ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันการเดินทางคุ้มครองคุณในทุกช่วงเวลาของการเดินทาง

ความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บอาจทำให้คุณต้องยกเลิกหรือหยุดการเดินทาง ปัญหาสุขภาพขณะเดินทางอาจทำให้แผนของคุณหยุดชะงักได้ กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ จะทำให้คุณมั่นใจและเดินทางได้อย่างปลอดภัยกับ Turkish Airlines

ค่าใช้จ่ายเที่ยวบินของคุณได้รับความคุ้มครองตามวงเงินสูงสุดของกรมธรรม์หาก:

  • คุณหรือผู้ร่วมเดินทาง หรือญาติสนิทของคุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และไม่สามารถเดินทางได้
  • คุณหรือผู้ร่วมเดินทางจำเป็นต้องลดระยะเวลาการเดินทางของคุณ

คุณยังได้รับความคุ้มครองสำหรับ:

  • ทันตกรรมและการแพทย์ฉุกเฉิน: ค่ารักษา (การจองเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น)
  • สัมภาระสูญหาย ล่าช้า หรือถูกขโมย: เงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียจริงบางส่วนหากทรัพย์สินส่วนตัวของคุณได้รับความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือถูกขโมย (ใช้ได้กับกรมธรรม์ของตุรกี สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป)
  • การขนส่งและความช่วยเหลือฉุกเฉิน: เข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ การส่งตัวกลับ และอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (การจองเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น)
  • เที่ยวบินล่าช้า: ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น โรงแรม อาหาร เครื่องใช้ในห้องน้ำ และเสื้อผ้า จะได้รับการคุ้มครองหากมีความล่าช้า

โปรดไปที่ หน้าคำถามที่พบบ่อย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยการเดินทาง