Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN MUHTELİF ADET VE EBATLARDA ÇÖP POŞETİ TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Daha fazla bilgi

 • Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “Muhtelif Adet ve Ebatlarda Çöp Poşeti Alımı” işi kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
 • İhale dokümanı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’ndan ücretsiz olarak temin edilebilir
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 25.07.2019 Perşembe günü 15:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulundurulacaktır.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN 2 YIL SÜREYLE BODRUM PERSONEL, UÇUCU EKİP, BAGAJ VE YOLCU TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Bodrum personel, uçucu ekip, bagaj ve yolcu taşıma hizmetinin 2 yıl süreyle yaptırılması işi, kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 19.07.2019 Cuma günü saat 15.00’a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na (İlgili Kişi: Barışcan AYDIN, Mehmet Ali ÇAMLI) veya Bodrum Satış Müdürlüğü’ne (İlgili Kişi: Nasibe KADIOĞLU) kapalı zarfla teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreslerden veya bariscanaydin@thy.com veya m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

THY A.O. DENİZLİ PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ İŞİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O. Denizli Personel ve Uçucu Ekip Taşıma Hizmeti işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranında ve süresiz olacaktır.
 • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
 • Şartnamelere uygun kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 18.07.2019 Perşembe günü saat 15:00’e kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na veya THY A.O. Denizli Satış Müdürlüğü personeli Elif İPAR YENİCE Hanım’a ve Elif ÇALIŞ Hanım’a kapalı zarfla teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler vdede@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda esincalis@thy.com / eyenice@thy.com adreslerinden iletişime geçilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir. .

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN GAZİANTEP SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

 • THY A.O., Gaziantep Satış Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmetinin, 2 yıl süreyle yaptırılması işi, kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
 • Geçici Teminat, teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın % 3’ü oranındadır.
 • Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.
 • Kapalı zarfla verilecek teklif mektuplarını en geç; 17.07.2019 Çarşamba günü saat 15.00’ye kadar İstanbul Atatürk Havalimanı THY A.O. Genel Yönetim Binası B Blok 1. Kat adresindeki Genel Satınalma Başkanlığı’na veya Ankara Esenboğa Havalimanı Müdürlüğüne kapalı zarfta teslim edeceklerdir. Anılan gün ve saatten sonra elden verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
 • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerin ibrazı gereklidir.
 • Şartnameler yukarıda belirtilen adreslerden veya m.cetin@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
 • Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.