Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADET VE EBATLARDA ÇÖP TORBASI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adet ve Ebatlarda Çöp Torbası Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 25.10.2019 Cuma günü 17:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 600 ADET DOKTOR KİTÇANTASI ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “600 Adet Doktor Kit Çantası Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

 • İhale dokümanı, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya scesur@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir. 
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 18.10.2019 Cuma günü 15.00’e kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU YURTİÇİ VE YURTDIŞI OFİSLERİ AĞ ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN CİHAZ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; Yurtiçi ve Yurtdışı Ofisleri Ağ Altyapı İhtiyaçları İçin Cihaz Temini kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 17.10.2019 Perşembe günü 17.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.