam satış bedeli üzerinden hesaplanacak binde 9,48 Damga Vergisini ödemekle mükelleftir.
 • Şartname, teklif cetveli ve detaylar hususunda muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden bilgi edinilebilir.
 • Son teklif iletme tarihi 22.08.2022’ dir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin ibrazı gereklidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.