Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 225.000 PAKET (20’li) VİNLEKS ELDİVEN SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “225.000 Paket 20’li Vinleks Eldiven” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 22.01.2021 Cuma günü saat 17.00’a kadar mcomlek@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve idari şartnamede açıklanan tarzda hazırlanan teklif mektuplarını 22.01.2021 Pazartesi günü saat 12:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan posta odasına iş günlerinde saat 12:00’a kadar Melih ÇÖMLEK ve Genel Satınalma Başkanlığı’na notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. İHALE DUYURUSU INT BC ve ER BC KULAKLIK TAŞIMA ÇANTASI TEMİNİ Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “7.500 Adet INT BC ve ER BC Kulaklık Taşıma Çantası Temini” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, sakcal@thy.com mail adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Teklif mektupları en geç 25.01.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen mail adresine ileteceklerdir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • İlk tekliflerin teslimi sonrası e-ihale yapılması planlanmakta olup, e-ihale tarihi ve usulüne ilişkin olarak ilk tekliflerin teslimi sonrası değerlendirme yapılıp, teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARI’ NDAN ORTAKLIĞIMIZ UÇAKLARIYLA SEYAHAT EDEN YOLCULARIN, SEYAHATLERİ ESNASINDA ÇIKMAYAN BAGAJLARININ ŞEHİR İÇİNDE ADRESE TESLİMİ HİZMETİ Daha fazla bilgi

İSTANBUL, SABİHA GÖKÇEN, ANKARA ESENBOĞA, İZMİR ADNAN MENDERES ve ANTALYA HAVALİMANLARINA ORTAKLIĞIMIZ UÇAKLARIYLA SEYAHAT EDEN YOLCULARIN, SEYAHAT ESNASINDA ÇIKMAYAN BAGAJLARININ DAHA SONRA YOLCULARIN TALEP ETTİĞİ ŞEHİR DIŞI ADRESLERE TESLİMİ HİZMETİ

 • Yukarıda zikredilen hizmet alımları kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecektir. Mevzubahis alımlar ihale evraklarına uygun olarak ayrı ayrı fiyatlandırılacaktır.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • İhale dokümanları, h.akkaya@thy.com e-mail adresinden talep edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 22.01.2021 Cuma günü saat 17:00’a kadar h.akkaya@thy.com m.camli@thy.com e-mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN TEHLİKELİ ATIKLARIN TESLİM ALINMASI HİZMETİ İHALE DUYURUSU Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olarak “İstanbul Yerleşkelerinin Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Tehlikeli Atıkların Bertaraf ve Nakliye Hizmeti” kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • İhale dokümanı, h.akkaya@thy.com e-mail adresinden talep edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 18.01.2021 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar h.akkaya@thy.com m.camli@thy.com e-mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU MUHTELİF ADETLERDE HİJYEN KİTLERİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Muhtelif Adetlerde Hijyen Kitleri” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları mcomlek@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teklif vermek isteyen firmaların öncelikle tüm belgelerini ve teklif mektuplarını, en geç 18.01.2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar mcomlek@thy.com adresine mail olarak göndermesi ve idari şartnamede açıklanan tarzda hazırlanan teklif mektuplarını 18.01.2020 Pazartesi günü saat 12:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan posta odasına iş günlerinde saat 12:00’a kadar Melih ÇÖMLEK ve Genel Satınalma Başkanlığı’na notu düşülerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 3 YIL SÜRELİ 200 ADET NOTEBOOK KİRALANACAKTIR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımız ihtiyacı olan; 200 adet notebook kiralama işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanları mehmethankaraoglu@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 18.01.2021 günü saat 14.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Posta Ofisi’ne teslim edilmeli ve tüm evraklar pdf. formatında mehmethankaraoglu@thy.com mail adresine iletilmelidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 1 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇ SATIŞI Daha fazla bilgi

 • Ortaklık tarafından, ekli şartnameye uygun olacak şekilde; “1 Adet Trafikten Çekme Belgeli Araç Satışı” işi yapılacaktır.
 • Araçla ilgili bilgiler, ihale dokümanı, mdemir4@thy.com ve m.camli@thy.com e-mail adreslerinden ücretsiz olarak talep edilebilir.
 • E-mail ile verilecek teklif mektupları, en geç 15.01.2021 Cuma günü saat 14.00’e kadar yukarıda belirtilen e-mail adreslerine gönderilecektir.
 • Satışa konu araç Atatürk Havalimanında bulunmaktadır. İsteklilerin sağlıklı, doğru ve objektif teklif verebilmeleri için aracı gördükten sonra tekliflerini iletmeleri önem arz etmektedir.
 • Satışa konu araç: 2012 Fiat Doblo 243.000 km
 • Ortaklık, bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklık, ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

NOT: Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle fiziki dosya alımı ve teslimi yapılmayacak olup, belirtilen e-mail adresleri üzerinden alım ve gönderim yapılacaktır.