Skip to main content

İHALE DUYURULARI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN TABLET SATIN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan;

tablet cihazları ve bunlara ait 2 yıllık garanti hizmetleri, kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

İhale dokümanı, eenginer@thy.com mail adresinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları, en geç 17.10.2022 Pazartesi günü 16.00’ya kadar Atatürk Havalimanı / İSTANBUL adresinde bulunan THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Genel Satınalma Başkanlığı’na gönderilecektir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'DAN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • THY A.O. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmeti temini kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
  • İhaleye teklif vermek isteyen firma toplam teklif bedelinin %3’ ü oranında Geçici Teminat verecektir.
  • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
  • İhaleye katılımda benzer iş tecrübesi şartı aranmaktadır.
  • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 17.10.2022 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar imzalı ve kaşeli olarak Türk Hava Yolları A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat Atatürk Hava Limanı Yeşilköy / İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığına kapalı zarf ile teslim edecektir.
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir.
  • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN IHL TESİSLERİ, SEDAT ŞEKERCİ VE GENEL MÜDÜRLÜK DEPO MAHALLERİ HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Ortaklığımızın ihtiyacı olan, “IHL Tesisleri, Sedat Şekerci ve Genel Müdürlük Depo Mahalleri CCTV Kurulumu Hizmeti” işi ihale edilecektir.

- İlgili hizmet alımına ilişkin olarak teklifinizi en geç 10.10.2022 Pazartesi günü saat 16.00’e kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası 1. Kat, Atatürk Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

- İhale dokümanlarını vdede@thy.com ve m.camli@thy.com adreslerinden temin edebilirsiniz.

- Anılan saatten sonra gelen teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.

- İhaleye katılım sağlamak isteyen İstekli’den teklif edilen KDV Hariç toplam tutarın %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır.

- İhale uhdesinde kalan istekli’ den toplam sözleşme bedelinin %6’sı oranında süresiz kesin teminat, binde 948’i oranında damga vergisi bedeli alınacaktır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN BASKI KAĞIDI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

Ortaklığımız ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda detayları belirtilen “Baskı Kâğıdı Alımı” kapalı zarfla teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

Ürünler Miktar Birim
1.Hamur 80gr 64x90 cm Baskı Kâğıdı 1.000 Top
CFB Otokopi 59x84 cm Baskı Kâğıdı 1.000 Top

İhale dokümanı, foztunali@thy.com e-mail adresi üzerinden talep edilerek ücretsiz temin edilebilir.

İsteklilerin ihale konusu malzemelerin ekli idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak KDV hariç birim ve toplam fiyatlarını bildirdikleri teklif mektuplarını ve teklif verebilme koşullarında belirtilmiş olan tüm belgelerini 12.10.2022 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar THY A.O. Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No:3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Satınalma Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. Ortaklığımız alıma konu olan malzemeleri satın alıp almamakta, dilediğinden kısmen ya da tamamen satın almakta serbesttir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’DAN ORDU GİRESUN SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE UÇUCU EKİP TAŞIMA HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

- Yukarıda zikredilen hizmet alımları kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

- Geçici Teminat bedeli fiyat teklifinin % 3’ü kadardır.

- Kesin Teminat bedeli sözleşme bedelinin %6’sıdır.

- İhale dokümanları, h.akkaya@thy.com e-mail adresinden talep edilebilir.

- Kapalı zarfla verilecek teklif mektupları en geç 13.10.2022 Perşembe günü saat 17:00’a kadar h.akkaya@thy.com m.camli@thy.com e-mail adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

- Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.