Skip to main content

MILES&SMILES PROGRAMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

A. Eksik Mil işleme

 • Bilet
 • Boarding kart
 • Üyelik uçuştan sonra açıldı ise kimlik kartı ya da pasaport

B. Üyelik işlemleri:

 1. Merge (hesap birleştirme) talebi
  • Ev ve iş adres bilgileri (adres değişikliği söz konusu ise eski adres bilgileriyle beraber yeni adres bilgilerinin teyit edilmesi)
  • Kimlik ya da pasaport fotokopisi
 2. Aile üyeliği
  • Aile bireylerinin kimlik kartı ya da pasaport fotokopisi
  • Evlilik cüzdanı fotokopisi
  • Detaylı adres/telefon/faks/e-posta adresi bilgileri
  • Miles&Smiles üyelik kart fotokopileri
  • Mil transferi talep ediliyorsa dilekçesi
 3. Bilgi güncelleme
  • Kimlik ya da pasaport fotokopisi
 4. Hediye Elite kartı
  • Elite Plus kart sahibi üyemizin kimlik kartı fotokopisi ve Elite Plus kart fotokopisi
  • Elite kart vermek istediği kişi ya da kişilere ait isim ve soyisim bilgileri
  • Detaylı ev ve iş adresi bilgileri
  • Telefon - faks numaraları ve varsa e-posta adres bilgisi
  • İmzalı dilekçe
 5. Üyelik aktivasyonu
  • Kimlik ya da pasaport fotokopisi
 6. Vefat Mil devri
  • Vefat eden üyemizin ölüm belgesi
  • Verasetname
  • Diğer varislerin haklarından vazgeçtiklerini gösteren noter tasdikli feragatname

C. Star ve program ortakları

 1. Eksik uçuş
  • Taranmış bilet çıktısı
  • Boarding kart

D. Pin kodu işlemleri

 • Kimlik yada passaport fotokopisi
 • Adres bilgileri
 • Telefon numarası
 • E-posta bilgisi

E. Öğrenci/ öğretmen indirimi

 • Kimlik ya da pasaport belgesi
 • Öğrenci/öğretmen kimlik kartı ve geçerli öğrenci belgesi

F. Engelli yolcu indirimi

 • Miles&Smiles üyeliğinize engelli indirimi tanımlanabilmesi için 
  • %40 ve üzeri oranda engelli olduğunu gösteren bir belge 
  • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (eski adıyla T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından) alınmış engelli kimlik kartı 
  • Tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu 
  • Özürlü/engelli ibaresi bulunan nüfuz cüzdanı görüntüsü