Skip to main content

İHALE DUYURULARI

THY A.O. ANADOLU İŞYERLERİNDE TAŞERON HİZMETİ TEMİNİ KAPALI ZARF USULÜ İHALE EDİLECEKTİR. Daha fazla bilgi

  • THY A.O. Anadolu İşyerlerinde Taşeron Hizmeti temini kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
  • Uhdesinde ihale kalan firma sözleşme bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat verecektir.
  • Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektuplarının en geç; 05.11.2021 Cuma günü saat 12.00’ ye kadar mail yoluyla muhammed.kara@thy.com mail adresine imzalı ve kaşeli olarak iletilmesi gerekmektedir. 
  • Şartnamede istenilen tüm belgelerin aslı ve noter tasdikli suretlerinin taratılmış ibrazı gereklidir. 
  • Şartnameler muhammed.kara@thy.com / m.camli@thy.com adreslerinden ücretsiz temin edilebilir.
  • Teknik hususlarda bilgi alınmak istenmesi durumunda muhittinkartal@thy.com adresinden iletişime geçilebilir. 

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.