Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY UÇUŞ AKADEMİSİ 3. FAZ İNŞAATI PROJE YÖNETİM VE KONTROLLÜK HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Thy Uçuş Akademisi 3. Faz İnşaatı Proje Yönetim Ve Kontrollük Hizmetleri işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 04.03.2019 Pazartesi günü saat 12.00’ ye kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na kapalı zarfla teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreslerden veya muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda ihaleinsaatyapi@thy.com adresinden iletişime geçilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ANTALYA KARGO BİNASI YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMİ KURULUMU HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O., Antalya Havalimanı Kargo Binası Yangın Algılama ve Söndürme Sistemi yaptırılması işi, kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 04.03.2019 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na kapalı zarfta teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreslerden veya ihaleinsaatyapi@thy.com cguzer@thy.com m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ORDU-GİRESUN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olarak;

 • Ordu-Giresun Satış Müdürlüğü Personel ve Uçucu Ekip Taşıma Hizmeti’nin 3 adet 16 kişilik araç ile, 2 yıl süreyle yaptırılması işi kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat bedeli toplam teklif bedelinin %3’üdür.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 01.03.2019 günü saat 10:00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin kapalı zarf içerisinde ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreste veya Ordu-Giresun Satış Müdürlüğü’nde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADET VE EBATLARDA 190 ADET GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTESİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adet ve Ebatlarda Geri Dönüşüm Ünitesi Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 22.02.2019 Cuma günü 17:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Geçici Teminat toplam teklif tutarının %3’üdür.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.