Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN AHL, SAW, ADB, ESB, AYT HAVALİMANLARINDA SONRADAN GELEN BAGAJLARIN KARGO İLE YOLCU ADRESİNE TESLİMİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız tarafından “Ortaklığımız uçaklarıyla İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya İstasyonlarına seyahat eden yolcuların, seyahat esnasında çıkmayan bagajlarının, daha sonra yolcumuzun talep ettiği (otel, ev, iş, vb.) adresine kargo yolu ile 1 yıl süreli teslim hizmeti” alımına ilişkin ihale kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

 • Geçici Teminat bedeli 12.000 TL’dir. 
 • İhale dokümanları Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası Asma Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 27.02.2018 günü saat 10.00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 980.000 ADET KAĞIT KUTU MENDİL TEMİNİ İŞİNE İLİŞKİN İHALE DUYURUSUDUR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olarak; 

 • 980.000 Adet Kağıt Kutu Mendil Temini işi, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 
 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç; 27.02.2018 Salı günü saat 14.00’e kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 1.000.000 ADET KABİNİÇİ ÇÖP TOPLAMA TORBASI TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, 1.000.000 Adet Kabin İçi Çöp Toplama Torbası alımı işi planlanmaktadır. 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 19.02.2018 günü saat 10:00’a kadar Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu işi yaptırıp/yaptırmamakta dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN YENİ SİMÜLATÖR BİNASI İÇİN MOBİLYA TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi >>

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Yeni Simülatör Binası için Mobilya” alımı planlanmaktadır.

- Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 14.02.2018 günü saat 10:00’a kadar Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 

- Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 

- Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir. 

- Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu işi yaptırıp/yaptırmamakta dilediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU LENOVO NOTEBOOK İÇİN 600 ADET SSD SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi >>

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Lenovo Notebook İçin 600 Adet SSD Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.

İhale dokümanı, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 12.02.2018 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

T.H.Y. A.O.’DAN MUHTELİF ADETLERDE BASILI EVRAK SATIN ALINACAKTIR. Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın tarafından 
  • 250.000 Adet Otomatik 20.25 İnch Katlamalı Rush Bagaj Etiketi 
  • 45.000 Adet HEA Etiketi 
  • 2.800.000 Takım BİM 92 Baskılı Form 
  • 7.200.000 Adet IBM Kiosk Biniş Kartı(Rulolu) 
  • 17.000.000 Adet Transit Transfer Bagaj Etiketi(Yurt İçi Sarı/Yurt Dışı Yeşil) 
  • 740.000 Adet ULD Etiketi kapalı zarfla teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır. 
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, firmanızı temsile yetkili bir personelinizle birlikte en geç 12.02.2018 günü saat: 10:00’a kadar, Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1.Kat Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Genel Satınalma Başkanlığında bulundurulacaktır. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir. İhale aynı yer ve zamanda yapılacaktır. 
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir. 
 • Şartnameler, yukarıda belirtilen adreste görülebilir ve aynı adreslerden temin edilebilir. 
 • Ortaklığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale konusu malı/hizmeti alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen almakta serbesttir.