Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU ŞEFFAF STREÇ FİLM ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen; “46.739 Rulo Şeffaf Streç Film” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
Şeffaf Streç Film 46.739 Rulo

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemenin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 04.10.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar e-posta yolu ile foztunali@thy.com e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU KABİN VE KOKPİT VALİZİ ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen; “Kabin ve Kokpit Valizi” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
Kabin Personeli Kumaş Yüzeyli Valiz Set 14.120 Adet
Kokpit Personeli Kumaş Yüzeyli Valiz Set 4.840 Adet

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir. 

İstekliler ihale konusu malzemelerin teknik şartnamesine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri Ek-2’de yer alan Teklif Cetveline uyarak hazırladıkları teklif mektupları, teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgeleri ve numuneleri ile birlikte 04.10.2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy/İstanbul adresinde bulunmaları gerekmektedir. 

Firmalar ihaleye, her ürün için valiz örnekleriyle katılacaklardır. Numunesi bulunmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 69.651 ADET İKİNCİ EL 1. KALİTE TAHTA PALET (ORTA TAKOZ) ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan ekli teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, ‘’69.651 adet İkinci El, 1.Kalite Tahta Palet (Orta Takoz)’’ e-posta ile teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

  • İhale dokümanları e-posta yolu ile iarpaci@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
  • Kapalı zarfla verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 27.09.2021 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar iarpaci@thy.com e-posta adresine göndermeleri, ihale numunelerini ise yine 27.09.2021 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar idari şartnamede belirtilen adrese ve kişiye teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A. O. İŞYERLERİNE 335 PERSONEL İLE OFİS HİZMETLERİ ALIMI İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

  • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “THY A.O. İşyerlerine 335 Personel İle Ofis Hizmetleri Alımı” işi ihale edilecektir. 
  • İhale dokümanları vdede@thy.com adresine mail atılarak temin edilebilir. 
  • Teklif vermek isteyen firmalar İdari ve Teknik Şartnamede istenilen evraklar ile beraber hazırladıkları tekliflerini 27.09.2021 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar vdede@thy.com ve m.camli@thy.com mail adreslerine iletmeleri gerekmektedir. 
  • Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır. 
  • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir. 
  • Bu işten dolayı % 0,948 oranındaki damga vergisi ile her türlü vergiler ve bilumum harçlar Yükleniciye aittir. 
  • İhale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında Ortaklık metnine birebir uygun olmak üzere kesin ve süresiz teminat mektubu alınır.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU PC/NOTEBOOK CİHAZLARI İÇİN ONARIM HİZMETİ VE OPSİYONEL LAPTOP BATARYASI SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “PC/Notebook Cihazları İçin Onarım Hizmeti ve Opsiyonel Laptop Bataryası Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

İhale dokümanları, b.tok@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir. 

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 28.09.2021 Perşembe günü saat 15.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Posta Ofisi’ne teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında b.tok@thy.com mail adresine iletilmelidir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.