Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU LOKAL UYGULAMA DAĞITIM KONTROLÖRÜ SİSTEMİNE AİT DONANIM VE YAZILIM BAKIM DESTEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan; “Lokal Uygulama Dağıtım Kontrolörü Sistemine Ait Donanım ve Yazılım Bakım Destek Hizmeti Temini” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanları, Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya b.tok@thy.com e-mail adresinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 28.01.2020 Salı günü saat 15.00’e kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’nda bulundurulacaktır.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan hizmeti satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

THY A.O’DAN İHALE DUYURUSU 1.420.000 ADET YASTIK KILIFI ALIMI Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olanaşağıdaki tabloda detayları belirtilen; “1.420.000 Adet Yastık Kılıfı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

ÜRÜNLER ADET
YC YASTIK KILIFI 1.040.000
BC YASTIK KILIFI 380.000
 • Geçici teminat, firma teklifinin toplam tutarının (KDV hariç) % 3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Havaalanı Cad. No:3/1 Yeşilköy, Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan veya foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.
 • Kapalı zarfla teklif verecek firmalar teklif mektuplarını en geç 20.01.2020 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 55 ADET RULOLU VE 1 ADET BİLYALI SLAVE PALET TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “55 Adet Rulolu ve 1 Adet Bilyalı Slave Palet Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

 • Geçici Teminat bedeli KDV hariç toplam teklif tutarının %3’ü oranındadır.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir.
 • Teklif verecek olan firmalar; teklif vermeden önce 22.01.2020 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar AHL Kargo Terminalinde hali hazırda kullanılmakta olan slave paletlerini yerinde görmelidir. Keşifte bulunmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 27.01.2020 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.