Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADETLERDE SEYAHAT ÜRÜNLERİ PROMOSYON MALZEMESİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adetlerde Seyahat Ürünleri Promosyon Malzemesi Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
  • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 21.06.2019 günü saat 15:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADET VE EBATLARDA ÇÖP POŞETİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adet ve Ebatlarda Çöp Poşeti Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
  • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir
  • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 20.06.2019 Perşembe günü 17:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir